B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

5.1.1.4 Uitvaart / Dood

Afscheid vieren in het spoor van vrouwen
Redactie Stichting Vrouw Geloof en Leven
Narratio, 2002, pap, 104 pp, € 9.00, 9789052632933
winkelwagen
Rituelen rond het levenseinde
UITVERKOCHT, wellicht volgt een herdruk maar deze is nog niet aangekondigd (2015)

Dit is een boekje voor iedereen, die geconfronteerd wordt met vragen over rituelen rond het levenseinde. Het is vooral een boekje voor zorgverleners, clienten en hun naasten, en voor geestelijke verzorgers.

De dood is onontkoombaar en hoort bij het leven. De omgang met de dood is in elke cultuur, religie en levensbeschouwing anders. De religieuze gebruiken en voorschriften rondom het levenseinde zijn eveneens verschillend. Met deze uitgave bieden we een handreiking voor de omgang met mensen die gaan sterven of gestorven zijn, en hun naasten. In deze uitgave is informatie opgenomen over Christendom, Islam, Jodendom, Hindoeisme, Boeddhisme en Humanisme. De hoofdstukken zijn volgens een vast schema opgebouwd, waardoor het boekje zich als een gids laat gebruiken.

Werkgroep voor Liturgie Heeswijk, Abdij van Berne, 2008, pap, 80 pp, € 12.50, 9789089720016
winkelwagen
Berg, Marinus van den
Verstilde woorden. Teksten bij afscheid
Teksten en liederen-op-cd voor afscheid en uitvaart.

Verstilde woorden bevat poetische teksten voor afscheid nemen en rouw dragen; een aantal ervan staat als lied op cd. Ze zijn bestemd voor tijden van waken en sterven, voor de uitvaart en daarna. Sommige zijn bruikbaar tijdens openbare momenten van het afscheid, andere zijn voor persoonlijk gebruik. Een bundel voor wie een dierbare verliest. Ook voor wie avondwakes, uitvaarten en herdenkingsbijeenkomsten leidt, en voor uitvaartondernemers, ritueel- en rouwbegeleiders.

Ten Have, 2012, pap, 111 pp, € 17.95, 9789025902056
winkelwagen
Carson, D.
Parting Ways. New Rituals and Celebrations of Life`s Passing
On the emergence of new end-of-life rituals in America that celebrate the dying and reinvent the roles of family and community at the deathbed.
California UP, 2011, pap, 273 pp, € 25.50, 9780520268739
winkelwagen
Diepenbroek, J.
Wat eet je op een begrafenis? Culinaire troost
Op alle begrafenissen, waar ook ter wereld, wordt gegeten en gedronken. Van uiterst sober tot overvloedig. In dit boek zijn recepten en verhalen uit verschillende godsdiensten en culturen verzameld.

De toenemende aandacht voor (nieuwe) rituelen rond rouwen en het herdenken van onze doden geeft ook de culinaire invulling van die rituelen een krachtige impuls. Wat eet je op een begrafenis? bevat getuigenissen van de culinaire rijkdom van Nederland. Aanwijzingen van hoe de gerechten klaar te maken gaan vergezeld van verhalen, informatie en foto's. Een vernieuwend boek dat praktisch in het gebruik is en vanuit een unieke invalshoek een kijkje biedt in de keuken van veelkleurig Nederland.

Meinema, 2011, pap, 95 pp, € 19.50, 9789021142562
winkelwagen
Harrems, Carolien
De uitvaartplanner. Van stervensbegeleiding tot bedankkaart
De dood hoort bij het leven. Het is verstandig om na te denken over je eigen uitvaart of die van iemand die je na staat, maar veel mensen stellen dat uit. Iedereen komt op een dag echter voor de uitvaart van een dierbare te staan. Na een periode van afscheid nemen of juist heel plotseling, moet je beslissingen nemen, praktische zaken regelen, maar ook tijd nemen voor rouw en die van eventuele kinderen. En dat alles denkend aan de overledene. Dan is De uitvaartplanner onmisbaar.
Kosmos, 2012, pap, 239 pp, € 14.95, 9789021552613
winkelwagen
Janssen, H. en Klaas Touwen (red.)
Rouwvieringen, exegese en preken
Oog in oog met de dood staan wij sprakeloos. Ieder woord dat dan wel gesproken wordt, luistert nauw. Het moet geloofwaardig zijn en partijdig: recht doen aan de overledene en solidair zijn met iedere rouwende die om de baar verzameld staat. Het moet 'Woord van God' zijn, met minder kunnen we niet toe.

De auteurs van Rouwvieringen hebben een breed scala van klassieke en onverwachte bijbellezingen bij begrafenis en crematie geselecteerd en geven daar een grondige exegese van. Steeds met een concrete situatie voor ogen: de begrafenis van een doodgeboren kindje, een eucharistieviering na euthanasie, de uitvaart van een man die stokoud is geworden, een psalm die geeigend is om te lezen na een wanhoopsdaad, bijbelse beeldtaal die zich voegt op de begraafplaats of juist in het crematorium.

Met voorbeeldpreken in een concrete setting. Geschreven door bijbelwetenschappers en homileten, katholiek en protestant, Vlamingen en Nederlanders.

Themanummer Tijdschrift voor Verkondiging, Skandalon, 2011, pap, 96 pp, € 14.50, 9789490708382
winkelwagen
Leijsen, L. e.a. (red.)
Levensrituelen: Dood & Begrafenis
KADOC-Studies 31, Universitaire Pers Leuven, 2007, pap, 248 pp, € 33.95, 9789058676276
winkelwagen
Mak, Aart
UitvaartWijzer, gedachten, handreikingen en teksten bij dood en uitvaart
Meer dan ooit willen we dat de uitvaart van onze geliefde, vader of goede vriendin, op persoonlijke wijze gebeurt - persoonlijk en echt. Gevoelens mogen benoemd worden. Wij zijn kinderen van een tijd waarin we geraakt willen worden en het verdriet willen beleven, samen, ook liefst met een glimlach.

Dat vraagt veel van hen die uitvaarten vormgeven en begeleiden. Dit boek wil hen daarbij helpen. Het begint met een beschrijving van de huidige uitvaartcultuur. Wat is gebruikelijk en wordt veel gevraagd? Een aantal bijzondere voorbeelden uit de praktijk illustreren deze beschrijving. Het grootste deel van het boek bevat teksten en voorbeelden, aanwijzingen en praktische suggesties voor het vormgeven van een uitvaart. Teksten en verhalen die oud en modern zijn, christelijk en hedendaags spiritueel, bevlogen en nuchter. Ook is er een overzicht opgenomen van wat nodig is om een uitvaart voor te bereiden.

De UitvaartWijzer is een handreiking voor mensen die bij dood en uitvaart betrokken worden, als uitvaartleider, voorganger, ritueelbegeleider of spreker. Het is praktisch en nodigt uit tot verder denken.

Aart Mak is predikant bij de stichting Kerk Zonder Grenzen. Eerder schreef hij over deze materie Met stomheid geslagen? Nieuwe taal en gebruiken bij uitvaarten (2006). Bovendien richtte hij met anderen MomenTaal op, een team van mensen dat ondersteunt en voorgaat bij onder andere uitvaarten.

Boekencentrum, 2015, pap, 174 pp, € 17.90, 9789023970149
winkelwagen
Mulder, Andre
Geloven in crematieliturgie. Een pastoraalliturgisch onderzoek naar hedendaagse crematieliturgie in een roomskatholieke context
UTP-katern 23, Gooi & Sticht, 2000, pap, 291 pp, € 24.00, 9789030409922
winkelwagen
Nijland, Sabine
Om wie jij bent. Teksten, gebeden en gedichten bij afscheid en rouw
Wie van nabij een overlijden meemaakt, wie een dienst of uitvaart voorbereidt, heeft graag woorden die precies de juiste toon treffen. Zulke teksten, gebeden en gedichten vind je in dit boek. Woorden van grote schoonheid en diepgang. Direct bruikbaar en aansluitend op de praktijk.
- Bouwstenen voor een afscheid in dankbare sfeer
- Voor uitvaartverzorgers, maar ook voor nabestaanden
- Handzaam en met register
Adveniat, 2015, pap, 158 pp, € 19.50, 9789492093141
winkelwagen
Reniers, T. (red.)
De dood ingeprent. Huldeblik voor L.W. Trompenaars, collectioneur
Eigen beheer, 2009, pap, 296 pp, € 37.50, 9789058020680
winkelwagen
Starik, F.
De eenzame uitvaart
In De eenzame uitvaart doet F. Starik op indringende wijze verslag van de eenzame uitvaarten die hij en andere leden van de zogenaamde Poule des Doods in Amsterdam bezoeken. Het boek documenteert naast een verontrustend tijdsbeeld vooral hoe dichters zich tot de anonieme dood verhouden en zich daarmee proberen te verstaan. Met bijdragen van Neeltje Maria Min, Menno Wigman, Eva Gerlach, Rogi Wieg, Simon Vinkenoog, Tsead Bruinja, Anneke Brassinga, Hans Kloos en Judith Herzberg.
Nieuw Amsterdam, 2006, pap, 223 pp, € 12.50, 9789046801611
winkelwagen
Stolp, Hans
Woorden van afscheid, woorden bij afscheid bij het sterven en de dood
Als een geliefde sterft, ontbreekt het ons vaak aan woorden. We weten niet wat we zeggen moeten. Niet alleen weten we niet welke woorden we de stervende zelf kunnen aanreiken, we weten vaak ook niet welke woorden we moeten gebruiken bij het waken of bij de begrafenis of crematie. Er zijn zo weinig woorden die niet banaal of goedkoop klinken, maar die ons houvast geven in deze zo moeilijke situatie.

Hans Stolp - die jarenlang stervenden begeleid heeft - schreef in de loop van zijn leven vele van zulke teksten en bundelde deze in dit boek. Als een hulp voor mensen die in tijden van verlies en afscheid nemen zulke woorden zo nodig hebben.

Ankh Hermes, 2014, geb, 144 pp, € 13.99, 9789020210583
winkelwagen
Vermaat, P.
Voorbereiding voor de laatste reis
Wanneer we dit leven verlaten, is het belangrijk dat we dit niet onvoorbereid doen. Een conflict dat niet verzoend is of een vraag die nooit beantwoord is, kan het leven van de achterblijvers moeilijk maken. Daarnaast is het voor de familie van grote waarde wanneer de overledene uitvaartwensen heeft achtergelaten.?Dit boekje helpt je bij het voorbereiden van je laatste reis. Pastoraal, door na te denken wat het wil zeggen om te sterven. Maar ook praktisch, door aan te geven hoe je je met je naaste familie kunt voorbereiden op het sterven, hoe je kunt aangeven wat je zou willen na je overlijden met onder andere de rouwkaart en de uitvaart.?Bij dit boekje hoort een uitvaarttestament dat kan worden gedownload van www.boekencentrum.nl/laatstereis.
Boekencentrum, 2013, pap, 48 pp, € 7.50, 9789023927433
winkelwagen