B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

99.3 Amsterdam

Amsterdam stadsplattegrond classic (groot)/ druk 63
Falkplan, 1994, € 6.95, 9789028701380
winkelwagen
Citoplan Amsterdam centrumkaart
Cito-Plan, 2010, € 2.95, 9789065802613
winkelwagen
De Bosatlas van Amsterdam
De Bosatlas van Amsterdam: de hoofdstad van Nederland in al haar facetten. De Bosatlas bevat honderden kaarten, afbeeldingen en foto's over onder andere de stad en haar bewoners, bestuur en onderwijs, pontjes en trams en het Concertgebouw en de dancescene, met paginavullende infographics en historische doorkijkjes.
Noordhoff Uitgevers B.V., 2015, geb, 272 pp, € 29.95, 9789001120146
winkelwagen
Abrahamse, J. E.
De grote uitleg van Amsterdam. Stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw
Tussen 1585 en 1685 groeide Amsterdam uit van regionale havenstad tot centrum van de wereldhandel. De snel stijgende vraag naar ruimte voor havens en industrie ging gepaard met een explosieve bevolkings-groei. Dit alles leidde tot een uitzonderlijke stedenbouwkundige opgave, culminerend in twee enorme op elkaar aansluitende vergrotingen, die van 1613 en die van 1663, waarmee de stad vijfmaal zo groot werd. Rondom de oude stad ontstond de grachtengordel als exclusief woongebied, omringd door de Jordaan en andere gemengde woon- en werkwijken, met aan de waterkant een reeks eilanden voor handel en scheepsbouw. Het resultaat was een voor die tijd hypermoderne stad volgens de drievoudige eis van nut, schoonheid en profijt, een stad die door zijn grootte, ligging en ontwerp een unieke plaats inneemt in de geschiedenis van de Europese stedenbouw. De vraag hoe het stadsbestuur erin slaagde deze immense tweeledige vergroting - of uitleg, in stedenbouwkundig, infrastructureel, logistiek en financieel opzicht in goede banen te leiden, vormt het onderwerp van dit boek. Dankzij een gedegen analyse van de bestuurlijke archieven komt de auteur tot een complete reconstructie van de besluitvorming over omvang, ontwerp en aanleg van de stadsuitbreidingen. Aparte hoofdstukken behandelen de ruimtelijke ordening, de functies van de stedelijke buitenruimte en de problematiek rond het stadswater. Hiermee mag De grote uitleg van Amsterdam het eerste standaardwerk op dit gebied genoemd worden.
Thoth, 2010, geb, 429 pp, € 49.50, 9789068684919
winkelwagen
Boers, Onno
De haas, de groene bok en andere gevelstenen, twee wandelingen in Amsterdam
De Heeren Keyser, 2001, pap, 87 pp, € 9.95, 9789054770329
winkelwagen
Boers, O.W. & P. van der Vlist
De gevelstenen van Amsterdam
Rond 1800 werd in Amsterdam een systeem van huisnummering ingevoerd. Voor die tijd werd de ligging van een pand omschreven door te verwijzen naar een gevelsteen. Men woonde in 'Het Swarte Schaap', in 'De Rode Leeuw', in 'Het Melkmeisje' of in het huis ertegenover of ernaast. Gevelstenen functioneerden als 'reclameborden' voor de handel of nering die in het pand werd uitgeoefend, bevatten een toespeling op de naam van de bouwer of verwezen naar de herkomst van de eigenaar. Tegenwoordig worden ze vooral bekeken als uitingen van monumentale kleinkunst en dragers van informatie over cultuur, economie, religie en politiek.

Dit fraai uitgegeven boek geeft een compleet overzicht in tekst en beeld van de 700 overgebleven gevelstenen aan de Amsterdamse openbare weg, waarbij wordt ingegaan op de makers, datering, thematiek van de voorstellingen en documentaire waarde. Het boek bevat tevens een register van gevelstenen in museale en particuliere collecties in en buiten Amsterdam.

Verloren, 2007, geb, 256 pp, € 29.00, 9789065509758
winkelwagen
Breukel, Thom
Stil Amsterdam. Survivalgids voor de stedeling
Thoth, 2005, geb, 302 pp, € 14.90, 9789068683943
winkelwagen
Bronkhorst, Arjan ( fotografie), Marc van den Eerenbeemt, Koos de Wilt (tekst)
Grachtenhuizen - Amsterdam Canal Houses
Het fotoboek Grachtenhuizen - Amsterdam Canal Houses van Arjan Bronkhorst vertelt het verhaal van vier eeuwen wonen aan de Amsterdamse grachten. In de 17de eeuw werden de imposante huizen gebouwd door zeer vermogende kooplieden en regenten. In de eeuwen daarna werden ze bewoond en verbouwd door hun erfgenamen en nieuwkomers op de gracht. In meer dan 400 pagina's gaan de deuren van deze particuliere stadspaleizen voor u open. Ruim dertig grachtenhuizen worden uitgebreid en in volle glorie belicht. Interieurs van ongekende rijkdom, die u niet eerder zag. U maakt kennis met de bewoners, die zorgdragen voor de restauratie en het behoud van historische interieurs die behoren tot de mooiste van Nederland.

Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam, schrijft in het Voorwoord van dit boek: Laat u verrassen met dit eerste boek in zijn soort en de prachtige foto's van Arjan Bronkhorst. Hij maakte het boek vanuit zijn oprechte passie voor grachtenhuizen en werkte ruim een jaar aan de serie. Met een ongeevenaard resultaat: het eerste artistieke fotoboek geheel gewijd aan Amsterdamse grachtenhuizen. Zijn stijl is tijdloos en karaktervol en zijn beelden bijna verstild. Hij is als geen ander in staat geweest om het bijzondere gevoel weer te geven van het wonen aan de gracht tijdens de afgelopen vier eeuwen!

Lectura Cultura, 2013, geb, 416 pp, € 49.50, 9789082135404
winkelwagen
Brunt, L. & K. Tamboer
Prinsengracht
De Prinsengracht is de langste, aantrekkelijkste, veelzijdigste gracht van Amsterdam. Alles wat een stad stad maakt, vind je aan de Prinsengracht.

De winkel van juffrouw Splinter, Broodje Art, de Eerste Nederlandsche Hoedenvorm Industrie, Zon's Hofje, het Ziekenhuis van Jan Pieter Heije, het Pijpenkabinet Smokiana. Woonboten, scholen, kerken, musea, markten en ook hotels, cafes, koffiehuizen en restaurants. Met zijn tweelingdeurtjes, pothuisjes, appartementen in pakhuizen en oude fabrieken is de Prinsengracht de gracht van schrijvers, dichters en kunstenaars. En de gracht heeft (had) zijn eigen openbaar vervoer: de Opstapper.

Vier eeuwen geschiedenis - veelbewogen, tragisch, feestelijk. je ziet het en je voelt het. De gracht trilt ervan, de stenen ruiken ernaar.

Boom, 2010, geb, 191pp, € 17.50, 9789085069362
winkelwagen
Buis, Alex
Wandelen buiten de binnenstad van Amsterdam
Wie niet van omlopen houdt krijgt het zwaar voor zijn kiezen met deze fenomenale stadswandelgids van Alex Buis. Hij construeerde een lange afstandswandeling door de Amsterdamse buitenstad die 227 kilometer lang is en op de kaart verdacht veel lijkt op een bord spaghetti van boven. Tijdens die ellenlange zwerftocht door de buitenwijken van de hoofdstad wordt de wandelaar doorlopend verrast: wat een schoonheid en wat een enorme variatie! Een mooie wandelgids voor Amsterdammers die denken dat ze Amsterdam kennen. Maar ook een mooie aanleiding voor volk van buiten de hoofdstad om te ontdekken dat Amsterdam uit meer bestaat dan rondvaartboten, draaiorgels, coffeeshops en hordes fotograferende toeristen.

Alex Buis (Amstelveen, 1979) heeft Nederlandse Taal en Letterkunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2012 ontstond bij hem het idee voor een lange, meerdaagse wandeling door de hele gemeente Amsterdam en ging hij op verkenning om een afwisselende tocht door bebouwing, parken, landelijk gebied en stadsjungle te ontwerpen.

Ook leverbaar: Wandelen buiten de binnenstad van Den Haag, Wandelen buiten de binnenstad van Rotterdam, Wandelen buiten de binnenstad van Utrecht en Wandelen buiten de binnenstad van Leiden.

Gegarandeerd Onregelmatig, 2015, pap, 196 pp, € 14.95, 9789078641445
winkelwagen
Caspers, C. & Magry, P.J.
Identiteit en spiritualiteit van de Amsterdamse stille omgang
Verloren, 2006, pap, 96 pp, € 10.00, 9789065509093
winkelwagen
Enden, Nino van der en Edward van Voolen
Het Amsterdam van Sal Meijer
De populariteit van Sal Meijer ( 1877-1965), schilder van katten, Amsterdamse grachten en Gooische boerderijen, is onverminderd groot. Zijn werk is geliefd onder verzamelaars en regelmatig te zien op tentoonstellingen. In dit rijk geillustreerde deel in de Miniaturenreeks presenteren de auteurs het verhaal van Sal Meijer in samenhang met de geschiedenis en kunst van zijn tijd.
Miniaturen reeks 54, Bekking en Blitz, 2012, geb, 128 pp, € 9.90, 9789061094531
winkelwagen
Gompes, L. & M. Ligtelijn
Geschiedenis van Felix Meritis: Spiegel van Amsterdam
Rozenberg, 2007, pap, 350 pp, € 35.00, 9789051709797
winkelwagen
Hameleers, Marc
Kaarten van Amsterdam 1538-1865
Thoth, 2013, geb, 416 pp, € 69.50, 9789068686203
winkelwagen
Hameleers, Marc
Kaarten van Amsterdam 1866-2012
Thoth, 2013, geb, 338 pp, € 69.50, 9789068686210
winkelwagen
Heestermans, Hans
Mokums woordenboek
Hebt u vroeger ook op een dempie gestaan? Hoeveel eilanders zijn er in Amsterdam? Wist u dat bolleboos uit het Jiddisch stamt en met de gevangenis te maken heeft? Waarom wonen de klagers in de Warmoesstraat? Wie hebben het woord bolus naar Amsterdam gebracht? Wat doet u als u Nieuwedijkies maakt? En wat is er aan de hand als uw armen te kort zijn? Weet u waarom de Eerste Lindendwarsstraat een dwarsstraat wordt genoemd? En waarom is een meier 100 euro en een joetje maar 10?

Op deze en nog veel meer vragen vindt u een antwoord in dit Mokums woordenboek. Bij elk lemma staat natuurlijk de betekenis, maar ook een uitleg over de herkomst. Maar het is meer dan alleen een opzoekboek vol bekende, maar vooral ook onbekende en bijzondere woorden. Want bij vrijwel alle woorden is een citaat opgenomen uit de 'hoge en lage literatuur' van en over Amsterdam en Amsterdammers. Het Mokums woordenboek is daarmee een prachtig woordenboek, maar ook een verrassend leesboek, waarin je blijft ronddwalen.

Dr. Hans Heestermans was van 1970 tot 2004 redacteur van het Woordenboek der Nederlandsche Taal en van 1976 tot 1996 tevens hoofdredacteur van de Grote Van Dale. Hij is o.a. auteur van het Bergs Woordenboek, het Leids Woordenboek en het scheldwoordenboek Luilebol. Drs. Ditte Simons was van 1978 tot 2004 redacteur van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Zij is geboren en voor het grootste gedeelte van haar leven getogen in Amsterdam en woont tegenwoordig in de Jordaan.

Prometheus Bert Bakker, 2014, pap, 184 pp, € 15.00, 9789035141865
winkelwagen
Hendriks, A. & J. van Velzen
Van de Montelbaanstoren naar het Minervaplein. Nieuwe en oude joodse wijken van Amsterdam 1900-1944. With photo captions and a comprehensive summary in english
Blankevoort, 2005, geb, 174 pp, € 25.00, 9789080419032
winkelwagen
Kleijn, Koen, Ernest Kurpershoek, Jos Smit (red)
De grachten van Amsterdam, 400 jaar bouwen, wonen, werken en leven
De Grachtengordel, baken in een globaliserende samenleving, is door een gerenommeerd team van specialisten beschreven in elf toegankelijke hoofdstukken. Deze dienen als introductie voor het hoofddeel van het boek: de uitgebreide beschrijving in beeld en woord van ieder stukje grachtenwand.

Voor het boek werden alle gevels opnieuw gefotografeerd. Ruim 700 illustraties zorgen samen met 180 fotostrips van de grachtenwanden voor een weldadig en rijk boek.

Thot, 2013, geb, 464 pp, € 99.50, 9789068686357
winkelwagen
Lange, Quinten
Amsterdam Canal District - World Heritage
The ANWB travel guide Amsterdam's Historical Canals, World Heritage Site offers extensive information on the unique mix of history, culture and relaxation and has a wealth of details for a delightful walk through the area surrounding the canals.

The guide provides both background information and innumberable facts and it offers a glimpse into a surprising side of the historical canal area. The travel guide describes four thematic walks that highlight the architectural and historical beauty of this area. The World Heritage sites of The Beemster and the Amsterdam Defence Line are also included as examples of Dutch technical and hydraulic expertise throughout the centuries.

ANWB, 2013, pap, 128 pp, € 9.95, 9789018036997
winkelwagen
Lange, Quinten
Amsterdam Grachtengordel - Werelderfgoed
De ANWB reisgids Amsterdam Grachtengordel Werelderfgoed besteedt uitgebreid aandacht aan de bijzondere mix van historie, cultuur en ontspanning en heeft alles in huis voor een mooie wandeling over de grachtengordel.

De gids geeft veel achtergrondinformatie en wetenswaardigheden en toont een verrassende kant van de grachtengordel. De reisgids beschrijft vier themawandelingen die de architectuur en historische schoonheid laten zien van de grachtengordel. Met de technische en waterbouwkundige kennis van Nederlanders door de eeuwen heen komen ook Werelderfgoed De Beemster en Stelling van Amsterdam aan bod.

ANWB, 2013, pap, 128 pp, € 9.95, 9789018036942
winkelwagen
Lesger, Cle
Het winkellandschap van Amsterdam. Stedelijke structuur en winkelbedrijf in de vroegmoderne en moderne tijd, 1550-2000
Overhangende luifels, uithangborden, uitstallingen op de stoep en sobere interieurs waren ooit typerend voor de winkels in Amsterdam. Aanzicht en interieur van de winkels hebben de afgelopen eeuwen echter grote veranderingen ondergaan. Cle Lesger beschrijft deze in samenhang met ontwikkelingen in de architectuur, technologische innovaties en de opkomst van warenhuizen en andere grootschalige winkelvoorzieningen. Ook de wensen, voorkeuren en koopkracht van het winkelend publiek spelen een belangrijke rol. Daarnaast laat Lesger zien, dat de locaties van de winkels vanouds aansluiten bij patronen van toegankelijkheid in de stad. Die zijn op hun beurt verbonden met de structuur van het stratennetwerk zoals deze tijdens stadsuitbreidingen en andere grote ingrepen in het stedelijk landschap tot stand is gekomen. Pas in de tweede helft van de twintigste eeuw is met de opkomst van moderne winkelcentra in de nieuwste buitenwijken een fundamenteel ander bewinkelingspatroon ontstaan dan dat van de vooroorlogse delen van Amsterdam. De vele afbeeldingen en kaarten in het boek brengen de veranderingen ook fraai in beeld.
Verloren, 2013, geb, 472 pp, € 40.00, 9789087043735
winkelwagen
Linden, Nico ter
Een goed kind regeert z'n eigen
Sinds 1977 wonen wij in Amsterdam en tot op de dag van vandaag is Linda van 't Wout onze steun en toeverlaat. Linda heeft ons wegwijs gemaakt in de stad, ze heeft ons Amsterdams geleerd, ze heeft de kinderen zien opgroeien en toen ze uitzwermden heeft ze er steeds voor gezorgd dat ze in een schoon huis terechtkwamen. Linda is niet weg te denken uit ons gezin.

En al die tijd dat ze bij ons is heeft zij verteld, bij de koffie. Over haar opa, haar opoe, over haar moeder en haar tantes, over het leven in de Jordaan, de Kinkerbuurt en de Pijp, want vertellen kan ze, het ene verhaal na het andere. En al die jaren riep ik, wanneer wij weer nodig aan het werk moesten: 'Je moet het allemaal opschrijven, Linda, voor jezelf, voor je kinderen en voor ons, want die verhalen mogen niet verloren gaan'.

Maar Linda schreef niets op, Linda ging door met poetsen en iets nog even een sopje geven. 'Goed', zei ik, 'dan schrijf ik het op'.

Een goed kind regeert z'n eigen is een veelbewogen familiegeschiedenis, beurtelings ontroerend en geestig, rauw en nuchter. Het is drank en armoe, maar ook vechtlust en trots - een aangrijpend portret van een meisje dat zich een weg naar boven vocht, en van een tijdperk dat bijna is verdwenen.

Balans, 2012, pap, 120 pp, € 14.95, 9789460033698
winkelwagen
Shorto, Russell
Amsterdam, geschiedenis van de meest vrijzinnige stad ter wereld
Amsterdam is wereldberoemd. Iedereen kent de grachten en de Wallen, de musea en de coffeeshops, de fietsers en de trams, en natuurlijk de tolerantie die al eeuwenlang een voorbeeld is voor de hele Westerse wereld. Tot op de dag van vandaag maken het vrije denken en de vrije liefde Amsterdam tot een plek waar, met de woorden van oud-burgemeester Job Cohen, 'craziness is a value'.

Maar de oorsprong van deze tolerantie gaat veel verder terug. Ze bracht in de zeventiende eeuw politieke en economische vrijheid. Amsterdam was in de Gouden Eeuw niet alleen een vrijhaven voor religieuze dissidenten en radicale denkers maar ook de eerste internationale onderneming. De handelsreizen van de VOC bezorgden de stad een ongekende rijkdom en een wereldwijde invloed.

In Amsterdam vertelt Russell Shorto de geschiedenis van de meest vrijzinnige stad ter wereld. Van de aanleg van de eerste grachten in de veertiende eeuw tot het begin van de eenentwintigste eeuw, waarin de zo gekoesterde vrijzinnige idealen onder vuur liggen.

Ambo, 2014, pap, 408 pp, € 17.50, 9789026328657
winkelwagen
Timmerije, Anneloes
Vrijplaats aan de gracht, verhalen uit de Rode Hoed
'Een huis waar alles woont.' Die droom van Huub Oosterhuis werd werkelijkheid toen hij in 1990 voldoende geldschieters had voor de verbouwing van een vervallen Amsterdamse schuilkerk.

Vrijplaats aan de gracht geeft een kijkje in de keuken van 25 jaar Rode Hoed. Een debatcentrum in permanente geldnood, waar de VSB-poezieprijs het licht zag, het debat over Paul Scheffers NRC-artikel 'Het multiculturele drama' begon, en Sonja Barend ons wekelijks 'Voor straks: lekker slapen en morgen gezond weer op' toewenste.

Ten Have, 2015, pap, 160 pp, € 17.50, 9789025904920
winkelwagen
Voller, Susanne
ANWB Extra Amsterdam (English edition)
In this travel guide Amsterdam you will find up to date information about museums, theaters, sightseeings, bars, hotels, restaurants and shopping. The big detachable map will lead you through Amsterdam.
ANWB Extra, ANWB, 2013, pap, 128 pp, € 9.95, 9789018037093
winkelwagen