B o e k h a n d e l 

K i r c h n e r

Leliegracht 32

1015 DG

Amsterdam

Tel.020-6244449 

Fax.020-6247488

Aanbieding Juli 2011 

Zolang de voorraad strekt

U vindt hieronder twee aanbiedingen: De rollen van de Dode Zee zijn meer dan 50 % in prijs verlaagd en vanwege de feestelijke presentatie van Geen tittel of jota bieden wij de eerste 20 bestellingen een gratis begeleidend boek.

U kunt elke titel bestellen door op de bijgevoegde bestel-knoppen, of op het plaatje, te klikken

Florentino Garcia Martinez, A. van der Woude & M. Popovic

De rollen van de Dode Zee

Dit is de complete vertaling van alle niet-bijbelse rollen, die sinds 1947 zijn gevonden in Qumran bij de Dode Zee. De vertaling en toelichting zijn verzorgd door twee deskundigen die betrokken waren bij het werk van het Qumran-Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Hun tekstuitgave bevat een uitgebreide algemene inleiding op de rollen, en inleidingen op de afzonderlijke documenten. 

Uv vindt o.a.:

-  Wetsliteratuur
- Orderegels
- Poetische teksten
- Liturgische teksten
- Literatuur over de eindtijd (waaronder messiaanse geschriften)
- Exegetische literatuur (actualiserende uitleg van bijbelboeken bijv. met het oog op de toekomst van de gemeenschap)
- Para-bijbelse werken (hervertelling van verhalen uit het Oude Testament)
- Astronomische en kalenderteksten
- Horoscopen
- De koperen rol

Daarnaast bevat het boek een complete lijst van alle gevonden handschriften, met bibliografische aanwijzingen.

nu euro  25,- van  euro 54,90               BESTEL

Ten Have, 2007, geb, 987 pp, ISBN: 9789025957971.

 

Toraleesroostergroep (red.)

Geen tittel of jota. Proeve van een leesrooster bij de Tora

Sind jaar en dag worden in het Gast-Huis in Amsterdam kerkdiensten gehouden, waarin de sidra centraal staat, die op de voorafgaande sabbat in de synagoge werd gelezen. Het  leesrooster dat nu is verschenen is de vrucht van de inspanningen van jaren van de toraleesroostergroep van het Gast-Huis.

Een vijftiental theologen en deskundigen uit kringen van de Protestantse Kerk in Nederland, Kerk en Israel, Tenach en Evangelie en de synagoge werkte mee en leverde ieder op eigen wijze een bijdrage aan een leesrooster waarbij de wekelijkse sidra lezing van de synagoge, de rector vormt. Daarnaast wordt ook aandacht gegeven aan de bijbehorende haftarot (profetenlezingen) en op grond van die sidra of een gedeelte ervan worden suggesties gedaan voor lezingen uit Evangelie en Brieven.

Het verhaal en de woorden van Jezus wordt zo gelezen als midrasj, als commentaar op de Tenach, die de leefwereld van Jezus vormde.

 

De Toraleesroostergroep hoopt dat allen die in vieringen voorgaan en zeker ook gemeenten en leerhuizen met deze uitgave hun voordeel kunnen doen.

 

euro 15.00                            BESTEL

Boekencentrum, 2011, geb, 156 pp, ISBN: 9789023926078

Meelezen met de Synagoge  Een proeve van een leesrooster bij Bereesjiet `het boek van het begin`

In de Gast-huisgemeente vormt de wekelijkse sidra-lezing het uitgangspunt is voor de zondagslezing. Uitgekomen in 2005 is dit boek een neerslag van de ervaringen van de gemeente met deze vorm van lezing - daarmee is het een nuttige inleiding  voor Geen tittel of jota .

 Docete, 2005, pap, 99 pp, euro 12.50, ISBN: 9789080118973.

bestel separaat

B. Heyl - GM Gast-huis magazine special: Kan van Joodse zijde, Christenen, het Christendom naderbij gebracht worden?

Een weerslag van de samenwerking van Binjamin Heyl met de Gast-huisgemeente. Met 25 hoofdstukken - van  het lezen van de Sjema, de binding van Isaac, en de Messiasverwachting van Israel tot het Onze Vader en het boek Openbaring.

 Gasthuis, pap, 167 pp, euro 15.00

bestel separaat