B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

4.0.1 Christelijke Kerkgenootschappen algemeen

   
Adair, J.R.
Introducing Christianity
by order
World Religion Series, Routledge, 2008, pap, 498 pp, € 32.20, 0415772125 / 9780415772129
winkelwagen
   
Atwood, C. D., F. S. Mead & S. S. Hill
Handbook of Denominations in the United States
Abingdon Press, 2005, geb, 400 pp, € 19.00, 9780687057849
winkelwagen
Balmer, R. & Winner, L.F.
Protestantism in America.
Contemporary American Religion Series, Columbia UP, 2002, geb, 295 pp, € 27.90, 9780231111317
winkelwagen
   
Cross, F.L. & E.A. Livingstone (eds)
Dictionary of the Christian Church
Hendrickson, 2008, pap, 1786 pp, € 40.95, 978598562507
winkelwagen
Cross, F.L. & E.A. Livingstone (eds)
The Oxford Dictionary of the Christian Church, 3-d revised edition
The Oxford Dictionary of the Christian Church is an indispensable guide to all aspects of the Christian Church. It contains 6,000 A-Z entries offering unrivalled coverage from theology and the Bible to the church calendar and its organization. This revision of the Third Edition (1997) features new coverage of recent developments, including the Church of England's new prayer book and ecumenical advances and mergers. Containing new articles on subjects such as Desmond Tutu and updated articles reflecting new understanding on topics like the Holy Sepulchre, the ODCC is a uniquely authoritative and wide-ranging reference book. Established since its first appearance in 1957 as an essential resource for ordinands, clergy, and members of religious orders; ODCC is an invaluable tool for academics, teachers, and students of church history and theology, as well as for the general reader.
Oxford UP, 2005, geb, 1800 pp, € 156.00, 9780192802903
winkelwagen
Hoekstra, E.G., M.H. Ipenburg (red)
Handboek Christelijk Nederland. Kerken, gemeenten, samenkomsten en vergaderingen
Kok, 2008, geb, 752 pp, € 51.90, 9789043509299
winkelwagen
   
Hostetler, J.A.
Amish Society
Johns Hopkins UP, 2004, pap, 435 pp, € 21.00, 9780801844423
winkelwagen
Jenkins, Philip
The New Faces of Christianity. Believing the Bible in the Global South.
The faith of the South, Jenkins finds, is first and foremost a biblical faith. Indeed, in the global South, many Christians identify powerfully with the world portrayed in the New Testament--an agricultural world very much like their own, marked by famine and plague, poverty and exile, until very recently a society of peasants, farmers, and small craftsmen. In the global South, as in the biblical world, belief in spirits and witchcraft are commonplace, and in many places--such as Nigeria, Indonesia, and Sudan--Christians are persecuted just as early Christians were.Thus the Bible speaks to the global South with a vividness and authenticity simply unavailable to most believers in the industrialized North. More important, Jenkins shows that throughout the global South, believers are reading the Bible with fresh eyes, and coming away with new and sometimes startling interpretations. Some of their conclusions are distinctly fundamentalist, but Jenkins finds an intriguing paradox, for they are also finding ideas in the Bible that are socially liberating, especially with respect to women's rights. Across Africa, Asia, and Latin America, such Christians are social activists in the forefront of a wide range of liberation movements.
Oxford UP, 2008, pap, 252 pp, € 15.00, 9780195368512
winkelwagen
Lier, S.van
Het Kerken Boek
In Het Kerken Boek komen kerkgebouwen tot leven. Niet alleen de gebouwen, maar ook diegenen die door de eeuwen heen de kerk gebruikten, krijgen volop aandacht. In circa 350 afbeeldingen en evenzoveel beschrijvingen worden alle aspecten van het kerkelijk leven in en om het gebouw belicht. Van de middeleeuwen tot het nabije verleden komen architectuur, eredienst, adellijke pronkzucht en de rol van de kerk in de Nederlandse samenleving aan bod. Dit boek is onmisbaar voor iedereen die geinteresseerd is in de vele aspecten van de kerk.
Waanders, 2009, geb, 384 pp, € 14.95, 9789040086458
winkelwagen
Middelkoop, H.A.C. van
Kerken onderweg; Geschiedenis van kerken in Nederland
Kerkgeschiedenis is geen verleden tijd. De verbanden die worden gelegd in Kerken onderweg tussen vroeger en nu laten dat op heldere wijze zien.

H.A.C. van Middelkoop beschrijft eerst de belangrijkste lijnen in de geschiedenis van de christelijke kerk tot aan de Reformatie. Dit vormt de achtergrond voor het centrale onderwerp van het boek: een bespreking van de grootste kerkgemeenschappen in Nederland, inclusief het Samen op Weg-proces en de eerste jaren van de PKN . Hierbij ligt de nadruk op de (theologische) ontwikkelingen vanaf de Tweede Wereldoorlog. Ten slotte wordt de geschiedenis van de evangelische beweging behandeld, die in de kerkelijke wereld van vandaag een belangrijke rol speelt.

Kerken onderweg is meer dan een leesboek. Het is een praktisch leerboek dat prachtig studiemateriaal geeft voor de onderwerpen uit de kerkgeschiedenis. De aangedragen gesprekspunten zijn een stimulans voor de lezer en gebruiker van nu en maken de stof concreet. Daarnaast vindt de lezer in elk hoofdstuk kleurrijke citaten.

Vertegenwoordigers van de verschillende kerkgenootschappen hebben hun medewerking verleend aan de totstandkoming van dit boek. H.A.C. van Middelkoop heeft zich jarenlang verdiept in de kerkgeschiedenis van ons land. Ook was ze lange tijd actief als bestuurslid en lid van de Commissie Bijbelstudie Uitgaven van de Gereformeerde Bijbelstudiebond.

Vuurbaak, 2009, geb, 483 pp, € 29.90, 9789055604159
winkelwagen