B o e k h a n d e l 

K i r c h n e r

Leliegracht 32

1015 DG

Amsterdam

Tel.020-6244449 

Fax.020-6247488

Uitnodiging Kirchner-cafe 20 december: 

Geachte heer, mevrouw,

Wij zijn erg blij u uit te kunnen nodigen voor de avond over het nieuwste boek van Jan Oegema : De stille stem. Niet-weten als levenshouding

Jan Oegema zal deze avond over zijn nieuwe boek spreken met Caren van Herwaarden, beeldend kunstenaar

De stille stem. Niet-weten als levenshouding

In maart 2005 publiceerde Jan Oegema in Trouw een stuk over solo-religieuzen dat een flinke discussie teweegbracht; in november van dat jaar kwam er een drukbezochte avond in de Rode Hoed over. In dit boek zegt Jan Oegema op een gegeven moment dat deze term, 'solo-religieus', niet al te gelukkig gekozen was en tot verwarring leidde.

Dat er een grote groep van religieuze agnosten is en dat er vormen van religie en spiritualiteit zijn die zich geheel onttrekken aan de gebruikelijke beelden staat buiten kijf. Maar het gaat Jan Oegema vooral om een bepaalde levenshouding die gekenschetst wordt door stilte, onzekerheid, openheid, niet-weten, ontvankelijkheid.

Het is deze houding die Jan Oegema op een zeer fijnzinnige manier, in gesprek met religieuze tradities, de beeldende kunsten, literatuur, poezie en filosofie probeert voor het voetlicht te brengen. Zoals Jan Oegema schrijft: spreken over openheid is moeilijk vol te houden zonder dat spreken en schrijven zelf open te houden. 

Dit boek is een indrukwekkende poging  te spreken, schrijven en denken vanuit die openheid - en daarmee is het zowel persoonlijk als zeer inspirerend. Jan Oegema zal hierover in gesprek gaan met Caren van Herwaarden, beeldend kunstenaar. Wij verwachten een inspirerende avond!

U kunt het boek bij ons bestellen: 

 

Jan Oegema: De stille stem, Niet-weten als levenshouding, Nieuw Amsterdam, 2011, pap, 123 pp, euro 19,95, 9789046810149, bestel

 

PROGRAMMA

 

Tijd: Dinsdag  20 december 2011 , vanaf 19:45 uur

 

19.40     inloop

20.00     welkom door Frederik Lobbrecht (Boekhandel Kirchner)

20.10     Jan Oegema in gesprek met Caren van Herwaarden

20.50     ruimte voor vragen uit het publiek

21.15     afsluiting met een borrel, u aangeboden door Boekhandel Kirchner

 

Toegang : euro 5,-  (studenten op vertoon van collegekaart gratis - toegang kan aan de deur worden voldaan)

 

Plaats: Ignatiushuis , Beulingstraat 11, 1017 BA Amsterdam

 

RSVP: 

Wij stellen het op prijs als u uw komst wilt bevestigen via email: info@boekhandelkirchner.nl  of per telefoon: 020-6244449

 

Jan Oegema (1963) is uitgever en publicist. Hij studeerde literatuurwetenschap, promoveerde op de studie Lucebert, mysticus (1999), schreef daarna het essay Een vreemd geluk. De publieke religie rond Auschwitz (2003), gevolgd door kortere essays over o.a. Meister Eckhart en Paul van Ostaijen. 

Belangrijke thema's voor hem zijn taal en poezie, stilte en spiritualiteit. 

Samen met Ton Lathouwers en Louise Kleinherenbrink organiseerde hij in de zomer van 2010 het eerste zomerklooster. Zie www.openklooster.nl

Caren van Herwaarden (1961) is beeldend kunstenaar. Zij studeerde aan de AKI in Enschede en de Rijksakademie in Amsterdam en ontwikkelde sindsdien een bijzondere eigen stijl. 

In haar werk staat de mens centraal. De mens die met zijn idealen en beperkingen een manier zoekt om met zichzelf en anderen om te gaan. Van Herwaardens werk is regelmatig in tentoonstellingen en publicaties te zien, het is opgenomen in belangrijke museale en bedrijfscollecties. 

In 2010 verscheen haar catalogus BLIJF! /STAY! met werk van de laatste vijf jaar, uitgegeven door Timmer Art Books. Onlangs werd haar beeld 'Ik raak aan' geinstalleerd in het Stiltecentrum van het AMC in Amsterdam.

Website: www.cvanherwaarden.com

Ook het boek van Caren van Herwaarden is bij ons te bestellen:

Blijf!/ Stay! selectie uit vijf jaar werk,  Timmer Art Books, 2011, pap, 96 pp, euro 29,50, bestel