B o e k h a n d e l 

K i r c h n e r

Leliegracht 32

1015 DG

Amsterdam

Tel.020–6244449 

Fax.020–6247488

NIEUWSBRIEF JULI

Nieuwe Titels

Geachte heer,mevrouw,

U heeft een tijdje niet van ons gehoord maar er zijn in de tussentijd wel veel mooie boeken verschenen en daarom sturen wij u nu - eenmalig-  4 aparte e-mails met de nieuwe titels op de volgende gebieden: 

- Bijbelwetenschappen en geschiedenis

- Theologie en Spriritualiteit

- Jodendom/ Islam/ Godsdienstwetenschappen

- Filosofie

Zoals altijd is dit slechts een selectie - voor een compleet overzicht wijzen we u graag op onze  'Nieuwe Titels'.

Aanpassing Openingstijden winkel

Graag laten we u weten dat we in juli en augustus op maandag gesloten zijn. Wij zijn open op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur.

Kirchner op Twitter en Facebook

Boekhandel Kirchner zet deze zomer haar eerste stappen op Twitter en Facebook. Volg ons om op de hoogte te blijven van nieuwe activiteiten, aanbiedingen en nieuwe titels - klikt u daarvoor op de onderstaande links:

Volg ons op Twitter

of volg ons op Facebook

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn, maar mocht u geen prijs meer stellen op onze nieuwsbrief, dan vindt u onderaan hoe u zich kunt afmelden.

 

 

  Jodendom

Islam

Godsdienswetenschappen

 

Suss, R.:

De geest bemint de buitenkant. Jodendom in fragmenten

VU uitgeverij, 2010, pap, 184 pp, € 19.95, ISBN: 9789086594146.

Dit boek doet een hartstochtelijke poging om duidelijk te maken waarin het Jodendom als godsdienst uniek is. Het is een levendig en prikkelend essay dat uitgaat van de stelling dat een vruchtbare dialoog tussen de godsdiensten begint met het respecteren van verschillen. De auteur gaat die dialoog aan het hart – als voormalig predikant is hij vertrouwd met de christelijke wereld en haar theologie, als actief bezoeker van een sjoel is hij inmiddels ook diepgaand ingevoerd in de denk- en belevingswereld van het Jodendom.

René Süss (1939) deed veel stof opwaaien met zijn proefschrift Luthers theologisch testament. Over de Joden en hun leugens (2006). Van deze studie verschijnt in 2010 een herdruk bij VU University Press.

Swirc, M.:

Altijd mazzel. Een wereldreis langs joodse gemeenschappen

Boom, 2010, pap, 388 pp, € 24.90, ISBN: 9789085068150.

Hoe ziet het dagelijks leven van joden eruit aan het begin van de eenentwintigste eeuw? Welke plek heeft de herinnering aan de Holocaust en hoe gaan joden om met de hoogoplopende emoties in het Israëlisch-Palestijnse conflict? Voor een antwoord op deze en andere vragen reist journalist Maurice Swirc naar tien landen.

Hij start in zijn woonplaats Amsterdam en eindigt in New York, waar zijn vader vanaf de jaren tachtig woonde. In Siberië ontmoet hij trotse inwoners van de Joodse Autonome Regio en in Wenen zingt hij schlagers met joodse bejaarden die nog één keer terugkeren naar de stad die zij eind jaren dertig zijn ontvlucht. In Argentinië stuit Swirc op de betrokkenheid van prins Bernhard bij het atoomprogramma van de populistische president Juan Perón in de jaren vijftig.

'Altijd mazzel' legt interne conflicten bloot die voor de buitenwereld meestal met de mantel der liefde worden bedekt. De auteur schetst niet alleen een beeld van het dagelijks leven van joden wereldwijd, maar beschrijft ook – mede op basis van historisch feitenonderzoek – hoe de 2600 jaar oude joodse diaspora vervlochten is met belangrijke hoofdstukken uit de wereldgeschiedenis.

Halevi, J. (R.M. Post, vert.)

Kuzari, het boek van de Chazaar

Mastix Press, 2010, pap, 232 pp, € 34.90, ISBN: 9789080960145.

De Kuzari is het belangrijkste filosofische werk van de joodse dichter, arts en geleerde Juda Halevi (1070-1141), die leefde in het islamitische Spanje van die dagen. Dit standaardwerk is nu voor het eerst beschikbaar in een volledige Nederlandse vertaling van filosoof en classicus Rolf Post.

Ruderman, D.B.:

Early Modern Jewry. A New Cultural History

Princeton UP, 2010, geb, 326 pp, € 34.50, ISBN: 9780691144641.

"Early Modern Jewry" offers a new history of the early modern Jewish experience. From Krakow and Venice to Amsterdam and Smyrna, David Ruderman examines the historical and cultural factors unique to Jewish communities throughout Europe, and how these distinctions played out amidst the rest of society. Looking at how Jewish settlements in the early modern period were linked to one another in fascinating ways, he shows how Jews were communicating with each other and were more aware of their economic, social, and religious connections than ever before. Ruderman explores five crucial and powerful characteristics uniting Jewish communities: a mobility leading to enhanced contacts between Jews of differing backgrounds, traditions, and languages, as well as between Jews and non-Jews; a heightened sense of communal cohesion throughout all Jewish settlements that revealed the rising power of lay oligarchies; a knowledge explosion brought about by the printing press, the growing interest in Jewish books by Christian readers, an expanded curriculum of Jewish learning, and the entrance of Jewish elites into universities; a crisis of rabbinic authority expressed through active messianism, mystical prophecy, radical enthusiasm, and heresy; and, the blurring of religious identities, impacting such groups as conversos, Sabbateans, individual converts to Christianity, and Christian Hebraists. In describing an early modern Jewish culture, "Early Modern Jewry" reconstructs a distinct epoch in history and provides essential background for understanding the modern Jewish experience.

Nelson, E.:

The Hebrew Republic. Jewish Sources and the Transformation of European Political Thought

Belknap Press, 2010, geb, 229 pp, € 27.50, ISBN: 9780674050587.

According to a commonplace narrative, the rise of modern political thought in the West resulted from secularization—the exclusion of religious arguments from political discourse. But in this pathbreaking work, Eric Nelson argues that this familiar story is wrong. Instead, he contends, political thought in early-modern Europe became less, not more, secular with time, and it was the Christian encounter with Hebrew sources that provoked this radical transformation.

During the sixteenth and seventeenth centuries, Christian scholars began to regard the Hebrew Bible as a political constitution designed by God for the children of Israel. Newly available rabbinic materials became authoritative guides to the institutions and practices of the perfect republic. This thinking resulted in a sweeping reorientation of political commitments. In the book’s central chapters, Nelson identifies three transformative claims introduced into European political theory by the Hebrew revival: the argument that republics are the only legitimate regimes; the idea that the state should coercively maintain an egalitarian distribution of property; and the belief that a godly republic would tolerate religious diversity. One major consequence of Nelson’s work is that the revolutionary politics of John Milton, James Harrington, and Thomas Hobbes appear in a brand-new light.

 

Heilman, S. and Friedman, M.:

The Rebbe, The Life and Afterlife of Menachem Mendel Schneerson

Princeton UP, 2010, geb, 343 pp, € 29.95, ISBN: 9780691138886.

From the 1950s until his death in 1994, Menachem Mendel Schneerson - revered by his followers worldwide simply as the Rebbe - built the Lubavitcher movement from a relatively small sect within Hasidic Judaism into the powerful force in Jewish life that it is today. Swept away by his expectation that the Messiah was coming, he came to believe that he could deny death and change history. Samuel Heilman and Menachem Friedman paint an unforgettable portrait of Schneerson, showing how he reinvented himself from an aspiring French-trained electrical engineer into a charismatic leader who believed that he and his Lubavitcher Hasidic emissaries could transform the world.

Guetta, A.:

Philosophy and Kabbalah. Elijah Benamozegh and the Reconciliation of Western Thought and Jewish Esotericism

SUNY, 2009/2010, pap, 237 pp, € 24.50,  ISBN: 9780791475768.

Wolski, N.:

A Journey into the Zohar. An Introduction to the Book of Radiance

SUNY, 2010, pap, 271 pp, € 25.00, ISBN: 9781438430546.

Halberstam, C. T.:

Law and Truth in Biblical and Rabbinic Literature

Indiana UP, 2010, geb, 225 pp, € 31.00, ISBN: 9780253354112.

How can humans ever attain the knowledge required to administer and implement divine law and render perfect justice in this world? Contrary to the belief that religious law is infallible, Chaya T. Halberstam shows that early rabbinic jurisprudence is characterized by fundamental uncertainty. She argues that while the Hebrew Bible created a sense of confidence and transparency before the law, the rabbis complicated paths to knowledge and undermined the stability of personal status and ownership, and notions of guilt or innocence. Examining the facts of legal judgments through midrashic discussions of the law and evidence, Halberstam discovers that rabbinic understandings of the law were riddled with doubt and challenged the possibility of true justice. This book thoroughly engages law, narrative, and theology to explicate rabbinic legal authority and its limits.

Leeuwe, J.N. de (vertaling & verklaring)

Talmoed Bavli. Tractaat Berachot Hoofdstuk 3

Uitgeverij Li-El bv, 2010, geb, 188 pp, € 39.50, ISBN: 9789081193634.

Nederlandse vertaling van de Babylonische Talmoed

Loopik, M van:

Zicht op de Sinai . De tora in de rabbijnse traditie

Amphora Books, 2010, pap, 218 pp, € 17.50, ISBN: 9789064460678.

De openbaring van de Tora aan Israël op de berg Sinaï vormt de centrale ervaring in het ontstaan en voortbestaan van het jodendom. Ook het christendom en de islam beschouwen de vijf boeken van de Tora als door Gods geest geïnspireerde overlevering. Voor christenen is de kennis van de Tora onontbeerlijk om het Nieuwe Testament en de overleveringen van Jezus te begrijpen. Voor moslims moeten vele Koranfragmenten wel in duister gehuld blijven, wanneer zij deze niet bezien in het licht van verhalen en leefregels uit de Tora. In dit boek is te lezen hoe binnen de rabbijnse traditie over de Tora gedacht is, met het oog op de enkeling, de maatschappij en de religieuze gemeenschap.Voorbeelden uit de verhalende en beeldende schriftuitleg van de rabbijnen ondersteunen het betoog. Enkele thema’s die hier aan de orde komen zijn: Tora als blauwdruk van de schepping, Tora als bron van licht en vreugde, levensheiliging, beschouwingen over tijd en geschiedenis vanuit het perspectief van de Tora, de dynamiek van uitleg naar de letter en naar de geest. Verder een uitleg over het dialogisch ‘lernen’ in het rabbijnse leerhuis en de uiteenlopende vormen van rabbijnse schriftexegese. Typisch rabbijnse hermeneutische methodes maakt de auteur transparant aan de hand van voorbeelden uit midrasj en de rabbijnse schriftcommentaren, met extra aandacht voor de mystieke en kabbalistische exegese.Lezers met diverse achtergronden zullen ongetwijfeld elementen uit hun eigen traditie in dit boek herkennen, een boek dat een positieve bijdrage kan leveren aan het interreligieuze gesprek.

Lans, J. van der, H. Vuijsje

Het Anne Frank Huis. Een biografie

Boom, 2010, pap, 256 pp, € 24.50, ISBN: 9789085069393.

Jos van der Lans en Herman Vuijsje gaan in op vragen die met het huis verbonden zijn. Mag de Jodenvervolging worden vergeleken met xenofobie en vreemdelingenhaat in onze tijd? Hoe kan een overmaat aan ‘politieke correctheid’ worden vermeden? Het debat over deze kwesties wordt wereldwijd gevoerd. op de achtergrond spelen ook nog andere vragen. Het Anne Frank Huis is uitgegroeid tot een icoon waarvan een enorme kracht uitgaat. Maar ‘van wie’ is deze icoon eigenlijk? Wie kan zich met recht opwerpen als de erfgenaam van Annes nagedachtenis?

Presser, J.:

Homo submersus. Een roman uit de onderduik

Boom, 2010, geb, 240 pp, € 29.90, ISBN: 9789085067153.

Met Ondergang schreef Jacques Presser in de jaren zestig op onnavolgbare wijze over de jodenvervolging in Nederland. Presser zelf had de oorlog als onderduiker overleefd, maar verloor bijna zijn gehele familie, onder wie zijn vrouw. Bijna niemand wist dat hij tijdens de oorlog een boek over de onderduik had geschreven. Homo submersus (‘de ondergedoken man’) is een roman in dagboekvorm, die zo dicht tegen de werkelijkheid aanleunt dat hij als een autobiografie kan worden gelezen. Naast zijn eigen ervaringen heeft Presser in zijn verhaal berichten van andere onderduikers en verzetsmensen verwerkt.

Prins, M. & P.H. Steenhuis:

Andere Achterhuizen. Verhalen van Joodse onderduikers

Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2010, pap, 280 pp, € 16.95, ISBN: 9789025367398.

Reijt, M. van de:

Zestig jaar herrie om twee minuten stilte. Hoe wij steeds meer doden gingen herdenken

Bert Bakker, 2010, pap, 234 pp, € 19.95, ISBN: 9789035134911.

De vraag of er op 4 mei een Duitser op de Dam mag staan, doet de gemoederen hoog oplopen. Terwijl hier in Amsterdam al jaren om geruzied wordt, wonen in tientallen gemeentes Duitsers al sinds vele jaren de dodenherdenking bij. Uitgenodigd door lokale comités en politici symboliseren zij het succes van de Europese integratie.

In 'Zestig jaar herrie om twee minuten stilte' beschrijft de jonge historica Maud van de Reijt de opmerkelijke geschiedenis van de 4de mei. Een verhaal vol verhitte discussies en verschuivende opvattingen over ons nationale verleden.

Somers, E.:

Voorzitter van de Joodse Raad. De herinneringen van David Cohen (1941-1943)

 Walburg Pers, 2010, pap, 223 pp, € 24.95, ISBN: 9789057305368.

Geen instantie heeft na de oorlog zo onder vuur gelegen vanwege haar functioneren tijdens de Duitse bezetting als de Joodsche Raad. Hoofdrolspeler in deze bewogen jaren was prof. David Cohen, samen met Abraham Asscher voorzitter van de Joodsche Raad. Op verzoek van prof. Jacques Presser en dr. Loe de Jong van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie dicteerde Cohen in 1956 na lang aarzelen zijn herinneringen. Voor het eerst verschijnen deze belangwekkende memoires in boekvorm. 

`Om erger te voorkomen' geeft inzicht in de betekenis van De Joodsche Raad, Cohens intenties en twijfels, het pijnlijke geworstel tussen zijn joodse achterban en de Duitse autoriteiten, de uiteindelijke, onvermijdelijke deportatie van de joodse gemeenschap, Cohens eigen vertrek naar kamp Westerbork en vervolgens kamp Theresienstadt en tot slot de naoorlogse deceptie. Was er sprake van onaanvaardbare samenwerking of probeerde Cohen `erger te voorkomen' Het is deze vraag die centraal staat in zijn herinneringen.

Wistrich, R.S.

A Lethal Obsession. Anti-Semitism from Antiquity to the Global Jihad

Random House, 2010, geb, 1184p, € 39.00, ISBN: 9781400060979.

Snoek, J. M.

Joodse en Palestijnse tranen. Kerkelijk verzet tegen Auschwitz. Het Israelisch-Palestijnse conflict

Skandalon, 2010, pap, 127 pp, € 12.50, ISBN: 9789076564982.

Het Israëlisch-Palestijnse conflict – en de jodenvernietiging in Europa. Die twee zijn in Nederland niet los verkrijgbaar: altijd de samenhang vol dilemma’s. Johan Snoek (1920) beschrijft de onderwerpen als twee brandpunten van een ellips – hij schept helderheid en appelleert eraan om onmenselijkheid nooit te vergoelijken. Hij begint met een verslag van het kerkelijk verzet tegen Auschwitz tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat was veel sterker dan algemeen wordt aangenomen. Bovendien maakt Snoek inzichtelijk voor welke ingrijpende dilemma’s de kerken zich gesteld zagen. De auteur belicht vervolgens het Israëlisch-Palestijnse conflict vanuit zijn jarenlange verblijf in en betrokkenheid bij Israël. Hij zoekt de nuance en de verbinding, en schrijft met grote kennis van zaken en het besef van urgentie.

Met bijdragen van dr. Dick Boer, prof. dr. Maarten den Dulk, ds. Wilken Veen en prof. dr. Anton Wessels. Elk vanuit een ander gezichtspunt belichten zij de thematiek, waardoor de lezer een rijkgeschakeerd beeld krijgt.

 

  Islam
Boase, R. (ed.):

Islam and Global Dialogue. Religious Pluralism and the Pursuit of Peace

Ashgate, 2010, pap, 336 pp, € 25.90, ISBN: 9781409403449.

At a time when the world is becoming increasingly interdependent, multi-cultural and multi-religious, the concept of religious pluralism is under assault as a result of hatred, prejudice and misunderstanding from both religious exclusivists and dogmatic secularists. In this important and timely book, twenty internationally acclaimed scholars and leading religious thinkers respond to contemporary challenges in different ways. Some discuss the idea of a dialogue of civilisations; others explore the interfaith principles and ethical resources of their own spiritual traditions. All of them reject the notion that any single religion can claim a monopoly of wisdom; all are committed to the ideal of a just and peaceful society in which people of different religions and cultures can happily coexist. More space is here given to Islam than to Judaism and Christianity because, as a result of negative stereotypes, it is the most misunderstood of the major world religions. HRH Prince Hassan bin Talal of Jordan contributes the Foreword.

Donner, F. M.:

Muhammad and the Believers. At the Origins of Islam

Harvard UP, 2010, geb, 280 pp, € 27.95,  ISBN: 9780674050976.

The origins of Islam have been the subject of increasing controversy in recent years. The traditional view, which presents Islam as a self-consciously distinct religion tied to the life and revelations of the prophet Muhammad in western Arabia, has since the 1970s been challenged by historians engaged in critical study of the Muslim sources. In "Muhammad and the Believers", the eminent historian Fred Donner offers a lucid and original vision of how Islam first evolved. He argues that the origins of Islam lie in what we may call the 'Believers' movement' begun by the prophet Muhammad - a movement of religious reform emphasizing strict monotheism and righteous behavior in conformity with God's revealed law. The Believers' movement thus included righteous Christians and Jews in its early years, because like the Qur'anic Believers, Christians and Jews were monotheists and agreed to live righteously in obedience to their revealed law. The conviction that Muslims constituted a separate religious community, utterly distinct from Christians and Jews, emerged a century later, when the leaders of the Believers' movement decided that only those who saw the Qur'an as the final revelation of the One God and Muhammad as the final prophet, qualified as Believers. This separated them decisively from monotheists who adhered to the Gospels or Torah.

Ende, W., U. Steinbach (eds.):

Islam in the World Today. A Handbook of Politics, Religion, Culture, and Society

 Cornell UP, 2010, geb, 1114 pp, € 71.00, ISBN: 9780801445712.

Considered the most authoritative single-volume reference work on Islam in the contemporary world, the German-language Der Islam in der Gegenwart, currently in its fifth edition, offers a wealth of authoritative information on the religious, political, social, and cultural life of Islamic nations and of Islamic immigrant communities elsewhere. Now, Cornell University Press is making this invaluable resource accessible to English-language readers. More current than the latest German edition on which it is based, Islam in the World Today covers a comprehensive array of topics in concise essays by some of the world's leading experts on Islam.

Masood, E.:

Wetenschap & Islam. Verslag van een vergeten bloeiperiode

Veen Magazines, 2009, pap, 228 pp, € 24.50, ISBN: 9789085712855

Wetenschap & Islam vertelt het verhaal van de vergeten wetenschappelijke revolutie die tussen 700 en 1500 plaatsvond in de islamitische wereld. Het boek laat zien hoe de wetenschap, aangewakkerd door de religie, tot bloei kwam, hoe het verval intrad en waarom deze bloeiperiode van de wetenschap tot op de dag van vandaag door historici, filosofen en wetenschappers zo verschillend wordt geïnterpreteerd. 

Van de achtste eeuw tot de zestiende eeuw stonden Europese wetenschappers in de schaduw van hun islamitische collega’s. In het hele gebied van Oezbekistan tot Córdoba bloeiden astronomie, scheikunde, techniek, wiskunde en filosofie als nooit tevoren. Moesa al-Chwarizmi bedacht de algebra in de negende eeuw. Al-Jazari, een Turkse ingenieur uit de dertiende eeuw, vond onder meer de krukas uit. Het medisch handboek van Ibn-Sina (Avicenna) was tot 1600 het standaardwerk op iedere Europese universiteit.

Ramadan, T.:

Radicale hervorming : Islamitische Ethiek en Bevrijding

Van Gennep, 2008, pap, 445pp, € 29.90, ISBN: 9789055159772.

T. Ramadan pleit voor een radicaal nieuwe manier om islamitische leefregels vast te stellen. Kennis van de ‘context’ – (natuur)wetenschappelijke, historische en culturele kennis – zou hierbij even belangrijk moeten zijn als ‘ijtihad’, het kritisch herlezen van religieuze teksten. In dit prikkelende en controversiële boek legt Ramadan zijn antwoord op de huidige crisis in de islam helder uit.

Woltering, R., M. Leezenberg:

De Koran voor beginners

Bert Bakker, 2010, pap, 106 pp, € 9.95, ISBN: 9789035132597.

Wie afgaat op de media en de politiek, zal algauw denken dat de Koran een haatzaaiend schotschrift is. Geregeld horen we dat het antisemitisch is, of tot het doden van ongelovigen oproept. Voor de gelovigen, zo heet het verder, is de Koran een wetboek vol strenge straffen, dat opdraagt om dieven de hand af te hakken, afvalligen te doden, onwillige echtgenotes te mishandelen, overspelige stellen te stenigen en homoseksuelen van torens te gooien. Maar wat staat er nu werkelijk in de Koran?
De Koran voor beginners wil de lezer een eerste inleiding geven op een veelbesproken maar weinig gelezen tekst. Het beschrijft hoe de huidige Korantekst tot stand is gekomen, wat de belangrijkste discussies onder moslimgeleerden zijn over de juiste lezing ervan, en hoe de Koran in de loop der tijden door gelovigen is gebruikt. Daarbij worden ook gevoelige kwesties zoals de (on)gelijkheid van man en vrouw, (homo)seksualiteit en het gebruik van geweld tegen andersdenkenden of ongelovigen niet uit de weg gegaan. Zo biedt het een nuchtere kijk op een belangwekkende heilige tekst, en een helder inzicht in de zin en onzin van een langlopende discussie.

  Godsdienstwetenschappen
Bekkenkamp, J. en J.Verheijen ( red ):

Als ik wij word. Nieuwe vormen van verbondenheid

Parthenon, 2010, pap, 120 pp, € 12.90, ISBN: 9789079578153.

Als de individualisten die we allemaal zijn, blijven we in onze samenleving steeds op zoek naar vormen van 'samen'. Traditionele gemeenschapsvormen staan onder druk en nieuwe vormen kristalliseren zich uit. Welke kansen bieden deze nieuwe vormen van verbondenheid en waar begint het te wringen?

De sociologen, theologen en andere wetenschappers in deze bundel hebben ieder voor zich een ‘nieuw wij’ onderzocht: van het innig gevoel van verbondenheid onder deelnemers aan een stilteretraite tot de kortstondige gedeelde ervaring van een toneelstuk. Daarbij zoeken ze de balans tussen de persoonlijke betrokkenheid die nodig is om je te verbinden, en de nuchtere distantie die bij wetenschap hoort.

De essays vormen een boeiende verkenningstocht langs veranderende structuren, klassieke uitsluitingsmechanismen en nieuwe mogelijkheden. Ze zijn de eerste presentatie van de resultaten van het meerjarige onderzoeksproject van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving: Op zoek naar een nieuw ‘wij’ in Nederland.

Bell, C.:

Ritual Theory, Ritual Practice

Oxford UP, 1992/2009, pap, 270 pp, € 21.95, ISBN: 9780199733620.

Ritual studies today figures as a central element of religious discourse for many scholars around the world. 'Ritual Theory, Ritual Practice', Catherine Bell's sweeping and seminal work on the subject, helped legitimize the field. In this volume, Bell re-examines the issues, methods, and ramifications of our interest in ritual by concentrating on anthropology, sociology, and the history of religions. Now with a new foreword by Diane Jonte-Pace, Bell's work is a must-read for understanding the evolution of the field of ritual studies and its current state.

Borg, M.B. ter, J.W. van Henten (eds):

Powers. Religion as a social and spiritual force

The Future of the Religious Past Series, Fordham UP, 2010, pap, 334 pp, € 36.50, ISBN: 9780823231577.

Dealing with the nexus of religion and power, the present volume radically undermines the idea that the political relevance of religion is a thing of the past. Its essays treat power as a central aspect of religion on many levels, from that of macro-politics through the links between religion and nationhood to the level of personal empowerment or its obverse, disempowerment. Power and religion are both omnipresent in human action and interaction. There is no human act that does not include some kind of faith in a positive outcome and no deed in which power does not play some role. People obviously can attempt to use religion as an instrument to enhance their power or improve their status, whether personally or at the level of the nation-state. Yet religion is in principle ambiguous in relation to power: It can disempower as well as empower, and it can even function as a critique of existing power relations. Moreover, there is the consolatory function of religion, offering ways of compensation, of healing, and of enduring feelings of powerlessness.

Bouwhuijsen, H. van den:

In de schaduw van God. Waarom binnen de christelijke cultuur natuurwetenschap wel en menswetenschap niet van de grond kon komen

Klement, 2010, pap, 496 pp, € 37.50, ISBN: 9789086870592.

Buruma, I.:

God op zijn plaats. Het kruispunt van religie en democratie

Atlas, 2010, pap, 144p, € 18.50, ISBN: 9789045051840.

Ian Buruma geeft een scherpe analyse van de spanningen tussen religie en politiek op drie continenten. Acht jaar lang hebben de Verenigde Staten een evangelische christen als president gehad, wiens goedgeorganiseerde, gelovige achterban de scheiding van Kerk en Staat soms helemaal leek te willen opheffen. Door het toenemende aantal radicale moslims groeit aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, in Europa, de angst dat de islam de westerse democratie aan het uithollen is. En zelfs in Azië, bij uitstek een polytheïstisch continent, is de ontwikkeling van de democratie lange tijd belemmerd door de nauwe banden tussen de staat en religie. God op zijn plaats biedt rijke inzichten in de ‘botsing’ tussen Oost en West, en in het aanhoudende conflict tussen religieuze en seculiere autoriteiten.

Droogers, A.:

Zingeving als spel: Over macht en speelse spiritualiteit

Parthenon, 2010, pap, 256pp, € 22.90, ISBN: 9789079578146.

Het nieuwe boek van de antropoloog André Droogers gaat over de macht die religie uitoefent op haar aanhangers en de spanningen en wantoestanden waartoe dat leidt. In de Nederlandse samenleving een hot topic (Islam, Rooms-katholieke kerk).

Geloof, twijfel en ongeloof zijn van oorspong religieuze spelvormen. Religie, of die nu wordt beoefend in een kerk, moskee, synagoge of tempel, is een spelen met antwoorden op levensvragen. Dat spel wordt met ernst gespeeld, want het gaat om serieuze vragen over persoonlijk geluk en samenleven met anderen. Tegelijk vormt die ernst een valkuil, want binnen elke vorm van georganiseerde levensbeschouwing, ook de niet-godsdienstige, gaat macht al snel een rol spelen. En machthebbers hebben zo hun eigen belangen. Macht laat religie van karakter veranderen: het speelse element verdwijnt en één visie op mens en samenleving wordt overheersend. Dat leidt tot conflicten tussen mensen en tot spanningen tussen religies onderling.

Een speelse vorm van spiritualiteit maakt zingeving weer vrij en open. Het maakt het mogelijk de eigen visie serieus te nemen zonder in absolute claims te vervallen. De afnemende sociale controle in onze moderne samenleving biedt een prachtkans om dit zingevingspel weer voluit te gaan spelen. Exclusief denken wordt weer inclusief, en dat brengt mensen bij elkaar zoals religie van oorsprong beoogt. Machtsprocessen hebben het spelelement stelselmatig verdrongen. Dit boek biedt een weg terug.

Feierman, J.R.:

The Biology of Religious Behaviour : The Evolutionary Origins of Faith and Religion

 Praeger, 2010, geb, 301pp, € 46.25,  ISBN: 9780313364303.

This title offers a fresh and detailed take on the evolution of religious behavior from a biobehavioral perspective, promoting a new understanding that may help build bridges across the religious divide. Religious conflict and divisiveness have been important themes in human history, and their effects are no less evident today. The scientific study of religion cannot by itself mend these divisions, but by enhancing our understanding of behavior, it can make an important contribution towards that end.

Jobling, J.:

Fantastic Spiritualities. Monsterds, Heroes, and the Contemporary Religious Imagination

Continuum, 2010, pap, 216 pp, € 22.50, ISBN: 9780567030474.

In this work Jobling argues that religious sensibility in the Western world is in a process of transformation, but that we see here change, not decline, and that the production and consumption of the fantastic in popular culture offers an illuminating window onto spiritual trends and conditions. She examines four major examples of the fantastic genre: the Harry Potter series (Rowling), His Dark Materials (Pullman), Buffy the Vampire Slayer (Whedon) and the Earthsea cycle (Le Guin), demonstrating that the spiritual universes of these four iconic examples of the fantastic are actually marked by profoundly modernistic assumptions, raising the question of just how contemporary spiritualities (often deemed postmodern) navigate philosophically the waters of truth, morality, authority, selfhood and the divine. 

Olsen, G. W.:

The Turn to Transcendence. The Role of Religion in the Twenty-first Century

CUA Press, 2010, geb, 404 pp, € 64.50, ISBN: 9780813217406.

Especially concerned with the public nature of religion, Glenn W. Olsen sets forth an exhaustively researched and persuasive account of how religion has been reshaped in the modern period. Though ancient and medieval western writers used various metaphors to express the idea that humans are aligned to the universe, they also believed that humans are oriented toward something "above" or transcending themselves. In recent centuries, however, the sense that humans, while living in nature and history, are oriented to transcendence has seemingly diminished. For many, God or the gods have all but disappeared from secular life. In this important and timely book, Olsen demonstrates with powerful insight that there are alternatives, and that religion can and should play a role in restoring a cultural openness to transcendence.

Pollefeyt, D.:

Wil er iemand mijn Messias zijn? Nieuwe verlossers en hedendaagse spirituele meesters

Acco, 2010, pap, 251pp, € 22.50, ISBN: 9789033476358.

Het verlangen naar verlossing is van alle tijden. Je komt verlossers niet alleen tegen in de grote religies en levensbeschouwingen, maar ook in vele moderne vormen en gedaanten, zoals in popmuziek, computerspelen, films en zelfs reclame.

In dit boek reflecteren experts over het hedendaagse menselijke verlangen naar verlossing. Wie wil verlost worden, waarvan en waarom? En waar wordt vandaag verlossing beloofd en gezocht? Wat maakt iemand tot een schijnheilige of een heilige, een charlatan of een verlosser, een zakkenroller of een echte redder en hoe kunnen we vandaag mensen ondersteunen om zelf dit onderscheid te leren vinden?

Riesebrodt, M.:

The Promise of Salvation: A Theory of Religion

Chicago UP, 2009, geb, 228 pp, € 35.50, ISBN: 9780226713915.

Why has religion persisted across the course of human history? Secularists have predicted the end of faith for a long time, but religions continue to attract followers. Meanwhile, scholars of religion have expanded their field to such an extent that we lack a basic framework for making sense of the chaos of religious phenomena. To remedy this state of affairs, Martin Riesebrodt here undertakes a task that is at once simple and monumental: to define, understand, and explain religion as a universal concept. Instead of propounding abstract theories, Riesebrodt concentrates on the concrete realities of worship, examining religious holidays, conversion stories, prophetic visions, and life-cycle events. In analyzing these practices, his scope is appropriately broad, taking into consideration traditions in Judaism, Christianity, Islam, Buddhism, Daoism, and Shinto. Ultimately, Riesebrodt argues, all religions promise to avert misfortune, help their followers manage crises, and bring both temporary blessings and eternal salvation. And, as "The Promise of Salvation" makes clear through abundant empirical evidence, religion will not disappear as long as these promises continue to help people cope with life.

Saane, J. van:

Religie is zo gek nog niet, een introductie in de godsdientspsychologie

Ten Have, 2010, pap, 270pp, € 22.50, ISBN: 9789025959487.

Worden mensen gelukkig van religie? Waarom kiest Elisabeth voor de islam en Tom voor het boeddhisme? Wat is de relatie tussen religie en geweld? Een greep uit de vragen van het vak godsdienstpsychologie, waarin de menselijke kant van religie wordt bestudeerd. Verschijnselen als gebed, gebedsgenezing, bekering, rituelen en ‘reli-shopping’ worden vanuit een psychologische invalshoek bekeken.

In deze toegankelijke inleiding passeren de relevante basistheorieën uit de psychologie de revue. Maar ook tal van actuele en aansprekende voorbeelden – zoals de bijeenkomsten van Jomanda en de aantrekkingskracht van evangelische kerken – komen aan de orde.

Strozier, C.B., D.M. Terman, J.W. Jones, K. A, Boyd (eds):

The Fundamentalist Mindset. Psychological Perspectives on Religion, Violence, and History

Oxford UP, 2010, pap, 274 pp, € 22.50, ISBN: 9780195379662.

This penetrating book sheds light on the psychology of fundamentalism, with a particular focus on those who become extremists and fanatics. What accounts for the violence that emerges among some fundamentalist groups? The contributors to this book identify several factors: a radical dualism, in which all aspects of life are bluntly categorized as either good or evil; a destructive inclination to interpret authoritative texts, laws, and teachings in the most literal of terms; an extreme and totalized conversion experience; paranoid thinking; and an apocalyptic world view. After examining each of these concepts in detail, and showing the ways in which they lead to violence among widely disparate groups, these engrossing essays explore such areas as fundamentalism in the American experience and among jihadists, and they illuminate aspects of the same psychology that contributed to such historical crises as the French Revolution, the Nazi movement, and post-Partition Hindu religious practice.

Wuthnow, R.:

Be Very Afraid. The Cultural Response to Terror, Pandemics, Environmental Devastation, Nuclear Annihilation, and Other Threats

Oxford UP, 2010, geb, 294 pp, € 26.50, ISBN: 9780199730872.

A leading authority on religion, he now addresses one of the most profound subjects: the end of the world. In Be Very Afraid, Wuthnow examines the human response to existential threats--once a matter for theology, but now looming before us in multiple forms. Nuclear weapons, pandemics, global warming: each threatens to destroy the planet, or at least to annihilate our species. Freud, he notes, famously taught that the standard psychological response to an overwhelming danger is denial. In fact, Wuthnow writes, the opposite is true: we seek ways of positively meeting the threat, of doing something--anything--even if it's wasteful and time-consuming. The atomic era that began with the bombing of Hiroshima sparked a flurry of activity, ranging from duck-and-cover drills, basement bomb shelters, and marches for a nuclear freeze. All were arguably ineffectual, yet each sprang from an innate desire to take action. It would be one thing if our responses were merely pointless, Wuthnow observes, but they can actually be harmful. Both the public and policymakers tend to model reactions to grave threats on how we met previous ones. The response to the terrorist attacks of 9/11, for example, echoed the Cold War--citizens went out to buy duct tape, mimicking 1950s-era civil defense measures, and the administration launched two costly conflicts overseas. Offering insight into our responses to everything from An Inconvenient Truth to the bird and swine flu epidemics, Robert Wuthnow provides a profound new understanding of the human reaction to existential vulnerability.

 

Indien u deze e-mailing niet meer wilt ontvangen stuurt u ons dan een e-mail met 'afmelding e-mailing' als onderwerp ? Wij verwijderen uw gegevens dan uit ons adresbestand.