B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

95.0 Filosofie algemeen A-M

Een warmte om het hart: liefdesbrieven aan Descartes
Descartes (1596-1650) is geroemd en verguisd om zijn dualisme - de theorie dat lichaam en ziel twee verschillende substanties zijn. Veel minder bekend is zijn theorie van de hartstochten (passies, emoties en gevoelens). Ten onrechte. In een lange brief (1 februari 1647) zet Descartes, op verzoek van de Zweedse koningin Christina (1612-1689), zijn gedachten over de liefde uiteen en gaat in op de verschillende vormen die deze emotie kan aannemen, het verschil tussen goddelijke liefde en aardse liefde, haar excessen, en haar relatie tot het menselijk geluk. De tekst is een van de beste in zijn soort: helder en gevoelig geschreven en getuigend van diep psychologisch inzicht. Van Christina kwam nooit antwoord, zes hedendaagse schrijfsters schrijven alsnog terug

De Brief over de liefde, die in Een warmte om het hart is opgenomen, is vertaald en ingeleid door Theo Verbeek.

Met bijdragen van: Mieke Aerts (Mannenkleren of over de liefde voor de wetenschap), Desanne van Brederode (Mezzaluna of over de liefde van het lichaam), Rene Descartes (Brief over de liefde), Hagar Peeters (Een baby die zich bezeerde of over de beschadigde liefde), Sana Valiulina (Het innerlijke oog of over de liefde voor een volk), Eva de Valk (Tralfamadore of over de liefde op afstand), Theo Verbeek (Een indiscretie van de hofarts. Inleiding bij de brief over de liefde) en Marjoleine de Vos (Zaadlust of over de liefde voor God).

Correspondenties, Historische Uitgeverij, 2008, pap, 96 pp, € 15.00, 9789065540300
winkelwagen
   
LUX - Grote denkers over de toekomst. Hoe denken filosofen en schrijvers van wereldformaat over onze toekomst in een snel veranderende wereld?
4 afleveringen op 1 DVD met o.a. filosofe Susan Neiman, Charles Taylor, publicist Ian Buruma, koranwetenschapper Nasr Abu Zayd, dichter Antjie Krog, opperrabbijn Jonathan Sacks
IKON, 2010, DVD, € 15.00
winkelwagen
Aalberts, J., T. Abma, R. Boschhuizen, K. Eigner
Pionieren in diversiteit, filosoferen met het oog op anderen
Wijsgerige benaderingen van diversiteit in universitaire context. Met bijdragen van: Joyce Aalberts, Tineke Abma, Rob Boschhuizen, Han van Diest, Allard den Dulk, Kai Eigner, Halleh Ghorashi, Annemie Halsema, Bas Kee, Edwin Koster, Bert Musschenga, Henk de Regt, Joeri Tjitra, Wouter Veraart, Jacco Verburgt, Annewieke Vroom en Mariette Willemsen.
VU uitgeverij, 2011, pap, 275 pp, € 37.50, 9789086595211
winkelwagen
Abicht, Ludo, Hendrik Opdebeeck
Zin in filosofie
De kernvragen van de filosofie, vragen naar de oorsprong van wereld en mens, het onderscheid tussen goed en kwaad en de zin van het bestaan, blijven iedereen bezighouden. In deze inleiding tot de filosofie staan deze drie vragen op de voorgrond. In de filosofie zoek je namelijk allereerst zicht te krijgen op hoe de wereld en de mens in elkaar zitten. Vervolgens tracht je zicht te krijgen op de juiste manier om je uit de slag te trekken bij je handelingen. Waarschijnlijk hoop je vooral de zin van je leven in zicht te krijgen.

In deze publicatie staan daarom de filosofische vragen naar in-zicht, uit-zicht en zin-zicht centraal.

Concreet botst onze samenleving steeds weer op vragen omtrent haar economische, sociale en ecologische grenzen. Filosofie is dan van nut om op een rationele manier antwoord te krijgen op de vraag naar inzicht, uitzicht en zinzicht in het leven. En blijkt filosofie ook niet van nut te zijn bij ons persoonlijk wel en wee? Een fascinerend verhaal van meer dan 2500 jaar denken, waarbij de lezer kan vaststellen dat hij of zij nu zelf een bijdrage kan leveren.

Acco, 2014, pap, 152 pp, € 19.50, 9789033498121
winkelwagen
Abraham, N. & M. Torok
The Wolf Mans Magic Word. A Cryptonymy
Theory & History of Literature 37, Minnesota UP, 2006, pap, 132 pp, € 24.50, 9780816648580
winkelwagen
Abromeit, J.
Max Horkheimer and the Foundations of the Frankfurt School
Description: This book is the first comprehensive intellectual biography of Max Horkheimer during the early and middle phases of his life (1895-1941). Drawing on unexamined new sources, John Abromeit describes the critical details of Horkheimer's intellectual development. This study recovers and reconstructs the model of early Critical Theory that guided the work of the Institute for Social Research in the 1930s. Horkheimer is remembered primarily as the co-author of Dialectic of Enlightenment, which he wrote with Theodor W. Adorno in the early 1940s. But few people realize that Horkheimer and Adorno did not begin working together seriously until the late 1930s or that the model of Critical Theory developed by Horkheimer and Erich Fromm in the late 1920s and early 1930s differs in crucial ways from Dialectic of Enlightenment. Abromeit highlights the ways in which Horkheimer's early Critical Theory remains relevant to contemporary theoretical discussions in a wide variety of fields.
Cambridge UP, 2012, geb, 456 pp, € 79.95, 9781107006959
winkelwagen
Achterhuis, H.
Het rijk van de schaarste. Van Hobbes tot Foucault
Het rijk van de schaarste is een zoektocht door de geschiedenis van de filosofie naar de wortels van de hedendaagse maatschappij. Hans Achterhuis concentreert zich daarbij op het fenomeen van de schaarste, door Thomas Hobbes gezien als 'de natuurlijke toestand van de mens'. Vanuit die invalshoek komen thema's aan de orde als wedijver, rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling van natuurlijke hulpbronnen.

De rondgang langs denkers uit de geschiedenis van de moderne sociale en politieke filosofie, van Thomas Hobbes tot Michel Foucault, laat zien hoe schaarste zich ontwikkelde tot een kernprobleem van de moderne samenleving. Achterhuis werkt dit uit in beschouwingen over de gezondheidszorg en de globale problematiek van honger en ondervoeding.

Het rijk van de schaarste mag met recht een klassieker van de naoorlogse Nederlandse filosofie genoemd worden. Het boek verscheen oorspronkelijk in 1988, maar heeft nog niets van zijn frisheid en urgentie verloren.

Ambo, 2003, pap, 365 pp, € 20.95, 9789026318108
winkelwagen
Achterhuis, Hans
De utopie van de vrije markt
Winnaar van de Socrates Wisselbeker 2011: het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek van 2011.

Hans Achterhuis ontmaskert de ideologie van het neoliberalisme tegen de achtergrond van de kredietcrisis. Het neoliberalisme blijkt net zo utopisch als het communisme. Het neoliberale manifest Atlas Shrugged, is na de Bijbel in de VS het best verkopende boek.

Op het hoogtepunt van de kredietcrisis gaf voormalig topbankier Alan Greenspan publiekelijk toe dat er kennelijk 'een fout' zat in zijn diepe overtuiging dat vrije markten geen behoefte zouden hebben aan regulering. De man die achttien jaar lang op monetair gebied de belangrijkste figuur ter wereld was geweest, toonde zich 'zeer bedroefd' over de ontdekking dat het neo-liberalisme tekort schoot.

Deze spijtbetuiging van Greenspan vormt de achtergrond van een scherp getoonzet essay van Hans Achterhuis. Voor Greenspan was de vrije markt niet alleen een ideologische overtuiging, maar ook een regelrechte utopie. Zij hield een belofte in die hij ontleende aan zijn belangrijkste leermeesteres in maatschappelijk-filosofische kwesties: de schrijfster Ayn Rand. Haar utopische romans waren onder het Amerikaanse publiek - volgens een enquete van de Times - na de Bijbel de invloedrijkste boeken van de twintigste eeuw.

Achterhuis onderzoekt de vrije-marktutopie van Ayn Rand in lijn met zijn eerdere publicaties over utopieen. Hij situeert deze utopie in het bredere historische verband van de opkomst van de markteconomie. De markt, die in traditionele economieen werd begrensd en ingebed in religieuze en maatschappelijke structuren, kreeg een zelfstandige en belangrijke rol in de opkomende moderne kapitalistische economie. Dit culmineerde in het neoliberalisme van Rand en Friedman dat, zoals dat gaat met alle utopieen, is uitgedraaid op een debacle.

Lemniscaat, 2010, pap, 319 pp, € 19.95, 9789047702573
winkelwagen
Achterhuis, Hans
Koning van Utopia, nieuw licht op het utopisch denken
Het is hoog tijd dat we op zoek gaan naar alternatieven voor de desastreuze 'utopie van de vrije markt'. Daarbij kan Utopia van Thomas More ons goede diensten bewijzen, maar we moeten dat 'oerboek' uit 1516 dan wel met nieuwe ogen bekijken.

Door de eeuwen heen is de tekst opgevat als een serieuze blauwdruk van een ideale samenleving, maar dat gaat geheel tegen More's bedoeling in. More schreef Utopia nu juist - in het verlengde van Erasmus' Lof der zotheid - als een boek vol spot, maatschappijkritiek, ironie en zotternij. Intussen bevat Utopia wel degelijk allerlei bruikbare suggesties voor verbetering van wantoestanden in de rechtspraak, van scheefgegroeide machtsstructuren en onrechtvaardige economische verhoudingen. Als het ons lukt om juist die suggesties ernstig op te vatten, dan kunnen we daar nu nog ons voordeel mee doen. Zo kan Utopia, een boek van 500 jaar oud, ons helpen om in het hier en nu nieuwe inspirerende idealen te formuleren.

De tijdgeest is veranderd. Ik wil er geen misverstand over laten bestaan dat de grote utopie van een totaal andere samenleving voor mij nog steeds uit den boze is. Maar zonder kleinere utopische experimenten en ideeen dreigt de kapitalistische utopie ons te verlammen. Dat ik voor deze mini-utopieen nu juist inspiratie vind bij Thomas More, is voor mij een van de grootste verrassingen van mijn hernieuwde zoektocht door Utopia. - Hans Achterhuis.

Filosoof en theoloog Hans Achterhuis (1942) was van 2011 tot 2013 de eerste Denker des Vaderlands en ontving de Pierre Bayle Prijs voor maatschappijkritiek. Hij behoort tot 'de twaalf grootste denkers van Nederland' (Vrij Nederland) en 'de denkers die ons wereldbeeld veranderden' (NRC Handelsblad). Zowel De utopie van de vrije markt als Met alle geweld werd onderscheiden met de Socrates Wisselbeker voor het beste, meest prikkelende filosofieboek van het jaar.

Lemniscaat, 2016, pap, 198 pp, € 14.95, 9789047708742
winkelwagen
Achterhuis, Hans
Met alle geweld. Een filosofische zoektocht
In het voetspoor van Arendt, en ook veelvuldig in discussie met de actualiteit en de grote romanliteratuur, probeert Hans Achterhuis in zijn 750 pagina's tellende magnum opus Met alle geweld de vele verschijningsvormen van geweld te begrijpen.

Welke filosofische, antropologische, sociale en politieke mechanismen zitten erachter? Maken agressie en geweldgebruik als evolutionaire erfenis deel uit van onze menselijke natuur? Als dat zo is, dan lijkt het utopisch om geweld volledig te willen afschaffen. Hoe moeten wij er dan mee omgaan?

Rond dit soort vragen ontwikkelt zich een breed betoog dat van belang is voor iedereen die, al dan niet professioneel, zich vragen stelt over onze huidige conflictueuze maatschappelijke werkelijkheid.

Als geen ander is Achterhuis in staat fundamenteel te reflecteren over een thema dat zowel actueel als van alle tijden is: 'De mechanismen achter het geweld die we bij de dieren ook al aantroffen, worden bij de mens als het morele dier bij uitstek bekleed met ethische betekenissen die ze virulenter maken. Wij mensen vechten niet alleen simpelweg tegen een groep buitenstaanders, nee, wij hebben de neiging om de wij/zij-tegenstelling op een morele wijze absoluut te maken'.

Lemniscaat, 2008, pap, 792 pp, € 34.95, 9789047701279
winkelwagen
Achterhuis, Hans
Met alle geweld. Een filosofische zoektocht
In het voetspoor van Arendt, en ook veelvuldig in discussie met de actualiteit en de grote romanliteratuur, probeert Hans Achterhuis in zijn 750 pagina's tellende magnum opus Met alle geweld de vele verschijningsvormen van geweld te begrijpen.

Welke filosofische, antropologische, sociale en politieke mechanismen zitten erachter? Maken agressie en geweldgebruik als evolutionaire erfenis deel uit van onze menselijke natuur? Als dat zo is, dan lijkt het utopisch om geweld volledig te willen afschaffen. Hoe moeten wij er dan mee omgaan?

Rond dit soort vragen ontwikkelt zich een breed betoog dat van belang is voor iedereen die, al dan niet professioneel, zich vragen stelt over onze huidige conflictueuze maatschappelijke werkelijkheid.

Als geen ander is Achterhuis in staat fundamenteel te reflecteren over een thema dat zowel actueel als van alle tijden is: 'De mechanismen achter het geweld die we bij de dieren ook al aantroffen, worden bij de mens als het morele dier bij uitstek bekleed met ethische betekenissen die ze virulenter maken. Wij mensen vechten niet alleen simpelweg tegen een groep buitenstaanders, nee, wij hebben de neiging om de wij/zij-tegenstelling op een morele wijze absoluut te maken'.

Lemniscaat, 2008, geb, 793 pp, € 59.95, 9789047701200
winkelwagen
Achterhuis, Hans
Utopie , Eindexamencahier Havo vanaf 2007
In dit boek wordt gezocht naar de oorsprong, de betekenis en het belang van het utopisch denken. Aan de hand van verschillende denkbeelden van filosofen en schrijvers en van voorbeelden uit de geschiedenis, concludeert de auteur dat geen enkele maatschappij het zonder utopische denkbeelden kan stellen. Utopieen waar we werkelijk iets aan hebben, moeten echter altijd gezien worden in het licht van de dagelijkse werkelijkheid.
Ambo, 2006, pap, 215 pp, € 19.95, 9789026319044
winkelwagen
Achterhuis, Hans
Zonder vrienden geen filosofie
'Zonder vrienden zou niemand willen leven', stelt Aristoteles. Zonder vrienden kan in elk geval, zo is de ervaring van Hans Achterhuis, een filosoof geen filosofie bedrijven. Bij al zijn filosofische werk is Achterhuis zich steeds meer bewust geworden van zijn verwantschap met andere denkers die hem hebben gedragen, bepaald, gevormd en veranderd. Naast het netwerk van tijdgenoten met wie hij vrijelijk in discussie kon gaan, waren er ook de filosofische vrienden die hij via hun teksten kon bezoeken: van Aristoteles tot Hobbes, van Camus tot Arendt.

Achterhuis is zijn leven lang in staat geweest om vruchtbare discussies aan te gaan met anderen en ook, waar nodig, tegen zichzelf in te denken. Dat heeft geleid tot een rijk filosofisch oeuvre waarvan hij in Zonder vrienden geen filosofie de hoogtepunten de revue laat passeren. Vanuit zijn eigen persoonlijke perspectief bespreekt hij boeken als De markt van welzijn en geluk, Het rijk van de schaarste, Met alle geweld en De utopie van de vrije markt. Daarmee is dit handzame essay een ideale introductie in de wereld van de Denker des Vaderlands.

Lemniscaat, 2011, pap, 116 pp, € 12.50, 9789047704133
winkelwagen
Achterhuis, Hans, Maarten van Buuren
Erfenis zonder testament, filosofische overwegingen bij de tien geboden
De tien geboden zijn - met een fraai aforisme van de Franse dichter Rene Char - 'een erfenis die ons zonder bijbehorend testament is nagelaten'. Vorige generaties dachten nog wel over zo'n testament te beschikken. Zij meenden in grote lijnen te weten hoe de geboden moesten worden uitgelegd en toegepast. Die zekerheid is ons moderne mensen uit handen geslagen. Wat moeten wij met een archaisch voorschrift als 'Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben' in onze multiculturele samenleving waarin zovelen niet in een bijbelse God geloven?

In dit boek gaan Hans Achterhuis en Maarten van Buuren op zoek naar eigentijdse antwoorden op oeroude vragen. Daarbij maken ze gebruik van de inzichten van grote filosofen - van Spinoza tot Nietzsche, van Locke tot Arendt - die de problematiek vanuit een onverwacht perspectief belichten. Met hun diepgang en eruditie weten de auteurs nieuwe dimensies in de tien geboden te openen, waardoor dit boek voor zowel filosofisch als theologisch geinteresseerde lezers een verrassende leeservaring zal zijn.

Lemniscaat, 2015, pap, 253 pp, € 19.95, 9789047707585
winkelwagen
Achterhuis, Hans, Nico Koning
De kunst van het vreedzaam vechten
'Nooit eerder in de geschiedenis zaten de levens van mensen zo vol met conflicten. We moeten voortdurend ons mannetje staan, of ons vrouwtje - op straat, op het werk, in winkels en zelfs thuis. Het gekke is: ondanks al die confrontaties vloeit er maar zelden bloed. Nooit eerder zelfs was een beschaving zo effectief in het bewaren van vrede. Hoe lukt dat in onze moderne samenleving, wat is het geheim? Daarnaar gaan wij in dit boek op zoek.' - Hans Achterhuis en Nico Koning Een wereld zonder conflicten is niet alleen ondenkbaar, maar ook onwenselijk. Botsingen van tegengestelde meningen en belangen zijn een groot goed in een open samenleving. De vraag is alleen: hoe gaan we hiermee om en welke middelen zetten we in? Of anders gezegd: hoe gaan we krachtig het conflict aan en zorgen we er tegelijkertijd voor dat het niet uit de hand loopt? Dat geldt voor allerlei krachtmetingen in het openbare leven - denk aan sport, wetenschap, rechtspraak, politiek - en nog meer voor internationale crisissituaties zoals die in Oekraine en Irak. 'Vreedzaam vechten' is een kunst die vrede en welvaart met zich meebrengt, zo leert de geschiedenis. In dit boek gaan Hans Achterhuis en Nico Koning terug naar de vroege bronnen van geweldbeteugeling, uiteenlopend van het Gilgamesj-epos en de klassieke Oudheid tot de joods-christelijke traditie. Een rijk en erudiet werk.
Lemniscaat, 2014, pap, 671 pp, € 34.95, 9789047702191
winkelwagen
Achterhuis, Hans, Peter Henk Steenhuis
Tegendenken, een noodzaak in het publieke debat
Voortdurend in discussie, niet alleen met anderen maar ook met zichzelf, onderzoekt Achterhuis grote maatschappelijke vragen. We willen allemaal een betere wereld, maar is geweld gerechtvaardigd om die te realiseren, zoals in Syrie of Irak? We hebben ons onderwijssysteem gedemocratiseerd, maar brengt dat niet een nieuwe tweedeling tussen hoger en lager opgeleiden met zich mee? En we hebben onze gezondheidszorg geprofessionaliseerd, maar stemt het belang van al die zorgprofessionals wel overeen met dat van de patient?

'Tegendenken is wat Penelope iedere ochtend doet met haar weefsel: zij maakt ongedaan wat ze de vorige avond heeft voltooid. De behoefte om te denken kan nooit worden gestild door zogenaamd vast omschreven inzichten.' - Hans Achterhuis

Lemniscaat, 2013, pap, 223 pp, € 17.50, 9789047705543
winkelwagen
Adams, N.
Habermas and Theology
Cambridge UP, 2006, pap, 278 pp, € 37.50, 9780521681148
winkelwagen
Adams, R. M.
A Theory of Virtue
Oxford UP, 2008, pap, 264 pp, € 21.95, 9780199552252
winkelwagen
Ades, D. & S. Baker
Undercover Surrealism: Georges Bataille and Documents
MIT Press, 2006, pap, 268 pp, € 32.50, 9780262012300
winkelwagen
Adkins, B.
True Freedom: Spinozas Practical Philosophy
B2087
Lexington Books, 2009, pap, 103 pp, € 20.00, 9780739139400
winkelwagen
Adler, H. und Raier Godel (Hrsg.)
Formen des Nichtwissens der Aufklarung
Wilhelm Fink Verlag, 2010, geb, 560 pp, € 76.50, 9783770550364
winkelwagen
Adorno, Theodor W.
Aesthetic Theory
Continuum Impacts S., Continuum, 2004, pap, 512 pp, € 23.50, 9780826476913
winkelwagen
Adorno, Theodor W.
Aesthetische Theorie
Taschenbuecher Wissenschaft Nr.1707., Suhrkamp, 2003, pap, 544 pp, € 18.00, 9783518293072
winkelwagen
Adorno, Theodor W.
Composing for the Films
Continuum Impacts S., Continuum, 2007, pap, 176 pp, € 22.00, 9780826499028
winkelwagen
Adorno, Theodor W.
Current of Music. Elements of a Radio Theory
Polity Press, 2009, pap, 511 pp, € 27.00, 9780745642864
winkelwagen
Adorno, Theodor W.
In Search of Wagner
Written in exile from Germany, this potent study of Europe's most controversial composer explodes the frontiers of musical and cultural analysis. Measuring key elements of Wagner's oeuvre with patent musical dexterity, Adorno sheds light on a nineteenth-century bourgeois figure whose operas betray the social gestures and high-culture fantasies that helped plant the seeds of the modern Culture Industry. A foreword by Slavoj Zizek situates Adorno's reflections within present debates over Wagner's anti-Semitism and the moral status of his work, proving why this book remains one of the most important character studies of the twentieth century.
Radical Thinkers Series, Verso, 2009, pap, 148 pp, € 11.00, 9781844673445
winkelwagen
Adorno, Theodor W.
Minima Moralia, reflecties uit het beschadigde leven
In Minima Moralia behandelt Adorno centrale vragen uit de levenskunst en de levensfilosofie. De titel is een zinspeling op Magna Moralia, een van Aristoteles' werken over ethiek. Adorno schreef deze 153 zeer persoonlijke mini-essays tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen hij in ballingschap was in de VS. Hij plaatst vraagtekens bij de mogelijkheid van een 'goed leven' na de verschrikkingen van de eerste 45 jaar van de twintigste eeuw.

Soms vormen deze essays een diepzinnige analyse van wat er mis is met de laatkapitalistische maatschappij, dan weer zijn het poetische bespiegelingen vol nostalgisch verlangen naar het verloren geluk. De antwoorden die Adorno geeft zijn origineel en ontnuchterend. Hij laat zijn lezers echter niet zonder hoop achter.

Minima Moralia heeft door zijn stilistische vorm en dankzij Adorno's briljante denkkracht de klassieke status verkregen van een filosofisch-literair juweel.

Vantilt, 2013, pap, 285 pp, € 19.95, 9789460041280
winkelwagen
Adorno, Theodor W.
Minima Moralia, Reflections on a Damaged Life
A classic of twentieth century thought, this work is Adorno's literary and philosophical masterpiece.
Radical Thinkers Series, Verso, 2005, pap, 251 pp, € 16.00, 9781844670512
winkelwagen
Adorno, Theodor W.
Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschaedigten Leben
Bibl.Suhrk.0236, Suhrkamp Verlag, 2001, pap, 488 pp, € 21.50, 9783518012369
winkelwagen
Adorno, Theodor W.
Nachgelassene Schriften. Abteilung IV: Vorlesungen, Bd.3 Aesthetik (1958/59).
Tb
Suhrkamp, 2009, geb, 450 pp, € 44.90, 9783518585351
winkelwagen
Adorno, Theodor W.
Negatieve dialectiek
Een grandioos en controversieel boek dat een wig drijft tussen de filosofische theorie en haar revolutionaire verwerkelijking in de praktijk.

Adorno zelf zou zich in zekere zin tegen zo'n kwalificatie verzetten, maar de Negatieve dialectiek is te beschouwen als zijn filosofisch hoofdwerk en als de summa van zijn denken. Tegelijkertijd biedt het door opzet en schrijfwijze alles eerder dan het samenvattende systeem van zijn denken: omdat het veeleer antisysteem is. Kernpunt in de argumentatie vormt enerzijds de kritiek op die procedures van het denken die het tot 'identificerend' denken maken - een denken dat neerkomt op de gelijkstelling van begrip en ding; Adorno exploreert juist het door die kritiek pas vrijkomende gebied van het niet-identieke. Anderzijds wil de negativiteit uit de titel verhinderen dat de beweging van de dialectiek in plichtmatige positiviteit omslaat.

Klement, 2014, geb, 500 pp, € 47.50, 9789086871339
winkelwagen
Adorno, Theodor W.
Philosophische Elemente einer Theorie der Gesellschaft
Nachgelassene Schriften, Bnd 12, Suhrkamp, 2008, geb, ca 400 pp, € 31.50, 9783518584972
winkelwagen
Adorno, Theodor W.
Philosophy of Modern Music
In this classic work, Adorno revolutionized music theory through an analysis of two composers he saw as polar opposites, Arnold Schoenberg and Igor Stravinsky. Philosophy of Modern Music presents a profound study of key musical works of the twentieth century. But it is more than this because, as always with Adorno, a wide range of social and cultural questions are brought to bear on the analysis. In many ways, Philosophy of Modern Music is a product of Adorno's exile in the United States, where he wrote the book while National Socialism fell apart in his European homeland.
Continuum Impact Series, Continuum, 2007, pap, 194 pp, € 24.90, 9780826499608
winkelwagen
Adorno, Theodor W.
Philosophy of New Music
University of Minnesota Press, 2006, geb, 208 pp, € 36.00, 9780816636662
winkelwagen
Adorno, Theodor W.
Prisma's. Cultuurkritiek en maatschappij
Prisma's is het eerste deel van een reeks essaybundels over cultuurkritiek en maatschappij van Theodor W. Adorno. De hierin opgenomen teksten behoren tot de klassiekers van de cultuurfilosofie. In het openingsessay - beroemd om de uitspraak 'na Auschwitz een gedicht schrijven is barbaars' - behandelt Adorno de rol van de cultuurcriticus. Hij stelt dat het onmogelijk is cultuurkritiek te bedrijven zonder de maatschappij als geheel in ogenschouw te nemen.

In essays over Bach, Benjamin, Kafka en Schonberg brengt hij vervolgens zijn visie in de praktijk. Met Prisma's (1955) plaatste Adorno zich midden in het publieke debat, en daar hoort hij nog steeds thuis. Juist zijn gevoeligheid voor de wreedheden die verstopt zitten in ons alledaags taalgebruik en maatschappelijk verkeer, maakt hem voor deze tijd belangrijk. Zoals de titel Prisma's aangeeft: je moet de werkelijkheid 'breken' om er grip op te krijgen.

Octavo publicaties 6, Octavo, 2012, pap, 335 pp, € 19.50, 9789490334079
winkelwagen
Adorno, Theodor W.
Quasi Una Fantasia. Essays on Modern Music
Quasi una Fantasia contains Adorno's own selection from his essays and journalism over more than three decades. In its analytical profundity it can be compared to his Philosophy of Modern Music, but in the range of its topics and the clarity of its arguments it stands alone among Adorno's writings on music. Especially significant is Adorno's "dialectical portrait" of Stravinsky in which he both reconsiders and refines the damning indictment he gave in Philosophy on Modern Music. More unexpectedly, there are moving accounts of earlier works, including Bizet's Carmen and Weber's Der Freischutz, along with an entertainingly caustic "Natural History of the Theatre," which explores the hierarchies of the auditorium, from upper circle to foyer. 'The positive element of kitsch', Adorno remarks, 'lies in the fact that it sets free for a moment the glimmering realization that you have wasted your life.' Yet even while Adorno demolishes 'commodity music' he is sustained by the conviction that music is supremely human because it retains the capacity to speak of inhumanity and to resist it. It is a conviction which reverberates throughout these writings. For Adorno, music and philosophy were inextricably linked: Quasi una Fantasia will enlarge our understanding of both.
Radical Thinkers, Verso, 2011, pap, 336 pp, € 13.75, 9781844677924
winkelwagen
   
Adorno, Theodor W.
The Jargon of Authenticity
Routledge Classics, Routledge, 2002, pap, 142 pp, € 14.90, 9780415289917
winkelwagen
Adorno, Theodor W.
Zonder richtlijn, parva aesthetica
Zonder richtlijn verscheen in een reeks essaybundels over cultuurkritiek en maatschappij van Theodor W. Adorno. In deze 'kleine esthetica', zoals de ondertitel luidt, weigert Adorno richtlijnen te formuleren omdat hij zich afvraagt of een algemene esthetica wel recht kan doen aan het individuele kunstwerk. Volgens Adorno kan dat alleen door vanuit verschillende invalshoeken over kunst en cultuur te schrijven.

Zonder richtlijn bevat spraakmakende essays over kunstsociologie en de cultuurindustrie, persoonlijke herinneringen aan Charlie Chaplin en Wolfgang Steinecke, en aantekeningen over Wenen, Amorbach en Sils Maria waarmee het esthetische in de kunst wordt geplaatst tegenover de schoonheid in natuur en cultuur. Met deze uiteenlopende perspectieven biedt Adorno tegenwicht aan de steeds terugkerende tendens om kunst en cultuur tot het algemeen erkende te reduceren.

Octavo publicaties 7, Octavo, 2012, pap, 203 pp, € 17.00, 9789490334000
winkelwagen
Adorno, Theodor W. (C. Ziermann, red.)
Einfuhrung in die Dialektik (1958)
Nachgelassene Schriften Abt. IV, Band 2, Suhrkamp, 2010, geb, 439 pp, € 48.95, 9783518585573
winkelwagen
Adorno, Theodor W. (D. Braunstein Hg.)
Philosophie und Soziologie (1960)
Die Vorlesung uber "Philosophie und Soziologie" aus dem Sommersemester 1960 ist die erste, die Theodor W. Adorno explizit auch der Soziologie gewidmet hat. Anhand einer ideen- und geistesgeschichtlichen Untersuchung wird der Zusammenhang von Wahrheit und gesellschaftlicher Erkenntnis dargelegt. Dies geschieht stets unter der zentralen Pramisse, 'dass es uberhaupt kein Theorem gibt, ganz gleich, welcher Art es auch sei, dessen Funktion innerhalb der Gesellschaft schlechterdings von der geschichtlichen und gesellschaftlichen Lage unabhangig ist. Es gibt keine Wahrheit, die nicht zur Ideologie missbraucht werden kann, es gibt kein Theorem, das nicht unmittelbar in den Dienst des Gegenteils dessen gestellt werden kann, was esselber behauptet'.

Diese programmatische Erkenntnis weist der Vorlesung nicht nur den Status einer zeitlosen philosophischen Propadeutik in die Soziologie zu. Sie kann auch als Einfuhrung in die Kritische Theorie gelesen werden, deren soziologischen Gehalt Adorno hier erstmalig detailliert erlautert.

Nachgelassene Schriften Abt. IV, Vorlesungen Band 6, Suhrkamp, 2011, geb, 459 pp, € 54.50, 9783518585719
winkelwagen
Adorno, Theodor W., Gershom Scholem, Asaf Angermann (Hg)
'Der liebe Gott wohnt im Detail'. Briefwechsel 1939-1969
Theodor W. Adorno wurde am 11. September 1903 in Frankfurt am Main geboren und starb am 6. August 1969 wahrend eines Ferienaufenthalts in Visp/Wallis an den Folgen eines Herzinfarkts. Von 1921 bis 1923 studierte er in Frankfurt Philosophie, Soziologie, Psychologie und Musikwissenschaft und promovierte 1924 uber Die Transzendenz des Dinglichen und Noematischen in Husserls Phanomenologie. Bereits wahrend seiner Schulzeit schloss er Freundschaft mit Siegfried Kracauer und wahrend seines Studiums mit Max Horkheimer und Walter Benjamin. Mit ihnen zahlt Adorno zu den wichtigsten Vertretern der 'Frankfurter Schule', die aus dem Institut fur Sozialforschung an der Johann Wolfgang Goethe-Universitat in Frankfurt hervorging.

Gershom Scholem (1897 - 1982) begrundete mit seinen Werken einen neuen Forschungszweig: die wissenschaftliche Erforschung der judischen Mystik, die ein neues Verstandnis des Judentums und der judischen Geschichte eroffnet hat.

Suhrkamp, 2015, geb, 548 pp, € 45.00, 9783518586174
winkelwagen
Adorno, Theodor W., Max Horkheimer
Towards a new Manifesto
This book is a record of their discussions over three weeks in the spring of 1956, recorded with a view to the production of a contemporary version of The Communist Manifesto. A philosophical jam-session in which the two thinkers improvise freely, often wildly, on central themes of their work - theory and practice, labor and leisure, domination and freedom - in a political register found nowhere else in their writing. Amid a careening flux of arguments, aphorisms and asides, in which the trenchant alternates with the reckless, the playful with the ingenuous, positions are swapped and contradictions unheeded, without any compulsion for consistency. A thrilling example of philosophy in action and a compelling map of a possible passage to a new world
Verso, 2011, geb, 112 pp, € 14.75, 9781844678198
winkelwagen
Adorno, Theodor W. & S. Kracauer
Theodor W. Adorno / Siegfried Kracauer "Der Riss der Welt geht auch durch mich". Briefwechsel 1923 -1966
te bestellen
Suhrkamp, 2008, geb, ca 600 pp, € 36.00, 9783518584965
winkelwagen
Adorno, Theodor W., Walter Benjamin, Ernst Bloch, Bertold Brecht & G. Lucacs
Aesthetics and Politics
No other country and no other period has produced a tradition of major aesthetic debate to compare with that which unfolded in German culture from the 1930s to the 1950s. In Aesthetics and Politics the key texts of the great Marxist controversies over literature and art during these years are assembled in a single volume. They do not form a disparate collection but a continuous, interlinked debate between thinkers who have become giants of twentieth-century intellectual history.
Radical Thinkers Series, 13, Verso, 2007, pap, 220 pp, € 13.50, 9781844675708
winkelwagen
Agamben, Giogio
Hochste Armut. Ordensregeln und Lebensform
Was wird aus der Regel, wenn sie im Leben restlos aufzugehen scheint? Und was aus einem Menschenleben, wenn seine Gesten, seine Worte und sein Schweigen von der Regel nicht mehr zu unterscheiden sind?

In Fortschreibung seines gross angelegten Homo-Sacer-Projekts unternimmt der weltbekannte Philosoph Giorgio Agamben eine passionierte Relekture des abendlandischen Monchtums von Pachomius bis St. Franziskus. Doch auch wenn er das von peinlich genauer Regelbeachtung bestimmte Leben der Monche bis ins kleinste Detail rekonstruiert, sieht Agamben die eigentliche Innovation des Monchtums nicht in der Vermengung von Leben und Norm, sondern in der Entdeckung einer Dimension des Menschen, in der das "Leben" als solches zum ersten Mal seiner Autonomie Geltung verschaffte. Denn die Herausforderung, vor die die Monche das Recht stellten, indem sie auf "hochste Armut" und den blossen "Gebrauch" bestanden, hat auch heute von ihrer Brisanz nichts verloren.

Homo Sacer IV.1, Fisher, 2012, geb, 208 pp, € 22.95, 9783100005335
winkelwagen
Agamben, Giorgio
Ausnahmezustand.
Insofern der Ausnahmezustand zur Regel zu werden droht, sind die Institutionen des demokratischen Rechtsstaats und das verfassungsgemasse Gleichgewicht der Gewalten gefahrdet, und die Grenze zwischen Demokratie und Diktatur verschwimmt. In Auseinandersetzung mit verschiedenen theoretischen Annaherungen an das Phanomen des Ausnahmezustands - zu nennen sind in erster Linie Walter Benjamin und Carl Schmitt, aber auch Autoren wie Theodor Mommsen, Adolphe Nissen und Jacques Derrida - vermisst Agamben das von den meisten Theoretikern gemiedene Niemandsland zwischen Politik und Recht, zwischen der Rechtsordnung und dem Leben und wirft ein neues Licht auf jene verborgene Beziehung, die das Recht an die Gewalt bindet

Nach Homo sacer und Was von Auschwitz bleibt - Teil 1 und Teil 3 von Giorgio Agambens vieldiskutiertem Homo-sacer-Projekt - folgt nun mit Ausnahmezustand der in sich geschlossene erste Band des zweiten Teiles.

Der Ausnahmezustand, d. h. jene Suspendierung des Rechtssystems, die wir als Provisorium zur Aufrechterhaltung der Ordnung in Krisensituationen zu betrachten gewohnt sind, wird vor unseren Augen zu einem gangigen Muster staatlicher Praxis, das in steigendem Masse die Politik bestimmt. Agambens neuestes Buch ist der erste Versuch einer bundigen Geschichte und zugleich Fundamentalanalyse des Ausnahmezustandes: Wo liegen seine historischen Wurzeln, und welche Rolle spielt er - in seiner Entwicklung von Hitler bis Guantanamo - in der Gegenwart?

Homo Sacer II.1 / edition suhrkamp 2366, Suhrkamp, 2004, pap, 112 pp, € 13.50, 9783518123669
winkelwagen
Agamben, Giorgio
Avontuur
'Net zoals de hoop uitstijgt boven haar vervulling, zo gaat zij ook de redding voorbij - met liefde.'
In klassieke mythes komen we de Demon, het Lot, de Liefde en de Noodzaak tegen als de vier goden die aan ieders wieg staan. Vroeg of laat moeten we allemaal met hen in het reine komen.

Ze zijn volgens Agamben in zijn nieuwe, verrassende boek duister, maar tegelijk ook goedertieren. De confrontatie met deze godheden impliceert dat we ons leven als een avontuur moeten zien. En niet in de triviale betekenis van het woord, nee, we moeten het avontuur als de indrukwekkendste ervaring in ons menselijk bestaan beschouwen

Via een fascinerende zoektocht die ons van ridderverhalen naar filosofie, en van Lancelot naar Beatrice leidt, krijgen de vier godheden uiteindelijk gezelschap van een godin, ongrijpbaarder en mysterieuzer dan alle andere: Elpis, de Hoop. In de Griekse mythologie zit ze weggestopt in de doos van Pandora, maar hier wordt ze aan ons gepresenteerd als het ultieme symbool van het menselijk avontuur op aarde.

In dit essay keert Agamben terug naar de prachtige stijl van zijn vroegere werk, met veel eruditie en suggestie. Van Agamben verscheen bij Sjibbolet eerder Naaktheden en Pilatus en Jezus.

Sjibbolet filosofie, Uitgeverij Sjibbolet, 2016, pap, 64 pp, € 12.95, 9789491110276
winkelwagen
Agamben, Giorgio
Das Sakrament der Sprache. Eine Archeologie des Eides
Dem Eid kommt als 'Sakrament der Macht' in der Geschichte der abendlandischen Politik und Religion eine grundlegende Rolle zu. Dennoch fehlt - ungeachtet zahlreicher linguistischer, anthropologischer und historischer Studien - ein all diese Aspekte umfassender Versuch, den systematisch-strategischen Ort zu bestimmen, den die Institution des Eides am Schnittpunkt von Recht, Religion und Politik einnimmt. Hier setzt Giorgio Agamben mit seiner "Archaologie des Eides" an - und trifft mitten ins Zentrum der Existenz des Menschen als sprechendes sowie als politisches Tier.

Im Ruckgriff auf griechische und romische Quellen stellt Agamben den Konnex her zwischen dem Eid einerseits und archaischer Gesetzgebung, Fluch und Gotternamen andererseits. Dabei gewinnt er eine vollig neuartige Perspektive auf den Ursprung des Eides: Der Eid wird zum entscheidenden Moment in der Anthropogenese; als Sakrament der Macht hat er sich etablieren konnen, weil er zuallererst das Sakrament der Sprache ist. Indem sich der Mensch als sprechendes Wesen entdeckt, bindet er sich auch an die Sprache und setzt in ihr sein Schicksal aufs Spiel.

Homo Sacer II.3 / edition suhrkamp 2606, Suhrkamp, 2010, pap, 98 pp, € 12.50, 9783518126066
winkelwagen
Agamben, Giorgio
Der Mensch ohne Inhalt
In den spaten sechziger Jahren nahm Giorgio Agamben an Martin Heideggers Seminaren im sudfranzosischen Le Thor teil. Damals entstand auch sein erstes Buch L'uomo senza contenuto, das 1970 erstmals erschien. Selbstbewusst und radikal sturzt er sich auf klassische Positionen der Asthetik, er konfrontiert Platon, Kant und Hegel mit Kunstlern und Autoren der Klassischen Moderne. In einer Zeit, in der die Kunst nicht langer die Funktion hat, das Wesen der Wirklichkeit zur Erscheinung zu bringen, wird sie zu einer selbstzerstorerischen Kraft, der Kunstler, so Agamben, zu einem 'Menschen ohne Inhalt'.
Deutsche Erstausgabe
edition suhrkamp 2625, Suhrkamp, 2012, pap, 171 pp, € 16.75, 9783518126257
winkelwagen
Agamben, Giorgio
Herrschaft und Herrlichkeit. Zur theologischen Genealogie von Okonomie und Regierung
Die genealogische Erforschung der Macht, die Giorgio Agamben 1995 mit Homo sacer begonnen hat, nimmt mit diesem Buch eine entscheidende Wendung: Warum hat in der westlichen Welt die Macht die Form der Okonomie angenommen? Und: Weshalb bedarf sie der Herrlichkeit, also jenes liturgisch-zeremoniellen Aufwands, der seit jeher um sie betrieben wird?

Um den Monotheismus mit den "drei Personen" zu vereinbaren, entwarfen die Kirchenvater die Trinitatslehre als "Okonomie" des gottlichen Lebens: als eine Frage der Fuhrung und Verwaltung sowohl des himmlischen als auch des irdischen "Hauses" (griech.: oikia). Agamben zeigt, dass grundlegende Kategorien der modernen Politik - von der Gewaltenteilung bis zur militarischen Doktrin des Kollateralschadens, vom Liberalismus der "unsichtbaren Hand" bis zum Ordnungs- und Sicherheitsdenken - auf dieses theologisch-okonomische Paradigma zuruckgefuhrt werden konnen. Die zeremoniellen Aspekte der Macht sind nicht bloss Uberreste vergangener Zeiten, sondern bilden - noch immer - ihr Fundament: eine bislang ubersehene Genealogie, die die Funktion des Konsenses und der Medien in den modernen Demokratien in einem neuen Licht erscheinen lasst.

Homo Sacer II.4 / edition suhrkamp 2520, Suhrkamp, 2010, pap, 361 pp, € 23.95, 9783518125205
winkelwagen
Agamben, Giorgio
Homo Sacer. De soevereine macht en het naakte leven
In herdruk, verwacht 16/6/2018

De gevangene van het concentratiekamp, maar ook de hedendaagse vluchteling en de comapatient die tussen leven en dood zweeft, ziet Agamben als moderne belichamingen van de homo sacer. Sinds zijn verschijning in 1995 is Homo sacer in en buiten Europa onderwerp van vele, vaak heftige discussies.

In Homo sacer behandelt de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben de relatie tussen politiek en leven. In het oude Romeinse recht was de homo sacer een mens die door iedereen straffeloos gedood mocht worden. Hij werd buiten het menselijke en het goddelijke recht geplaatst. De homo sacer markeert de grens tussen het burgerrechtelijke leven en het naakte, onbeschermde leven. Dit leven op de grens, in een niemandsland, biedt Agamben de sleutel voor een kritische analyse van de westerse politieke traditie, waarin het leven de inzet van de politiek is geworden en de politiek veranderd is in biopolitiek. Aan de hand van de relatie tussen het naakte leven en de soevereine macht - van Aristoteles via de Verklaring van de Rechten van de Mens tot aan Auschwitz - presenteert de auteur het concentratiekamp als het paradigma van de moderne tijd. Het kamp blijkt de ruimte te zijn waarin regel en uitzondering, leven en dood niet meer van elkaar te onderscheiden zijn.

Homo Sacer I/ Parresia, Boom, 2002, pap, 213 pp, € 30.50, 9789053528297
winkelwagen
Agamben, Giorgio
Homo sacer. Die souverane Macht und das nackte Leben
Der homo sacer ist die Verkorperung einer archaischen romischen Rechtsfigur: Zwar durfte er straflos getotet, nicht aber geopfert werden, was auch seine Totung sinnlos und ihn gleichsam unberuhrbar machte - woraus sich der Doppelsinn von sacer als 'verflucht' und 'geheiligt' ableitet. Giorgio Agamben stellt im Anschluss an Foucault und als philosophische Korrektur von dessen Konzept der Biopolitik die These auf, dass Biopolitik, indem sie den Menschen auf einen biologischen Nullwert zuruckzufuhren versucht, das nackte Leben zum eigentlichen Subjekt der Moderne macht. Ausgehend von Carl Schmitts Souveranitatskonzept, kommt Agamben zu einer Interpretation des Konzentrationslagers als "nomos der Moderne", wo Recht und Tat, Regel und Ausnahme, Leben und Tod ununterscheidbar werden. In den zwischen Leben und Tod siechenden Haftlingen, aber auch in den Fluchtlingen von heute sieht er massenhaft real gewordene Verkorperungen des homo sacer und des nackten Lebens.

Die philosophische Begrundung dessen, dass diese Moglichkeit keineswegs nur historisch ist, hat eine Diskussion entfacht, die weit uber Italien und Europa hinausreicht. Agambens Buch stellt den Begriff der Souveranitat als Schlusselbegriff fur das Verstandnis von Politik in der abendlandischen Geschichte dar. Auch ohne philosophische Ausbildung erschliesst sich das in einer klaren, konzisen, konzentrierten Prosa verfasste Buch dem Leser leicht.

Homo Sacer I / edition suhrkamp 2068, Suhrkamp, 2007, pap, 211 pp, € 13.50, 9783518120682
winkelwagen
Agamben, Giorgio
Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life
The work of Giorgio Agamben, one of Italy's most important and original philosophers, has been based on an uncommon erudition in classical traditions of philosophy and rhetoric, the grammarians of late antiquity, Christian theology, and modern philosophy. Recently, Agamben has begun to direct his thinking to the constitution of the social and to some concrete, ethico-political conclusions concerning the state of society today, and the place of the individual within it.

In Homo Sacer, Agamben aims to connect the problem of pure possibility, potentiality, and power with the problem of political and social ethics in a context where the latter has lost its previous religious, metaphysical, and cultural grounding. Taking his cue from Foucault's fragmentary analysis of biopolitics, Agamben probes with great breadth, intensity, and acuteness the covert or implicit presence of an idea of biopolitics in the history of traditional political theory. He argues that from the earliest treatises of political theory, notably in Aristotle's notion of man as a political animal, and throughout the history of Western thinking about sovereignty (whether of the king or the state), a notion of sovereignty as power over 'life' is implicit.

The reason it remains merely implicit has to do, according to Agamben, with the way the sacred, or the idea of sacrality, becomes indissociable from the idea of sovereignty. Drawing upon Carl Schmitt's idea of the sovereign's status as the exception to the rules he safeguards, and on anthropological research that reveals the close interlinking of the sacred and the taboo, Agamben defines the sacred person as one who can be killed and yet not sacrificed - a paradox he sees as operative in the status of the modern individual living in a system that exerts control over the collective 'naked life' of all individuals.

Homo Sacer I.1 / Meridian, Stanford UP, 1998, pap, 228 pp, € 25.90, 9780804732185
winkelwagen
Agamben, Giorgio
Language and Death. The Place of Negativity
Theory & History of Literature, Minnesota UP, 2006, pap, 136 pp, € 24.90, 9780816649235
winkelwagen
Agamben, Giorgio
Naaktheden
In korte literair-filosofische schetsen brengt Giorgio Agamben rond het beeld van het naakte menselijk lichaam de meest urgente en actuele thema's van zijn werk bijeen. Het verband tussen feest en boulimia en de verborgen theologische implicaties van naaktheid. En verder: het glorieuze lichaam van de herrezenen, die maag en geslachtsorganen hebben en zich toch niet voeden en niet de liefde bedrijven; en de nieuwe vorm van onpersoonlijke identiteit die door biometrische apparatuur op mensen wordt gedrukt. Deze lijnen komen samen in het begrip 'onwerkzaamheid'.
Uitgeverij Sjibbolet, 2011, pap, 191 pp, € 22.95, 9789491110061
winkelwagen
Agamben, Giorgio
Nudities
Encompassing a wide range of subjects, the ten masterful essays gathered here may at first appear unrelated to one another. In truth, Giorgio Agamben's latest book is a mosaic of his most pressing concerns. Take a step backward after reading it from cover to cover, and a world of secret affinities between the chapters slowly comes into focus. Take another step back, and it becomes another indispensable piece of the finely nuanced philosophy that Agamben has been patiently constructing over four decades of sustained research.

If nudity is unconcealment, or the absence of all veils, then Nudities is a series of apertures onto truth. A guiding thread of this collection-weaving together the prophet's work of redemption, the glorious bodies of the resurrected, the celebration of the Sabbath, and the specters that stroll the streets of Venice-is inoperativity, or the cessation of work. The term should not be understood as laziness or inertia, but rather as the paradigm of human action in the politics to come. Itself the result of inoperativity, Nudities shuttles between philosophy and poetry, philological erudition and unexpected digression, metaphysical treatise and critique of modern life. And whether the subject at hand is personal identity or the biometric apparatus, the slanderer or the land surveyor, Kafka or Kleist, every page bears the singular imprint of one of the most astute philosophers of our time.

Meridian Crossing Aesthetics Series, Stanford UP, 2010, geb, 136 pp, € 56.00, 9780804769495
winkelwagen
Agamben, Giorgio
Nudities
Encompassing a wide range of subjects, the ten masterful essays gathered here may at first appear unrelated to one another. In truth, Giorgio Agamben's latest book is a mosaic of his most pressing concerns. Take a step backward after reading it from cover to cover, and a world of secret affinities between the chapters slowly comes into focus. Take another step back, and it becomes another indispensable piece of the finely nuanced philosophy that Agamben has been patiently constructing over four decades of sustained research.

If nudity is unconcealment, or the absence of all veils, then Nudities is a series of apertures onto truth. A guiding thread of this collection-weaving together the prophet's work of redemption, the glorious bodies of the resurrected, the celebration of the Sabbath, and the specters that stroll the streets of Venice-is inoperativity, or the cessation of work. The term should not be understood as laziness or inertia, but rather as the paradigm of human action in the politics to come. Itself the result of inoperativity, Nudities shuttles between philosophy and poetry, philological erudition and unexpected digression, metaphysical treatise and critique of modern life. And whether the subject at hand is personal identity or the biometric apparatus, the slanderer or the land surveyor, Kafka or Kleist, every page bears the singular imprint of one of the most astute philosophers of our time.

Meridian Crossing Aesthetics Series, Stanford UP, 2010, pap, 121 pp, € 22.90, 9780804769501
winkelwagen
Agamben, Giorgio
Nymphs
In 1900, art historians Andre Jolles and Aby Warburg constructed an experimental dialogue in which Jolles supposed he had fallen in love with the figure of a young woman in a painting: 'A fantastic figure - shall I call her a servant girl, or rather a classical nymph?...what is the meaning of it all?...Who is the nymph? Where does she come from?. Warburg's response: in essence she is an elemental spirit, a pagan goddess in exile', serves as the touchstone for this wide-ranging and theoretical exploration of female representation in iconography.

In Nymphs Giorgio Agamben notes that academic research has lingered on the 'pagan goddess', while the concept of 'elemental spirit', ignored by scholars, is vital to the history of iconography. Tracing the genealogy of this idea, Agamben goes on to examine subjects as diverse as the aesthetic theories of choreographer Domineco da Piacenza, Friedrich Theodor Vischer's essay on the 'symbol', Walter Benjamin's concept of the dialectic image, and the bizarre discoveries of photographer Nathan Lerner in 1972. From these investigations, there emerges a startlingly original exploration of the ideas of time and the image.

Seagull / Chicago UP, 2013, geb, 66 pp, € 21.95, 9780857420947
winkelwagen
Agamben, Giorgio
Opus Dei. An Archaeology of Duty
In this follow-up to The Kingdom and the Glory and The Highest Poverty, Agamben investigates the roots of our moral concept of duty in the theory and practice of Christian liturgy. Beginning with the New Testament and working through to late scholasticism and modern papal encyclicals, Agamben traces the Church's attempts to repeat Christ's unrepeatable sacrifice. Crucial here is the paradoxical figure of the priest, who becomes more and more a pure instrument of God's power, so that his own motives and character are entirely indifferent as long as he carries out his priestly duties.

In modernity, Agamben argues, the Christian priest has become the model ethical subject. We see this above all in Kantian ethics. Contrasting the Christian and modern ontology of duty with the classical ontology of being, Agamben contends that Western philosophy has unfolded in the tension between the two. This latest installment in the study of Western political structures begun in Homo Sacer is a contribution to the study of liturgy, an extension of Nietzsche's genealogy of morals, and a reworking of Heidegger's history of Being.

Homo Sacer II.5 / Meridian, Stanford UP, 2013, pap, 140 pp, € 21.00, 9780804784047
winkelwagen
Agamben, Giorgio
Opus Dei. Archaologie des Amts
Opus dei, das 'Werk Gottes', bezeichnet in der Geschichte der katholischen Kirche die Liturgie als Vollzug des Priesteramtes Jesu Christi. Ihre Konsequenzen reichen weit uber den Glauben hinaus und konstituieren ein ontologisches Paradigma, das unsere Kultur zutiefst bestimmt und die Praxis der Menschen modelliert - wirksamer als das Gesetz, wirklicher als das Sein, absoluter als jegliche menschliche Handlung.

Im Anschluss an seine Studie 'Herrschaft und Herrlichkeit' treibt Giorgio Agamben die Untersuchung uber die theologischen Signaturen wesentlicher Begriffe der Moral und der Politik weiter. An deren Ende steht nichts Geringeres als die Forderung nach einer Philosophie, die sich von den uberkommenen Kategorien der Pflicht und des Willens trennt.

Homo Sacer Band II.5, Fischer, 2013, geb, 224 pp, € 26.00, 9783100005359
winkelwagen
Agamben, Giorgio
Pilatus en Jezus
Wie is Pontius Pilatus, de prefect van Judea voor wiens ogen de rechtszaak van Christus zich afspeelde, eindigend in Zijn kruisiging? Een meedogenloze tiran of een angstige ambtenaar die zich laat overhalen door de Sanhedrin om een man, die hij onschuldig acht, te veroordelen? Een ongerijmd, onbelangrijk personage, of, zoals Nietzsche omschrijft, de 'enige figuur in het Nieuwe Testament die respect verdient'? Een grillige bedrieger met mooie uitspraken ('Wat is waarheid','Zie, de Mens!','Wat ik geschreven heb heb ik geschreven') of een belangwekkend theologisch figuur zonder wie Passie en Verlossing niet zouden hebben kunnen plaatsvinden?

Alle fasen van de rechtsgang doorlopend, biedt Agamben een nieuw perspectief. In de dialoog tussen Pilatus en Jezus komen twee werelden en twee koninkrijken tegenover elkaar te staan: geschiedenis en eeuwigheid, heilig en profaan, vonnis en redding. En in deze niets-ontziende vergelijking is de rol van Pilatus in ieder opzicht beslissend.

Van de invloedrijke hedendaagse Italiaanse filosoof Giorgio Agamben - wiens werk wereldwijd is vertaald - verscheen bij Uitgeverij Sjibbolet eerder Naaktheden

Sjibbolet, 2014, pap, 64 pp, € 11.95, 9789491110207
winkelwagen
Agamben, Giorgio
Profanaties
In de grotendeels geseculariseerde wereld van vandaag hebben we profanatie of heiligschennis harder nodig dan ooit. Deze stelling verdedigt de invloedrijke Italiaanse filosoof Giorgio Agamben in deze prachtige verzameling essays. Steeds weer laat hij zien hoe wij worden omringd door voorwerpen en praktijken die op 'sacrale afstand' van ons staan. Alleen door een daad van profanatie kunnen wij deze afstanden overbruggen en weer vrije mensen zijn.
Boom, 2015, pap, 112 pp, € 14.90, 9789089534538
winkelwagen
Agamben, Giorgio
Remnants of Auschwitz. The Witness and the Archive
In this book the Italian philosopher Giorgio Agamben looks closely at the literature of the survivors of Auschwitz, probing the philosophical and ethical questions raised by their testimony.

"In its form, this book is a kind of perpetual commentary on testimony. It did not seem possible to proceed otherwise. At a certain point, it became clear that testimony contained at its core an essential lacuna; in other words, the survivors bore witness to something it is impossible to bear witness to. As a consequence, commenting on survivors' testimony necessarily meant interrogating this lacuna or, more precisely, attempting to listen to it. Listening to something absent did not prove fruitless work for this author. Above all, it made it necessary to clear away almost all the doctrines that, since Auschwitz, have been advanced in the name of ethics."-Giorgio Agamben

Homo sacer III, Zone Books, 2002, pap, 176 pp, € 23.95, 9781890951177
winkelwagen
Agamben, Giorgio
Stasis. Civil War as a Political Paradigm
In this inaugural volume of the Edinburgh Encounters in Law and Philosophy series, Giorgio Agamben focuses upon the on-going warfare European state power has waged against its most malignant enemy: civil war itself.

The survival of the State is seen to depend on its ability to preserve the political community from factional enmity. Agamben first investigates the Athenian theme of 'Stasis' - the city's struggle against internal revolt - before turning to a new reading of Hobbes' Leviathan and its approach to the peril of the commonwealth's exposure to civil strife, division and revolution.

At the heart of this book is the issue of state powers in their continuous decline - an issue that is key to the renewal of political, philosophical and legal thought.

Homo Sacer II.2 / Edinburgh Encounters in Law and Philosophy, Edinburgh UP, 2015, pap, 64 pp, € 18.95, 9781474403078
winkelwagen
Agamben, Giorgio
Stasis. Civil War as a Political Paradigm
We can no longer speak of a state of war in any traditional sense, yet there is currently no viable theory to account for the manifold internal conflicts, or civil wars, that increasingly afflict the world's populations. Meant as a first step toward such a theory, Giorgio Agamben's latest book looks at how civil war was conceived of at two crucial moments in the history of Western thought: in ancient Athens (from which the political concept of stasis emerges) and later, in the work of Thomas Hobbes. It identifies civil war as the fundamental threshold of politicization in the West, an apparatus that over the course of history has alternately allowed for the de-politicization of citizenship and the mobilization of the unpolitical. The arguments herein, first conceived of in the immediate aftermath of 9/11, have become ever more relevant now that we have entered the age of planetary civil war.
Homo Sacer II.2 / Meridian, Stanford UP, 2015, pap, 96 pp, € 19.50, 9780804797313
winkelwagen
Agamben, Giorgio
State of exception
The sequel to Agamben's Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, State of Exception is the first book to theorize the state of exception in historical and philosophical context. In Agamben's view, the majority of legal scholars and policymakers in Europe as well as the United States have wrongly rejected the necessity of such a theory, claiming instead that the state of exception is a pragmatic question. Agamben argues here that the state of exception, which was meant to be a provisional measure, became in the course of the twentieth century a normal paradigm of government. Writing nothing less than the history of the state of exception in its various national contexts throughout Western Europe and the United States, Agamben uses the work of Carl Schmitt as a foil for his reflections as well as that of Derrida, Benjamin, and Arendt.
Homo Sacer II.1, Chicago UP, 2005, pap, 98 pp, € 22.95, 9780226009254
winkelwagen
Agamben, Giorgio
The Church and the Kingdom
Italian philosopher Giorgio Agamben is the rare writer whose ideas and works have a broad appeal across many fields, and his devoted fans are not just philosophers, but readers of political and legal theory, sociology, and literary criticism as well. In March 2009, Agamben was invited to speak in Paris' Notre-Dame Cathedral in the presence of the bishop of Paris and a number of other high-ranking church officials. His resulting speech, a stunningly lucid and provocative look at the history and state of the church and its role in society, is presented here. The Church and its Reign is at once a pointed attack on the institutional structure of the Catholic Church and a theoretical excursus on the concepts of messianic time and economy. Presenting an exegesis of certain key passages in the New Testament, Agamben examines the philology and philosophy at the root of the church and of its earthly reign.

With its examinations of the foundational texts of the church, which are also the foundational texts of our modern idea of economy, The Church and its Reign reveals significant connections and parallel ideologies which are imperative to understanding the current global situation. This edition of Agamben's text is accompanied by photographs by artist Alice Attie. Made from folded and twisted reproductions of paintings culled from Christian iconography, these works of art evoke the restless challenge that characterizes Agamben's four decades of philosophy and critique. This book will be welcomed by Agamben's many readers across the disciplines.

Italian List, Seagull Books London Ltd, 2012, geb, 64 pp, € 19.50, 9780857420244
winkelwagen
Agamben, Giorgio
The Highest Poverty. Monastic Rules and Form-of-Life
What is a rule, if it appears to become confused with life? And what is a human life, if, in every one of its gestures, of its words, and of its silences, it cannot be distinguished from the rule?

It is to these questions that Agamben's new book turns by means of an impassioned reading of the fascinating and massive phenomenon of Western monasticism from Pachomius to St. Francis. The book reconstructs in detail the life of the monks with their obsessive attention to temporal articulation and to the Rule, to ascetic techniques and to liturgy. But Agamben's thesis is that the true novelty of monasticism lies not in the confusion between life and norm, but in the discovery of a new dimension, in which "life" as such, perhaps for the first time, is affirmed in its autonomy, and in which the claim of the "highest poverty" and "use" challenges the law in ways that we must still grapple with today.

How can we think a form-of-life, that is, a human life released from the grip of law, and a use of bodies and of the world that never becomes an appropriation? How can we think life as something not subject to ownership but only for common use?

Homo Sacer IV.1 / Meridian, Stanford Up, 2013, pap, 157 pp, € 21.00, 9780804784061
winkelwagen
Agamben, Giorgio
The Kingdom and the Glory: For A Theological Genealogy of Economy and Government
Why has power in the West assumed the form of an 'economy', that is, of a government of men and things? If power is essentially government, why does it need glory, that is, the ceremonial and liturgical apparatus that has always accompanied it?

In the early centuries of the Church, in order to reconcile monotheism with God's threefold nature, the doctrine of Trinity was introduced in the guise of an economy of divine life. It was as if the Trinity amounted to nothing more than a problem of managing and governing the heavenly house and the world. Agamben shows that, when combined with the idea of providence, this theological-economic paradigm unexpectedly lies at the origin of many of the most important categories of modern politics, from the democratic theory of the division of powers to the strategic doctrine of collateral damage, from the invisible hand of Smith's liberalism to ideas of order and security.

But the greatest novelty to emerge from The Kingdom and the Glory is that modern power is not only government but also glory, and that the ceremonial, liturgical, and acclamatory aspects that we have regarded as vestiges of the past actually constitute the basis of Western power. Through a fascinating analysis of liturgical acclamations and ceremonial symbols of power - the throne, the crown, purple cloth, the Fasces, and more - Agamben develops an original genealogy that illuminates the startling function of consent and of the media in modern democracies. With this book, the work begun with Homo Sacer reaches a decisive point, profoundly challenging and renewing our vision of politics.

Homo Sacer II.4 / Meridian: Crossing Aesthetics, Stanford UP, 2011, pap, 328 pp, € 27.50, 9780804760164
winkelwagen
Agamben, Giorgio
The Sacrament of Language
Oaths play an essential part in the political and religious history of the West as a 'sacrament of power'. Yet despite numerous studies by linguists, anthropologists and historians of law and of religion, there exists no complete analysis of the oath which seeks to explain the strategic function that this phenomenon has performed at the intersection of law, religion and politics. The oath seems to define man himself as a political animal, but what is an oath and from where does it originate? Taking this question as its point of departure, Giorgio Agamben's book develops a pathbreaking 'archaeology' of the oath. Via a firsthand survey of Greek and Roman sources which shed light on the nexus of the oath with archaic legislation, acts of condemnation and the names of gods and blasphemy, Agamben recasts the birth of the oath as a decisive event of anthropogenesis, the process by which mankind became humanity. If the oath has historically constituted itself as a 'sacrament of power', it has functioned at one and the same time as a 'sacrament of language' - a sacrament in which man, discovering that he can speak, chooses to bind himself to his language and to use it to put life and destiny at stake.
Homo Sacer II.3, Polity Press, 2011, geb, 79 pp, € 67.00, 9780745649719
winkelwagen
Agamben, Giorgio
The Sacrament of Language
Oaths play an essential part in the political and religious history of the West as a 'sacrament of power'. Yet despite numerous studies by linguists, anthropologists and historians of law and of religion, there exists no complete analysis of the oath which seeks to explain the strategic function that this phenomenon has performed at the intersection of law, religion and politics. The oath seems to define man himself as a political animal, but what is an oath and from where does it originate? Taking this question as its point of departure, Giorgio Agamben's book develops a pathbreaking 'archaeology' of the oath. Via a firsthand survey of Greek and Roman sources which shed light on the nexus of the oath with archaic legislation, acts of condemnation and the names of gods and blasphemy, Agamben recasts the birth of the oath as a decisive event of anthropogenesis, the process by which mankind became humanity. If the oath has historically constituted itself as a 'sacrament of power', it has functioned at one and the same time as a 'sacrament of language' - a sacrament in which man, discovering that he can speak, chooses to bind himself to his language and to use it to put life and destiny at stake.
Homo Sacer II.3, Polity Press, 2011, pap, 79 pp, € 23.00, 9780745649726
winkelwagen
Agamben, Giorgio
The Signature of All Things. On Method
The Signature of All Things is Giorgio Agamben's sustained reflection on method. To reflect on method implies for Agamben an archaeological vigilance: a persistent form of thinking in order to expose, examine, and elaborate what is obscure, unanalyzed, even unsaid, in an author's thought. To be archaeologically vigilant, then, is to return to, even invent, a method attuned to a "world supported by a thick weave of resemblances and sympathies, analogies and correspondences." Collecting a wide range of authors and topics in a slim but richly argued volume, Agamben enacts the search to create a science of signatures that exceeds the attempts of semiology and hermeneutics to determine the pure and unmarked signs that signify univocally, neutrally, and eternally.

Three conceptual figures organize Agamben's argument and the advent of his new method: the paradigm, the signature, and archaeology. Each chapter is devoted to an investigation of one of these concepts and Agamben carefully constructs its genealogy transhistorically and from an interdisciplinary perspective. And at each moment of the text, Agamben pays tribute to Michel Foucault, whose methods he rethinks and effectively uses to reformulate the logic of the concepts he isolates. The Signature of All Things reveals once again why Agamben is one of the most innovative thinkers writing today.

Zone Books, 2009, geb, 124 pp, € 28.50, 9781890951986
winkelwagen
Agamben, Giorgio
The Time That Remains. A Commentary on the Letter to the Romans
In The Time That Remains, Agamben seeks to separate the Pauline texts from the history of the Church that canonized them, thus revealing them to be "the fundamental messianic texts of the West." He argues that Paul's letters are concerned not with the foundation of a new religion but rather with the "messianic" abolition of Jewish law. Situating Paul's texts in the context of early Jewish messianism, this book is part of a growing set of recent critiques devoted to the period when Judaism and Christianity were not yet fully distinct, placing Paul in the context of what has been called "Judaeo-Christianity."

Agamben's philosophical exploration of the problem of messianism leads to the other major figure discussed in this book, Walter Benjamin. Advancing a claim without precedent in the vast literature on Benjamin, Agamben argues that Benjamin's philosophy of history constitutes a repetition and appropriation of Paul's concept of "remaining time." Through a close reading and comparison of Benjamin's Theses on the Philosophy of History and the Pauline Epistles, Agamben discerns a number of striking and unrecognized parallels between the two works.

Standford UP, 2006, pap, 204 pp, € 26.00, 9780804743839
winkelwagen
Agamben, Giorgio
The Use of Bodies
Giorgio Agamben's Homo Sacer was one of the seminal works of political philosophy in recent decades. It was also the beginning of a series of interconnected investigations of staggering ambition and scope, investigating the deepest foundations of Western politics and thought.

The Use of Bodies represents the ninth and final volume in this twenty-year undertaking, breaking considerable new ground while clarifying the stakes and implications of the project as a whole. It comprises three major sections. The first uses Aristotle's discussion of slavery as a starting point for radically rethinking notions of selfhood; the second calls for a complete reworking of Western ontology; and the third explores the enigmatic concept of 'form-of-life', which is in many ways the motivating force behind the entire Homo Sacer project. Interwoven between these major sections are shorter reflections on individual thinkers (Debord, Foucault, and Heidegger), while the epilogue pushes toward a new approach to political life that breaks with the destructive deadlocks of Western thought. The Use of Bodies represents a true masterwork by one of our greatest living philosophers.

Homo Sacer IV/2, Stanford UP, 2016, pap, 320 pp, € 29.00, 9780804798402
winkelwagen
Agamben, Giorgio
Was von Auschwitz bleibt. Das Archiv und die Zeuge
Dieses Buch ist keine Sammlung neuer historischer Materialien zu Auschwitz, sondern "ein Kommentar zu den Zeugnissen": Es unternimmt den eigenstandigen und grundsatzlichen Versuch, Sinn und Moglichkeit des Zeugnisses uberhaupt zu klaren. Agamben bezieht Position gegen den Topos von der "Unsagbarkeit" des Lagers. Zugleich aber stellt er die Frage nach der Instanz des Zeugen: Wie konnen die Geretteten fur die Untergegangenen sprechen? Wie konnen sie von einer Erfahrung berichten, die sie nicht bis auf den Grund und bis zum Letzten selbst gemacht haben?

Agamben setzt sich dabei mit Autoren und Intellektuellen auseinander, die selbst die Erfahrung des Lagers oder der nationalsozialistischen Verfolgung gemacht haben (Levi, Antelme, Bettelheim, Arendt), und knupft theoretisch an Benvenistes Sprachtheorie sowie Foucaults Begriff der "Biopolitik" an, der bereits in Homo sacer I im Zentrum der Diskussion stand. Dieses neue und provozierende Buch uber Auschwitz hat in Italien sofort nach seinem Erscheinen eine lebhafte Debatte ausgelost.

Homo sacer III / edition suhrkamp 2300, Suhrkamp, 2003, pap, 158 pp, € 13.50, 9783518123003
winkelwagen
   
Agamben, Giorgio
Wat er overblijft van Auschwitz
In Wat er overblijft van Auschwitz beschrijft Giorgio Agamben hoe een mens getuige kan zijn van het onmenselijke. De overlevenden van Auschwitz hebben iets meegemaakt wat moeilijk in woorden te vatten is. Agamben werpt een nieuw licht op de getuigenissen en geeft antwoord op de vragen die daaruit voortkomen. Hoe moeten we omgaan met de getuigenissen? Welke positie nemen de overlevenden in als enige getuigen? En welke plek moet Auschwitz innemen in het huidige gedachtegoed over de Holocaust? Zijn doel is het denken over Auschwitz te ontdoen van ethische en politieke doctrines en een nieuw kader op te zetten waarmee we een poging kunnen doen om het onvoorstelbare te begrijpen.

Als we ervan uit zouden gaan dat Auschwitz onbegrijpelijk is, blokkeren we onbewust de vraag naar hoe Auschwitz ooit mogelijk is geworden. En zolang we niet de logica van het 'onuitsprekelijke' van de kampen doorgronden, lopen we het risico dat het nog eens zal gebeuren. Met een inleiding door Ype de Boer, en vertaald door Willy Hemelrijk.

Bij aanschaf van dit boek krijgt u toegang tot het online platform 'agamben.nl' met exclusieve content. De tekst is voorzien van verhelderende annotaties en extra informatie over Agambens referenties. Bij elk hoofdstuk heeft Ype de Boer een inleiding geschreven, waarin hij bondig de filosofische vragen weergeeft die Agambens analyse op de achtergrond sturen. Daarnaast biedt het platform toegang tot artikelen van gerenommeerde nationale en internationale Agamben-kenners.

Verbum, 2018, geb, € 17.95, 9789074274913
winkelwagen
Agamben, Giorgio
What is an Apparatus? And other Essays
The three essays collected in this book offer a succinct introduction to Agamben's recent work through an investigation of Foucault's notion of the apparatus, a meditation on the intimate link of philosophy to friendship, and a reflection on contemporariness, or the singular relation one may have to one's own time.

'Apparatus' (dispositif in French) is at once a most ubiquitous and nebulous concept in Foucault's later thought. In a text bearing the same name ("What is a dispositif?") Deleuze managed to contribute its mystification, but Agamben's leading essay illuminates the notion: "I will call an apparatus," he writes, "literally anything that has in some way the capacity to capture, orient, determine, intercept, model, control, or secure the gestures, behaviors, opinions, or discourses of living beings." Seen from this perspective, Agamben's work, like Foucault's, may be described as the identification and investigation of apparatuses, together with incessant attempts to find new ways to dismantle them.

Though philosophy contains the notion of philos, or friend, in its very name, philosophers tend to be very skeptical about friendship. In his second essay, Agamben tries to dispel this skepticism by showing that at the heart of friendship and philosophy, but also at the core of politics, lies the same experience: the shared sensation of being.

Guided by the question, "What does it mean to be contemporary?" Agamben begins the third essay with a reading of Nietzsche's philosophy and Mandelstam's poetry, proceeding from these to an exploration of such diverse fields as fashion, neurophysiology, messianism and astrophysics.

Meridian Series, Stanford UP, 2009, pap, 56 pp, € 19.50, 9780804762304
winkelwagen
Agamben, Giorgio, Alain Badiou, Daniel Bensaid, Wendy Brown, Jean-Luc Nancy, Jacques Ranciere, Kristin Ross & Slavoj Zizek
Democracy in what State?
"Is it meaningful to call oneself a democrat? And if so, how do you interpret the word?" In responding to this question, eight iconoclastic thinkers prove the rich potential of democracy, along with its critical weaknesses, and reconceive the practice to accommodate new political and cultural realities. Giorgio Agamben traces the tense history of constitutions and their coexistence with various governments. Alain Badiou contrasts current democratic practice with democratic communism. Daniel Bensaid ponders the institutionalization of democracy, while Wendy Brown discusses the democratization of society under neoliberalism. Jean-Luc Nancy measures the difference between democracy as a form of rule and as a human end, and Jacques Ranciere highlights its egalitarian nature. Kristin Ross identifies hierarchical relationships within democratic practice, and Slavoj Zizek complicates the distinction between those who desire to own the state and those who wish to do without it. Concentrating on the classical roots of democracy and its changing meaning over time and within different contexts, these essays uniquely defend what is left of the left-wing tradition after the fall of Soviet communism. They confront disincentives to active democratic participation that have caused voter turnout to decline in western countries, and they address electoral indifference by invoking and reviving the tradition of citizen involvement. Passionately written and theoretically rich, this collection speaks to all facets of modern political and democratic debate.
New Directions in Critical Theory Series, Columbia UP, 2011, geb, 130 pp, € 23.50, 9780231152983
winkelwagen
Agamben, Giorgio, Alain Badiou, Daniel Bensaid, Wendy Brown, Jean-Luc Nancy, Jacques Ranciere, Kristin Ross & Slavoj Zizek
Democracy in What State?
"Is it meaningful to call oneself a democrat? And if so, how do you interpret the word?" In responding to this question, eight iconoclastic thinkers prove the rich potential of democracy, along with its critical weaknesses, and reconceive the practice to accommodate new political and cultural realities. Giorgio Agamben traces the tense history of constitutions and their coexistence with various governments. Alain Badiou contrasts current democratic practice with democratic communism. Daniel Bensaid ponders the institutionalization of democracy, while Wendy Brown discusses the democratization of society under neoliberalism. Jean-Luc Nancy measures the difference between democracy as a form of rule and as a human end, and Jacques Ranciere highlights its egalitarian nature. Kristin Ross identifies hierarchical relationships within democratic practice, and Slavoj Zizek complicates the distinction between those who desire to own the state and those who wish to do without it. Concentrating on the classical roots of democracy and its changing meaning over time and within different contexts, these essays uniquely defend what is left of the left-wing tradition after the fall of Soviet communism. They confront disincentives to active democratic participation that have caused voter turnout to decline in western countries, and they address electoral indifference by invoking and reviving the tradition of citizen involvement. Passionately written and theoretically rich, this collection speaks to all facets of modern political and democratic debate.
New Directions in Critical Theory Series, Columbia UP, 2012, pap, 130 pp, € 21.00, 9780231152990
winkelwagen
Agamben, Giorgio, Alain Badiou, Daniel Bensaid, Wendy Brown, Jean-Luc Nancy, Jacques Ranciere, Kristin Ross & Slavoj Zizek
Demokratie? Eine Debatte. Mit Beitragen von G. Agamben, A. Badiou, D. Bensaid, W. Brown, J.-L. Nancy, J. Ranciere, K. Ross und S. Zizek
Zu Beginn des dritten Jahrtausends ist die Situation der Demokratie paradox: Einerseits sind mehr Staaten denn jemals zuvor demokratisch verfasst, andererseits nehmen die Krisensymptome in den Staaten, die einstmals so etwas wie eine demokratische Avantgarde bildeten, zu: Die Wahlbeteiligung sinkt, schillernde Personlichkeiten wie Silvio Berlusconi oder Nicolas Sarkozy gewinnen an Bedeutung, Wahlkampfe geraten zu schalen Marketingkampagnen. Colin Crouch hat all diese Trendsin dem Band "Postdemokratie" prazise auf den Punkt gebracht. In diesem Band setzen sich nun acht herausragende politische Denkerinnen und Denker mit dem Zustand und den Perspektiven der am wenigsten schlechten aller Regierungsformen (Winston Churchill) auseinander, die tageszeitung sprach von einem "Who's who der internationalen linken Theorie". Der Diskussionsband enthalt Beitrage von Giorgio Agamben, Alain Badiou, Daniel Bensaid, Wendy Brown, Jean-Luc Nancy, Jacques Ranciere, Kristin Ross und Slavoj Zizek.
edition suhrkamp 2611, Suhrkamp, 2012, pap, 137 pp, € 18.50, 9783518126110
winkelwagen
Ahmad, A.
In Theory: Classes, Nations, Literatures
In this historicalcontext, the category of Third World literature emerged, a categorythat has itself spawned a whole industry of scholarly and criticalstudies, particularly in the metropolitan West, but increasingly in thehomelands of the Third World itself.Setting himselfagainst the growing tendency to homogenize Third World literature andcultures, Aijaz Ahmad has produced a spirited critique of the majortheoretical statements on colonial discourse and post-colonialism, dismantling many of the commonplaces and conceits that dominatecontemporary cultural criticism. With lengthy considerations of, amongothers, Fredric Jameson, Edward Said, and the Subaltern Studies group, In Theoryalso contains brilliant analyses of the concept of Indian literature, of the genealogy of the term Third World, and of the conditions underwhich so-called colonial discourse theory emerged in metropolitanintellectual circles.Erudite and lucid, Ahmad's remapping of the terrain of cultural theory is certain to provioke passionate response.
Radical Thinkers, 25, Verso, 2008, pap, 343 pp, € 11.00, 9781844672134
winkelwagen
Ahmed, A. (ed)
Wittgensteins Philosophical Investigations. A Critical Guide
by order
Cambridge Critical Guides, Cambridge UP, 2010, geb, 264 pp, € 104.95, 9780521886130
winkelwagen
   
Aho, K. A.
Heideggers Neglect of the Body
Tb.
SUNY Series in Contemporary Continental Philosophy, SUNY, 2009, geb, 250 pp, € 79.95, 9781438427751
winkelwagen
Alcoff, L.M. & E.F. Kittay
The Blackwell Guide to Feminist Philosophy
The Blackwell Guide to Feminist Philosophy is a definitive introduction to the field, consisting of 15 newly-contributed essays that apply philosophical methods and approaches to feminist concerns.
* Offers a key view of the project of centering women's experience.
* Includes topics such as feminism and pragmatism, lesbian philosophy, feminist epistemology, and women in the history of philosophy.
Blackwell Philosophy Guides, Blackwell, 2006, pap, 672 pp, € 38.95, 9780631224280
winkelwagen
   
Alejandro, R.
Nietzsche and the Drama of Historiobiography
Transaction Publishers, 2011, pap, 376 pp, € 45.50, 9780268020378
winkelwagen
Alexandrova, Alena, Ignaas Devisch, Laurens ten Kate, Aukje van Rooden (eds.)
RE-Treating Religion. Deconstructing Christianity with Jean-Luc Nancy
One of the most complicated and ambiguous tendencies in contemporary western societies is the phenomenon referred to as the 'turn to religion'. In philosophy, one of the most original thinkers critically questioning this 'turn' is Jean-Luc Nancy. Re-treating Religion is the first volume to analyze his long-term project 'The Deconstruction of Christianity', especially his major statement of it in Dis-Enclosure.

Nancy conceives monotheistic religion and secularization not as opposite worldviews that succeed each other in time but rather as springing from the same history. This history consists in a paradoxical tendency to contest one's own foundations - whether God, truth, origin, humanity, or rationality - as well as to found itself on the void of this contestation. Nancy calls this unique combination of self-contestation and self-foundation the 'self-deconstruction' of the Western world.

The book includes discussion with Nancy himself, who contributes a substantial Preamble and a concluding dialogue with the volume editors. The contributions follow Nancy in tracing the complexities of Western culture back to the persistent legacy of monotheism, in order to illuminate the tensions and uncertainties we face in the twenty-first century.

Perspectives in Continental Philosophy, Fordham UP, 2012, geb, 400 pp, € 99.95, 9780823234646
winkelwagen
Alexandrova, Alena, Ignaas Devisch, Laurens ten Kate, Aukje van Rooden (eds.)
RE-Treating Religion. Deconstructing Christianity with Jean-Luc Nancy
One of the most complicated and ambiguous tendencies in contemporary western societies is the phenomenon referred to as the 'turn to religion'. In philosophy, one of the most original thinkers critically questioning this 'turn' is Jean-Luc Nancy. Re-treating Religion is the first volume to analyze his long-term project 'The Deconstruction of Christianity', especially his major statement of it in Dis-Enclosure.

Nancy conceives monotheistic religion and secularization not as opposite worldviews that succeed each other in time but rather as springing from the same history. This history consists in a paradoxical tendency to contest one's own foundations - whether God, truth, origin, humanity, or rationality - as well as to found itself on the void of this contestation. Nancy calls this unique combination of self-contestation and self-foundation the 'self-deconstruction' of the Western world.

The book includes discussion with Nancy himself, who contributes a substantial Preamble and a concluding dialogue with the volume editors. The contributions follow Nancy in tracing the complexities of Western culture back to the persistent legacy of monotheism, in order to illuminate the tensions and uncertainties we face in the twenty-first century.

Perspectives in Continental Philosophy, Fordham UP, 2012, pap, 400 pp, € 37.50, 9780823234653
winkelwagen
Ali, T.
The Trials of Spinoza + DVD
Baruch Spinoza (1632-77) is considered one of the great rationalist thinkers of the seventeenth century. His magnum opus, "Ethics", in which he criticized the dualism of Descartes, solidified his reputation and greatly influenced the Enlightenment thinkers who would build from his work. Born in Amsterdam into a family of Sephardic Jews who had to take refuge there after they were expelled from Portugal, the precocious young scholar imbibed skepticism at an early age. By the time he was twenty-four, he had challenged what he called the 'fairy tales' of the Old Testament and was excommunicated by the local synagogue. In this biographical play, Tariq Ali contextualizes Spinoza's philosophy by linking it to the turbulent politics of the period, in which Spinoza was deeply involved. Ali originally wrote "The Trials of Spinoza" as part of a series on philosophy for British Channel Four television, and this publication also includes a DVD of that original television production. This work will be welcomed as a testament to the continuing interest in and relevance of Spinoza's work and as an example of Ali's eloquent and always politically engaged writing.
Seagull, 2011, geb, 61 pp, € 19.95, 9781906497842
winkelwagen
   
Al-Kassim, D.
On Pain of Speech. Fantasies of the First Order and the Literary Rant
B2195
Flashpoints I, California UP, 2010, pap, 291 pp, € 33.50, 9780520259256
winkelwagen
Allan, G.
Modes of learning. Whiteheads Metaphysics and the stages of eduction
Educators are familiar with Alfred North Whiteheads three stages of education: romance, precision, and generalization. Philosophers are familiar with his metaphysical theories about the primacy of temporal processes. In Modes of Learning, George Allan brings these two sides of Whiteheads thought together for the first time in a book suitable for both those initially approaching Whiteheads metaphysics and experts.

Allan develops a series of analogies between Whiteheads ideas about how we learn and key concepts in his later metaphysical writings, demonstrating that both how we learn and how the world changes involve a tension between open-ended exploration and systematic organization. Novel ideas free us from the blinders imposed by old habits and beliefs. Yet only when these ideas are integrated with the old ways are we able to improve our individual and collective lives, until changing circumstances call for further new ideas and fresh integrations.

Using a rich variety of examples, Allan illuminates the metaphysical ideas he explores by tethering them concretely to the educational practices in which they are rooted. This shows a key but neglected feature of Whiteheads thought: his pragmatic theory of truth, with its functionalist approach to experience and its humanistic appreciation of the frailty of all human endeavors.

State University of New York Press, 2012, geb, 224 pp, € 73.50, 9781438441870
winkelwagen
   
Alliez, E. & A. Goffey
The Guattari Effect
This is a collection of essays from leading experts in a number of fields offering an overview of the work of Felix Guattari. "The Guattari Effect" brings together internationally renowned experts on the work of the French psychoanalyst, philosopher and political activist Felix Guattari with philosophers, psychoanalysts, sociologists and artists who have been influenced by Guattari's thought. Best known for his collaborative work with Gilles Deleuze, Guattari's own writings are still a relatively unmined resource in continental philosophy. Many of his books have not yet been translated into English. Yet his influence has been considerable and far-reaching. This book explores the full spectrum of Guattari's work, reassessing its contemporary significance and giving due weight to his highly innovative contributions to a variety of fields, including linguistics, economics, pragmatics, ecology, aesthetics and media theory.
Continuum, 2011, geb, 256 pp, € 91.50, 9781441136800
winkelwagen
   
Alliez, E. & A. Goffey
The Guattari Effect
This is a collection of essays from leading experts in a number of fields offering an overview of the work of Felix Guattari. "The Guattari Effect" brings together internationally renowned experts on the work of the French psychoanalyst, philosopher and political activist Felix Guattari with philosophers, psychoanalysts, sociologists and artists who have been influenced by Guattari's thought. Best known for his collaborative work with Gilles Deleuze, Guattari's own writings are still a relatively unmined resource in continental philosophy. Many of his books have not yet been translated into English. Yet his influence has been considerable and far-reaching. This book explores the full spectrum of Guattari's work, reassessing its contemporary significance and giving due weight to his highly innovative contributions to a variety of fields, including linguistics, economics, pragmatics, ecology, aesthetics and media theory.
Continuum, 2011, pap, 256 pp, € 31.50, 9781441121974
winkelwagen
   
Allison, H.E.
Custom and Reason in Hume
A Kantian Reading of the First Book of the Treatise, Oxford UP, 2008, 412 pp, € 52.95, 9780199532889
winkelwagen
   
Almog, J.
Cogito?, Descartes and Thinking the World
Oxford UP, 2008, geb, 117 pp, € 31.00, 9780195337716
winkelwagen
   
Almog, J., P. Leonardi
The Philosophy of David Kaplan
Prijs onder voorbehoud.
Oxford UP, 2009, geb, 368 pp, € 76.00, 9780195367881
winkelwagen
Alter, T., R.J. Howell (eds)
Consciousness and the Mind-body Problem: A Reader
Over the past three decades, the challenge that conscious experience poses to physicalism--the widely held view that the universe is a completely physical system--has provoked a growing debate in philosophy of mind studies and given rise to a great deal of literature on the subject. Ideal for courses in consciousness and the philosophy of mind, Consciousness and The Mind-Body Problem: A Reader presents thirty-three classic and contemporary readings, organized into five sections that cover the major issues in this debate: the challenge for physicalism, physicalist responses, alternative responses, the significance of ignorance, and mental causation. Edited by Torin Alter and Robert J. Howell, the volume features work from such leading figures as Karen Bennett, Ned Block, David J. Chalmers, Frank Jackson, Colin McGinn, David Papineau, and many others. It is enhanced by a thorough general introduction by the editors, which explains "the hard problem of consciousness"--the question of how any physical phenomenon could give rise to conscious experience. The introduction also provides historical and conceptual background and explains how the consciousness/mind-body problem is related to such theories as the identity theory, dualism, and functionalism. In addition, accessible introductions outline the themes and readings contained in each section.
Oxford UP, 2011, pap, 384 pp, € 39.00, 9780199739240
winkelwagen
Althusser, L
For Marx
Radical Thinkers Series, Verso, 2005, pap, 272 pp, € 11.50, 9781844670529
winkelwagen
Althusser, L
The Humanist Controversy and Other Writings (1966-1967)
Verso, 2003, pap, 318pp, € 24.90, 9781859844083
winkelwagen
Althusser, L.
Machiavelli and Us
"We do not publish our own drafts, that is, our own mistakes, but we do sometimes publish other people's," Louis Althusser once observed of Marx's early writings. Among his own posthumously released drafts, one, at least, is incontestably neither mistake nor out-take: the text of his lecture course on Machiavelli, originally delivered at the ecole Normale Superieure in 1972, intermittently revised up to the mid-1980s, and carefully prepared for publication after his death in 1990. Though only appearing as an occasional reference in the Marxist philosopher's oeuvre, Machiavelli was an unseen constant presence. For together with Spinoza and Marx, Machiavelli was a veritable Althusserian passion. Machiavelli and Us reveals why, and will be welcomed for the light it sheds on the richly complex thought of its author.
Radical Thinkers, Verso, 2011, pap, 136 pp, € 13.50, 9781844676750
winkelwagen
Althusser, L.
On Ideology
Collected here are Althusser s most significant philosophical writings from the late sixties and through the seventies. Intended to contribute, in his own words, to a left-wing critique of Stalinism that would help put some substance back into the revolutionary project here in the West, they are the record of a shared history. At the same time they chart Althusser s critique of the theoretical system unveiled in his own major works, and his developing practice of philosophy as a revolutionary weapon . The collection opens with two lucid early articles Theory, Theoretical Practice and Theoretical Formation and On Theoretical Work . The title piece Althusser s celebrated lectures in the Philosophy Course for Scientists is the fullest exploration of his new definition of philosophy as politics in the realm of theory, a conception which is further developed in Lenin and Philosophy . Is it Simple to be a Marxist in Philosophy provides an invaluable account of Althusser s intellectual development. The volume concludes with two little-known late pieces The Transformation of Philosophy, in which the paradoxical history of Marxist philosopher is investigated; and Marxism today, a sober balance-sheet of the Marxist tradition. Attesting to the unique place that Althusser has occupied in modern intellectual history between a tradition of Marxism that he sought to reconstruct, and a post-Marxism that has eclipsed its predecessor these texts are indispensable reading.
Radical Thinkers, 26, Verso, 2008, pap, 179 pp, € 14.00, 9781844672028
winkelwagen
Althusser, L.
Philosophy and the Spontaneous Philosophy of the Scientists
Collected here are Althusser's most significant philosophical writings from 1965 to 1978. Intended to contribute, in his own words, to a "left-wing critique of Stalinism that would help put some substance back into the revolutionary project here in the West," they are the record of a shared history. At the same time they chart Althusser's critique of the theoretical system unveiled in his own major works, and his developing practice of philosophy as a "revolutionary weapon." Attesting to the unique place which Althusser has occupied in modern intellectual history - between a tradition of Marxism which he sought to reconstruct, and a "post-Marxism" which has eclipsed its predecessor - these texts are indispensable reading.
Radical Thinkers, Verso, 2011, pap, 285 pp, € 13.75, 9781844677894
winkelwagen
   
Althusser, L.
Politics and History: Montesquieu, Rousseau, Marx
Radical Thinkers, 15, Verso, 2007, pap, 192 pp, € 12.90, 9781844675722
winkelwagen
Althusser, Louis, Etienne Balibar
Reading Capital
Radical Thinkers Series, Verso, 2009, pap, 383 pp, € 18.95, 9781844673476
winkelwagen
Ambrosio, F.J.
Dante and Derrida Face to Face
SUNY, 2007, pap, 240 pp, € 21.00, 9780791470060
winkelwagen
Anckaert, Luc, Roger Burggraeve
De rode huid van Adam. Verhalen over crisis en zin
De zoektocht naar zin heeft het menselijk bestaan steeds getekend. Vandaag voelt de mens zich vaak verplicht om die zin in het bestaan voor zichzelf te creeren. Maar telkens stoot de zelfgerichte mens op de grenzen van de onmenselijkheid, de eenzaamheid en de verveling, het geweld, het economische egoisme, het lijden en de dood. Het zijn fundamentele ervaringen die de denkbeeldige rust en zelfgenoegzame onverstoorbaarheid van de mens tot crisis brengen. De mens als actieve zingever houdt zichzelf wellicht illusies voor. Vooral in de confrontatie met de andere mens, met het slachtoffer langs mijn levensweg, wordt mijn eigen zingeving tot crisis gebracht. Maar dan wel een 'crisis' waardoor een nieuwe zinservaring kan ontstaan in de keuzes die ik maak.
Averbode, 2008, pap, 144 pp, € 15.50, 9789031725816
winkelwagen
   
Anckaert, N. e.a.
The Legacy of Franz Rosenzweig: Collected Essays
Louvain Philosophical Studies, Leuven UP, 2005, pap, 233 pp, € 47.00, 9058673723
winkelwagen
   
Andermatt, A.
Semiotik und das Erbe der Transzendentalphilosophie. Die semiotischen Theorien von Ernst Cassirer und Charles Sanders Pierce im Vergleich
Koenigshausen & Neumann, 2007, pap, 220 pp, € 29.80, 9783826035210
winkelwagen
   
Anderson, K. B.
Marx at the Margins. On Nationalism, Ethnicity, and Non-Western Societies
B2296
University of Chicago Press, 2010, pap, 319 pp, € 20.90, 9780226019833
winkelwagen
   
Anderson, P.S. & B. Clack (eds.)
Feminist Philosophy of Religion. Critical Readings
essays by : P.Anderson, E.Amour, T.Beattie, B.Clack, V.Dalmiya, D.Filipczak, N.Frankenberry, H.Harris, A.Hollywood, G.Jantzen, A.Jasper, F.Meredith, K.OGrady, M.Raphael, J.Soskice, H.Walton
Routledge, 2004, pap, 272 pp, € 34.50, 0415257506
winkelwagen
   
Angelo Corlett, J.
The Errors of Atheism
B2569
Continuum, 2010, pap, 248 pp, € 24.50, 9781441158932
winkelwagen
   
Ankersmit, F., E. Domanska & H. Kellner (eds.)
Re-Figuring Hayden White
Tb. sKB
Cultural Memory in the Present, Stanford UP, 2009, pap, 400 pp, € 32.90, 9780804762755
winkelwagen
Ankersmit, Frank, Andreas Kinneging, Paul de Hert, Stefan Somers (red)
Tocqueville, profeet van de moderne democratie
Tocqueville is actueler dan ooit. Het werk van deze negentiende-eeuwse filosoof, historicus en staatsman heeft een welhaast profetische kracht. Hij lijkt veel van de huidige maatschappelijke problemen te hebben voorspeld, zoals het verval van egalitaire samenlevingen tot dictaturen en de opkomst van de jachtige consumptiemaatschappij in de moderne democratie. Tocqueville levert ons intellectueel gereedschap waarmee we vandaag de dag aan de slag kunnen, aldus de socioloog Patrick Stouthuysen die een bijdrage leverde aan dit boek. Deze allereerste Tocqueville-bundel in het Nederlandse taalgebied biedt talloze nieuwe inzichten vanuit vele disciplines: sociologie, filosofie, politicologie, religie, geschiedenis, noem maar op.

Met bijdragen van Albert Jan Kruiter, Patrick Stouthuysen, Paul De Hert & Stefan Somers, Dave De Ruysscher, Andreas Kinneging, Ringo Ossewaarde, Luk Sanders, Frank Ankersmit, Willem Witteveen, Melvin Schut, Jean Marc Piret, Jozef Waanders en Coen Brummer

Lemniscaat, 2013, pap, ca 220 pp, € 29.50, 9789047704515
winkelwagen
   
Anstey, P.R.
John Locke & Natural Philosophy
Oxford UP, 2011, geb, 252p, € 45.50, 9780199589777
winkelwagen
Antognazza, M R
Leibniz. An Intellectual Biography
Of all the thinkers of the century of genius that inaugurated modern philosophy, none lived an intellectual life more rich and varied than Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). Maria Rosa Antognazza's pioneering biography provides a unified portrait of this unique thinker and the world from which he came. At the centre of the huge range of Leibniz's apparently miscellaneous endeavours, Antognazza reveals a single master project lending unity to his extraordinarily multifaceted life's work. Throughout the vicissitudes of his long life, Leibniz tenaciously pursued the dream of a systematic reform and advancement of all the sciences. As well as tracing the threads of continuity that bound these theoretical and practical activities to this all-embracing plan, this illuminating study also traces these threads back into the intellectual traditions of the Holy Roman Empire in which Leibniz lived and throughout the broader intellectual networks that linked him to patrons in countries as distant as Russia and to correspondents as far afield as China.
Cambridge UP, 2008/2011, pap, 623 pp, € 29.50, 9781107627611
winkelwagen
   
Antony, L.M. (ed.)
Philosophers without Gods. Meditations on Atheism and the Secular Life
Oxford UP, 2007/2010, pap, 315 pp, € 17.50, 9780199743414
winkelwagen
   
Antony, L.M. (ed.)
Philosophers without Gods. Meditations on Atheism and the Secular Life
Oxford UP, 2007, geb, 315 pp, € 29.50, 9780195173079
winkelwagen
   
Appelbaum, D.
Jacques Derridas Ghost. A Conjuration
SUNY, 2009, pap, 152 pp, € 21.95, 9780791476086
winkelwagen
Appelbaum, David
A Propos, Levinas
'Imagine listening at a keyhole to a conversation with the task of transcribing it, and the result may be a text similar to the present one. - from Part I: Stagework

In a series of meditations responding to writings by Emmanuel Levinas, David Appelbaum suggests that a flawed grammar warrants Levinas to speak of language at the service of ethics. It is the nature of performance that he mistakes. Appelbaum articulates this flaw by performing in writing the act of the philosophical mind at work. Incorporating the voices of other thinkers - in particular Levinas's contemporaries Jacques Derrida and Maurice Blanchot - sometimes clearly, sometimes indistinctly, Appelbaum creates on these pages a kind of soundstage upon which illustrations appear of what he terms 'a rhetorical aesthetic', which would reestablish rhetoric, rules for giving voice - and not ethics - as the correct matrix for understanding the otherness and beyond-being that Levinas seeks in his work.

SUNY Press, 2013, pap, 179 pp, € 24.90, 9781438443102
winkelwagen
   
Appel, S.
Friedrich Nietzsche. Wanderer und Freier Geist. Eine Biographie
C. H. Beck, 2011, geb, 272 pp, € 23.95, 9783406613685
winkelwagen
   
Appiah, K.A.
Experiments in Ethics
Harvard UP, 2009, pap, 274 pp, € 16.50, 9780674034570
winkelwagen
   
Appiah, K.A.
The Ethics of Identity
Princeton UP, 2007, pap, 384 pp, € 22.95, 9780691130286
winkelwagen
   
Appiah, K. W.
Eine Frage der Ehre oder Wie es zu moralischen Revolutionen kommt
C. H. Beck, 2011, geb, 288 pp, € 29.50, 9783406614880
winkelwagen
Arendt, H.
Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil
Penguin, 2006, pap, 312 pp, € 16.95, 9780143039884
winkelwagen
   
Arendt, H.
Responsibility and Judgment
by order
Schocken Books, 2003, geb, € 26.00, 0805242120
winkelwagen
   
Arendt, H.
The Life of the Mind. One: Thinking, Two: Willing
1 vol edition
Harcourt, 1981, pap, 520pp, € 18.95, 9780156519922
winkelwagen
Arendt, H.
Verantwoordelijkheid en oordeel.
Dit boek is een bundeling van tot dusver ongepubliceerde essays uit de nalatenschap van Hannah Arendt, een van de belangrijkste filosofen van de twintigste eeuw. In haar werk spelen de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en het begrijpen daarvan een belangrijke rol. In Verantwoordelijkheid en oordeel formuleert zij nieuwe gedachten over de aard van het kwaad, het maken van morele keuzes en, het belangrijkst van al, het allesomvattende verband tussen verantwoordelijkheid en oordeel.
Lemniscaat, 2004, geb, 330 pp, € 29.95, 9789056375737
winkelwagen
Arendt, Hannah
De menselijke conditie
De menselijke conditie is het hoofdwerk van Hannah Arendt. Zij geeft in dit boek een originele analyse van de vita activa van de mens, van de drie fundamentele menselijke activiteiten.

In The human condition, oorspronkelijk verschenen in 1958, onderscheidt Hannah Arendt drie activiteiten: arbeiden (verbonden met het biologische proces van het lichaam), werken (verbonden met het niet-natuurlijke deel van het bestaan) en handelen (verbonden met de interactie tussen mensen). Het zijn activiteiten die elk een eigen waarde hebben voor het mens-zijn. Met haar historische analyse van de vita activa geeft Arendt een cultuurkritiek van de moderne tijd die nog altijd tot nadenken stemt.

Grote Klassieken, Boom, 2009, geb, 400 pp, € 46.90, 9789085066781
winkelwagen
Arendt, Hannah
Denken
Levert denken iets op? Heeft het nut? Lost denken de problemen van de wereld op? Geeft het de kracht om te handelen? Is er een verband tussen gedachteloosheid en kwaad, tussen het verwaarlozen van de denkactiviteit en het plegen van misdrijven? Een antwoord op deze fascinerende vragen articuleert Hannah Arendt in Denken, het eerste deel van de trilogie Het leven van de geest, waaraan ze tot op de laatste dag van haar leven werkte.

Denken put uit de hele geschiedenis van de filosofie: het is een ongemeen rijk boek waarmee Hannah Arendt toetreedt tot het pantheon van de grote filosofen.

Hannah Arendt (1906-1975) was hoogleraar aan de universiteit van Chicago en aan de New School for Social Research in New York.

Klement, 2012, pap, 304 pp, € 29.50, 9789086871018
winkelwagen
Arendt, Hannah
Oordelen. Het leven van de geest
De colleges van Hannah Arendt over de late (politieke) geschriften van Immanuel Kant kunnen worden beschouwd als voorstudies voor wat het afsluitende deel van 'Het leven van de geest' moest worden: een boek over het oordelen. Dirk De Schutter en Remi Peeters verzorgen een nieuwe vertaling van deze colleges, en combineren die met drie andere teksten van Arendt over oordelen: over het totalitarisme; over Socrates als filosoof en over Lessings onderscheid tussen waarheid en mening. Over 'Denken': Onvoorstelbaar is het gemak waarmee ze collega's uit het verleden tot haar gespreksgenoten maakt en prikkelend de manier waarop ze de geschiedenis van de filosofie zo'n beetje eigenhandig herschrijft. - Trouw HANNAH ARENDT (1906-1975) was hoogleraar aan de universiteit van Chicago en aan de New School for Social Research in New York. Ze is o.m. bekend van haar boeken 'Totalitarisme' en 'De menselijke conditie'. 'Oordelen' verschijnt als derde deel in de trilogie met 'Denken' en 'Willen'.
Klement, 2016, pap, 252 pp, € 24.50, 9789086871810
winkelwagen
Arendt, Hannah
The Human Condition
Chicago UP, 1998, pap, 349 pp, € 20.95, 9780226025988
winkelwagen
Arendt, Hannah
Totalitarisme, gevolgd door Het verval van de nationale staat en het einde van de rechten van de mens
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog moet Hannah Arendt vluchten voor het nazi-regime. Enkele jaren na afloop van de oorlog publiceert de joodse filosofe een studie over de opkomst van nazi-Duitsland en het sovjet-stalinisme als manifestaties van het politieke kwaad. Het debuut van een vluchtelinge die haar levenslot op zich neemt en een koortsachtige en briljante analyse van ons tijdperk schrijft.

The Origins of Totalitarianism is de eerste grote studie na de Tweede Wereldoorlog, waarin oorsprong en dynamiek van het nazisme en het sovjet-communisme centraal staan. Het boek toont aan dat totalitaire systemen iets anders zijn dan dictaturen. In plaats van een instrument voor de handhaving van de macht is terreur hier tot doel op zich geworden. De ideologische fictie overheerst er. Dat verklaart de volstrekte willekeur van een totalitair regime. Het derde deel van deze studie, Totalitarianism, is het meest actuele en vormt de basis voor deze Nederlandse editie. Het heeft nog altijd grote invloed op de wereldwijde discussies over de relatie tussen politieke systemen, ideologieen en menselijke vrijheid.

Dit magistrale boek is een must voor filosofen, historici, politiek geinteresseerden en iedereen die zestig jaar na de Tweede Wereldoorlog tot fundamentele inzichten wil komen over de vraag hoe politieke systemen en menselijke vrijheid zich verhouden.

Boom, 2005/2014, pap, 440 pp, € 32.50, 9789058752086
winkelwagen
Arendt, Hannah
Willen. Het leven van de geest
Willen is het tweede deel van een trilogie over het Leven van de geest, waaraan Hannah Arendt de laatste jaren van haar leven heeft gewerkt. Eerder verscheen het succesvolle Denken.

Bestaat er zoiets als een vrije wil? En is deze wil in staat om handelingen en gebeurtenissen te veroorzaken of het verloop ervan te beinvloeden? In dat geval ligt het verloop van de geschiedenis niet (helemaal) vast: wat we doen, zouden we ook niet kunnen doen; wat gebeurt, zou ook niet (of op een andere manier) kunnen gebeuren. Niet de noodzaak, maar het toeval of de contingentie bepaalt in dat geval de geschiedenis. De westerse filosofie heeft het hier altijd moeilijk mee gehad. De contingentie is immers de prijs voor de vrijheid, en slechts weinige filosofen hebben zich bereid getoond om deze prijs te betalen.

Staat het denken in het teken van de harmonie tussen ik en mezelf, dan staat het willen in het teken van het gevecht tussen 'ik-wil' en 'ik-wil-niet'. Dit gevecht tussen de wil en zijn tegenwil kan alleen worden beeindigd door te handelen.

Klement/Pelckmans, 2014, pap, 299 pp, € 19.90, 9789086871421
winkelwagen
   
Arendt, H. & G. Scholem (M.L. Knott, D. Heredia Hgb.)
Hannah Arendt , Gershom Scholem Der Briefwechsel, 1939-1964
Judischer Verlag im Suhrkamp Verlag, 2009, geb, 693 pp, € 44.95, 9783633542345
winkelwagen
Aristoteles, F. Ankersmit, J.H. Blok, M. Dekkers, P. Gerbrandy, B. Heijne, L. van Middelaar, W. Vanstiphout
Het politieke dier. De ontdekking van een soort
Wie niet in staat is deel te nemen in een gemeenschap, of daaraan geen behoefte heeft omdat hij zichzelf genoeg is, maakt geen deel uit van een polis, en is dus ofwel een beest of een god. De opmerking van Aristoteles (384-322 vC) is zijn politieke filosofie in een notendop. De mens is in zijn ogen niet alleen een verstandig, maar ook een politiek dier. Dat deze door hem ontdekte soort nog altijd springlevend is bewijst Het politieke dier.

Zeven hedendaagse essayisten nemen Aristoteles' vondst als uitgangspunt voor evenzovele onverwachte herontdekkingen. Frank Ankersmit, Josine H. Blok, Midas Dekkers, Piet Gerbrandy, Bas Heijne, Luuk van Middelaar en Wouter Vanstiphout doen een dappere poging het beest te temmen.

Historische Uitgeverij, 2010, pap, 96 pp, € 12.95, 9789065540355
winkelwagen
Armstrong, D.M
Sketch for a Systematic Metaphysics
David Armstrong sets out his metaphysical system in a set of concise and lively chapters each dealing with one aspect of the world. He begins with the assumption that all that exists is the physical world of space-time. On this foundation he constructs a coherent metaphysical scheme that gives plausible answers to many of the great problems of metaphysics. He gives accounts of properties, relations, and particulars; laws of nature; modality; abstract objects such as numbers; and time and mind.
Oxford UP, 2012, pap, 138 pp, € 18.90, 9780199655915
winkelwagen
Armstrong, D.M
Sketch for a Systematic Metaphysics
David Armstrong sets out his metaphysical system in a set of concise and lively chapters each dealing with one aspect of the world. He begins with the assumption that all that exists is the physical world of space-time. On this foundation he constructs a coherent metaphysical scheme that gives plausible answers to many of the great problems of metaphysics. He gives accounts of properties, relations, and particulars; laws of nature; modality; abstract objects such as numbers; and time and mind.
Oxford UP, 2012, pap, 138 pp, € 18.90, 9780199655915
winkelwagen
Arntzenius, F.
Space, Time, and Stuff
Frank Arntzenius presents a series of radical new ideas about the structure of space and time. Space, Time, and Stuff is an attempt to show that physics is geometry: that the fundamental structure of the physical world is purely geometrical structure. Along the way, he examines some non-standard views about the structure of spacetime and its inhabitants, including the idea that space and time are pointless, the idea that quantum mechanics is a completely local theory, the idea that antiparticles are just particles travelling back in time, and the idea that time has no structure whatsoever. The main thrust of the book, however, is that there are good reasons to believe that spaces other than spacetime exist, and that it is the existence of these additional spaces that allows one to reduce all of physics to geometry. Philosophy, and metaphysics in particular, plays an important role here: the assumption that the fundamental laws of physics are simple in terms of the fundamental physical properties and relations is pivotal. Without this assumption one gets nowhere. That is to say, when trying to extract the fundamental structure of the world from theories of physics one ignores philosophy at one's peril!
Oxford, 2012, geb, 304 pp, € 42.00, 9780199696604
winkelwagen
   
Aronson, R.
Camus & Sartre. The Story of a Friendship and the Quarrel that Ended it
Chicago UP, 2005, pap, 291 pp, € 17.90, 9780226000244
winkelwagen
   
Arp, R. and Jamie Carlin Watson
Critical Thinking. An Introduction to Reasoning Well
Continuum, 2011, geb, 288 pp, € 89.95, 9780826424921
winkelwagen
Arrighi, G., T.K. Hopkins & I. Wallerstein
Anti-Systemic Movements
Antisystemic Movements is an eloquent and concise history of popular resistance and class struggle by the leading exponents of the "world-systems" perspective on capitalism. Basing itself on an analysis of resistance movements since the emergence of capitalism, it shows that while some early forms were successful in their own terms, ultimately they did not impede the consolidation of the modern capitalist world-system. Taking the year 1968 as a symbolic turning-point, the authors argue that "new" antisystemic movements have arisen which challenge the logic of the capitalist world-system more centrally than ever before. These new movements have a different ethnic and gender composition and different ways of organizing, while their key inspirations show an increasing ability to cross national boundaries. The authors suggest that the new assertiveness of the south, the development of class struggle in the east and the emergence of rainbow coalitions in different world zones might hold out the promise of a future socialist world-system.
Radical Thinkers, Verso, 2011, pap, 123 pp, € 16.75, 9781844677863
winkelwagen
Arrington, R.L., M. Addis (eds)
Wittgenstein and Philosophy of Religion
An exciting introduction to the contribution which the later Wittgenstein made to the philosophy of religion. Although his writings on the subject have been few, Wittgenstein developed influential and controversial theories on both religion (and magic) which emphasize the distinctive nature of religious discourse and how this nature can be misunderstood when viewed in direct competition with science. The contributors of this collection shed new light on the perennial debate between faith and reason. The result is a collection that is both informative and stimulating.
Routledge, 2004, geb, 187 pp, € 54.50, 9780415217804
winkelwagen
   
Arthur, P.
Unfinished Projects. Decolonization and the Philosophy of Jean-Paul Sartre
B2090
Verso Books, 2010, pap, 233 pp, € 20.90, 9781844673995
winkelwagen
   
Aschheim, S.E.
The Nietzsche Legacy in Germany : 1890-1990
California UP, 1994, pap, 337 pp, € 29.00, 9780520085558
winkelwagen
   
Assiter, A.
Kierkegaard, Metaphysics and Political Theory. Unfinished Selves
Continuum, 2009, geb, € 83.00, 9780826498311
winkelwagen
Assoun, P.-L.
Freud and Nietzsche
Continuum, 2006, pap, 239 pp, € 32.95, 9780826482990
winkelwagen
   
Audard, C.
John Rawls
Philosophy Now Series, Acumen Publishing, 2007, pap, 328 pp, € 25.90, 9781844650514
winkelwagen
   
Audi, R.
Epistomology. A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge
B2384
Routledge Contemporary Introductions to Philosophy, Routledge, 2010, pap, 404 pp, € 31.90, 9780415879231
winkelwagen
   
Audi, R.
Rationality and Religious Commitment
Rationality and Religious Commitment shows how religious commitment can be rational and describes the place of faith in the postmodern world. It portrays religious commitment as far more than accepting doctrines--it is viewed as a kind of life, not just as an embrace of tenets. Faith is conceived as a unique attitude. It is irreducible to belief but closely connected with both belief and conduct, and intimately related to life's moral, political, and aesthetic dimensions. Part One presents an account of rationality as a status attainable by mature religious people--even those with a strongly scientific habit of mind. Part Two describes what it means to have faith, how faith is connected with attitudes, emotions, and conduct, and how religious experience may support it. Part Three turns to religious commitment and moral obligation and to the relation between religion and politics. It shows how ethics and religion can be mutually supportive even though ethics provides standards of conduct independently of theology. It also depicts the integrated life possible for the religiously committed--a life with rewarding interactions between faith and reason, religion and science, and the aesthetic and the spiritual. The book concludes with two major accounts. One explains how moral wrongs and natural disasters are possible under God conceived as having the knowledge, power, and goodness that make such evils so difficult to understand. The other account explores the nature of persons, human and divine, and yields a conception that can sustain a rational theistic worldview even in the contemporary scientific age.
Oxford UP, 2011, geb, 311 pp, € 34.95, 9780199609574
winkelwagen
   
Audi, R.
The Architecture of Reason. The Structure, and Substance of Rationality
Oxford, 2001, geb, 286 pp, € 54.95, 9780195141122
winkelwagen
Aydin, C. (red.)
De vele gezichten van de fenomenologie
UITVERKOCHT

Fenomenologie is een beweging in de moderne filosofie die in beginsel weliswaar al in de School van Brentano gevonden kan worden, maar pas in het denken van Edmund Husserl (1859-1938) een duidelijk omschreven inhoud en pregnante betekenis krijgt. Husserl verzet zich tegen de diep gewortelde gedachte in de filosofie dat we betrouwbare kennis moeten verwerven van een van het menselijke bewustzijn onafhankelijke wereld. Fundamentele kennisbron is volgens hem de zuivere aanschouwing van wat ons in het bewustzijn zelf is gegeven. Zijn devies luidt: terug naar de zaken zelf! En om de zaken voor zichzelf te laten spreken, moeten we de activiteiten van het bewustzijn en de objecten die zich daarin tonen bestuderen.

Husserls begrip van fenomenologie heeft een beweging losgemaakt die is uitgegroeid tot een zwaarwegende stem in het koor van de filosofie. Veel filosofen en wetenschappers, maar ook ethici en politici, plaatsen ons nog steeds vaak voor de keuze tussen allerlei extremen: je bent subjectief of objectief, empirist of rationalist, relativist of absolutist, moreel of pragmatisch, cognivist of emotionalist, etc. De fenomenologie biedt interessante uitwegen uit dit soort dualismen en (schijn) dilemma's en opent nieuwe perspectieven op het leven en de werkelijkheid.

In deze bundel komen tien belangrijke vertegenwoordigers van de fenomenologie aan bod: Edmund Husserl, Martin Heidegger, Emmanuel Levinas, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty Hannah Arendt, Jacques Derrida Paul Ricoeur, Jan Hendrik van den Berg en Charles S. Peirce. Zij hebben allen op hun eigen manier een wezelijke bijdrge geleverd aan de ontwikkeling van deze beweging en zijn voor veel hedendaagse filosofen en niet-filo sofen een grote bron van inspiratie. Met bijdragen van: Ciano Aydin, Wim Dekkers, Gert-Jan van der Heiden, Samuel IJsseling, Ad Peperzak, Paul van Tongeren, Veronica Vasterling, Ben Vedder, Jacques De Visscher en Ruud Welten.

Klement / Pelckmans, 2007, pap, 223 pp, € 19.95, 9789086870110
winkelwagen
   
Ayers, M. (ed.)
Rationalism, Platonism and God
By Order
Proceedings of the British Academy, Oxford UP, 2007, geb, 143 pp, € 29.90, 9780197264201
winkelwagen
   
Baak, J. van (e.a.)
Lichaam en geest. Het lichaam/geest probleem vanuit verschillende invalshoeken benaderd
Damon, 2006, pap, 192 pp, € 18.90, 9789055737536
winkelwagen
   
Baak, J. van, J. Bartels, B. van Heusden & C. Wildevuur (red.)
Cultuur en cognitie. Het menselijk vermogen om betekenis te geven
Damon, 2007, pap, 213 pp, € 19.90, 9789055738182
winkelwagen
   
Baanders, B.
Overgeleverd aan de toekomst: Emanuel Levinas en de Talmoed
Damon, 2007, geb, 153 pp, € 19.90, 9789055738090
winkelwagen
Baan, Jelle
Adorno, noch einmal, een partituur voor esthetische theorie
Voortbordurend op Adorno's opvatting dat het denken helemaal niet op zoek zou moeten gaan naar houvast en waarheid, maar juist bestaat om te kunnen 'breken met de continuiteit van het bekende', zoekt Jelle Baan naar nieuwe 'sluipwegen van het denken'. In de marges van de filosofie bouwt hij verder aan een toneel waarop het denken zichzelf kan blijven ontvouwen tot iets rijks en vreemds. Adorno, noch einmal. is een filosofische verkenning van de kritische traditie van denken, en in het bijzonder Adorno's raadselachtige vertolking daarvan, die uitmondt in een pleidooi voor een oefenethos waarin voeling, inventiviteit en virtuositeit centraal staan. In de spelonken van het denken van Adorno en de Kritische Theorie vind Jelle Baan een zekere 'intellectuele energie' die gebruikt kan worden om de filosofie opnieuw in gang te zetten.

'Adorno's denken, rijk en vreemd, wordt in dit prachtige essay actueel gemaakt voorbij de Kritische Theorie. In een sprankelende stijl zet Jelle Baan uiteen hoe Adorno's oeuvre worstelt met Horkheimers vraag "wat is theorie" en zet hij aan tot een hernieuwd lezen van Adorno.' - Willem Schinkel, hoogleraar sociale theorie, Erasmus Universteit Rotterdam

Jelle Baan (1986) studeerde sociologie en filosofie in Rotterdam en is essayist. Hij beschouwt zichzelf als een homme des lettres in de klassieke zin. Adorno, noch einmal is zijn eerste boek.

Klement, 2015, pap, 139 pp, € 15.95, 9789086871643
winkelwagen
Backhouse, S.
Kierkegaard's Critique of Christian Nationalism
'Christian nationalism' refers to the set of ideas in which belief in the development and superiority of one's national group is combined with, or underwritten by, Christian theology and practice. A critique of Christian nationalism is implicit throughout the thought of Soren Kierkegaard, an analysis inseparable from his wider aim of reintroducing Christianity into Christendom. Stephen Backhouse examines the nationalist theologies of Kierkegaard's contemporaries H.L. Martensen and N.F.S. Grundtvig, to show how Kierkegaard's thought developed in response to the writings of these important cultural leaders of the day. Kierkegaard's response formed the backbone of his own philosophical and theological project, namely his attempt to form authentic Christian individuals through the use of 'the moment', 'the leap' and 'contemporaneity'. This study brings Kierkegaard's critique of Christian nationalism into conversation with current political science theories of religious nationalism and reflects on the implications of Kierkegaard's radical approach.
Oxford Theological Monographs, Oxford UP, 2011, geb, 247 pp, € 92.50, 9780199604722
winkelwagen
   
Bacon, F.
Aforismen over de interpretatie van de natuur en het rijk van de mens
Viator Reeks, Uitgeverij Klement, 2006, geb, 180 pp, € 24.95, 9789077070857
winkelwagen
Bacon, M.
Pragmatism. An Introduction
Pragmatism: An Introduction provides a comprehensive and up-to-date account of the arguments of the central figures of American pragmatism. It is a wide-ranging and accessible introduction to the work of the classical pragmatists Charles Saunders Peirce, William James and John Dewey, as well as more recent figures including Richard Rorty, Richard J. Bernstein, Cheryl Misak and Robert B. Brandom.

In a cogent and engaging analysis, Michael Bacon shows that the pragmatists insist on the centrality of social practice for philosophy. In so doing they oppose many of the presumptions that have dominated philosophy since Descartes. Rather than conceive of knowledge and truth as accurately representing a mind-independent reality, Bacon illustrates how pragmatists view them in terms of success in addressing the particular problems that confront human beings in the course of their lives.

The book explores the diverse range of positions within the field which have often resulted in marked and sometimes acrimonious disputes amongst pragmatist thinkers. Bacon sheds light on these differences by identifying the themes which underlie them, suggesting greater commonality than might be expected. The result is an illuminating narrative of a rich philosophical movement which will be of interest to students in philosophy, politics, and the history of ideas.

Polity Press, 2012, pap, 221 pp, € 25.00, 9780745646657
winkelwagen
   
Badinter, E.
Dead End Feminism
Polity Press, 2006, pap, 126 pp, € 22.95, 0745633811
winkelwagen
Badiou, Alain
Being and Event
"Being and Event" is the centrepiece of Alain Badiou's oeuvre; it is the work that grounds his reputation as one of France's most original philosophers. Long-awaited in translation, "Being and Event" makes available to an English-speaking readership Badiou's groundbreaking work on set theory - the cornerstone of his whole philosophy. This book makes the scope and aim of Badiou's whole philosophical project clear, enabling full comprehension of Badiou's significance for contemporary philosophy. In "Being and Event", Badiou anchors this project by recasting the European philosophical tradition from Plato onwards, via a series of analyses of such key figures as Descartes, Spinoza, Leibniz, Hegel, Rousseau, and Lacan. He thus develops the basis for a history of philosophy rivalling those of Heidegger and Deleuze in its depth. This wide-ranging book is organised in a precise and novel manner, reflecting the philosophical rigour of Badiou's thought. Unlike many contemporary Continental philosophers, Badiou - who is also a novelist and dramatist - writes lucidly and cogently, making his work accessible and engaging.
Bloomsbury Revelations, Bloomsbury Academic, 2013, pap, 559 pp, € 21.00, 9781472511065
winkelwagen
Badiou, Alain
Briefings on Existence. A Short Treatise on Transitory Ontology
SUNY, 2006, pap, 190 pp, € 31.40, 9780791468043
winkelwagen
Badiou, Alain
Century
Contents
Translating The Century
Dedication
1. Search for a Method
2. The Beast
3. The Unreconciled
4. A New World. Yes, but When?
5. The Passion for the Real and the Montage of Semblance
6. One Divides into Two
7. Sex in Crisis
8. Anabasis
9. Seven Variations
10. Cruelties
11. Avant gardes
12. The Infinite
13. The Joint Disappearances of Man and God
Select Bibliography
Commentary
Remarks on the Translation
Polity, 2007, pap, 233 pp, € 21.95, 9780745636320
winkelwagen
Badiou, Alain
Conditions
This is the first complete English translation of the work that immediately followed Badiou's magnum opus, "Being and Event" in which Badiou provides an overview of what he sees as the four great conditions of philosophy - this book is therefore central to an understanding of Badiou's whole philosophical project.Alain Badiou is without doubt the most important and influential thinker working in European philosophy today. "Conditions" is the first major collection of essays written after "Being and Event", his extraordinary magnum opus.Beginning with a sustained critique of the so-called 'end of philosophy', the book goes on to propose a new definition of philosophy, one that is tested with respect to both its origin, in Plato, and its contemporary state. The essays that follow are ordered according to what Badiou sees as the four great conditions of philosophy: philosophy and poetry, philosophy and mathematics, philosophy and politics, and philosophy and love. Conditions provides an illuminating reworking of all the major theories in "Being and Event". In so doing, Badiou not only develops the complexity of the concepts central to "Being and Event" but also adds new ones to his already formidable arsenal. The essays contained within "Conditions" reveal the extraordinary and systematic nature of Badiou's philosophical enterprise.
Continuum, 2008, geb, 314 pp, € 27.50, 9780826498274
winkelwagen
Badiou, Alain
Das Jahrhundert
Wieviele Jahre hat ein Jahrhundert? Hundert? Diese Frage gewinnt ihren Sinn aus dem Standpunkt, den man dem Jahrhundert gegenuber einnimmt, ob es etwa derjenige der politischen Geschichte ist, der des Totalitarismusbegriffs oder derjenige der Entwicklung des globalen Kapitalismus.

Retrospektiv, weitblickend und personlich zugleich entwirft Badiou einen Parcours durch das zwanzigste Jahrhundert. Ausdrucklich nach dem couragierten Prinzip, das jedes Unternehmen des Denkens sich zu Eigen machen sollte: seiner Zeit anzugehoren, doch in einer beispiellosen Nichtzugehorigkeit. Ist es die Vermengung von Kunst und Politik und deren 'Passion des Authentischen', die dem 20. Jahrhundert seine Greuel beschert hat? Es geht Badiou nicht darum, das Jahrhundert zu rehabilitieren, sondern darum, es als Objekt des Denkens zu konstituieren; sein Denkbarsein entlang seiner realen Fragmente und seiner Subjektivationen verfugbar zu machen; danach zu fragen: 'Wie hat sich das Jahrhundert selbst gedacht?'.

Dieses Denken, wie er an Mandelstam und Pessoa, Celan und Brecht, Lenin und Mao Tse Tung zeigt, ist ein Denken der Gewalt, des Widerspruchs, der Grausamkeit, der Dualitat und zugleich von einer Passion des Realen gepragt, die etwa in der Idee des Neuen Menschen zum Ausdruck kommt. Das 20. Jahrhundert, so Badiou, markiert den Tod Gottes und den Tod des Menschen (und der Menschenrechte im Besonderen). Es gebiert inhumane Wahrheiten, die es zu formalisieren gilt, ohne sie zu anthropologisieren.

Diaphanes, 2006, pap, 238 pp, € 28.50, 9783935300889
winkelwagen
Badiou, Alain
De ethiek: Essay over het besef van het kwaad
IJzer, 2005, pap, 129 pp, € 17.50, 9789074328791
winkelwagen
Badiou, Alain
Deleuze. Het geroep van het zijn
De Franse filosoof Gilles Deleuze (1925-1995) behoort tot de meest oorspronkelijke denkers van de twintigste eeuw. Zijn werk heeft niet alleen tal van hedendaagse beinvloed, maar vormt ook een inspiratiebron voor veel literatoren en kunstenaars. In deze beknopte monografie geeft de spraakmakende filosoof Alain Badiou een kritische inleiding tot het werk van zijn beroemde voorganger.

Wie gewend is Deleuze te beschouwen als de apostel van het verlangen en van de veelvormigheid, moet Badiou's boek wel zien als een opzettelijke provocatie. Op grond van een kritische herlezing van Deleuzes geschriften komt Badiou tot de conclusie dat Deleuze niet de 'dionysische denker van het worden' is waarvoor hij zichzelf hield en vervolgens ook door zijn lezers gehouden werd.
Integendeel, uit veel blijkt dat hij ten diepste een ascetisch denker van het zijn en van de eenheid was. Dat Deleuze er maar niet in slaagde zijn zelfverklaarde anti-platonisme gestand te doen, strekte hem volgens Badiou tot eer. 'Misschien is het niet het platonisme dat we achter ons moeten laten', zegt Badiou, 'maar veeleer het als vanzelfsprekend opgevatte anti-platonisme dat zo kenmerkend is voor onze tijd.'

Dit boek is mede gebaseerd op een uitgebreide correspondentie tussen Deleuze en Badiou in Deleuzes laatste levensjaren, toen zij beiden hun oude politieke en filosofische meningsverschillen opzij zetten om zich te richten op gemeenschappelijke problemen in hun werk. Badiou's grondige herlezing van Deleuzes werk leidt tot een radicale herziening van de gangbare interpretaties en biedt een aantal belangrijke nieuwe inzichten die ook de meest doorgewinterde Deleuze-lezer zullen verrassen.
Serie Denkers, Klement / Pelckmans, 2006, pap, 155 pp, € 19.95, 9789077070871
winkelwagen
Badiou, Alain
Deleuze. The Clamor of Being
Theory out of Bounds Vol. 16, Minnesota UP, 2000, pap, 143pp, € 22.50, 9780816631407
winkelwagen
Badiou, Alain
De quoi Sarkozy est-il le nom?
Circonstances 4, Editions Nouvelles Lignes, 2007, pap, 155 pp, € 16.90, 9782355260032
winkelwagen
Badiou, Alain
Ethics: An Essay on the Understanding of Evil
Alain Badiou, one of the most powerful voices in contemporary French philosophy, shows how our prevailing ethical principles serve ultimately to reinforce an ideology of the status quo and fail to provide a framework for an effective understanding of the concept of evil.

Review: Badiou is at his strongest in pointing to the inconsistencies of a facile multiculturalism, the pluralism of the food court and the shopping mall, which wilts in the face of any genuine expression of cultural hostility to liberal values.

Radical Thinkers, Verso Books, 2013, pap, 166 pp, € 13.95, 9781781680186
winkelwagen
Badiou, Alain
Filosofie van het ware geluk
De fundamentele wijsgerige vraag naar de betekenis van geluk is door de consumptiedwang en de maatschappelijke realiteit die daaraan beantwoordt - die van de zelfgenoegzaamheid - naar de achtergrond gedrongen. Badiou onderzoekt hoe we deze ontwikkeling kunnen tegengaan. Het 'ware geluk' ontwaart hij in de subjectivering van het individu, een proces dat in vier etappes verloopt: van de politiek, via de poezie en de filosofie, naar de liefde. Het gaat hem om een deelhebben van het individu aan het absolute (aan de waarheden), en daarmee om het geluk van ieder afzonderlijk.

Alain Badiou (1937), wellicht de belangrijkste Franse filosoof van deze tijd, is emeritus-hoogleraar aan de Ecole normale superieure in Parijs. .

Klement, 2016, pap, 104 pp, € 16.95, 9789086871834
winkelwagen
Badiou, Alain
Five Lessons on Wagner
For over a century, Richard Wagner's music has been the subject of intense debate among philosophers, many of whom have attacked its ideological-some say racist and reactionary-underpinnings. In this major new work, Alain Badiou, radical philosopher and keen Wagner enthusiast, offers a detailed reading of the critical responses to the composer's work, which include Adorno's writings on the composer and Wagner's recuperation by Nazism as well as more recent readings by Philippe Lacoue-Labarthe and others. Slavoj A iA ek provides an afterword, and both philosophers make a passionate case for re-examining the relevance of Wagner to the contemporary world.
Verso, 2010, pap, 239p, € 23.50, 9781844674817
winkelwagen
Badiou, Alain
Handbook of Inaesthetics
Meridian: Crossing Aesthetics Series, Stanford UP, 2005, pap, 148p, € 27.90, 9780804744096
winkelwagen
Badiou, Alain
Infinite Thought
Influenced by Plato, Lucretius, Heidegger, Lacan and Deleuze, Badiou is a critic of both the analytical and the postmodern schools of thought. His work spans the range of philosophy, from ethics, to mathematics to science, psychoanalysis, politics and art. His writing is rigorous and startling and takes no prisoners. Infinite Thought brings together a representative selection, including a revealing interview, of the range of Alain Badiou's work, illustrating the power and diversity of his thought. The book is now regarded as The place to start to understand a philosopher who is doing no less than changing the way we think about the world. Edited and translated Oliver Feltham and Justin Clemens
Continuum Impacts S., Continuum, 2005, pap, 160 pp, € 21.00, 9780826479297
winkelwagen
Badiou, Alain
In Praise of Love
Love without risks is like war without deaths - but, today, love is threatened by an alliance of liberalism and hedonism. Caught between consumerism and casual sexual encounters devoid of passion, love - without the key ingredient of chance - is in danger of withering on the vine.

In In Praise of Love, Alain Badiou takes on contemporary 'dating agency' conceptions of love that come complete with zero-risk insurance - like US zero-casualty bombs. He develops a new take on love that sees it as an adventure, and an opportunity for re-invention, in a constant exploration of otherness and difference that leads the individual out of an obsession with identity and self.

Liberal, libertine and libertarian reductions of love to instant pleasure and non-commitment bite the dust as Badiou invokes a supporting cast of thinkers from Plato to Lacan via Karl Marx to form a new narrative of romance, relationships and sex - a narrative that does not fear love.

Serpent's Tail, 2012, pap, 104 pp, € 14.95, 9781846687792
winkelwagen
Badiou, Alain
In Praise of Love
Love without risks is like war without deaths - but, today, love is threatened by an alliance of liberalism and hedonism. Caught between consumerism and casual sexual encounters devoid of passion, love - without the key ingredient of chance - is in danger of withering on the vine.

In In Praise of Love, Alain Badiou takes on contemporary 'dating agency' conceptions of love that come complete with zero-risk insurance - like US zero-casualty bombs. He develops a new take on love that sees it as an adventure, and an opportunity for re-invention, in a constant exploration of otherness and difference that leads the individual out of an obsession with identity and self.

Liberal, libertine and libertarian reductions of love to instant pleasure and non-commitment bite the dust as Badiou invokes a supporting cast of thinkers from Plato to Lacan via Karl Marx to form a new narrative of romance, relationships and sex - a narrative that does not fear love.

Perseus, 2012, geb, 104 pp, € 16.95, 9781595588777
winkelwagen
Badiou, Alain
Karl Marx: The Civil War in France
Karl Marx's analysis of the Paris Commune of 1871, when the citizens of Paris rose up against their government and installed a system of radical democracy until they were bloodily suppressed, is widely regarded as the definitive account. In his incisive introduction to this new presentation, Alain Badiou shows how a movement propelled itself into history.
Verso Books, 2009, pap, 192 pp, € 11.95, 9781844672622
winkelwagen
Badiou, Alain
Le Siecle
Seuil, 2005, pap, 255 pp, € 29.00, 9782020579308
winkelwagen
Badiou, Alain
L' ethique. Essai sur la conscience du mal
NOUS, 2003, pap, 123 pp, € 20.00, 9782913549111
winkelwagen
Badiou, Alain
L'Hypothese Communiste
Circonstances 5, Lignes, 2009, pap, 205 pp, € 17.90, 9782355260254
winkelwagen
Badiou, Alain
Logic of Worlds. Being and Event II
"Logics of Worlds" is the long-awaited sequel to Alain Badiou's much-heralded masterpiece, Being and Event. Tackling the questions that had been left open by Being and Event, and answering many of his critics in the process, Badiou supplements his pioneering treatment of multiple being with a daring and complex theory of the worlds in which truths and subjects make their mark a?? what he calls a materialist dialectic. The radical recasting of ontology in Being and Event is followed and complemented here by a thoroughgoing transformation in our very understanding of logic, conceived as a theory not of being but of appearing. Unafraid to resurrect and reinvent the classical themes of philosophy, Badiou gives new meaning to concepts such as object, body and relation, mobilising them in arresting studies that range from the architectural planning of Brasilia to contemporary astronomy, and confronting himself with towering philosophical counterparts (Leibniz, Kant, Hegel, Kierkegaard, Lacan, Deleuze). The book culminates in an impassioned call to 'live for an Idea'.
Continuum, 2009, geb, 617 pp, € 27.50, 9780826494702
winkelwagen
Badiou, Alain
Logics of Worlds: Being and Event II
Logics of Worlds is the sequel to Alain Badiou's much-heralded masterpiece, Being and Event. Tackling the questions that had been left open by Being and Event, and answering many of his critics in the process, Badiou supplements his pioneering treatment of multiple being with a daring and complex theory of the worlds in which truths and subjects make their mark - what he calls a materialist dialectic. The radical recasting of ontology in Being and Event is followed and complemented here by a thoroughgoing transformation in our very understanding of logic, conceived as a theory not of being but of appearing. Unafraid to resurrect and reinvent the classical themes of philosophy, Badiou gives new meaning to concepts such as object, body and relation, mobilising them in arresting studies that range from the architectural planning of Brasilia to contemporary astronomy, and confronting himself with towering philosophical counterparts (Leibniz, Kant, Hegel, Kierkegaard, Lacan, Deleuze). The book culminates in an impassioned call to 'live for an Idea'.
Bloomsbury, 2013, pap, 617 pp, € 23.50, 9781441172969
winkelwagen
Badiou, Alain
Metapolitics
Metapolitics argues that one of the main tasks of contemporary thought is to abolish the idea that politics is merely an object for philosophical reflection. Badiou indicts this approach, which reduces politics to a matter of opinion, thus eliminating any of its truly radical and emancipatory possibilities. Against this intellectual tradition, Badiou proposes instead the consideration of politics in terms of the production of truth and the affirmation of equality. He demands that the question of a possible "political truth" be separated from any notion of consensus or public opinion, and that political action be rethought in terms of the complex process that binds discussion to decision. Starting from this analysis, Badiou critically examines the thought of anthropologist and political theorist Sylvain Lazarus, Jacques Ranciere's writings on workers' history and democratic dissensus, the role of the subject in Althusser, as well as the concept of democracy and the link between truth and justice.
Radical Thinkers, Verso, 2011, pap, 159 pp, € 13.75, 9781844677818
winkelwagen
Badiou, Alain
Number and Numbers
The political regime of global capitalism reduces the world to an endless network of numbers within numbers, but how many of us really understand what numbers are? In Number and Numbers Badiou offers a philosophically penetrating account of the attempts made over the last century to define the special status of number.
Polity, 2008, pap, 240 pp, € 24.90, 9780745638799
winkelwagen
Badiou, Alain
Paulus. Die Begrundung des Universalismus
by order
Diaphanes, 2002, pap, 261 pp, € 23.50, 9783935300483
winkelwagen
Badiou, Alain
Philosophy for Militants
This concise, accessible volume captures the relationship between politics and philosophy as it is conceived in Alain Badiou's work. Harking back to his mentor Louis Althusser, Badiou explains how politics conditions philosophy, while suggesting that philosophy itself may be needed to clarify the truths produced within the political condition. Badiou also offers an intriguing take on what he calls the four major "ensembles" of French and, more broadly, Western society today, in which new emancipatory forms of politics are emerging: students, the young, workers and immigrants. Badiou concludes with a return to the notion of communism, here defined as an answer to the obscure knot that ties politics, philosophy and democracy.
Pocket Communism Series, Verso, 2012, geb, 98 pp, € 15.50, 9781844679867
winkelwagen
Badiou, Alain
Plato's Republic
Plato's Republic is one of the most well-known and widely discussed texts in the history of philosophy, but how might we get to the heart of this work today, 2500 years after it was originally composed? Alain Badiou invents a new genre in order to breathe fresh life into Plato's text and restore its universality. Rather than producing yet another critical commentary, he has retranslated the work from the original Greek and, by making various changes, adapted it for our times. In this innovative reimagining of a classic text, Badiou has removed all references specific to ancient Greek society, from the endless exchanges about the moral courage of poets to those political considerations that were only of interest to the aristocratic elite. On the other hand, Badiou has expanded the range of cultural references: here philosophy is firing on all cylinders, and Socrates and his companions are joined by Beckett, Pessoa, Freud and Hegel. They demonstrate the enduring nature of true philosophy, always ready to move with the times. Moreover, Badiou the dramatist has made the Socratic dialogue a true oratorial contest: in his version of the Republic, the interlocutors have more in mind than merely agreeing with the Master. They stand up to him, put him on the spot and thereby show thought in motion. Through this work of writing, scholarship and philosophy, we are able, for the first time, to read a version of Plato's text which is alive, stimulating and directly relevant to our world today.
Polity Press, 2012, geb, 372 pp, € 33.50, 9780745662145
winkelwagen
Badiou, Alain
Pocket Pantheon. Figures of Postwar Philosophy
"Pocket Pantheon" is an invitation to engage with the greats of Western postwar though, such as Lacan, Sartre and Foucault, in the company of one of today's leading political and philosophical minds. Alain Badiou draws on his encounters with this pantheon - his teachers, opponents and allies - to offer unique insights into both the authors and their work. These studies form an accessible, authoritative distillation of continental theory and a capsule history of a period in Western thought.
Verso, 2009, geb, 196 pp, € 14.50, 9781844673575
winkelwagen
Badiou, Alain
Polemics
This collection of political essays from Alain Badiou analyses, with keen philosophical insight, some of the key events and debates that have come to pass in recent years. Political activism is a constant of Badiou's life and with customary acuity he delivers here precise analyses on the nature and limitation of the American adventurism in Iraq and the war in Kosovo, on the interconnection between the State, capitalism and cultural repression in the French government ban on headscarves, on the custom of voting, and on the status of the word "jew". This collection includes Badiou's sketch of a possible "fusion" of Germany and France into a figure beyond the nation-state, as well as the latest version of his manifesto for art. Finally, it includes two essays, more philosophical in style, on two momentous sequences of history, the Paris Commune and Cultural Revolution, in which he gives a highly original articulation of the conditions under which space can become a radically transformative event.
Verso Books, 2006, geb, 339 pp, € 27.90, 9781844670895
winkelwagen
Badiou, Alain
Polemics
Polemics is a series of brilliant metapolitical reflections, demolishing established opinion and dominant propaganda, and reorienting our understanding of events from the Kosovo and Iraq wars to the Paris Commune and the Cultural Revolution. As once witty and profound, Badiou presents a series of radical philosophical engagements with politics, and questions what constitutes political truth.
Verso, 2006/2011, pap, 339 pp, € 18.95, 9781844677634
winkelwagen
Badiou, Alain
Rhapsody for the Theatre
For Alain Badiou, theatre - unlike cinema - creates a space in which philosophy can be lived. It is, of all the arts, the most closely related to politics: both depend on a limited number of texts or statements, which are collectively enacted by a group of actors or militants who test the limits of the structure inn which they are confined, be it the medium of drama or the nation-state. For this reason, the history of theatre is inseparable from the history of state repression and censorship.

This definitive collection of Badiou's work on the theatre includes not only the title essay 'Rhapsody for the Theatre', originally published as a pamphlet in France, but also essay on Jean-Paul Sartre, on the political destiny of contemporary drama, and on Badiou's own work as a playwright.

translated by Bruno Bosteels

Verso, 2013, pap, 173 pp, € 21.00, 9781781681251
winkelwagen
Badiou, Alain
Saint Paul. La fondation de l universalisme
PUF, 2002 (4-e edition), pap, 119 pp, € 14.90, 9782130488477
winkelwagen
Badiou, Alain
Saint Paul: The Foundation of Universalism
by order
Cultural Memory in the Present, Stanford UP, 2005, pap, 111 pp, € 24.00, 9780804744713
winkelwagen
Badiou, Alain
Second Manifesto for Philosophy
Twenty years ago, Alain Badiou's first Manifesto for Philosophy rose up against the all-pervasive proclamation of the "end" of philosophy. In lieu of this problematic of the end, he put forward the watchword: "one more step". The situation has considerably changed since then. Philosophy was threatened with obliteration at the time, whereas today it finds itself under threat for the diametrically opposed reason: it is endowed with an excessive, artificial existence. "Philosophy" is everywhere. It serves as a trademark for various media pundits. It livens up cafes and health clubs. It has its magazines and its gurus. It is universally called upon, by everything from banks to major state commissions, to pronounce on ethics, law and duty. In essence, "philosophy" has now come to stand for nothing other than its most ancient enemy: conservative ethics. Badiou's second manifesto therefore seeks to demoralize philosophy and to separate it from all those "philosophies" that are as servile as they are ubiquitous. It demonstrates the power of certain eternal truths to illuminate action and, as such, to transport philosophy far beyond the figure of "the human" and its "rights". There, well beyond all moralism, in the clear expanse of the idea, life becomes something radically other than survival.
Polity, 2011, pap, 164 pp, € 14.50, 9780745648620
winkelwagen
Badiou, Alain
Second Manifesto for Philosophy
Twenty years ago, Alain Badiou's first Manifesto for Philosophy rose up against the all-pervasive proclamation of the "end" of philosophy. In lieu of this problematic of the end, he put forward the watchword: "one more step". The situation has considerably changed since then. Philosophy was threatened with obliteration at the time, whereas today it finds itself under threat for the diametrically opposed reason: it is endowed with an excessive, artificial existence. "Philosophy" is everywhere. It serves as a trademark for various media pundits. It livens up cafes and health clubs. It has its magazines and its gurus. It is universally called upon, by everything from banks to major state commissions, to pronounce on ethics, law and duty. In essence, "philosophy" has now come to stand for nothing other than its most ancient enemy: conservative ethics. Badiou's second manifesto therefore seeks to demoralize philosophy and to separate it from all those "philosophies" that are as servile as they are ubiquitous. It demonstrates the power of certain eternal truths to illuminate action and, as such, to transport philosophy far beyond the figure of "the human" and its "rights". There, well beyond all moralism, in the clear expanse of the idea, life becomes something radically other than survival.
Polity, 2011, geb, 164 pp, € 58.50, 9780745648613
winkelwagen
Badiou, Alain
The Adventure of French Philosophy
The perfect companion piece to Badiou's Pocket Pantheon, this collection is essential reading for anyone interested in what Badiou calls the "French moment" in contemporary philosophy.

From the often-quoted review of Louis Althusser's canonical works For Marx and Reading Capital to the scathing critiques of the "potato fascism" in Gills Deleuze and Felix Guattari's Anti-Oedipus and the "grand politics" of Christian Jambet and Guy Lardreau's The Angel; from talks on Michel Foucault and Jean-Luc Nancy to reviews of the work of Jean-Francois Lyotard and Barbara Cassin, Badiou reveals the exceptionally rich and varied adventure that is French philosophy.

Verso, 2012, geb, 364 pp, € 29.90, 9781844677931
winkelwagen
Badiou, Alain
The Communist Hypothesis
We know that communism is the right hypothesis. All those who abandon this hypothesis immediately resign themselves to the market economy, to parliamentary democracy - the form of state suited to capitalism - and to the inevitable and 'natural' character of the most monstrous inequalities. Alain Badiou's formulation of the communist hypothesis has travelled around the world since it was first aired in early 2008, in his book, "The Meaning of Sarkozy". The hypothesis is partly a demand to reconceptualize communism after the twin deaths of the Soviet Union and neoliberalism, but also a fresh demand for universal emancipation. As third way reforms prove as empty in practice as in theory, Badiou's manifesto is a galvanizing call to arms that needs to be reckoned with by anyone concerned with the future of our planet.

Translated by David Macey and Steve Corcoran

Verso, 2010, geb, 279 pp, € 18.90, 9781844676002
winkelwagen
Badiou, Alain
The Incident at Antioch/L'Incident D'Antioche: A Tragedy in Three Acts /Tragedie En Trois Actes
The Incident at Antioch is a key play marking Alain Badiou's transition from classical Marxism to a "politics of subtraction" far removed from party and state. Written with striking eloquence and extraordinary poetic richness, and shifting from highly serious emotional and intellectual drama to surreal comic interlude, the work features statesmen, workers, and revolutionaries struggling to reconcile the nature and practice of politics. This bilingual edition presents L'Incident d'Antioche in its original French and, on facing pages, an expertly executed English translation. Badiou adds a special preface, and an introduction by the scholar Kenneth Reinhard connects the play to Paul Claudel's The City, Saint Paul and the early history of the Church, and the innovative mathematical thinking of Paul Cohen. The translation includes Susan Spitzer's extensive notes clarifying allusions and quotations and hinting at Badiou's intentions. An interview with Badiou encompasses the play's settings, themes, and events, as well as his ongoing literary and conceptual experimentation on stage and off.
Columbia UP, 2013, pap, 160 pp, € 21.50, 9780231157759
winkelwagen
Badiou, Alain
The Meaning of Sarkozy
When Nicolas Sarkozy was elected President of the France in 2007, the world was shocked. Could this out and out right-winger really be the new leader of the Republic? Alain Badiou, in this sharp and focused intervention, claims that, in and of itself, the election of Nicolas Sarkozy as President is not an event, nor is it the cause for wringing of hands and gnashing of teeth. To understand the significance of "Sarkozy", we have to look behind the insignificance and vulgarity of the figure and ask what he represents, namely a reactionary tradition which goes back to the early nineteenth century. To escape from the ambience of depression and fear that currently envelops the Left, Badiou casts aside the slavish worship of electoral democracy and maps out a communist hypothesis that can lay the basis for emancipatory politics in the twenty-first century.
Verso, 2008, geb, 116 pp, € 18.90, 9781844673094
winkelwagen
Badiou, Alain
Theoretical Writings
Alain Badiou is arguable the most important and original philosopher working in France today. Swimming against the tide of postmodern orthodoxy, Badiou's work revitalizes philosophy's perennial attempt to provide a systematic theory of truth. This volume presents for the first time in English a comprehensive overview of Badiou's ambitious system. Beginning with Badiou's controversial assertion that ontology is mathematics, this volume sets out his theory of the emergence of truths from the singular relationship between a subject and an event. Also included is a substantial extract from Badiou's forthcoming work on the logics of appearance and the concept of world, presented here in advance of its French publication. Ranging from startling re-readings of canonical figures (Spinoza, Kant and Hegel) to decisive engagements with poetry, psychoanalysis and radical politics, "Theoretical Writings" is an indispensable introduction to one of the great thinkers of our time.
Continuum Impacts S., Continuum, 2006, pap, 320 pp, € 37.00, 9780826493248
winkelwagen
Badiou, Alain
Theory of the Subject
Badiou is widely considered to be France's most important and exciting contemporary thinker. Much of Badiou's earlier work (including "Being and Event") can only be fully understood with a clear grasp of "Theory of the Subject", one of his most important works."Theory of the Subject", first published in France in 1982, is without doubt one of Alain Badiou's most important works, laying many of the foundations for his magnum opus, "Being and Event". Here Badiou seeks to provide a theory of the subject for Marxism through a study of Lacanian psychoanalysis, offering a major contribution to Marxism, as well as to the larger debate regarding the relationship between psychoanalysis and philosophy.The book also provides a history and theory of structuralism and poststructuralism, a unique evaluation of the achievements of French Maoism during the 1970s and the significance of the events of May 1968, and breathtaking analyses of art and literature. As a theoretical synthesis, the book is extraordinary in terms of its originality, breadth and clarity. This is arguably Badiou's most creative and passionate book, encompassing the entire battlefield of contemporary theory, philosophy and psychoanalysis. Available for the first time in English, and including a new preface by the author, this is a must-read for anyone interested in this lively and highly original thinker.

Translated by and with an introduction by Bruno Bosteels.

Continuum, 2009, geb, 367 pp, € 31.00, 9780826496737
winkelwagen
Badiou, Alain
Theory of the Subject
Theory of the Subject, first published in France in 1982, is without doubt one of Alain Badiou's most important works, laying many of the foundations for his magnum opus, Being and Event. Here Badiou seeks to provide a theory of the subject for Marxism through a study of Lacanian psychoanalysis, offering a major contribution to Marxism, as well as to the larger debate regarding the relationship between psychoanalysis and philosophy. The book also provides a history and theory of structuralism and poststructuralism, a unique evaluation of the achievements of French Maoism during the 1970s and the significance of the events of May 1968, and breathtaking analyses of art and literature. As a theoretical synthesis, the book is extraordinary in terms of its originality, breadth and clarity. This is arguably Badiou's most creative and passionate book, encompassing the entire battlefield of contemporary theory, philosophy and psychoanalysis. Available for the first time in English and now in paperback, this is a must-read for anyone interested in this lively and highly original thinker.
Bloomsbury, 2013, pap, 367 pp, € 23.50, 9781441159595
winkelwagen
Badiou, Alain, Elisabeth Roudinesco
Jacques Lacan, Past and Present: A Dialogue
In this dialogue, Alain Badiou shares the clearest, most detailed account to date of his profound indebtedness to Lacanian psychoanalysis. He explains in depth the tools Lacan gave him to navigate the extremes of his other two philosophical 'masters', Jean-Paul Sartre and Louis Althusser. Elisabeth Roudinesco supplements Badiou's experience with her own perspective on the troubled landscape of the French analytic world since Lacan's death - critiquing, for example, the link (or lack thereof) between politics and psychoanalysis in Lacan's work. Their exchange reinvigorates how the the work of a pivotal twentieth-century thinker is perceived.
Columbia UP, 2014, pap, 112 pp, € 21.00, 9780231165112
winkelwagen
Badiou, Alain, Joost de Bloois, Ernst van den Hemel (red)
Inesthetiek: filosofie, kunst, politiek
Alain Badiou is een van de meest spraakmakende hedendaagse filosofen. Onder de noemer 'inesthetiek' introduceert Badiou een radicaal nieuwe verhouding tussen kunst en filosofie: kunst is niet langer het passieve onderwerp van kunstbeschouwing, maar vormt de voorwaarde voor het denken, en precies daarin ligt haar politieke betekenis.

Alain Badiou. Inesthetiek: filosofie, kunst, politiek bevat de sleutelteksten uit Badiou's kunsttheorie en plaatst deze in de context van zijn recente pleidooi voor een nieuw communisme. Daarnaast onderzoekt een aantal auteurs op kritische wijze de uitgangspunten van Badiou's werk. Interviews met Alain Badiou, Simon Critchley en Jonas Staal bieden een interessante uitweg uit de impasses en cliches die het huidige debat over kunst en politiek bepalen.

Octavo, 2012, pap, 192 pp, € 19.50, 9789490334123
winkelwagen
Badiou, Alain / Pierre Bourdieu / Judith Butler / Georges Didi-Huberman / Jacques Ranciere
Wat is een volk?
De betekenis van het woord volk lijkt zodanig te zijn verschoven dat dit woord het behoud van de bestaande orde is gaan dienen. De hier bijeengebrachte teksten laten zien op welke wijze het begrip volk aan de kant van de emancipatie verankerd blijft. Alain Badiou en Pierre Bourdieu onderzoeken de uiteenlopende contexten waarin de termen volk, volks en populair worden gebruikt. Judith Butler plaatst het spreken of demonstreren in naam van 'wij het volk' in een breder perspectief. Georges Didi-Huberman vraagt zich af wanneer de representatie van een volk in woorden of beelden ook 'tastbaar maken' inhoudt. Jacques Ranciere analyseert het populisme. De auteurs hebben gemeen dat ze een simplificering van het begrip volk verwerpen: 'het volk' bestaat niet, er zijn slechts 'volken'.
Octavo, 2017, pap, 118 pp, € 17.50, 9789490334161
winkelwagen
Badiou, Alain, Slavoj Zizek
Actuele filosofie. Een dispuut
Filosofie in dialoog, Klement / Pelckmans, 2010, pap, 92 pp, € 16.50, 9789086870608
winkelwagen
Badiou, Alain, Slavoj Zizek
Philosophie und Aktualitaet: Ein Streitgespraech
Passagen Verlag, 2005, pap, 98 pp, € 17.50, 9783851656732
winkelwagen
Badiou, Alain, Slavoj Zizek, Engelmann, P. (ed.)
Philosophy in the Present
Two controversial thinkers discuss a timeless but nonetheless urgent question: should philosophy interfere in the world? Nothing less than philosophy is at stake because, according to Badiou, philosophy is nothing but interference and commitment and will not be restrained by academic discipline. Philosophy is strange and new, and yet speaks in the name of all - as Badiou shows with his theory of universality. Similarly, Zizek believes that the philosopher must intervene, contrary to all expectations, in the key issues of the time. He can offer no direction, but this only shows that the question has been posed incorrectly: it is valid to change the terms of the debate and settle on philosophy as abnormality and excess. At once an invitation to philosophy and an introduction to the thinking of two of the most topical and controversial philosophers writing today, this concise volume will be of great interest to students and general readers alike.

Edited by Peter Engelmann

Polity Press, 2009, pap, 104 pp, € 14.50, 9780745640976
winkelwagen
Badiou, Alain, translated and with an Introduction by Joseph Litvak
Ahmed the Philosopher: Thirty-Four Short Plays for Children and Everyone Else
English-speaking readers might be surprised to learn that Alain Badiou writes fiction and plays along with his philosophical works and that they are just as important to understanding his larger intellectual project. In Ahmed the Philosopher, Badiou's most entertaining and accessible play, translated into English here for the first time, readers are introduced to Badiou's philosophy through a theatrical tour de force that has met with much success in France.

Ahmed the Philosopher presents its comic hero, the 'treacherous servant' Ahmed, as a seductively trenchant philosopher even as it casts philosophy itself as a comic performance. The comedy unfolds as a series of lessons, with each 'short play' or sketch illuminating a different Badiousian concept. Yet Ahmed does more than illustrate philosophical abstractions; he embodies and vivifies the theatrical and performative aspects of philosophy, mobilizing a comic energy that exposes the emptiness and pomp of the world. Through his example, the audience is moved to a living engagement with philosophy, discovering in it the power to break through the limits of everyday life.

Columbia UP, 2014, pap, 216 pp, € 24.50, 9780231166935
winkelwagen
   
Badmington, N. (ed.)
Roland Barthes
Tb. sKB
Critical Evaluations in Cultural Theory, Routledge, 2009, geb, 1600 pp, € 799.50, 9780415472579
winkelwagen
Baggini, Julian, Jeremy Stangroom (eds)
What More Philosophers Think
Contents:
Ted Honderich - On terrorism and punishment
Bhikhu Parekh - On multiculturalism
Slavoj Zizek - On multiculturalism, pluralism and tolerance
Onora O'Neill - On trust and autonomy
Anthony Grayling - On philosophy and public understanding
Mary Warnock - On making babies
Philippa Foot - On goodness
The Soho Symposium - On love
Bernard Williams - On truth and truthfulness
Robert M Pirsig - On the Metaphysics of Quality
Alexander McCall Smith - On philosophy and the novel
Philip Pullman - On writing for children
Igor Aleksander - On artificial intelligence
Continuum, 2007, pap, 197 pp, € 22.25, 9780826493002
winkelwagen
Baggini, Julian, Jeremy Stangroom (eds)
What Philosophers Think
Contents:
Peter Singer on Darwin and ethics
Janet Radcliffe Richards on Darwin, nature and hubris
Helena Cronin on evolutionary psychology
Richard Dawkins on genes and determinism
Alan Sokal on science and relativism
Edward O. Wilson on science as the new philosophy
Russell Stannard on science and religion
John Harris on science, ethics and society
Don Cupitt on the non-realist god
Richard Swinburne on freedom and evil
Peter Vardy on philosophy of religion
Mary Midgley on Murdoch and morality
Stuart Hampshire on justice and conflict
Roger Scruton on art's value
Mary Warnock on women philosophers
Ray Monk on the dark side
Ted Honderich on free will
John Searle on realism
Jonathan Ree on beyond realism and anti-realism
Simon Blackburn on language matters
Michael Dummett on truth and meaning
Hilary Putnam on being out of our heads
Continuum, 2005, pap, 256 pp, € 22.25, 9780826484741
winkelwagen
Baggini, Julian, Peter S. Fosl (eds)
The Philosopher's Toolkit. A Compendium of Philosophical Concepts of Methods
second edition
Wiley-Blackwell, 2003/2010, pap, 284 pp, € 20.95, 9781405190183
winkelwagen
   
Baier, A. C.
Reflections On How We Live
B1918
Oxford UP, 2009, geb, 275 pp, € 36.90, 9780199570362
winkelwagen
   
Baier, A. C.
The Pursuits of Philosophy. An Introduction to the Life and Thought of David Hume
Marking the tercentenary of David Hume's birth, Annette Baier has created an engaging guide to the philosophy of one of the greatest thinkers of Enlightenment Britain. Drawing deeply on a lifetime of scholarship and incisive commentary, she deftly weaves Hume's autobiography together with his writings and correspondence, finding in these personal experiences new ways to illuminate his ideas about religion, human nature, and the social order. Annette C. Baier is Distinguished Service Professor of Philosophy Emerita at the University of Pittsburgh
Harvard UP, 2011, geb, 164 pp, € 26.50, 9780674061682
winkelwagen
   
Bailer-Jones, D.
Scientific Models in Philosophy of Science
Tb. sKB
Pittsburgh UP, 2009, geb, 248 pp, € 48.50, 9780822943761
winkelwagen
Bailey, A., D. O'Brien (eds)
Continuum Companion to Hume
David Hume (1711-1776), philosopher, historian, and essayist, is widely considered to be Britain's greatest philosopher.One of the leading intellectual figures of the Scottish Enlightenment, his major works and central ideas, especially his radical empiricism and his critique of the pretensions of philosophical rationalism, remain hugely influential on contemporary philosophers. This comprehensive and accessible guide to Hume's life and work includes 21 specially commissioned essays, written by a team of leading experts, covering every aspect of Hume's thought. The Companion presents details of Hume's life, historical and philosophical context, a comprehensive overview of all the key themes and topics apparent in his work, including his accounts of causal reasoning, scepticism, the soul and the self, action, reason, free will, miracles, natural religion, politics, human nature, women, economics and history, and an account of his reception and enduring influence.
Continuum Companions, Continuum, 2012, geb, 448 pp, € 137.50, 9780826443595
winkelwagen
   
Bailey, A. & O’Brien, D.
Humes Enquiry Concerning Human Understanding
Readers Guides, Continuum, 2006, pap, 176 pp, € 18.90, 9780826485090
winkelwagen
   
Bailly, L.
Lacan. A Beginners Guide
Beginners Guides, Oneworld, 2010, pap, 237pp, € 14.95, 9781851686377
winkelwagen
   
Bais, S.
De natuurwetten, iconen van onze kennis
Salome, 2007, geb, 96 pp, € 14.95, 9789053567142
winkelwagen
Baker, G. P. & P. M. S. Hacker
Wittgenstein: Understanding and Meaning. Volume I of An Analytical Commentary on the Philosophical Investigations. Part I - Essays
Wiley-Blackwell, 2009, pap, 394 pp, € 38.95, 9781405199247
winkelwagen
Baker, G. P. & P. M. S. Hacker
Wittgenstein: Understanding and Meaning. Volume I of An Analytical Commentary on the Philosophical Investigations. Part II - Exegesis 1-184
Wiley-Blackwell, 2009, pap, 363 pp, € 36.95, 9781405199254
winkelwagen
Bakker, Jan-Hendrik
In stilte, een filosofie van de afzondering
Ooit was het individualisme het grootste goed van de moderne mens, nu lijkt het ons grootste probleem: we willen vrij zijn, maar onze hebzucht dwingt ons in een economisch keurslijf; we willen authentiek zijn, maar de omgeving bepaalt in belangrijke mate onze identiteit; we willen betrokken zijn, maar onze digitale wereld weerhoudt ons van innig menselijk contact. Hoe kunnen wij het tij keren?

Jan-Hendrik Bakker pleit voor een herwaardering van afzondering in stilte, een toestand die in onze tijd als zonderling, zielig en ongezond wordt gezien. Maar, zo stelt Bakker, kijk naar belangrijke schrijvers en filosofen - onder wie Kierkegaard, Nietzsche, Baudelaire, Merton en Thoreau - die zochten afzondering en stilte juist op om kracht uit te putten, om een protest te vormen tegen economische verspilling en weerwerk te bieden aan vervreemding en verlies aan privacy. Jezelf afzonderen is in deze tijd moeilijker dan ooit, en daarom ook zo essentieel.

In stilte toont dat het de manier is om onze individuele waarden te herijken.

Atlas Contact, 2015, pap, 240 pp, € 19.99, 9789045028897
winkelwagen
Bakker, Tiers, Robin Brouwer (red)
Liberticide, kritische reflecties op het Neoliberalisme
Dat neoliberalisme weinig met liberalisme van doen heeft wordt na vijftien jaar vrije markt duidelijk zichtbaar. Terwijl men bij het afbouwen van de verzorgingsstaat het einde van de ideologieen en maakbaarheid bejubelde, manifesteert het marktdenken zich als een nieuwe en ongrijpbare ideologie. Het terugtreden van de overheid (privatisering en deregulering) en de opkomst van de managerscultuur hebben bureaucratie, wet- en regelgeving alleen maar doen toenemen. De belofte dat de 'vermarkting' van de samenleving de consument ten goede zou komen wordt inmiddels door harde feiten gelogenstraft. Zorg, onderwijs en infrastructuur werden duurder en slechter. De vrije markt blijkt een nieuwe utopie die door captains of industry en politici gelegitimeerd wordt door drogredenen als de globale economie en terroristische dreiging.

De neoliberale revolutie leidde dan ook niet tot meer democratie en vrijheid. Integendeel, het hedendaagse burgerschap is, mede door het wegvallen van de zuilen, verworden tot een nomadisch bestaan in een als natuurstaat voorgestelde maatschappelijke werkelijkheid. In een door hyperconsumptie en sociale inflatie gedomineerde samenleving blijkt het opkomende neoconservatisme slechts een andere kant van dezelfde medaille te zijn.

Liberticide is een groepsproject van verschillende onderzoekers dat de condities van de hedendaagse vrijheid binnen vele maatschappelijke terreinen in kaart brengt. De auteurs stellen een diagnose van de samenleving in de 21ste eeuw en willen de weg vrij maken voor een mogelijke remedie.

IJzer, 2008, pap, 227 pp, € 18.50, 9789086840168
winkelwagen
Bakker, Tiers, Robin Brouwer (red)
Vrijheid, maar voor wie? Over de toekomst van de liberale illusie
Dagelijks wordt op pijnlijke wijze duidelijk hoe de liberale samenleving onze vrijheid uitholt. Vrijheid wordt alleen nog getolereerd als vrijblijvendheid. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop onze maatschappij wordt ingericht. Kwesties als het milieu, de kwaliteit van leven voor de generaties na ons en de crisis waarin onze economie op dit moment verkeert worden benaderd in de naieve veronderstelling dat de vooruitgang hier de oplossing wel voor aandraagt. Ondertussen houden we onszelf zoet met zaken als afvalscheiding, de bonuscultuur en de kenniseconomie. Weinigen geloven werkelijk dat wij zelf in staat zijn het systeem van onze maatschappij te veranderen.

Na het succes van de bundel Liberticide (2008) verschijnt van dezelfde werkgroep nu Vrijheid - Maar voor wie? waarin oa. bijdragen van de filosofen Slavoj Zizek, Bernard Stiegler en Jodi Dean. Aan de hand van een onderzoek naar de huidige stand van zaken in de politiek, de media, de economie en de cultuur, wordt in dit boek het testament van het liberalisme opgemaakt. Tevens laat de bundel zien welke mogelijkheden er zijn om deze doctrine van vrijblijvendheid te doorbreken.

IJzer, 2012, geb, 224 pp, € 19.50, 9789086840571
winkelwagen
   
Balaguer, M.
Free Will as an Open Scientific Problem
Tb.
MIT, 2009, 208 pp, € 33.50, 9780262013543
winkelwagen
Balaguer, Mark
Free Will
In our daily life, it really seems as though we have free will, that what we do from moment to moment is determined by conscious decisions that we freely make. You get up from the couch, you go for a walk, you eat chocolate ice cream. It seems that we're in control of actions like these; if we are, then we have free will. But in recent years, some have argued that free will is an illusion. The neuroscientist (and best-selling author) Sam Harris and the late Harvard psychologist Daniel Wegner, for example, claim that certain scientific findings disprove free will. In this engaging and accessible volume in the Essential Knowledge series, the philosopher Mark Balaguer examines the various arguments and experiments that have been cited to support the claim that human beings don't have free will. He finds them to be overstated and misguided.

Balaguer discusses determinism, the view that every physical event is predetermined, or completely caused by prior events. He describes several philosophical and scientific arguments against free will, including one based on Benjamin Libet's famous neuroscientific experiments, which allegedly show that our conscious decisions are caused by neural events that occur before we choose. He considers various religious and philosophical views, including the philosophical pro-free-will view known as compatibilism. Balaguer concludes that the anti-free-will arguments put forward by philosophers, psychologists, and neuroscientists simply don't work. They don't provide any good reason to doubt the existence of free will. But, he cautions, this doesn't necessarily mean that we have free will. The question of whether we have free will remains an open one; we simply don't know enough about the brain to answer it definitively.

MIT Press Essential Knowledge, MIT Press, 2014, pap, 160 pp, € 16.95, 9780262525794
winkelwagen
   
Balakrishnan, G.
The Enemy: An Intellectual Portrait of Carl Schmitt
by order
Verso, 2008, pap, 310 pp, € 22.50, 9781859843598
winkelwagen
   
Baldwin, T. (ed.)
G. E. Moore: Early Philosophical Writings
tb
Cambridge UP, 2011, geb, 344 pp, € 86.95, 9780521190145
winkelwagen
   
Balfour, I. (ed.)
Late Derrida
South Atlantic Quarterly Special Issue, Duke UP, 2007, pap, 200 pp, € 15.95, 9780822366775
winkelwagen
Balibar, E.
Politics and the Other Scene
As one of Louis Althusser's most brilliant students in the 1960s, Etienne Balibar contributed to the theoretical collective masterpiece of Reading Capital. Since then he has established himself among the most subtle philosophical and political thinkers in France. In Politics and the Other Scene Balibar deepens and extends the work he first developed with Immanuel Wallerstein in Race, Nation, Class. Exploring the theme of universalism and difference, he addresses such topical questions as European racism, the notion of the border, whether a European citizenship is possible or desirable, violence and politics, and identity and emancipation.
Radical Thinkers, Verso, 2011, pap, 176 pp, € 13.75, 9781844677856
winkelwagen
Balibar, E.
Spinoza and Politics
Radical Thinkers, 27, Verso, 2008, pap, 131 pp, € 12.50, 9781844672059
winkelwagen
Balibar, E. & I. Wallerstein
Race, Nation, Class. Ambiguous Identities
Radical Thinkers, Verso, 2011, pap, 232 pp, € 21.95, 9781844676712
winkelwagen
Bambach, Ch.
Heideggers Roots: Nietzsche, National Socialism, and the Greeks
Cornell UP, 2003/2005, pap, 384 pp, € 27.90, 9780801472664
winkelwagen
   
Banham, G.
Continuum Companion to Kant
Continuum Companions, Continuum, 2012, geb, € 128.50, 9781441112576
winkelwagen
   
Barbaric, D. (Hg.)
Das Spaetwerk Heideggers
Koenigshausen & Neumann, 2007, pap, 224 pp, € 38.75, 9783826035227
winkelwagen
Baring, E.
The Young Derrida and French Philosophy, 1945-1968
Reading Derrida from a historical perspective and drawing on new archival sources, The Young Derrida and French Philosophy shows how Derrida's thought arose in the closely contested space of post-war French intellectual life, developing in response to Sartrian existentialism, religious philosophy and the structuralism that found its base at the Ecole Normale Superieure. In a history of the philosophical movements and academic institutions of post-war France, Baring paints a portrait of a community caught between humanism and anti-humanism, providing a radically new interpretation of the genesis of deconstruction and of one of the most vibrant intellectual moments of modern times
Ideas in Context 98, Cambridge UP, 2011, geb, 326 pp, € 77.50, 9781107009677
winkelwagen
Barnard, G.
Continuum Companion to Metaphysics
Continuum Companions, Continuum, 2012, geb, € 128.50, 9780826440617
winkelwagen
   
Barnett, V.
Marx
Routledge, 2009, pap, 258 pp, € 18.90, 9780415435925
winkelwagen
   
Bar-On, D.
Speaking My Mind: Expression and Self-Knowledge
Oxford UP, 2004, pap, 449 pp, € 41.50, 0199276285
winkelwagen
   
Barrett, L. C. (ed.)
Volume 1, Tome II: Kierkegaard and the Bible - The New Testament
Tb
Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, Ashgate, 2010, geb, 352 pp, € 79.50, 9781409404439
winkelwagen
   
Barrett, L. C. (ed.)
Volume 1, Tome I: Kierkegaard and the Bible - The Old Testament
By order
Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, Ashgate, 2010, geb, 294 pp, € 81.00, 9781409402855
winkelwagen
Barsky, R.F.
Zellig Harris. From American Linguistics to Socialist Zionism
In 1995, Robert Barsky met with Noam Chomsky to discuss hiswork-in-progress, Noam Chomsky: A Life ofDissent (MIT Press, 1997). Chomsky told Barsky that he shouldfocus his attention instead on midcentury linguist and activist Zellig Harris,who was, Chomsky modestly insisted, more interesting than Chomsky himself.Intrigued, Barsky began to research Harris (1909--1992) and discovered thestory of a major figure in American intellectual life "sitting in acorner in the middle of the room" -- partof crucial twentieth-century conversations about language, technology, labor,politics, and Zionism. The intersecting worlds of Harris's intellectualand political activities were populated by such figures as Louis Brandeis,Albert Einstein, Franz Boas, Nathan Glazer, and Chomsky. Barskydescribes Harris's work in language studies, andhis pioneering ideas about discourse analysis, structural linguistics, andinformation representation. He also discusses Harris's part in the pre-1948Zionist movement --;when many Jews on the Leftenvisioned a socialist Palestine that would be a haven not only for persecutedJews but also for disenfranchised Arabs and anyone seeking a sanctuary againstoppression --;and recounts Harris's debates on the subject withBrandeis, Einstein, and a large group of students involved with a Zionistorganization called Avukah. And Barsky describes Harris's views oncapitalism, worker-owner relations, and worker self-management, the legacy ofwhich can be found in some of his students' writings, notably those ofSeymour Melman. Barsky shows how Harris, as mentor, teacher, and colleague,powerfully influenced figures who came to dominate the twentieth century'spolitical discussion --thinkers as different as Noam Chomsky and Nathan Glazer.
MIT Press, 2011, geb, 353pp, € 31.00, 9780262015264
winkelwagen
Barthes, Roland
Het Werkelijkheidseffect,
Roland Barthes is de ware essayist. Met zijn essays - in de vijf delen van zijn Verzameld werk vindt men er talloze - tracht hij steeds in kort bestek de betekenis te duiden van culturele verschijnselen die hem omringen, theater, film, fotografie, literatuur, mode, muziek. In Het werkelijkheidseffect is een elftal van zijn belangrijkste essays bijeengebracht waarmee Barthes de eeuwigheid heeft verdiend, zoals 'De Eiffeltoren', 'De dood van de auteur', 'Het werkelijkheidseffect', 'Over Hollandse schilderkunst'. Barthes is een retoricus pur sang. Hij ontvlecht de betekenis van gebaren, beelden, woorden, ideeen, en hernieuwt ze. Met plezier. Hij is gefascineerd door de literaire mogelijkheden van het dagelijkse bestaan, en door de realiteit van de literatuur, van de stem van het schrift. De essays zijn superieur, een lust om te lezen, ze nemen afstand van het dogmatische, het banale, het spontane, en de terreur van het eeuwige gelijk. Barthes is bovenal een uitzonderlijk en aanstekelijk stilist, een zorgvuldig en helder redenerende schrijver die de lezer bijna onnadrukkelijk overtuigt de dingen anders te zien dan hij gewoon is.

De vloeiende vertaling van Rokus Hofstede is een lust om te lezen. De inleiding van Jurgen Pieters is een gave karakteristiek van de essentie van het belang van de schrijver Roland Barthes voor deze tijd.

Reeks beschouwelijk werk, Historische Uitgeverij, 2004, pap, 214 pp, € 24.95, 9789065541239
winkelwagen
Barthes, Roland
How to Live Together. Novelistic Simulations of Some Everyday Spaces
In The Preparation of the Novel, a collection of lectures delivered at a defining moment in Roland Barthes's career (and completed just weeks before his death), the critic spoke of his struggle to discover a different way of writing and a new approach to life. The Neutral preceded this work, containing Barthes's challenge to the classic oppositions of Western thought and his effort to establish new pathways of meaning. How to Live Together predates both of these achievements, a series of lectures exploring solitude and the degree of contact necessary for individuals to exist and create at their own pace. A distinct project that sets the tone for his subsequent lectures, How to Live Together is a key introduction to Barthes's pedagogical methods and critical worldview. In this work, Barthes focuses on the concept of "idiorrhythmy," a productive form of living together in which one recognizes and respects the individual rhythms of the other. He explores this phenomenon through five texts that represent different living spaces and their associated ways of life: Emile Zola's Pot-Bouille, set in a Parisian apartment building; Thomas Mann's The Magic Mountain, which takes place in a sanatorium; Andre Gide's La Sequestree de Poitiers, based on the true story of a woman confined to her bedroom; Daniel Defoe's Robinson Crusoe, about a castaway on a remote island; and Pallidius's Lausiac History, detailing the ascetic lives of the desert fathers. As with his previous lecture books, How to Live Together exemplifies Barthes's singular approach to teaching, in which he invites his audience to investigate with him -- or for him -- and wholly incorporates his listeners into his discoveries. Rich with playful observations and suggestive prose, How to Live Together orients English-speaking readers to the full power of Barthes's intellectual adventures.
European Perspectives: A Series in Social Thought and Cultural Criticism, Colombia UP, 2013, pap, 213 pp, € 29.95, 9780231136174
winkelwagen
Barthes, Roland
Mythologieen
UITVERKOCHT

In de hier gebundelde teksten haakt de Franse filosoof Roland Barthes (1915-1980) in op actuele gebeurtenissen die zich afspelen op politiek, cultureel en artistiek gebied. Het materiaal voor deze overdenkingen is zeer gevarieerd: een krantenartikel, een foto in een weekblad, een reclameboodschap, een film, een toneelvoorstelling, een tentoonstelling.

Aan bod komen zaken als de witheid van Persil, de dieptewerking van Omo, het epische karakter van de Tour de France, de conditionerende werking van speelgoed en het gezicht van Garbo. Barthes zoekt en bekritiseert de ideologische verwarring, de poging om iets dat sterk cultuurgebonden is voor natuurlijk te laten doorgaan. Hij wil de ideologie ontmaskeren die schuilgaat achter de opgesmukte manier waarop al die vanzelfsprekendheid ons voorgeschoteld wordt. Een vanzelfsprekendheid die gedragen wordt door de mythe van de taal, de taal van de zogenaamde massacultuur.

Het woord 'mythe' heeft in deze teksten meerdere betekenissen die elkaar overlappen en niet uitsluiten: 'een symbolisch verhaal over het mens-zijn', maar ook: 'leugen', 'mystificatie'. Volgens Barthes gebruikt de burgerij de mythe om haar ideologie uit te dragen en op te leggen.

IJzer, 2002, pap, 262 pp, € 22.50, 9789074328531
winkelwagen
   
Barthes, Roland
The Neutral
Columbia UP, 2008, pap, 280 pp, € 23.15, 9780231134057
winkelwagen
Barthes, Roland
Uit de taal van een verliefde
In Uit de taal van een verliefde komen twee werelden op treffende wijze bij elkaar: aan de ene kant een van de grote Franse intellectuelen uit de 20e eeuw: Roland Barthes; en aan de andere kant de verliefde, die in dit boek in feite een lange monoloog houdt. Het resultaat is een ongehoord scherpe weergave van de uiterst herkenbare vertwijfelingen, onzekerheden en overpeinzingen die wereldwijd bij de verliefdheid horen. Nog nooit heeft iemand zo geraffineerd weten uit te leggen dat 'ik hou van je' allang niets meer betekent, dat je tijdens het wachten op het telefoontje van de ander in feite een toneelstuk opvoert, dat een huilbui meestal niet zomaar een huilbui is, en dat verliefdheid helaas uit de mode is: kortom, dat het zo'n feest nog niet is om verliefd te zijn.

In ruim tachtig fragmenten ontvouwt Barthes voor de ogen van de lezer en gesteund door een brede kennis van literatuur, filosofie en cultuur, een scala aan verliefde gevoelens die tezamen het leven van onze verliefde uitmaken. De volgorde van de fragmenten, die alleen voor de vorm alfabetisch gerangschikt zijn, is totaal onbelangrijk: het boek hoeft niet van voor naar achteren gelezen te worden. Deze encyclopedie van het gevoelsleven, zoals een enthousiaste recensent dit boek ooit noemde, is niet om uit te lezen, maar om in te lezen, steeds weer.

IJzer, 2002, pap, 274 pp, € 22.50, 9789074328463
winkelwagen
Bartlett, A.J. & J. Clements
Alain Badiou
Alain Badiou is the world's most influential living philosopher. Few contemporary thinkers display his breadth of argument and reference, or his ability to intervene in debates critical to both analytic and continental philosophy. "Alain Badiou: Key Concepts" presents an overview of and introduction to the full range of Badiou's thinking. Essays focus on the foundations of Badiou's thought, his 'key concepts' - truth, being, ontology, the subject, and conditions - and on his engagement with a range of thinkers central to his philosophy, including Plato, Descartes, Spinoza, Heidegger and Deleuze. Students new to Badiou will find this work, written by the key scholars in the field, accessible and comprehensive, while readers already familiar with Badiou will find detailed, focused and innovative discussions of Badiou's key themes, concepts and engagements.
Key Concepts Series, Acumen Publishing, 2011, pap, 207 pp, € 21.95, 9781844652303
winkelwagen
   
Bataille, G.
On Nietzche
Continuum Impacts Changing Minds, Continuum, 2004, pap, 188 pp, € 18.15, 9780826477088
winkelwagen
   
Bataille, G.
The Cradle of Humanity: Prehistoric Art and Culture
Zone Books, 2005 / 2009, pap, 210 pp, € 18.00, 9781890951566
winkelwagen
Bataille, G.
Theory of Religion
Theory of Religion brings to philosophy what Bataille's earlier book, The Accursed Share, brought to anthropology and history; namely, an analysis based on notions of excess and expenditure. Bataille brilliantly defines religion as so many different attempts to respond to the universe's relentless generosity. Framed within his original theory of generalized economics and based on his masterly reading of archaic religious activity, Theory of Religion constitutes, along with The Accursed Share, the most important articulation of Bataille's work.

Georges Bataille (1897-1962), founder of the French review Critique, wrote fiction and essays on a wide range of topics.
Zone Books, 2001, pap, 128 pp, € 19.50, 9780942299090
winkelwagen
Bataille, Georges
Literature and Evil
'Literature is not innocent', stated Georges Bataille in this extraordinary 1957 collection of essays, arguing that only by acknowledging its complicity with the knowledge of evil can literature communicate fully and intensely. These literary profiles of eight authors and their work, including Emily Bronte's Wuthering Heights, Baudelaire's Les Fleurs du Mal and the writings of Sade, Kafka and Sartre, explore subjects such as violence, eroticism, childhood, myth and transgression, in a work of rich allusion and powerful argument.
Penguin Modern Classic, Penguin, 1957 / 2012, pap, 179 pp, € 13.95, 9780141195575
winkelwagen
Bataille, G. (S. Kendall trans.)
Guilty
Suny Press, 2011, pap, 256 pp, € 29.95, 9781438434629
winkelwagen
   
Battaly, H. (ed.)
Virtue and Vice, Moral and Epistemic
By Order
Metaphilosophy, Wiley-Blackwell, 2010, pap, 288 pp, € 28.00, 9781444335620
winkelwagen
Baudet, Thierry, Michiel Visser
Conservatieve vooruitgang
Conservatieve vooruitgang biedt portretten van de belangrijkste moderne conservatieve denkers: van Ludwig Wittgenstein en C.S. Lewis tot Johan Huizinga en Leo Strauss. Het bevat bijdragen van prominente geestverwanten als Roger Scruton, Andreas Kinneging, Theodore Dalrymple en Arjo Klamer.
Bert Bakker, 2010, pap, 414p, € 22.50, 9789035135635
winkelwagen
   
Baudrillard, J.
Cool Memories IV. 1995-2000
Verso, 2003, pap, 118pp, € 22.00, 1859844626
winkelwagen
   
Baudrillard, J.
De fatale strategieen
te bestellen
Uitgeverij Duizend & Een, 2002, pap, 294 pp, € 19.50, 9071346013 / 9789071346019
winkelwagen
   
Baudrillard, J.
Forget Foucault
A History of the Present Series, Semiotext(e), 2007, pap, 125 pp, € 18.00, 9781584350415
winkelwagen
   
Baudrillard, J.
Fragments
BY ORDER
Radical Thinkers, 16, Verso, 2007, pap, 154 pp, € 11.50, 9781844675739
winkelwagen
Baudrillard, J.
Impossible Exchange
Jean Baudrillard's now familiar investigations into reality and hyper-reality shift here into a more metaphysical frame. Working his way through the various spheres and systems of everyday life--the political, the juridical, the economical, the aesthetic, the biological, among others--he finds that they are all characterised by the same non-equivalence, and hence the same eccentricity. Literally, they have no meaning outside themselves and cannot be exchanged for anything. Politics is laden with signs and meanings, but seen from the outside it has no meaning. Schemes for genetic experimentation and investigation are becoming infinitely ramified, and the more ramified they become the more the crucial question is left unanswered: who rules over life? Who rules over death? Baudrillard's conclusion is that the true formula of contemporary nihilism lies here: the nihilism of value itself. This is our fate, and from this stem both the happiest and the most baleful consequences. This book might be said to be the exploration, first, of the 'fateful' consequences, and subsequently--by a poetic transference of situation--of the fortunate, happy consequences of impossible exchange.
Radical Thinkers, Verso, 2012, pap, 199 pp, € 13.75, 9781844677917
winkelwagen
   
Baudrillard, J.
In the Shadow of the Silent Majorities
Semiotext(e) Foreign Agent Series, Semiotext(e), 2007, pap, 130 pp, € 15.95, 9781584350385
winkelwagen
   
Baudrillard, J.
Passwords
B2583, Part of Radical Thinkers set 5, 12 volumes
Radical Thinkers, Verso, 2011, pap, 98 pp, € 14.00, 9781844676767
winkelwagen
Baudrillard, J.
The Agony of Power
History that repeats itself turns to farce. But a farce that repeats itself ends up making a history.--from The Agony of PowerIn these previously unpublished manuscripts written just before his death in 2007, Jean Baudrillard takes a last crack at the bewildering situation currently facing us as we exit the system of "domination" (based on alienation, revolt, revolution) and enter a world of generalized "hegemony" in which everyone becomes both hostage and accomplice of the global market. But in the free-form market of political and sexual liberation, as the possibility of revolution (and our understanding of it) dissipates, Baudrillard sees the hegemonic process as only beginning. Once expelled, negativity returns from within ourselves as an antagonistic force--most vividly in the phenomenon of terrorism, but also as irony, mockery, and the symbolic liquidation of all human values. This is the dimension of hegemony marked by an unbridled circulation--of capital, goods, information, or manufactured history--that is bringing the very concept of exchange to an end and pushing capital beyond its limits: to the point at which it destroys the conditions of its own existence. In the system of hegemony, the alienated, the oppressed, and the colonized find themselves on the side of the system that holds them hostage. In this paradoxical moment in which history has turned to farce, domination itself may appear to have been a lesser evil.This book gathers together two essays--"The Agony of Power" and "From Domination to Hegemony"--and a related interview with Baudrillard from 2005, "The Roots of Evil."
M.I.T. Semiotext(e), 2011, pap, 127 pp, € 15.00, 9781584350927
winkelwagen
   
Baudrillard, J.
The Intelligence of Evil or the Lucidity Pact
Berg, 2005, pap, 214 pp, € 18.00, 1845203348
winkelwagen
Baudrillard, J.
The Perfect Crime
Radical Thinkers, 28, Verso, 2008, pap, 156 pp, € 22.50, 9781844672035
winkelwagen
   
Baudrillard, J.
The System of Objects
Radical Thinkers Series, Verso, 2005, pap, 224 pp, € 15.90, 1844670538 / 9781844670536
winkelwagen
   
Baudrillard, J.
The Transparency of Evil. Essays on Extreme Phenomena
Radical Thinkers Series, Verso, 2009, pap, 199 pp, € 11.00, 9781844673452
winkelwagen
   
Baudrillard, J.
Why Hasn`t Everything Already Disappeared ?
Chicago UP, 2009, pap, 77 pp, € 16.50, 9781906497408
winkelwagen
Baudrillard, Jean
Carnival and Cannibal, Ventriloquous Evil
In "Carnival and Cannibal", distinguished French philosopher Jean Baudrillard (1929-2007) reflects on many of his most important ideas concerning the significance of language and the relationship between the technological and the social. In this, one of his final works, Baudrillard identifies two fatal modes in which the world is currently engaged: the carnival and the cannibal, arguing essentially that contemporary society is transfixed by the spectacle of its own cultural creation and self-consumption. Revisiting his most important concepts - such as reversibility, simulation, parody, and symbolic exchange - through the exploration of these two dominant modes, Baudrillard delivers a blistering diagnosis of globalization, as inflicted on the world by the richer nations. In the companion essay "Ventriloquous Evil", Baudrillard meditates on our present system of global technological and ideological domination, which has eradicated human accountability. Baudrillard argues that 'this entire electronic, cybernetic revolution is perhaps merely a piece of animal cunning that humanity has found in order to escape itself'. A brilliant synthesis of some of Baudrillard's most remarkable and influential ideas, "Carnival and Cannibal" is a timely and formidable exploration of a humanity that has cannibalized the human.
Seagull Books, 2010, geb, 92 pp, € 15.00, 9781906497200
winkelwagen
Baudrillard, Jean
The Spirit of Terrorism
Baudrillard sees the power of the terrorists as lying in the symbolism of slaughter - not merely the reality of death, but in a sacrifice that challenges the whole system. Where previously the old revolutionary sought to conduct a struggle between real forces in the context of ideology and politics, the new terrorist mounts a powerful symbolic challenge which, when combined with high-tech resources, constitutes an unprecedented assault on an over-sophisticated and vulnerable West. This new edition is up-dated with the essays 'Hypotheses on Terrorism' and 'Violence of the Global'.
Radical Thinkers, Verso Books, 2013, pap, 79 pp, € 13.95, 9781781680209
winkelwagen
Baudrillard, Jean, Dick Kleinlugtenbelt (red)
De onnavolgbare passie van de regel, een geannoteerde selectie uit de Cool Memories van Jean Baudrillard
'De wereld denkt ons, maar wij zijn het die dat denken... Het denken is in feite een duale vorm, het is niet de vorm van een individueel subject, het denken wordt gedeeld tussen de wereld en ons: we kunnen de wereld niet denken, in zekere zin denkt ze ons.'

Passwords - toegangscodes tot de realiteit - van Baudrillard en onderwerpen van de auteur, zijn uitgangspunt voor de selectie uit de Cool Memories. De annotaties zijn als zelfstandige fragmenten, als een doorheendenken te lezen en leveren frisse gedachten in overspannen tijden. Je moet ze bij de hand hebben.

'Er is geen andere wereld. We zitten er in. Dit is de andere wereld.'

'De meest perfecte synthese van theorie en praktijk is het verdwijnen van het denken in het verloop van de wereld zelf.'

'Alle situaties worden geinspireerd door een object, een fragment, een actuele obsessie, nooit door een idee.'

'Het gebrek aan onderscheid tussen het reele en het virtuele is de obsessie van onze tijd.'

'De mens heeft geen definitie, alleen het idee van de mens heeft er een.'

Vertaling van fragmenten uit de Cool Memories van Jean Baudrillard: Jurrian Kiewik

Duizend en een, 2014, pap, 288 pp, € 21.00, 9789071346439
winkelwagen
Baudrillard, Jean, Jean Nouvel
Unieke objecten. Architectuur en filosofie
Bestaan er voor ons in onze gemediatiseerde en geglobaliseerde wereld nog bijzondere en betekenisvolle objecten? In hoeverre zijn wij nog in staat gewicht en betekenis te verlenen aan de dingen,aan unieke objecten in bijvoorbeeld beeldende kunst en architectuur? Moeten we met Awee Prins (die zich in zijn Uit verveling sterk door Baudrillard heeft laten inspireren) verzuchten dat de werelden de dingen aan banaliteit ten onder gaan,of is er in ons moderne leven nog plaats voor het unieke, het singuliere, het bijzondere?

Gesprek tussen de wereldberoemde socioloog en cultuurcriticus Jean Baudrillard (overleden in 2007) en de eveneens internationaal vermaarde architect Jean Nouvel. Baudrillard en Nouvel laten op overtuigende wijze zien hoezeer 'de vraag naar het object' verband houdt met fundamentele culturele en politieke kwesties die ons in de komende jaren nog veelvuldig zullen bezighouden.

Boekencentrum, 2014, pap, 96 pp, € 16.95, 9789086870837
winkelwagen
   
Baudrillard, J. & E. Valiente Noailles
Exiles from Dialogue
Polity, 2007, pap, 142 pp, € 23.00, 9780745639918
winkelwagen
   
Baudrillard, J. & M. Guillaume
Radical Alterity
Semiotexte, 2008, pap, 165 pp, € 15.75, 9781584350491
winkelwagen
Bauer, Nancy
Simone de Beauvoir, Philosophy and Feminism
In the introduction to The Second Sex, Simone de Beauvoir notes that "a man never begins by establishing himself as an individual of a certain sex: his being a man poses no problem." Nancy Bauer begins her book by asking: "Then what kind of a problem does being a woman pose?" Bauer's aim is to show that in answering this question The Second Sex dramatizes the extent to which being a woman poses a philosophical problem.

This book is a call for philosophers as well as feminists to turn, or return to, The Second Sex. Bauer shows that Beauvoir's magnum opus, written a quarter-century before the development of contemporary feminist philosophy, constitutes a meditation on the relationship between women and philosophy that remains profoundly undervalued. She argues that the extraordinary effect The Second Sex has had on women's lives, then and now, can be traced to Beauvoir's discovery of a new way to philosophize - a way grounded in her identity as a woman. In offering a new interpretation of The Second Sex, Bauer shows how philosophy can be politically productive for women while remaining genuinely philosophical.

Gender and Culture Series, California UP, 2001, pap, 303 pp, € 37.95, 9780231116657
winkelwagen
   
Baugh, B.
French Hegel. From Surrealism to Postmodernism
P.O.D.
Routledge, 2003, pap, 243pp, € 33.00, 041596587x / 9780415965873
winkelwagen
Bauman, Zygmunt
On Education. Conversations with Riccardo Mazzeo
This is an engaging new book from one of the most influential and widely read sociologists in the world today.
Zygmunt Bauman, in conversation with Riccardo Mazzeo, reflects on nature and role of education and on the predicament of young people in our contemporary, liquid-modern world.
Polity Press, 2012, pap, 143 pp, € 15.50, 9780745661568
winkelwagen
   
Baumeister, R., A. Mele & K. Vohs (red.)
Free Will and Consciousness. How Might they Work?
B2605
Oxford UP, 2011, geb, 240 pp, € 37.95, 9780195389760
winkelwagen
   
Baumgartner, H.L., R. Davis (eds)
Hosting the Monster
At the Interface / Probing the Boundaries 52, Rodopi, 2008, pap, 260 pp, € 54.00, 9789042024861
winkelwagen
   
Baxley, A. M.
Kant`s Theory of Virtue. The Value of Autocracy
T.B.
Cambridge UP, 2010, geb, 206 pp, € 73.50, 9780521766234
winkelwagen
   
Bayle, P
De inslag van een komeet. Beschouwingen over geloof, ongeloof en bijgeloof
Kok ten Have, 2006, geb, 119 pp, € 19.95, 9025956947 / 9789025956943
winkelwagen
   
Bayle, P.
Correspondance, janvier 1689 - decembre 1692, lettres 720-901
Correspondance de Pierre Bayle, Tome VIII (8), Voltaire Foundation, 2010, geb, 778 pp, € 194.50, 9780729409834
winkelwagen
   
Bayle, P.
Over Spinoza
Damon, 2007, geb, 209 pp, € 19.90, 9789055737406
winkelwagen
Bayne, Tim
Thought: A Very Short Introduction
There is no denying that thinking comes naturally to human beings. But what are thoughts? How is thought realized in the brain? Does thinking occur in public or is it a purely private affair? Do young children and non-human animals think? Is human thought the same everywhere, or are there culturally specific modes of thought? What is the relationship between thought and language? What kind of responsibility do we have for our thoughts? In this compelling Very Short Introduction, Tim Bayne looks at the nature of thought. Beginning with questions about what thought is and what distinguishes it from other kinds of mental states, he goes on to examine various interpretations of thought from philosophy, psychology, neuroscience, and anthropology. By exploring the logical structures of thought and the relationship between thought and other mental phenomena, as well as the mechanisms that make thought possible and the cultural variations that may exist in our thought processes, Bayne looks at what we know - and don't know - about our great capacity for thought.
Very Short Introductions 343, Oxford UP, 2013, pap, 126 pp, € 12.00, 9780199601721
winkelwagen
   
Beall, Jc.
Logic
The Basics Series, Routledge, 2010, pap, 184p, € 17.50, 9780415774994
winkelwagen
   
Beall, Jc.
Spandrels of Truth
Oxford UP, 2009, geb, 200 pp, € 33.50, 9780199268733
winkelwagen
   
Beall, Jc.
Spandrels of Truth
Among the various conceptions of truth is one according to which 'is true' is a transparent, entirely see-through device introduced for only practical (expressive) reasons. This device, when introduced into the language, brings about truth-theoretic paradoxes (particularly, the notorious Liar and Curry paradoxes). The options for dealing with the paradoxes while preserving the full transparency of 'true' are limited. In Spandrels of Truth, Beall concisely presents and defends a modest, so-called dialetheic theory of transparent truth, POD
Oxford UP, 2009/2011, geb, 170 pp, € 38.95, 9780199268733
winkelwagen
   
Beals, C.
Levinas and the Wisdom of Love. The Question of Invisibility
Baylor UP, 2007, geb, 169 pp, € 37.00, 9781932792591
winkelwagen
Beardsley, M.C.
Aesthetics from Classical Greece to the Present. A Short History
Alabama UP, 1966 / 1975, pap, 414pp, € 28.00, 9780817366230
winkelwagen
   
Beauvoir, Simone de
De tweede sekse. Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid
vertaald door J. Hardenberg, complete editie
Bijleveld, 2000/2015, pap, 831 pp, € 34.50, 9789061319276
winkelwagen
   
Becker, M.
Het redelijke beest: Filosofen over het rationele en het dierlijke in de mens
Damon, 2008, pap, 120 pp, € 14.90, 9789055738137
winkelwagen
Becker, Marcel, Edith Brugmans, Janske Hermens (red)
Rondom vriendschap, filosofische beschouwingen
Bij veel filosofen liggen gedachten over vriendschap verscholen in het grotere filosofische geheel, zodat ze niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Deze bundel haalt die verborgen rijkdom naar boven. Natuurlijk komen Aristoteles en Montaigne aan bod. Maar ook Thomas van Aquino, Descartes, Nietzsche en Arendt, die ieder op eigen(zinnige) wijze het vriendschapsbegrip hebben verrijkt. De schrijvers van deze bundel richten zich speciaal op de grenzen van het vriendschapsbegrip. Zo buigen zij zich over het onderscheid tussen vriendschap en verliefdheid, de mogelijkheid van vriendschap tussen slechte mensen, en de vraag in hoeverre vriendschap tussen leraar en leerling en tussen ambtenaren nog geoorloofd is.

Met bijdragen van Andre van der Braak, Desanne van Brederode, Chris Bremmers, Edith Brugmans, Ybo Buruma, Jacques De Visscher, Martin Drenthen, Gert-Jan van der Heiden, Janske Hermens, Samuel IJsseling, Paul Moyaert, Anton van Niekerk, Wouter Sanderse, Marinus Schoeman, Paulien Snellen, Jitse Talsma, Antoon Vandevelde, Ben Vedder, Isabelle Wienand en Hub Zwart.

Klement, 2015, pap, 296 pp, € 24.50, 9789086871650
winkelwagen
Beeckman, Tinneke
Door Spinoza's lens. Macht, meditatie, manifestatie, evolutie, seksualiteit
Spinoza (1632-1677) blijft een inspirerende filosoof. Wat als je vandaag door Spinoza's lens naar de wereld zou kijken? Filosofe Tinneke Beeckman werkte zes toegankelijke perspectieven uit.

Hoe sluit Spinoza's filosofie van lichaam en geest aan bij ideeen over meditatie en 'mindfulness'?
Wat betekent zijn naturalisme ten opzichte van Darwins evolutietheorie?
Spinoza verdedigt de democratie. Wat leert zijn theorie voor hedendaagse protestbewegingen, zoals de Arabische Lente of 'Occupy Wall Street'?
Spinoza was een uitgesproken voorstander van de vrijheid van denken. Welke visie had hij op de relatie tussen Kerk en Staat, geloof en politiek, mogelijke censuur en vrije meningsuiting? En hoe verhoudt het politieke zich best tot de moraal?
Spinoza is een filosoof van passies. Niets menselijks lijkt hem vreemd. Wat leert hij over seksualiteit? Vrouwen en holebi's lijken gelijke rechten te hebben, maar toch staan ze onder druk. Hoe ga je daarmee om? En hoe benader je conflicten in passionele relaties?

Tinneke Beeckman (1976) werkt als postdoctoraal onderzoeker voor het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen. Ze studeerde aan de VUB en de ULB en publiceerde onder meer over Nietzsche, Darwin, politieke filosofie en globalisering.

Klement, 2012, pap, 232 pp, € 21.50, 9789086871032
winkelwagen
   
Beeckman, T. (red )
Spinoza, filosoof van de blijheid
ASP, 2009, pap, 151 pp, € 21.80, 9789054875383
winkelwagen
   
Beiner, R. S.
Civil Religion. A Dialogue in the History of Political Philosophy
Cambridge UP, 2011, geb, 448 pp, € 79.95, 9780521506366
winkelwagen
   
Beiner, R. S.
Civil Religion. A Dialogue in the History of Political Philosophy
Cambridge UP, 2011, pap, 448 pp, € 31.00, 9780521738439
winkelwagen
   
Beiser, Frederick C.
German Idealism: The Struggle Against Subjectivism, 1781-1801
Harvard UP, 2008, pap, 726 pp, € 29.75, 9780674027176
winkelwagen
Beiser, Frederick C.
Hegel
Hegel (1770-1831) is one of the major philosophers of the nineteenth century. Many of the major philosophical movements of the twentieth century - from existentialism to analytic philosophy - grew out of reactions against Hegel. He is also one of the hardest philosophers to understand and his complex ideas, though rewarding, are often misunderstood. In this magisterial and lucid introduction, Frederick Beiser covers every major aspect of Hegel's thought. He places Hegel in the historical context of nineteenth-century Germany whilst clarifying the deep insights and originality of Hegel's philosophy. A masterpiece of clarity and scholarship, "Hegel" is both the ideal starting point for those coming to Hegel for the first time and essential reading for any student or scholar of nineteenth century philosophy. Additional features: - glossary - chapter summaries - chronology - annotated further reading.
Routledge Philosophers Series, Routledge, 2005, pap, 353 pp, € 24.50, 9780415312080
winkelwagen
Beiser, Frederick C.
Late German Idealism. Trendelenburg and Lotze
Frederick C. Beiser presents a study of the two most important idealist philosophers in Germany after Hegel: Adolf Trendelenburg and Rudolf Lotze. Trendelenburg and Lotze dominated philosophy in Germany in the second half of the nineteenth century. They were important influences on the generation after them, on Frege, Brentano, Dilthey, Kierkegaard, Cohen, Windelband and Rickert. Late German Idealism is the first book on this significant but neglected chapter in European philosophical history. It provides a general introduction to every aspect of the philosophy of Trendelenburg and Lotze - their logic, metaphysics, ethics and aesthetics; but it is also a study of their intellectual development, from their youth until their death. Their philosophy is placed in the context of their lives and culture.
Oxford UP, 2013, geb, 333 pp, € 67.50, 9780199682959
winkelwagen
   
Beiser, Frederick C.
Schiller as Philosopher: A Re-examination
Oxford UP, 2005, geb, 304 pp, € 64.90, 9780199282821
winkelwagen
Beiser, Frederick C. (ed.)
Diotimas Children. German Aesthetic Rationalism from Leibniz to Lessing
Diotima's Children is a re-examination of the rationalist tradition of aesthetics which prevailed in Germany in the late seventeenth and eighteenth century. It is partly an historical survey of the central figures and themes of this tradition But it is also a philosophical defense of some of its leading ideas, viz., that beauty plays an integral role in life, that aesthetic pleasure is the perception of perfection, that aesthetic rules are inevitable and valuable. It shows that the criticisms of Kant and Nietzsche of this tradition are largely unfounded. The rationalist tradition deserves re-examination because it is of great historical significance, marking the beginning of modern aesthetics, art criticism, and art history.
Oxford UP, 2009, geb, 295 pp, € 62.50, 9780199573011
winkelwagen
Beiser, Frederick C. (ed)
Diotimas Children: German Aesthetic Rationalism from Leibniz to Lessing
Diotima's Children is a re-examination of the rationalist tradition of aesthetics which prevailed in Germany in the late seventeenth and eighteenth century. It is partly an historical survey of the central figures and themes of this tradition But it is also a philosophical defense of some of its leading ideas, viz., that beauty plays an integral role in life, that aesthetic pleasure is the perception of perfection, that aesthetic rules are inevitable and valuable. It shows that the criticisms of Kant and Nietzsche of this tradition are largely unfounded. The rationalist tradition deserves re-examination because it is of great historical significance, marking the beginning of modern aesthetics, art criticism, and art history.
Oxford UP, 2009/2011, pap, 295 pp, € 27.50, 9780199694655
winkelwagen
   
Beiser, Frederick C. (ed)
The Cambridge Companion to Hegel and Nineteenth-Century Philosophy
Cambridge Companions, Cambridge UP, 2008, pap, 425 pp, € 24.95, 9780521539388
winkelwagen
Beitz, C. R.
The Idea of Human Rights
The international doctrine of human rights is one of the most ambitious parts of the settlement of World War II. Since then, the language of human rights has become the common language of social criticism in global political life. This book is a theoretical examination of the central idea of that language, the idea of a human right. In contrast to more conventional philosophical studies, the author takes a practical approach, looking at the history and political practice of human rights for guidance in understanding the central idea. The author presents a model of human rights as matters of international concern, whose violation by governments can justify international protective and restorative action ranging from intervention to assistance. He proposes a schema for justifying human rights and applies it to several controversial cases-rights against poverty, rights to democracy, and the human rights of women. Throughout, the book attends to some main reasons why people are sceptical about human rights, including the fear that human rights will be used by strong powers to advance their national interests. The book concludes by observing that contemporary human rights practice is vulnerable to several pathologies and argues the need for international collaboration to avoid them.
Oxford UP, 2011, pap, 235 pp, € 18.95, 9780199604371
winkelwagen
   
Bell, J. A.
Deleuzes Hume: Philosophy, Culture and the Scottish Enlightenment
Edinburgh UP, 2009, geb, 224 pp, € 63.90, 9780748634392
winkelwagen
   
Bell, J.A.
Philosophy at the Edge of Chaos: Gilles Deleuze and the Philosophy of Difference
Toronto Studies in Philosophy, Toronto UP, 2006, pap, 320 pp, € 32.00, 9780802094094
winkelwagen
   
Bell, J. A., C. Colebrook
Deleuze and History
Deleuze Connections, Edinburgh University Press, 2009, pap, 241 pp, € 26.95, 9780748636099
winkelwagen
   
Belshaw, C.
Annihilation. The Sense and Significance of Death
Acumen, 2009, pap, 258 pp, € 23.50, 9781844651351
winkelwagen
Benammar, K.
Reframing, the art of thinking differently
Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En: kan het ook radicaal anders? Deze twee vragen staan aan de basis van een filosofische exploratie van creatieve ideeen en een praktisch stappenplan dat iedereen zelf kan inzetten om anders te leven.

In Reframing laat Benammar zich inspireren door aanpakken die met goed gevolg alles op zijn kop zetten: van een hoogspringer die een zonderlinge sprong ontwikkelt en een fabriekseigenaar die werknemers aanmoedigt een eigen bedrijf te beginnen, tot filosofen als Descartes, Nietzsche, Thomas Kuhn en Michel Serres. In navolging van dezen en anderen leert Benammar denkkaders te analyseren en los te laten en een nieuwe kijkwijze te omarmen. Deze techniek van herkaderen past hij toe op grote vraagstukken als schaarste en overvloed, werk en gezondheid, op organisatievraagstukken en business cases, maar ook op alledaagse frustraties als files en mobiel bellen in het openbaar vervoer.

Engelstallig

Boom, 2012, pap, 126 pp, € 24.50, 9789461057754
winkelwagen
   
Benatar, D.
Better Never to Have been. The Harm of Coming into Existence
Oxford UP, 2006, geb, 256 pp, € 52.50, 9780199296422
winkelwagen
   
Benhabib, S.
Politics in Dark Times. Encounters with Hannah Arendt
B2522
Cambridge UP, 2010, pap, 397 pp, € 29.00, 9780521127226
winkelwagen
   
Benhabib, S.
Transformations of citizenship. Dillemmas of the Nation State in the Era of Globalization
Spinoza Lectures, Van Gorcum, 2001, pap, 77 pp, € 11.50, 9789023237242
winkelwagen
   
Benhabib, S. & N. Fraser (eds)
Pragmatism, Critique, Judgement. Essays for Richard J. Bernstein
MIT Press, 2004, pap, 379 pp, € 35.25, 0262524279
winkelwagen
   
Benjamin, A.
Place, Commonality and Judgment. Continental Philosophy and the Ancient Greeks
Tb
Continuum Studies in Continental Philosophy, Continuum, 2010, geb, 176 pp, € 89.90, 9781441176806
winkelwagen
   
Benjamin, A. (ed.)
Walter Benjamin and History
P.O.D.
Walter Benjamin Studies, Continuum, 2005, pap, 260 pp, € 38.00, 0826467466 / 9780826467461
winkelwagen
   
Benjamin, A. (ed)
Walter Benjamin and Art
Walter Benjamin Studies, Continuum, 2005, pap, 300 pp, € 38.00, 082646730x / 9780826467300
winkelwagen
   
Benjamin, W
The Origin of German Tragic Drama
Radical Thinkers Series, Verso, 2009, pap, 256 pp, € 11.00, 9781844673483
winkelwagen
   
Benjamin, W.
Band 19: Uber den Begriff der Geschichte
Suhrkamp, 2010, geb, 250 pp, € 35.80, 9783518585498
winkelwagen
   
Benjamin, W.
Berlin Childhood Around 1900
Harvard UP, 2006, pap, 192 pp, € 17.90, 067402222x / 9780674022225
winkelwagen
Benjamin, W.
Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit
Dieser Band der Reihe "Studienbibliothek" ist ideal als erste Orientierung fur Theorieeinsteiger und schafft eine fundierte Grundlage fur Lekturekurse an Schulen und Universitaten. In informativer und leicht lesbarer Form erschliessen die von renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern stammenden Kommentare den historischen und theoretischen Hintergrund der Werke. Alle notigen Informationen sind in kompakter und ubersichtlicher Weise gebundelt.
Studienbibliothek 1, Suhrkamp, 2007, pap, 254 pp, € 11.50, 9783518270011
winkelwagen
   
Benjamin, W.
Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik
Werke und Nachlass, Bnd. 3, Suhrkamp, 2008, geb, ca 300 pp, € 37.00, 9783518585016
winkelwagen
   
Benjamin, W.
Deutsche Menschen
Werke und Nachlass, Bnd. 10, Suhrkamp, 2008, geb, ca 450 pp, € 42.00, 9783518585108
winkelwagen
Benjamin, W.
Early Writings, 1910 - 1917
Harvard UP, 2011, geb, 303p, € 27.90, 9780674049932
winkelwagen
   
Benjamin, W.
Eenrichtingstraat
te bestellen
Historische Uitgeverij, 1994, geb, 116 pp, € 19.95, 9789065541918
winkelwagen
Benjamin, W.
Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid , en andere essays
Baanbrekend essay over de beeldende kunst in de jaren dertig van de twintigste eeuw, aangevuld met de essays Kleine geschiedenis van de fotografie en Eduard Fuchs, verzamelaar en historicus.
Boom, 2008, geb, 131 pp, € 25.90, 9789085063971
winkelwagen
   
Benjamin, W.
The Arcades Project. Translated by H.Eiland & K. McLaughlin
By Order
Harvard UP, 2002, pap, 1073 pp, € 31.00, 0674008022 / 9780674008021
winkelwagen
   
Benjamin, W.
The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibilty and Other Writings on Media
Harvard UP, 2008, pap, 420 pp, € 21.50, 9780674024458
winkelwagen
   
Benjamin, W.
The Writer of Modern Life. Essays on Charles Baudelaire
Harvard UP, 2006, pap, 305 pp, € 21.50, 0674022874 / 9780674022874
winkelwagen
   
Benjamin, W.
Zur Kritik der Gewalt und andere Aufsatze
Studienbibliothek, Suhrkamp, 1986, pap, € 9.90, 351810103X
winkelwagen
Benjamin, Walter
Denkbeelden
De Denkbeelden van Walter Benjamin zijn als foto's in proza. Of hij nu schrijft over Napels, Parijs of de Noordzee, over eten, dromen, liefde of reizen - het onderwerp ontstijgt altijd de conventionele grenzen van filosofie, journalistiek en literatuur. Benjamins momentopnames roepen het Europa van de vroegste jaren dertig op en tonen het leven in de stad als een verzameling van duizenden indrukken. Walter Benjamin laat zich in Denkbeelden zien als reizend observator, die fragmenten van het moderne leven literair tot zich neemt en verwerkt, en als een scherpzinnig denker. Wars van hoogdravende systematiek filosofeert hij als het ware tussen de regels door. Zo wordt het vluchtige en voorbijgaande verbonden met een manier van leven die kenmerkend is voor de moderne stad, en wordt de kunst van de roman subtiel verbonden met de kunst van het koken - want beide vervaardigen iets 'verteerbaars'. Het is dit ogenschijnlijk nonchalante samenkomen van filosofie, literatuur en verslaggeving dat van Denkbeelden een schatkamer van indrukken, gedachtes en beelden maakt.
Vantilt, 2017, pap, 160 pp, € 19.95, 9789460043208
winkelwagen
Benjamin, Walter
Kinderjaren in Berlijn rond 1900
In Kinderjaren in Berlijn rond 1900 roept Walter Benjamin de overdonderende wereldstad van zijn kinderjaren op - een stad op de drempel van een eeuw vol veranderingen en verschrikkingen. Benjamin schreef zijn herinneringen in de jaren 1930, zijn vaderland had hij inmiddels verlaten. In beeldende miniaturen koestert hij het verlangen naar zijn 'oude' Duitsland. De provisiekast, een markthal, te laat komen, de telefoon, een tante in een erker: Benjamin exploreert zijn herinneringen aan Berlijn niet om de stad precies te beschrijven, het gaat hem vooral om wat zo'n omgeving met de ontwikkelde fantasie van een jong kind doet. Zelf beschouwde hij de Kinderjaren als 'een sprookje vol onheilspellende en vertederende miniaturen'.
Vantilt, 2015, pap, 112 pp, € 17.50, 9789460042119
winkelwagen
   
Benjamin, Walter
Selected Writings vol 1: 1913-1926
Even as a young man Benjamin possessed astonishing intellectual range and depth. His topics here include poetry and fiction, drama, philosophy, history, religion, love, violence, morality, mythology, painting, and much more. He is as compelling and insightful when musing on riddles or children's books as he is when dealing with symbolic logic or epistemology.
Belknap Press of Harvard UP, 2004, pap, 528pp, € 27.95, 9780674013551
winkelwagen
   
Benjamin, Walter
Selected Writings vol 2, Pt. 1: 1927-1930
In the frenzied final years of the Weimar Republic, amid economic collapse and mounting political catastrophe, Walter Benjamin emerged as the most original practicing literary critic and public intellectual in the German-speaking world. Volume 2 of the Selected Writings is now available in paperback in two parts. In Part 1, Benjamin is represented by two of his greatest literary essays, "Surrealism" and "On the Image of Proust," as well as by a long article on Goethe and a generous selection of his wide-ranging commentary for Weimar Germany's newspapers. Part 2 contains, in addition to the important longer essays, "Franz Kafka," "Karl Kraus," and "The Author as Producer," the extended autobiographical meditation "A Berlin Chronicle," and extended discussions of the history of photography and the social situation of the French writer, previously untranslated shorter pieces on such subjects as language and memory, theological criticism and literary history, astrology and the newspaper, and on such influential figures as Paul Valery, Stefan George, Hitler, and Mickey Mouse.
Belknap Press of Harvard UP, 2005, pap, 480 pp, € 27.00, 9780674015883
winkelwagen
   
Benjamin, Walter
Selected Writings vol 2, Pt. 2: 1931-1934
In the frenzied final years of the Weimar Republic, amid economic collapse and mounting political catastrophe, Walter Benjamin emerged as the most original practicing literary critic and public intellectual in the German-speaking world. Volume 2 of the Selected Writings is now available in paperback in two parts. In Part 1, Benjamin is represented by two of his greatest literary essays, "Surrealism" and "On the Image of Proust," as well as by a long article on Goethe and a generous selection of his wide-ranging commentary for Weimar Germany's newspapers. Part 2 contains, in addition to the important longer essays, "Franz Kafka," "Karl Kraus," and "The Author as Producer," the extended autobiographical meditation "A Berlin Chronicle," and extended discussions of the history of photography and the social situation of the French writer, previously untranslated shorter pieces on such subjects as language and memory, theological criticism and literary history, astrology and the newspaper, and on such influential figures as Paul Valery, Stefan George, Hitler, and Mickey Mouse.
Belknap Press of Harvard UP, 2005, pap, 480 pp, € 27.00, 9780674017467
winkelwagen
Benjamin, Walter
Selected Writings vol 3, 1935-1938
Van 46.90 voor 35,-

Radical critic of a European civilisation plunging into darkness, yet commemorator of the humane traditions of the old bourgeoisie - such was Walter Benjamin in the later 1930s. This third volume, in a four-volume set, offers 27 brilliant pieces - nineteen of which have never before been translated. "A Berlin Childhood around 1900," marks the first appearance in English of one of the greatest German works of the 20th Century. No less remarkable are the previously untranslated second version of Benjamin's most famous essay, 'The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility', with its striking insights into the relations between technology and aesthetics, and "German Men and Women," a book in which Benjamin collects twenty-six letters by distinguished Germans from 1783 to 1883 in an effort to preserve what he called the true humanity of German tradition from the debasement of fascism.

Belknap Press of Harvard UP, 2002, geb, 462 pp, € 35.00, 9780674008960
winkelwagen
   
Benjamin, Walter
Selected Writings vol 3: 1935-1938
Radical critic of a European civilisation plunging into darkness, yet commemorator of the humane traditions of the old bourgeoisie - such was Walter Benjamin in the later 1930s. This third volume, in a four-volume set, offers 27 brilliant pieces - nineteen of which have never before been translated. "A Berlin Childhood around 1900," marks the first appearance in English of one of the greatest German works of the 20th Century. No less remarkable are the previously untranslated second version of Benjamin's most famous essay, 'The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility', with its striking insights into the relations between technology and aesthetics, and "German Men and Women," a book in which Benjamin collects twenty-six letters by distinguished Germans from 1783 to 1883 in an effort to preserve what he called the true humanity of German tradition from the debasement of fascism.
Belknap Press of Harvard UP, 2006, pap, 480 pp, € 26.00, 9780674019812
winkelwagen
   
Benjamin, Walter
Selected Writings vol 4: 1938-1940
"Every line we succeed in publishing today...is a victory wrested from the powers of darkness." So wrote Walter Benjamin in January 1940. Not long afterward, he himself would fall prey to those powers, a victim of suicide following a failed attempt to flee the Nazis. However insistently the idea of catastrophe hangs over Benjamin's writings in the final years of his life, the "victories wrested" in this period nonetheless constitute some of the most remarkable twentieth-century analyses of the emergence of modern society. This volume ranges from studies of Baudelaire, Brecht, and the historian Carl Jochmann to appraisals of photography, film, and poetry. At their core is the question of how art can survive and thrive in a tumultuous time. Here, we see Benjamin laying out an ethic for the critic and artist - a subdued but resilient heroism. The entire collection is eloquent testimony to the indomitable spirit of humanity under siege.
Belknap Press of Harvard UP, 2006, pap, 496 pp, € 27.00, 9780674022294
winkelwagen
Benjamin, Walter, Gershom Scholem (ed.)
The Correspondence of Walter Benjamin
Called 'the most important critic of his time' by Hannah Arendt, Walter Benjamin has only become more influential over the years, as his work has assumed a crucial place in current debates over the interactions of art, culture, and meaning. A 'natural and extraordinary talent for letter writing was one of the most captivating facets of his nature', writes Gershom Scholem in his Foreword to this volume; and Benjamin's correspondence reveals the evolution of some of his most powerful ideas, while also offering an intimate picture of Benjamin himself and the times in which he lived.
Chicago UP, 2012, pap, 651 pp, € 36.95, 9780226042381
winkelwagen
Benjamin, Walter, U. Marx e.a. (eds.)
The Archive
This work is an absorbing selection of Walter Benjamin's personal manuscripts, images, and documents from his own collection. The works of the great literary and cultural critic Walter Benjamin are a reservoir of texts, commentaries, scraps and fragments of everyday life, arts and dreams. This beautifully designed book gives an insight into Benjamin's habits of collecting and archiving through some of his most personal document. From notebooks in which every conceivable space is covered with handwriting, and a heartfelt traveller's series of postcards, to a sequence of Benjamin's own photographs, and lists that include a collection of his son Stefan's early words and sentences, this wonderful collection testifies to Benjamin's complex and kaleidoscopic passion for the ephemera of human life.
Verso, 2011, geb, 310 pp, € 24.95, 9781844671960
winkelwagen
Benjamin, W. & G. Adorno
Correspondence 1930-1940
Polity Press, 2008, geb, 300 pp, € 21.50, 9780745636696
winkelwagen
   
Ben-Menahem,Y. (ed )
Hilary Putnam
Contempory Philosophy in Focus, Cambridge University Press, 2005, pap, 273 pp, € 28.25, 0521012546
winkelwagen
   
Bennet, M., Daniel Dennet, Peter Hacker, John Searle
Neurowissenschat and Philosophie
Suhrkamp, 2010, geb, 300 pp, € 30.70, 9783518585429
winkelwagen
Benn, P.
Commitment
Most of us care about certain people and things, and some of these concerns become personal commitments, involving our values, our relationships, our work and our religious or political stances. But what is commitement, and why should it matter? Is social commitment - for example, to the family - being eroded by individualism or ironic detachment? And how should we deal with the potential tension between devotion to a life-stance, and the doubts prompted by pursuit of rational integrity? In this work, Piers Benn delves into the relationship between commitment and meaningful life, and asks whether commitment must be based on truth to provide such meaning. He also explores obstacles to commitment such as boredom, sloth and indifference. Drawing on his own experience of dithering and procrastination, he suggests that a sceptical, cautious attitude to important matters can be both a virtue and a real obstacle to human fulfillment. Piers Benn has lectured in philosophy at the universities of St Andrews and Leeds, and in medical ethics and law at Imperial College London.
Acumen Pub, 2011, pap, 160 pp, € 14.95, 9781844652310
winkelwagen
   
Benson, O. & J. Stangroom
Why Truth Matters
Continuum, 2007, pap, 202 pp, € 18.00, 9780826495280
winkelwagen
   
Benson, O. & J. Strangroom
Why Truth Matters
Continuum, 2006, geb, 202 pp, € 22.75, 0826476082 / 9780826476081
winkelwagen
   
Benso, S. and Brian Schroeder (eds.)
Between Nihilism and Politics
SUNY Series in Contemporary Italian Philosophy S., SUNY Press, 2010, geb, 256 pp, € 74.50, 9781438432854
winkelwagen
Bentham, Jeremy
The Panopticon Writings
Radical Thinkers, Verso, 2011, pap, 158 pp, € 21.95, 9781844676668
winkelwagen
Bentham, J., S.G. Engelmann (ed.)
Selected Writings
Yale University Press, 2011, pap, 547 pp, € 15.00, 9780300112375
winkelwagen
   
Bentz van den Berg, R.
Engelen in regenjas
Augustus, 2009, pap, 189 pp, € 18.90, 9789045702506
winkelwagen
   
Benzer, M.
The Sociology of Theodor Adorno
tb
Cambridge UP, 2011, geb, 280 pp, € 73.50, 9781107000094
winkelwagen
   
Berardi, F.
The Soul at Work: From Alienation to Autonomy
B2027
MIT Semiotext(e), 2009, pap, 229 pp, € 16.75, 9781584350767
winkelwagen
   
Bergen, C.
Over de grens. Filosofie op reis
Damon, 2005, pap, 255 pp, € 19.90, 9055736473
winkelwagen
   
Berger, A.A.
The Portable Postmodernist
Altamira Press, 2003, pap, 119pp, € 26.75, 0759103143
winkelwagen
   
Berger, A. (ed.)
Saul Kripke
This collection of essays on Saul Kripke and his philosophy is the first and only collection of essays to examine both published and unpublished writings by Kripke. Its essays, written by distinguished philosophers in the field, present a broader picture of Kripke's life and work than has previously been available to scholars of his thought. New topics covered in these essays include vacuous names and names in fiction, Kripke on logicism and de re attitude toward numbers, Kripke on the incoherency of adopting a logic, Kripke on colour words and his criticism of the primary versus secondary quality distinction, and Kripke's critique of functionalism. These essays not only present Kripke's basic arguments but also engage with the arguments and controversies engendered by his work, providing the most comprehensive analysis of his philosophy and writings available. This collection will become a classic in contemporary analytic philosophy.
Cambridge UP, 2011, geb, 374 pp, € 79.95, 9780521858267
winkelwagen
   
Berger, H.
Modern of voor-modern? Een vals dilemma
Damon, 2005, pap, 320 pp, € 19.90, 9055736120 / 9789055736126
winkelwagen
Berger, H.
Pleidooi voor meer zinnigheid
Met de opkomst van de natuurwetenschap begint Europa aan een nieuw tijdperk. En we tellen onze zegeningen: we leven langer en meer comfortabel, en ja, aan de horizon daagt de democratie. De wetenschap is een exclusief Europese prestatie, zegt Edmund Husserl. Maar waarom zegt dezelfde Husserl dat Europa in nood is? Waarom zegt men in het Oosten dat Europa zijn ziel heeft verloren? En binnen Europa protesteert de romantiek tegen de verlichting, - waarom? We kennen het antwoord. De eenzinnige taal van de natuurwetenschap is door de verlichting uitgeroepen tot maatstaf voor alle rationele taal. Meerzinnige taal zou niet of nauwelijks rationeel zijn. Jammer voor de talen van religie en kunst.

Berger is van mening dat het ratio-begrip van de verlichting te beperkt is. Hij keert de situatie om. Hij zoekt naar het 'moment' waarop de mens als meer dan biologisch wezen 'ontstaat'. Die eerste ontmoeting van mens en Werkelijkheid moet van een ongelofelijke intensiteit zijn geweest. Ze is te vergelijken met de kosmische Big Bang, het moment van opperste verdichting en hoogste temperatuur. Zo zouden uit de mentale Big Bang als eersten de meerzinnige talen ontstaan, nog steeds geconcentreerd en van hoge temperatuur. De eenzinnige taal van de wetenschap is dan een laat product van afkoeling en verdunning. Misschien helpt het als we dit feit onder ogen zien. Misschien verruimt het onze blik. Om daaraan bij te dragen is dit filosofie- boek ook een verhalen-boek geworden.

Damon, 2009, pap, 223 pp, € 19.90, 9789055738915
winkelwagen
   
Berger, H.
Werkelijkheid, aandacht & mystiek
te bestellen
Damon, 2006, pap, 213 pp, € 17.90, 9789055737116
winkelwagen
Berger, Herman
De Ethica van Spinoza. Een handreiking
Het werk van de Nederlandse filosoof Spinoza staat volop in de belangstelling. Niet alleen zijn politieke geschriften, maar ook zijn levenswerk, Ethica, drijft mee op de golf aan hernieuwde belangstelling. Dat is niet verwonderlijk. Het werk vormt immers de grondslag voor een goed begrip van Spinoza's ander werk. De Ethica zelf begrijpen is echter geen sinecure. In die wetenschap schreef de auteur met dit boek een commentaar op Spinoza's hoofdwerk, die de lezer een houvast biedt om Spinoza's ethische denken te begrijpen.

Naast een commentaar biedt het boek onvermijdelijk ook een interpretatie. De auteur houdt daarbij rekening met het onderzoek van De Dijn en Bartuschat en gaat met hen en met Spinoza uitgebreid in discussie.

Herman Berger is emeritus-hoogleraar systematische wijsbegeerte aan de Theologische Faculteit Tilburg en aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit van Tilburg.

Reeks: Omtrent Filosofie nr. 1, Garant, 2011, pap, 191 pp, € 21.90, 9789044127423
winkelwagen
   
Berg, F. van den
Filosofie voor een betere wereld
Houtekiet, 2009, pap, 176 pp, € 17.90, 9789089240538 / 9789045016474
winkelwagen
   
Berg, J. H. van den
Koude rillingen over de rug van Charles Darwin
Pelckmans / Klement, 2009, pap, 287 pp, € 23.50, 9789086870462
winkelwagen
   
Bergman, G.
Filosofie voor in bed, op het toilet, of in bad
Bzztoh, 2009, geb, 160 pp, € 8.95, 9789045309484
winkelwagen
   
Bergo, B., J. Cohen, R. Zagury-Orly
Judeities: Questions for Jacques Derrida
Perspectives in Continental Philosophy, Fordham UP, 2007, pap, 279 pp, € 21.00, 9780823226429
winkelwagen
Bergson, Henri
An Introduction to Metaphysics
Palgrave MacMillan, 2007, pap, € 21.95, 9780230517233
winkelwagen
Bergson, Henri
Essays over bewustzijn en verandering
'Wij praten over de verandering maar wij denken er niet aan. Wij zeggen dat verandering bestaat, dat alles verandert, dat verandering de essentie zelf van de dingen is. Dat zeggen wij inderdaad en dat herhalen wij, maar dat zijn slechts woorden. Wij redeneren en filosoferen alsof verandering niet bestaat. Om verandering te 'denken' en om die te zien moet een heel gordijn van vooroordelen opzij geschoven worden waarvan sommige kunstmatig zijn ontstaan op basis van filosofische beschouwingen en andere eigen zijn aan het gezond verstand.'

In 'Het mogelijke en het werkelijke' bekritiseert Bergson het mechanistische wereldbeeld en de filosofie die de onvoorspelbare nieuwheid van elk moment nooit heeft willen toegeven. In 'Hoe verandering wordt waargenomen' betoogt Bergson dat wij verandering als ondeelbaar moeten zien. Beweging en tijd zijn namelijk ondeelbaar. Ze hebben een reele duur. Bergson toont hiermee ook aan dat verleden en heden een geheel vormen en dat onze onderverdeling van de tijd wel een praktisch hulpmiddel is om er grip op te krijgen, maar de filosofische blik vertroebelt.

De Franse filosoof Henri Bergson (1859-1941) is vooral bekend door zijn hoofdwerk l'Evolution creatrice. In dit boek vinden we zijn latere essays. Opnieuw herneemt Bergson de thema's van zijn hoofdwerk: wat is verandering, wat is tijd en wat is bewustzijn? Hij buigt zich over de vraag wat bewustzijn is en wat dit met leven van doen heeft. En tot slot buigt hij zich over de vraag hoe het mogelijke en het werkelijke zich tot elkaar verhouden.

ISVW Uitgevers, 2014, geb, 144 pp, € 24.50, 9789491693212
winkelwagen
   
Bergson, Henri
Key Writings
Athlone Contemporary European Thinkers, Continuum, 2002, pap, 402 pp, € 53.50, 9780826457295
winkelwagen
Bergson, Henri
Tijd en vrije wil, essay over de onmiddellijke gegevenheden van het bewustzijn
In dit traktaat ontwikkelt de meesterlijke stilist Bergson een theorie van de geleefde tijd. Tegenover de tijd van de klok stelt Bergson de ervaring van de tijd als proces, als 'duur'.

Tijd en vrije wil is een van de filosofische hoofdwerken van Henri Bergson en verscheen in 1889. Bergson is een van de invloedrijkste filosofen van de twintigste eeuw. Het werk van Marcel Proust, Gilles Deleuze en in Nederland Joke Hermsen is ondenkbaar zonder deze grote denker.

Henri Bergson (1859-1941) was hoogleraar aan het College de France en lid van de Academie Francaise. In 1927 ontving hij de Nobelprijs voor de literatuur.

Grote klassieken, Boom, 2014, geb, 200 pp, € 30.50, 9789089531650
winkelwagen
Bergson, H. (vert. E. de Marez Oyens)
Lachen. Essay over de betekenis van het komische
Volgens de filosoof en Nobelprijswinnaar Henri Bergson (1859-1941) is iets komisch als een levend organisme iets van een automaat krijgt. Deze even simpele als plausibele stelling werkt hij uit in het invloedrijke opstel Lachen. Nog steeds is het een van de meest gelezen en meest verkochte studies van het komische.
Kleine Klassieken, Boom, 2010, pap, 133 pp, € 9.95, 9789085069027
winkelwagen
   
Berkeley, D.M.
Philosophical Writings
Cambridge Texts in the History of Philosophy, Cambridge UP, 2008, pap, 338 pp, € 24.90, 9780521707626
winkelwagen
   
Berkowitz, R., J. Katz & T. Keenan (eds)
Thinking in Dark Times. Hannah Arendt on Ethics and Politics
Fordham UP, 2009, 299 pp, pap, € 31.00, 9780823230761
winkelwagen
Berlin, I.
Twee opvattingen van vrijheid
Het werk van de filosoof Isaiah Berlin (1909-1997) vormt een van de krachtigste verdedigingen van het westerse pluralisme. Zijn beroemde opstel Twee opvattingen van vrijheid biedt een toegankelijke inleiding in zijn denken. Berlins scherpzinnige analyse van het vrijheidsbegrip bepaalt tot de dag van vandaag ons sociaal-politieke denken.
Boom Kleine Klassieken, Boom, 2010, pap, 104 pp, € 8.95, 9789085069034
winkelwagen
   
Berman, E
Radical, Religious, and Violent: The New Economics of Terrorism
B2027
MIT, 2009, geb, 280 pp, € 24.90, 9780262026406
winkelwagen
   
Bermudez, J.L.
Decision Theory and Rationality
T.b.
Oxford UP, 2011, pap, 198 pp, € 24.50, 9780199596249
winkelwagen
   
Bernstein, R. J.
The Pragmatic Turn
B2263
Polity, 2010, pap, 263 pp, € 23.90, 9780754649085
winkelwagen
   
Bernstein, R. J.
The Pragmatic Turn
B2263
Polity, 2010, geb, 263 pp, € 68.90, 9780754649085
winkelwagen
   
Berry, J.N.
Nietzsche and the Ancient Skeptical Tradition
T.b.
Oxford UP, 2011, geb, 272 pp, € 55.00, 9780195368420
winkelwagen
   
Berthold jr., F.
God, Evil, and Human Learning. A Critique and Revision of the Free Will Defense in Theodicy
SUNY, 2004, geb, 108 pp, € 38.50, 079146041x / 9780791460412
winkelwagen
   
Berto, F.
There s Something About Godel. The Complete Guide to the Incompleteness Theorem
B2093
Wiley-Blackwell, 2009, pap, 233 pp, € 22.90, 9781405197670
winkelwagen
   
Bertram, C.
Rousseau and The Social Contract
P.O.D.
Routledge Philosophy Guidebook Series, Routledge, 2003, pap, 214 pp, € 24.00, 0415201993
winkelwagen
   
Besmer, K.M.
Merleau-Ponty’s Penomenology
Continuum Studies in Continental Philosophy, Continuum, 2007, geb, 160 pp, € 104.95, 9780826495617
winkelwagen
   
Bewes, T. and Timothy Hall
Georg Lukacs: The Fundamental Dissonance of Existence. Aesthetics, Politics, Literature
Continuum, 2011, geb, 256 pp, € 77.95, 9781441157904
winkelwagen
   
Beyer, J. A.
A Comparison of Judeo-Christian Theism and Philosophical Naturalism as Explanatory Worldviews
Prijs onder voorbehoud.
Edwin Mellen Press, 2008, geb, 200 pp, € 86.50, 9780773453227
winkelwagen
   
Bhaskar, R.
A Realist Theory of Science
Radical Thinkers, 29, Verso, 2008, pap, 280 pp, € 12.50, 9781844672042
winkelwagen
Bhattacharyya, K.
Implications of Kant`s Philosophy. Kantadarsaner Tatparyya
This book is the first English translation of the classic philosophical treatise Kantadarsaner Tatparyya. Bhattacharyya combines the basic tenets of Kant to present it in terms of Indian philosophical traditions. The introduction discusses the need for the translation, the challenges involved, and the context of Bhattacharyya's interpretations and thought. The detailed notes and annotations to the translation guide the reader through a variety of concepts in Western and Indian philosophy, as well as comments on the Bengali text. This book will be of considerable interest to scholars, teachers, and students of Western and Indian philosophy.
Oxford, 2012, geb, 248 pp, € 38.50, 9780198077336
winkelwagen
Bieri, P.
Het handwerk van de vrijheid, over de ontdekking van de eigen wil
Wereldbibliotheek, 2006, geb, 415 pp, € 34.90, 9789028421615
winkelwagen
Bieri, Peter
Een manier van leven, over de vele vormen van menselijke waardigheid
Menselijke waardigheid is een universeel begrip. Het komt aan bod in het handvest van de Verenigde Naties en in dat van de Europese Unie. Maar wat bedoelen we er eigenlijk mee?

Met voorbeelden uit alledaagse situaties en uit de literatuur onderzoekt Peter Bieri hoe onze waardigheid wordt bepaald door de wijze waarop wij omgaan met anderen en met onszelf. Hij laat zien hoe die waardigheid tot uitdrukking komt in de manier waarop we begrippen als zelfstandigheid, waarachtigheid en zuivere betrekkingen tot maatstaf van ons handelen maken. Want waardigheid is geen abstract begrip, het is een manier van leven.

Wereldbibliotheek, 2015, geb, 384 pp, € 34.95, 9789028426054
winkelwagen
Bieri, Peter
Het handwerk van de vrijheid, over de ontdekking van de eigen wil
Wat betekent het voor een mens om vrij te zijn? Hoe vrij is onze wil? Van welke vrijheid gaan wij uit als wij anderen moreel beoordelen? En waarom is onze wilsvrijheid zo belangrijk?

Met deze hoogst actuele vragen houdt de filosoof Peter Bieri zich bezig in Het handwerk van de vrijheid. In korte, steeds varierende scenes laat hij schijnbaar rotsvaste opvattingen en ideeen net zo lang met elkaar in botsing komen tot het principe van een werkelijke vrijheid in beeld komt. Met het elan van een romancier toont Bieri ons welke vorm van vrijheid we door helder denken kunnen bereiken.

Wereldbibliotheek, 2015, pap, 412 pp, € 19.95, 9789028426092
winkelwagen
Bieri, Peter
Het handwerk van de vrijheid, over de ontdekking van de eigen wil
Wat betekent het voor een mens om vrij te zijn? Hoe vrij is onze wil? Van welke vrijheid gaan wij uit als wij anderen moreel beoordelen? En waarom is onze wilsvrijheid zo belangrijk?

Met deze hoogst actuele vragen houdt de filosoof Peter Bieri zich bezig in Het handwerk van de vrijheid. In korte, steeds varierende scenes laat hij schijnbaar rotsvaste opvattingen en ideeen net zo lang met elkaar in botsing komen tot het principe van een werkelijke vrijheid in beeld komt. Met het elan van een romancier toont Bieri ons welke vorm van vrijheid we door helder denken kunnen bereiken.

Wereldbibliotheek, 2006, geb, 412 pp, € 34.90, 9789028421615
winkelwagen
   
Bieri, Peter
Hoe willen wij leven?
Romanschrijver Pascal Mercier werd wereldberoemd met Nachttrein naar Lissabon. Als filosoof schreef hij onder zijn eigen naam Hoe willen wij leven?, waarin hij de vraag stelt die ook in zijn literaire werk voortdurend ter sprake komt: hoe kunnen wij zelf bepalen hoe ons leven zich voltrekt? Centraal daarbij staat voor hem de menselijke waardigheid. Zonder waardigheid kan zelfstandigheid immers niet bestaan. Met deze vraag naar onze autonomie werpt Bieri in Hoe willen wij leven? een nieuw licht op onze zelfkennis en identiteit.
Wereldbibliotheek, 2012, geb, € 15.90, 9789028424982
winkelwagen
Bindervoet, Erik, ( ill. Saskia Pfaeltzer)
Spinoza's achtbaan
Janus Dullemondt, een slimme maar enigszins onzekere leraar wiskunde aan een middelbare school, is groot bewonderaar en kenner van Spinoza's Ethica. Hij wil zijn leerlingen duidelijk maken wie Spinoza was, wat hij ons kan leren en waarom dat belangrijk is. Hij neemt ze mee in een filosofische achtbaan die hen langs leven en leer van Spinoza voert. Dat laat hen uiteindelijk niet onberoerd.

Saskia Pfaeltzer en Erik Bindervoet laten zien waarom de leer van Spinoza nog altijd actueel is. In tekst en beeld vertrekken ze vanaf het standbeeld van Spinoza vlak bij zijn geboortehuis, komen langs bekende en minder bekende gebeurtenissen uit zijn leven, en als ze zijn aanbeland in de klas van Janus Dullemondt, laten ze hem op zijn karakteristieke manier de leerlingen vertellen hoe en waarom Spinoza's Ethica een rol speelt in hun eigen leven.

Wereldbibliotheek, 2014, geb, 144 pp, € 24.95, 9789028425385
winkelwagen
   
Bingham, C, and Biesta, G.
Jacques Ranciere: Education, Truth, Emancipation
B2569
T&T Clark, 2010, pap, 170 pp, € 30.90, 9781441132161
winkelwagen
   
Binkley, S. Carpenter
The Concept of the Individual in Eighteenth-Century French Thought from the Enlightenment to the French Revolution
Prijs onder voorbehoud.
Edwin Mellen Press, 2008, geb, 152 pp, € 80.00, 9780773452756
winkelwagen
   
Bird, G.(ed.)
A Companion to Kant
Blackwell Companions to Philosophy, Blackwell, 2010, pap, 530 pp, € 38.95, 9781405197595
winkelwagen
Birnbacher, D.
Schopenhauer. De macht van de wil
Arthur Schopenhauer (1788-1860) was een Duits filosoof die in zijn werk aansluiting zocht bij Kant en zich tegelijkertijd sterk afzette tegen het denken van zijn tijdgenoot Hegel. Hij streefde naar een zekere symbiose van westers en oosters gedachtegoed en formuleerde een metafysica van de wil die vooral van betekenis is gebleken voor het werk van Nietzsche. Schopenhauer was een briljant schrijver en stilist; zijn invloed op de Duitse literatuur is tot op heden bespeurbaar.

Onder de negentiende-eeuwse filosofen was Schopenhauer een van de eersten die de rationaliteit van mens en wereld betwistten. Geen andere denker heeft met eenzelfde radicaliteit de optimistische grondtrek van de grote metafysische systemen van het Westen doorzien en als werkelijkheidsvreemd bekritiseerd. De gedachte dat 'achter' de ervaarbare wereld een sfeer van volmaakte Ideeen zou schuilgaan, dat een algoede en weldadige God zich over mens en wereld zou ontfermen, of dat in de geschiedenis het principe van de vooruitgang of een goddelijk heilsplan werkzaam zou zijn - dit alles wordt door Schopenhauer als louter wensdenken afgedaan en vervangen door het ontnuchterende beeld van een heilloze cirkelgang. Zo profileerde deze in veel opzichten geniale maar door gebrek aan erkenning verbitterde denker zich als de grote systematicus van het pessimisme.

Denkers, Klement / Pelckmans, 2010, pap, 160 pp, € 18.95, 9789086870622
winkelwagen
   
Bishop, R.
Baudrillard Now. Current Perspectives in Baudrillard Studies
Polity Books, 2009, pap, 181pp, € 21.95, 9780745647081
winkelwagen
Blackburn, Simon
Mirror, Mirror: The Uses and Abuses of Self-Love
Everyone deplores narcissism, especially in others. The vain are by turns annoying or absurd, offending us whether they are blissfully oblivious or proudly aware of their behavior. But are narcissism and vanity really as bad as they seem? Can we avoid them even if we try? In Mirror, Mirror, Simon Blackburn, the author of such best-selling philosophy books as Think, Being Good, and Lust, says that narcissism, vanity, pride, and self-esteem are more complex than they first appear and have innumerable good and bad forms. Drawing on philosophy, psychology, literature, history, and popular culture, Blackburn offers an enlightening and entertaining exploration of self-love, from the myth of Narcissus and the Christian story of the Fall to today's self-esteem industry.

A sparkling mixture of learning, humor, and style, Mirror, Mirror examines what great thinkers have said about self-love - from Aristotle, Cicero, and Erasmus to Rousseau, Adam Smith, Kant, and Iris Murdoch. It considers today's 'me'-related obsessions, such as the 'selfie', plastic surgery, and cosmetic enhancements, and reflects on connected phenomena such as the fatal commodification of social life and the tragic overconfidence of George W. Bush and Tony Blair. Ultimately, Mirror, Mirror shows why self-regard is a necessary and healthy part of life. But it also suggests that we have lost the ability to distinguish - let alone strike a balance - between good and bad forms of self-concern.

Simon Blackburn taught philosophy for many years at the University of Oxford, the University of North Carolina, Chapel Hill, and the University of Cambridge. He is the author of many books, including Think, Being Good, Lust, Truth, and The Oxford Dictionary of Philosophy.

Princeton UP, 2014, geb, 248 pp, € 24.50, 9780691161426
winkelwagen
Blackburn, Simon
Practical Tortoise Raising and other Philosophical Essays
Oxford UP, 2010, geb, 338 pp, € 33.95, 9780199548057
winkelwagen
Blackburn, Simon
The Seven Deadly Sins - Lust
Lust, says Simon Blackburn, is furtive, headlong, always sizing up opportunities. It is a trail of clothing in the hallway, the trashy cousin of love. But be that as it may, the aim of this delightful book is to rescue lust "from the denunciations of old men of the deserts, to deliver it from the pallid and envious confessor and the stocks and pillories of the Puritans, to drag it from the category of sin to that of virtue." Blackburn, author of such popular philosophy books as Think and Being Good, here offers a sharp-edged probe into the heart of lust, blending together insight from some of the world's greatest thinkers on sex, human nature, and our common cultural foibles. Blackburn takes a wide ranging, historical approach, discussing lust as viewed by Aristophanes and Plato, lust in the light of the Stoic mistrust of emotion, and the Christian fear of the flesh that catapulted lust to the level of deadly sin. He describes how philosophical pessimists like Schopenhauer and Sartre contributed to our thinking about lust and explores the false starts in understanding lust represented by Freud, Kinsey, and modern "evolutionary psychology." But most important, Blackburn reminds us that lust is also life-affirming, invigorating, fun. He points to the work of David Hume (Blackburn's favorite philosopher) who saw lust not only as a sensual delight but also "a joy of the mind." Written by one of the most eminent living philosophers, attractively illustrated and colourfully packaged, Lust is a book that anyone would lust over.
New York Public Library Lectures in Humanities, Oxford UP, 2003, geb, 166 pp, € 18.50, 9780195162004
winkelwagen
Blanchot, M. (trans. Paul, Z.)
Political Writings, 1953-1993
Fordham UP, 2010, pap, 200 pp, € 33.90, 9780823229987
winkelwagen
Blanken, Geert Jan
Kierkegaard, een inleiding in zijn leven en werk
Geen andere filosoof heeft zoveel over het concrete, dagelijkse bestaan geschreven als de Deense filosoof Soren Kierkegaard (1813-1855). Hij heeft vele lezers eeuwenlang weten te verbazen met zijn scherpe inzichten. Tot zijn intellectuele bewonderaars behoren filosofen als Ludwig Wittgenstein en beroemde auteurs als John Updike. Het overkoepelende thema in Kierkegaards werk en leven was 'jezelf worden', een proces dat zich niet voltrekt met piekervaringen en rustmomenten, maar in de realiteit van alledag. Geloven betekent voor Kierkegaard: in vertrouwen het leven omarmen zoals dat zich aandient. Overigens was Kierkegaards eigen verhouding met het 'gewone leven' tamelijk moeizaam: de relatie met zijn vader was problematisch en zijn liefdesleven kende weinig vreugde.
Ambo, 2013, pap, € 19.95, 9789026324932
winkelwagen
Bloch, E.
Atheism in Christianity
Verso, 2009, pap, 257 pp, € 21.00, 9781844673940
winkelwagen
   
Bloch, E. (J. Kreuzer, red.)
Grundfragen der Philosophie. Ausgewahlte Schriften
Heruitgave van Johann Kreuzer
Band 1, Suhrkamp, 2010, 450 pp, € 17.75, 9783518295656
winkelwagen
   
Bloch, E. (J. Kreuzer & U. Ruschig, red.)
Gesellschaft und Kultur. Ausgewahlte Schriften Band 2
Suhrkamp, 2010, 450 pp, € 17.75, 9783518295663
winkelwagen
Bloch, Ernst
Das Prinzip Hoffnung, 3 Bde
Das Prinzip Hoffnung, eine Summe von thomistischer Art, erlautert, mit dem Unscheinbarsten, den Wachtraumen beginnend und bei den Wunschbildern des erfullten Augenblicks endend, jenen Grundgedanken des Noch-nicht-Bewussten, der den Zweiundzwanzigjahrigen, nach seinem eigenen Bekenntnis, wie ein Blitz traf.

Jede Zeile dieser Enzyklopadie der Utopie ist durchpulst vom Rhythmus der Erwartung. Das Prinzip Hoffnung erscheint als eine antizipierende Fahrt zu einem Paradies, das neue Paradiese verspricht; denn eine Erfullung fur jetzt und immer kann es nicht geben, stets wird ein Rest bleiben, nie will sich das Mogliche ganz im Wirklichen materialisieren. Anders als Platon, Aristoteles und Hegel sieht Bloch im Sein nicht ein gewordenes, ewig fixiertes Phanomen; die Geschichte ist ihm nicht fertig, sie wandelt sich und wartet auf den Schlag, der Turen sprengt. Hatten in den letzten Jahren alle ausser dem einen geschwiegen, Das Prinzip Hoffnung allein, ein Dokument geheimnisvoller Poesie genugt, um die Behauptung zu wagen: Die deutsche Literatur hat Meister wie zu allen Zeiten, sie ist immer noch gross, sie hat nichts von ihrem Reichtum verloren. Man muss ihn nur sehen, man muss das Versprechen nur horen, man muss nur den Strom uberqueren. (Walter Jens)

Suhrkamp Taschenbucher Wissenschaft. Nr.554, Suhrkamp, 2013, pap, 1645 pp, € 38.50, 9783518281543
winkelwagen
Bloch, Ernst
The Principle of Hope, Volume 1
The Principle of Hope is one of the great works of the human spirit. It is a critical history of the utopian vision and a profound exploration of the possible reality of utopia. Even as the world has rejected the doctrine on which Bloch sought to base his utopia, his work still challenges us to think more insightfully about our own visions of a better world.

The Principle of Hope is published in three volumes: Volume 1 lays the foundations of the philosophy of process and introduces the idea of the Not-Yet-Conscious - the anticipatory element that Bloch sees as central to human thought. It also contains a remarkable account of the aesthetic interpretations of utopian "wishful images" in fairy tales, popular fiction, travel, theater, dance, and the cinema.

Volume 2 presents "the outlines of a better world." It examines the utopian systems that progressive thinkers have developed in the fields of medicine, painting, opera, poetry, and ultimately, philosophy. It is nothing less than an encyclopedic account of utopian thought from the Greeks to the present.

Volume 3 offers a prescription for ways in which humans can reach their proper "homeland," where social justice is coupled with an openness to change and to the future.

Studies in Contemporary German Social Thought, MIT, 1995, pap, 528 pp, € 42.75, 9780262521994
winkelwagen
Bloch, Ernst
The Principle of Hope, Volume 2
The Principle of Hope is one of the great works of the human spirit. It is a critical history of the utopian vision and a profound exploration of the possible reality of utopia. Even as the world has rejected the doctrine on which Bloch sought to base his utopia, his work still challenges us to think more insightfully about our own visions of a better world.

The Principle of Hope is published in three volumes: Volume 1 lays the foundations of the philosophy of process and introduces the idea of the Not-Yet-Conscious - the anticipatory element that Bloch sees as central to human thought. It also contains a remarkable account of the aesthetic interpretations of utopian "wishful images" in fairy tales, popular fiction, travel, theater, dance, and the cinema.

Volume 2 presents "the outlines of a better world." It examines the utopian systems that progressive thinkers have developed in the fields of medicine, painting, opera, poetry, and ultimately, philosophy. It is nothing less than an encyclopedic account of utopian thought from the Greeks to the present.

Volume 3 offers a prescription for ways in which humans can reach their proper "homeland," where social justice is coupled with an openness to change and to the future.

Studies in Contemporary German Social Thought, MIT, 1995, pap, 488 pp, € 37.50, 9780262522007
winkelwagen
Bloch, Ernst
The Principle of Hope, Volume 3
The Principle of Hope is one of the great works of the human spirit. It is a critical history of the utopian vision and a profound exploration of the possible reality of utopia. Even as the world has rejected the doctrine on which Bloch sought to base his utopia, his work still challenges us to think more insightfully about our own visions of a better world.

The Principle of Hope is published in three volumes: Volume 1 lays the foundations of the philosophy of process and introduces the idea of the Not-Yet-Conscious - the anticipatory element that Bloch sees as central to human thought. It also contains a remarkable account of the aesthetic interpretations of utopian "wishful images" in fairy tales, popular fiction, travel, theater, dance, and the cinema.

Volume 2 presents "the outlines of a better world." It examines the utopian systems that progressive thinkers have developed in the fields of medicine, painting, opera, poetry, and ultimately, philosophy. It is nothing less than an encyclopedic account of utopian thought from the Greeks to the present.

Volume 3 offers a prescription for ways in which humans can reach their proper "homeland," where social justice is coupled with an openness to change and to the future.

Studies in Contemporary German Social Thought, MIT, 1995, pap, 504 pp, € 37.50, 9780262522014
winkelwagen
   
Blom, Philipp
A Wicked Company: The Forgotten Radicalism of the European Enlightenment
by order
Basic Books, 2010, geb, 384 pp, € 28.00, 9780465014538
winkelwagen
   
Blom, Philipp
Het verdorven genootschap, de vergeten radicalen van de Verlichting
vertaald door P. Ruiter
Bezige Bij, De, 2010, geb, 444 pp, € 29.90, 9789023458319
winkelwagen
Bloois, Joost de
Badiou
De filosofie van Alain Badiou staat in het teken van 'het Evenement', de revolutionaire gebeurtenis die de status quo omverwerpt. Literatuurwetenschapper Joost de Bloois schreef voor de serie Profielen een heldere inleiding op leven en werk van deze Franse grootheid, een van de meest controversiele en spraakmakende denkers van vandaag. Een denker die een niet weg te denken invloed heeft op Slavoj Zizek en tal van andere dwarse hedendaagse filosofen.

Joost de Bloois doceert literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. In 2012 stelde hij een bundel opstellen samen van Badiou.

Profielen serie, Boom, 2013, pap, 120 pp, € 16.90, 9789461059772
winkelwagen
Bloom/ de Man/ Derrida/ Hartman/ Miller
Deconstruction and Criticism
Five essential and challenging essays by leading post-modern theorists on the art and nature of interpretation: Jacques Derrida, Harold Bloom, Geoffrey Hartman, Paul de Man, and J. Hillis Miller.
Continuum Impacts Changing Minds, Continuum, 2004, pap, 224 pp, € 21.00, 9780826476920
winkelwagen
   
Bobbio, N.
Liberalism and Democracy
By Order
Radical Thinkers Series, Verso Books, 2005, pap, 108 pp, € 11.00, 9781844670628
winkelwagen
   
Bocken, I. , M. Terpstra (red)
Religie en Rede: een dialoog, speldenprikjes tegen wederzijdse vooroordelen
te bestellen
Eburon, 2010, pap, 199 pp, € 19.90, 9789059723733
winkelwagen
Boer, Karin de
Kant's Kritiek van de zuivere rede, een leeswijzer
Kants Kritiek van de zuivere rede is de sleutel tot een van de belangrijkste boeken uit de moderne filosofie: de Kritiek van de zuivere rede. Door middel van korte inleidingen en een uitleg van de belangrijkste passages loodst Karin de Boer de lezer door Kants complexe denken.

De theorieen van Newton dwongen Kant om de aard en de reikwijdte van menselijke kennis opnieuw te bepalen. Zijn Kritiek van de zuivere rede reageert op de botsing tussen de oude metafysica en het moderne wereldbeeld door beide met elkaar te verbinden. Geniaal, maar allerminst eenvoudig. Dankzijdeze leeswijzer is Kants hoofdwerk nu ook voor niet filosofisch geschoolde lezers toegankelijk.

Dr. Karin de Boer is universitair docent aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze schreef onder andere Thinking in the Light of Time. Heideggers Encounter with Hegel(2000).

Boom, 2009, pap, 160 pp, € 15.90, 9789085066774
winkelwagen
Boer, Solange de (red)
Boris Groys in context
In het boek Logica van de verzameling stelt Boris Groys de vraag wat het voor een museum betekent om kunst te verzamelen. Elke verzameling is de uitkomst van bepaalde keuzes en verwijst daarmee tegelijkertijd naar hetgeen er geen deel van uitmaakt, naar hetgeen zich daarbuiten in 'het leven' of 'de werkelijkheid' bevindt. Die relatie keert terug in essays over avant-gardekunst, over de verhouding tussen het museum en moderne ideologieen, en over participatieve en installatiekunst.

De auteurs van de bundel Boris Groys in context nemen deze begrippen als uitgangspunt en plaatsen het werk van Groys in een breder perspectief. Met bijdragen van Dirk van Bastelaere, Claire Bishop, Bram Ieven, Rudi Laermans, Steven ten Thije en Camiel van Winkel, een tekst van Kazimir Malevitsj en een interview met Boris Groys door Johan Hartle.

Boris Groys is filosoof, essayist en kunstcriticus. Van zijn hand verschenen onder andere Gesamtkunstwerk Stalin, Uber das Neue, Art Power, Einfuhrung in die Anti-Philosophie en Going Public.

Octavo, 2013, pap, 192 pp, € 12.50, 9789490334116
winkelwagen
Boer, Theo de, Ger Groot
Religie zonder God. Een dialoog
Hoewel de godsdienst voortdurend wordt dood verklaard, weigert hij hardnekkig te verdwijnen. Maar de manier waarop gelovigen denken over God en het heilige is niet meer dezelfde als vijftig jaar geleden.

Wat kan godsdienst nog betekenen? Blijft er van de religie nog iets meer over dan een verzameling rituelen, aangevuld met het vage besef dat er in het leven 'iets meer' moet zijn dan het banale hier en nu? Valt er nu nog iets redelijks te zeggen over transcendentie, het hart van de religie zelf?

In plaats van te willen spreken als een wetenschap zal de theologie zich moeten laten inspireren door het denken van Pascal en Levinas, zo betoogt De Boer. Groot pleit daartegenover voor een materialistische benadering van de godsdienst waarin het religieuze handelen centraal staat.

Oratio is de essay-reeks van Uitgeverij Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht op vraagstukken op het gebied van religie, cultuur en filosofie. U vindt het overzicht via deze link

Reeks Oratio, Uitgeverij Sjibbolet, 2013, pap, 119 pp, € 17.95, 9789491110054
winkelwagen
Boer, Theo de, Peter Henk Steenhuis
Denken over dichten. Hartstocht en rede komen in contact
In Denken over dichten gaan Peter Henk Steenhuis en Theo de Boer, de man die poezie en filosofie als geen ander kan verbinden, op zoek naar de onvermoede dimensies van de poezie. Zij nemen je als lezer mee in een wereld waarin het onzegbare onder woorden wordt gebracht. Het resultaat is een rijk geillustreerd lees- en kijkboek waarin het werk van uiteenlopende dichters toegankelijk wordt gemaakt: van Baudelaire tot Kouwenaar, van Kopland tot Antjie Krog.
Lemniscaat, 2011, geb, 261 pp, € 39.95, 9789047703556
winkelwagen
   
Boethius
The Consolation of Philosophy
Translated by David R. Slavitt. Introduction by Seth Lerer. B2296
Harvard UP, 2010, pap, 175 pp, € 17.50, 9780674048355
winkelwagen
   
Boey, K.
Gezichten van de mens bij Paul Ricoeur
Garant, 2008, pap, 133 pp, € 15.00, 9789044122794
winkelwagen
Bogdan, R. J.
Minding Minds. Evolving a Reflexive Mind by Interpreting Others
Mental reflexivity, or metamentation -- a mind thinking about its own thoughts -- underpins reflexive consciousness, deliberation, self-evaluation, moral judgment, the ability to think ahead, and much more. Yet relatively little in philosophy or psychology has been written about what metamentation actually is, or about why and how it came about. In this book, Radu Bogdan proposes that humans think reflexively because they interpret each other's minds in social contexts of cooperation, communication, education, politics, and so forth. As naive psychology, interpretation was naturally selected among primates as a battery of practical skills that preceded language and advanced thinking. Metamentation began as interpretation mentally rehearsed: through mental sharing of attitudes and information about items of common interest, interpretation conspired with mental rehearsal to develop metamentation.Drawing on philosophical, psychological, and evolutionary perspectives, Bogdan analyzes the main phylogenetic and ontogenetic stages through which primates' abilities to interpret other minds evolve and gradually create the opportunities and resources for metamentation. Contrary to prevailing views, he concludes that metamentation benefits from, but is not a predetermined outcome of, logical abilities, language, and consciousness.
MIT Press, 2003, pap, 215pp, € 19.00, 9780262524186
winkelwagen
   
Bogdan, R. J.
Our Own Minds. Sociocultural Grounds for Self-Consciousness
MIT press, 2010, geb, 216 pp, € 32.95, 9780262026376
winkelwagen
   
Bogue, Ronald
Deleuze's Wake. Tributes and Tributaries
Contemporary Continental Philosophy, SUNY, 2004, pap, 190 pp, € 27.50, 9780791460184
winkelwagen
   
Bohm, D. , F. D. Peat
Science, Order, and Creativity
Routledge Classics, Routledge, 2010, pap, 330 pp, € 22.95, 9780415584852
winkelwagen
   
Bonta, M. & J. Protevi
Deleuze and Geophilosophy. A Guide and Glossary
BY ORDER
Edinburgh UP, 2004, pap, 214 pp, € 32.00, 0748618392
winkelwagen
Boomkens, Rene
Erfenissen van de verlichting. Basisboek cultuurfilosofie
Cultuurfilosofie is een vakgebied waarvoor de belangstelling de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Met dit boek, Erfenissen van de Verlichting, biedt Rene Boomkens een unieke inleiding in de belangrijke vraagstukken in de cultuurfilosofie. Op een toegankelijke wijze en met veel voorbeelden introduceert hij tal van denkers die hebben bijgedragen aan de rijkgeschakeerde geschiedenis van dit vakgebied.

Erfenissen van de Verlichting analyseert cultuur in de context van grote thema's, zoals de publieke ruimte, kunst en media, globalisering en de toekomst van de filosofie in de eenentwintigste eeuw. Het centrale motief in deze inleiding is de historische spanningsverhouding tussen Verlichting en Romantiek, die de afgelopen drie eeuwen de cultuurfilosofie gevormd heeft. Dit boek is bij uitstek geschikt voor studenten filosofie en media- en communicatiewetenschappen en voor studenten aan kunstacademies. Bovendien is het een voortreffelijk naslagwerk voor vakfilosofen en cultuurbeoefenaars.

Boom, 2010, pap, 450 pp, € 34.50, 9789461050014
winkelwagen
Boon, Mieke, Peter Henk Steenhuis
Filosofie van het kijken. Kunst in ander perspectief
Museumbezoekers blijven gemiddeld negen seconden voor een schilderij staan. Veel te kort om er recht aan te doen. Kun je beter leren kijken? Langer, intensiever, met een ruimere blik? Jazeker, zo blijkt uit de gesprekken die journalist Peter Henk Steenhuis voerde met filosofe Mieke Boon. De aanpak van Boon en Steenhuis leidt tot vragen die je in de meeste kunstboeken niet aantreft. Vragen over kunst als meditatie, over aangeleerde gevoelens en ons romantische zelfbeeld, over balans en evenwicht, over de manier waarop we kijken en oordelen.
Lemniscaat, 2009, geb, 256 pp, € 34.50, 9789047700289
winkelwagen
Bor, Jan
OnZen. Over moderne spiritualiteit
Waarom een boekje over moderne spiritualiteit? Omdat de haren van filosoof Jan Bor recht overeind gaan staan bij de honderden nieuwe sektes die ons land inmiddels rijk is en die hun inspiratie uit het Oosten putten. Zelf heeft Bor veel ervaring met zen opgedaan. Zen zou de ultieme weg naar innerlijke vrijheid zijn. Net als andere religies - want dat is het - roept zen echter op tot het volgen van een leer en praktijk en tot afhankelijkheid van een geestelijk leider. Daarom zegt Bor: stink er niet in! Volg je eigen hart, zoek je eigen weg en voed je daarbij met 's werelds grootste filosofieen. Dat is een moderne invulling van moderne spiritualiteit.

Jan Bor (1946) is filosoof. Hij publiceerde onder meer De verbeelding van het denken, waarvan meer dan 100.000 exemplaren werden verkocht, Op de grens van het denken, Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie en Wat is wijsheid?. In 2015 verscheen zijn laatste boek, Mondriaan filosoof.

Prometheus Bert Bakker, 2016, pap, 112 pp, € 15.00, 9789035142800
winkelwagen
Bor, Jan
Wat is wijsheid? een filosofische zoektocht
Filosofen gaan er prat op dat ze denken. Maar filosofie betekent eigenlijk 'liefde voor de wijsheid'. Hoe doe je dat, de wijsheid liefhebben? Verleid je haar met denken alleen? Jan Bor is filosoof, zenboeddhist, publicist en vader. In Wat is wijsheid? stelt hij dat filosofie boven alles een passie is, een bezield denken. Met denken alleen kom je er dus niet. Je moet filosoof zijn met hart en ziel. Hoe word je dat? In dit essay doet Bor verslag van zijn gepassioneerde zoektocht naar wijsheid.
Wat is wijsheid? Dat je het uiteindelijk niet weet, maar je in het besef daarvan openstelt voor het wonder van het bestaan. Het is dus geen kwestie van weten, maar een kwestie van doen: de volledige aanvaarding van dat mysterie. Daarin bloeit je hart open.
Jan Bor (1946) is filosoof. Hij was (samen met Errit Petersma) redacteur en samensteller van De verbeelding van het denken, waarvan meer dan 100.000 exemplaren zijn verkocht. Daarnaast schreef hij Filosofie in een notendop en Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie.
Bert Bakker, 2012, pap, 113 pp, € 9.95, 9789035137011
winkelwagen
Bor, Jan, E. Petersma
De verbeelding van het denken, druk 8
verschijnt sept 2014
Atlas Contact, 2013, pap, ca 400 pp, € 39.95, 9789025439415
winkelwagen
   
Boros, G.
The Secularization of Religious Emotions in Spinoza: Hope and Fear, Love, and Generosity
Mededelingen vanwege het Spinozahuis, 89, Damon, 2007, pap, 25 pp, € 4.30, 9789055738847
winkelwagen
   
Borradori, G.
Philosophy in a Time of Terror. Dialogues with Jurgen Habermas and Jacques Derrida
University of Chicago Press, 2003, geb, 208pp, € 29.90, 0226066649
winkelwagen
   
Bortel, P. van (red.)
Wat heet beschaving? Rogers Scrutons cultuur- en onderwijskritiek
Pelckmans/ Klement, 2011, pap, 239 pp, € 22.50, 9789086870691
winkelwagen
Bos, R. ten
Het geniale dier. Een andere antropologie
Boom, 2009, pap, 280 pp, € 25.90, 9789085061359
winkelwagen
Bos, R. ten
Stilte, geste, stem. Een filosofisch drieluik
Dieren praten in gebaren. in zijn nieuwe boek gaat Rene ten Bos in op deze oude filosofische gedachte. hij laat zien dat het gebaar een dimensie opent die vooraf gaat aan de taal. Juist daarom wordt het verbonden met een morele oprechtheid die talige wezens kwijt lijken te zijn. Door taal kunnen mensen hun gevoelens immers verborgen houden. Zij kunnen bij verliefdheid, woede of jaloezie bijvoorbeeld zeggen dat er niets of iets anders aan de hand is.

Stilte, geste, stem is een filosofisch drieluik over de momenten waarop non-verbaliteit in de plaats treedt van gesproken taal. Stilte verwijst daarbij naar de afwezigheid van taal en geluid. Geste staat voor het moment waarop het doen belangrijker wordt dan het zeggen. Stem duidt ten slotte op het pure geluid dat (nog) geen taal is. op de hem eigen meeslepende en aanstekelijke wijze ontsluit Ten Bos een veelal onderdrukt domein van affecten, waarin de mens keer op keer de controle dreigt kwijt te raken.

Boom, 2011, pap, 235 pp, € 18.00, 9789085068334
winkelwagen
Bossche, M. van den en Bremmers, C.
De actualiteit van Martin Heideggers Zijn en tijd
Damon, 2007, pap, 232 pp, € 18.90, 9789055737895
winkelwagen
   
Bossche, M. van den (red.)
Zinsneden
Damon, 2003, geb, 188pp, € 14.90, 9055734381 / 9789055734382
winkelwagen
Botton, Alain de
Het nieuws, een gebruiksaanwijzing
Er zit doorgaans geen handleiding bij het nieuws, want het volgen wordt geacht een doodgewone, hoogst eenvoudige, voor de hand liggende en onopmerkelijke bezigheid te zijn, net als ademhalen of met je ogen knipperen. Na een pauze van meestal niet langer dan een nacht (en vaak veel korter: als we ons erg rusteloos voelen, gaan we al na een minuut of drie, vier door de knieen) onderbreken we abrupt de dingen waar we mee bezig zijn om het nieuws te volgen. Waarom doen we dat? En wat doet al dat nieuws in de loop der jaren met ons? Aan de hand van de meest uiteenlopende nieuwsfragmenten, die Alain de Botton aan een grondiger analyse onderwerpt dan de schrijvers ervan zullen hebben beoogd, laat hij zien dat die universele en vanzelfsprekende gewoonte heel wat vreemder is dan we denken. Ook geeft hij een aantal tips om ons niet gek te laten maken door het nieuws. Zijn project is zowel instructief als utopisch: het werpt niet alleen de vraag op wat nieuws op dit moment is, maar ook wat het ooit zou kunnen zijn.
Atlas Contact, 2014, pap, 192 pp, € 18.95, 9789045025469
winkelwagen
Botton, Alain de
Meer denken over seks - hoe doe je dat?
Seks is een belangrijk onderdeel van ons leven en er is al veel over gesproken en geschreven. Alain de Botton doet dit op een geheel vernieuwende en verfrissende manier, waardoor je nieuwe inzichten krijgt in je al dan niet aanwezige seksleven. Weinigen van ons voelen zich 'normaal' als het gaat om seksualiteit, door ideeen die wij onszelf hierover opleggen. Alain de Botton bekijkt gevoelige onderwerpen als overspel, begeerte, pornografie en impotentie vanuit een subjectief standpunt, wat tot verrassende inzichten leidt. Volgens hem heeft een succesvol seksleven meer te maken met wat er zich in het hoofd van de mens afspeelt dan in zijn lichaam.
School of Life, Arbeiderspers, 2012, pap, 176 pp, € 14.95, 9789029585064
winkelwagen
Botton, Alain de
Ode aan de arbeid, druk 2
Waarom werken we eigenlijk?
Welk nut heeft ons werk voor onszelf en voor de rest van de wereld?
En waarom laten we werk zo'n prominente plaats innemen in ons leven dat we er zelfs onze identiteit aan ontlenen?

Alain de Botton gaat op zoek naar de antwoorden op die vragen en volgt verschillende mensen tijdens hun werkzaamheden, van tonijnvissers op de Malediven tot accountants in Londen. Het resultaat is een ode aan de intelligentie, eigenaardigheid, schoonheid en verschrikkingen van de moderne werkomgeving, met als opmerkelijke conclusie dat werk, naast liefde, de belangrijkste factor is die zin kan geven aan ons bestaan.

Olympus, 2012, pap, ca 352 pp, € 15.00, 9789046703403
winkelwagen
Botton, Alain de
Proeven van liefde
In het vliegtuig van Parijs naar Londen wordt de mannelijke hoofdpersoon van Proeven van liefde verliefd op Chloe. 'En juist omdat ik steeds meer het gevoel kreeg dat we precies bij elkaar pasten (ze maakte niet alleen mijn zinnen af, ze maakte mijn leven compleet) kon ik mij absoluut niet voorstellen dat ik Chloe misschien gewoon toevallig had ontmoet. Terwijl hij het verhaal van hun opbloeiende relatie vertelt, filosofeert hij over de belangrijke thema's die daarbij de kop opsteken: idealisatie, eerlijkheid, overspel en seks. Proeven van liefde is een feest van herkenning voor iedereen die ooit verliefd is geweest, voor iedereen eigenlijk.
Olympus, 2013, pap, 232 pp, € 10.00, 9789046703960
winkelwagen
Botton, Alain de
Religie voor atheisten, een heidense gebruikersgids
Proberen te bewijzen dat God niet bestaat kan een geliefd tijdverdrijf zijn voor atheisten, maar waar het werkelijk om gaat is niet zozeer de vraag of er een God is, maar hoe je verder redeneert wanneer je hebt besloten dat Hij er niet is. In dit uiterst originele boek betoogt Alain de Botton dat de seculiere samenleving veel kan leren van religies als het gaat om zaken als gemeenschapszin, ethiek, onderwijs en kunst. Religie voor atheisten zet de dogmatische kanten van religies overboord, waarna er enkele aspecten uit gefilterd worden die troostrijk kunnen zijn voor de sceptische hedendaagse mens.
Atlas Contact, 2012, pap, 320 pp, € 15.00, 9789045022574
winkelwagen
Botton, Alain de, John Armstrong
Kunst als therapie
In Kunst als therapie geeft Alain de Botton samen met de filosofische kunsthistoricus John Armstrong een antwoord op de vraag 'Wat is het nut van kunst?'. Een boeiend en toegankelijk boek met 150 voorbeelden van de therapeutische waarde van kunst, architectuur en design. De Botton stelt dat niet de herkomst van een schilderij van belang is, maar de emotie die het oproept. Aan de hand van de thema's liefde, natuur, geld en politiek laat hij zien hoe deze kunstobjecten ons kunnen begeleiden, vermanen en troosten. Hoe kunst ons kan helpen een betere versie van onszelf te worden. Dit boek geeft ons een dieper begrip van kunst en van onszelf. Fascinerend voor zowel kunstliefhebbers als kunstbarbaren.
Terra, 2013, geb, 240 pp, € 35.00, 9789089895851
winkelwagen
Botul, J.-B.
Het seksuele leven van Kant. Over de kuisheid van Kants kritische denken
Kant werd door zijn aanbidders en biografen altijd afgeschilderd als een man die leefde in volkomen kuisheid. Hij bleef ongetrouwd en had geen minnares. Echte filosofen horen, omwille van hun filosofische werken, ook niet gehuwd te zijn, volgens Kant. In dit boek toont de Franse filosoof Jean-Baptiste Botul aan dat Kant wel degelijk oog had voor het vrouwelijk schoon. Hij koos er echter voor om, als een soort monnik van de geest, teruggetrokken te leven omdat hij getrouwd was met de Rede.
Agora, 2004, pap, 94 pp, € 12.50, 9789039108901
winkelwagen
Boucher, G.
Understanding Marxism
Marxism as an intellectual movement has been one of the most important and fertile contributions to twentieth-century thought. No social theory or political philosophy today can be taken seriously unless it enters a dialogue, not just with the legacy of Marx, but also with the innovations and questions that spring from the movement that his work sparked, Marxism.

Marx provided a revolutionary set of ideas about freedom, politics and society. As social and political conditions changed and new intellectual challenges to Marx’s social philosophy arose, the Marxist theorists sought to update his social theory, rectify the sociological positions of historical materialism and respond to philosophical challenges with a Marxist reply. This book provides an accessible introduction to Marxism by explaining each of the key concepts of Marxist politics and social theory. The book is organized into three parts, which explore the successive waves of change within Marxist theory and places these in historical context, while the whole provides a clear and comprehensive account of Marxism as an intellectual system.

Understanding Movements in Modern Thought, Acumen Publishing, 2012, pap, 260 pp, € 22.50, 9781844655212
winkelwagen
Boucher, G.
Understanding Marxism
Marxism as an intellectual movement has been one of the most important and fertile contributions to twentieth-century thought. No social theory or political philosophy today can be taken seriously unless it enters a dialogue, not just with the legacy of Marx, but also with the innovations and questions that spring from the movement that his work sparked, Marxism.

Marx provided a revolutionary set of ideas about freedom, politics and society. As social and political conditions changed and new intellectual challenges to Marx's social philosophy arose, the Marxist theorists sought to update his social theory, rectify the sociological positions of historical materialism and respond to philosophical challenges with a Marxist reply. This book provides an accessible introduction to Marxism by explaining each of the key concepts of Marxist politics and social theory. The book is organized into three parts, which explore the successive waves of change within Marxist theory and places these in historical context, while the whole provides a clear and comprehensive account of Marxism as an intellectual system.

Understanding Movements in Modern Thought, Acumen Publishing, 2012, pap, 260 pp, € 41.00, 9781844655212
winkelwagen
   
Boundas, E. ( ed. )
Deleuze and Philosophy
Deleuze Connections, Edinburgh, 2006, pap, 234 pp, € 34.50, 0748624805 / 9780748624805
winkelwagen
   
Bourdieu, Pierre
On Television
Wiley-Blackwell, 2011, pap, 100 pp, € 15.50, 9780745652160
winkelwagen
   
Bourgeois, P.
Philosophy at the Boundary of Reason. Ethics and Postmodernity
Using Ricoeur's ethicomoral position, advances an alternative, more viable ethics than that of deconstruction.
SUNY, 2001, pap, 278 pp, € 25.00, 9780791448229
winkelwagen
   
Bove, C.M.
Language and Politics in Julia Kristeva. Literature, Art, Therapy
SUNY, 2006, pap, 172 pp, € 20.50, 9780791466506
winkelwagen
   
Bowden, P. & J. Mummery
Understanding Feminism
Understanding Movements in Modern Thought, Acumen, 2009, geb, 199 pp, € 23.00, 9781844651955
winkelwagen
   
Bowell, T., G. Kemp
Critical Thinking: A Concise Guide. Third Edition
Routledge, 2009, pap, 336 pp, € 21.90, 9780415471831
winkelwagen
   
Bowman, P. and Richard Stamp
Reading Ranciere. Critical Dissensus
Continuum, 2011, pap, 288 pp, € 78.50, 9781441190376
winkelwagen
   
Bowman, P. and R. Stamp ( eds )
The Truth of Zizek
Continuum, 2007, pap, 240 pp, € 26.50, 9780826490612
winkelwagen
   
Bowman, P. (eds)
The Rey Chow Reader
B2195
Columbia UP, 2010, pap, 289 pp, € 27.00, 9780231149952
winkelwagen
   
Boylan, M.
The Good, the True and the Beautiful
Continuum, 2008, geb, 240 pp, € 21.50, 9781847061577
winkelwagen
   
Boyle, D. A.
Descartes on Innate Ideas
Continuum Studies in Philosophy, Continuum, 2009, geb, 177 pp, € 84.50, 9781847061904
winkelwagen
   
Boym, S.
Another Freedom. The Alternative History of an Idea
B2296
The University of Chicago Press, 2010, geb, 360 pp, € 31.00, 9780226069739
winkelwagen
Bracken, H.M.
Descartes
Outlining the major ideas and achievements of the great French thinker Rene Descartes, this is an introductory guide to a man whose ground-breaking theories have been rocking the status quo for over three centuries. From his birth into the brave new scientific world of Copernicus and Galileo to his demise and the unusual fate of his body, this book first presents a sound introduction to the context of Descartes's life and thought. Harry M. Bracken then draws on the words of Descartes himself to introduce the philosopher's controversial theories on the dualism of mind and body and the supremacy of the rational ideal, before providing a sharp analysis of the continuing role of Rene Descartes in our own philosophical and moral landscape.
Oneworld Philosophers, Oneworld, 2002, pap, 152 pp, € 15.00, 9781851682942
winkelwagen
   
Bracken, H.M.
Descartes
B2367
Oneworld Beginners Guides, Oneworld Publications, 2010, pap, 169 pp, € 15.50, 9781851687589
winkelwagen
   
Bradley, B.
Well-Being and Death
T.B.
Oxford UP, 2011, pap, 222 pp, € 24.50, 9780199596256
winkelwagen
Braeckman, Johan
De ongelovige Thomas heeft een punt, een handleiding voor kritisch denken
De apostel Thomas geloofde niet dat Jezus uit de dood was opgestaan. Hij eiste bewijzen. Christus nam het hem kwalijk: 'Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven.' Maar Thomas had een punt. Buitengewone beweringen vragen om buitengewone bewijzen. Niemand is immuun voor pseudowetenschap, bijgeloof en irrationeel denken. We leggen makkelijk valse verbanden, maken verkeerde statistische inschattingen, zijn kwetsbaar voor drogredenen en vertrouwen te veel op onze waarneming en ons geheugen. Ook intelligente mensen ontsnappen hier niet aan. Zij zijn bovendien meer bedreven in het verdedigen en rationaliseren van aantoonbaar foute overtuigingen.

In De ongelovige Thomas heeft een punt bespreken de auteurs historische en actuele denkbeelden die hun wortels vinden in drogredenen, foutieve intuities en cognitieve valkuilen. Naast klassieke pseudowetenschappen, zoals parapsychologie, homeopathie, creationisme en psychoanalyse, passeren andere opvattingen de revue, zoals het geloof in het monster van Loch Ness, complottheorieen, telepathie, de lijkwade van Turijn, klopgeesten en mirakels.
Braeckman en Boudry verduidelijken de verschillen tussen wetenschap en pseudowetenschap, tussen kritisch en onkritisch denken, en tussen zin en onzin. Iedereen die de kwaliteit van zijn denken wil bevorderen, heeft baat bij dit boek.
Linkeroever, 2011, pap, 288 pp, € 22.50, 9789089241887
winkelwagen
   
Braembussche, A. van den
Postmodernisme een intertekstueel woordenboek
Damon, 2007, geb, 352 pp, € 22.90, 9789055737901
winkelwagen
   
Brague, R.
The Law of God. The Philosophical History of an Idea
Chicago, 2007, geb, 365 pp, € 33.95, 9780226070780
winkelwagen
   
Brague, R.
The Legend of the Middle Ages. Philoshopical Explorations of Medieval Christianity, Judaism, and Islam
T.B.
Chicago UP, 2011, pap, 304 pp, € 20.95, 9780226070810
winkelwagen
Brague, Remi
Europa, de Romeinse weg. Een essay
In Europa, de Romeinse weg ontwikkelt Remi Brague zijn theorie over de excentriciteit van de Europese cultuur. Als enige cultuur eist deze geen originaliteit voor zich op, maar is ze zich ervan bewust te steunen op het erfgoed van andere culturen (Grieken, joden, christenen). Daarin volgt zij de 'Romeinse weg', het voorbeeld van de Romeinen die zich evenzeer schatplichtig wisten aan andere culturen. Dit te erkennen, en voort te bouwen op wat anderen hebben gecreeerd, schept openheid en mogelijkheden tot vernieuwing. Rond dit inzicht ontwikkelt Brague een fascinerende beschavingstheorie, waarin hij op tal van manieren het excentrische karakter van de Europese cultuur aantoont.

Remi Brague (1947) doceerde Griekse, Romeinse en Arabische filosofie aan de Sorbonne in Parijs en middeleeuwse filosofie aan de universiteit van Munchen. In 2009 won hij de Grand Prix de Philosophie van de Academie Francaise voor zijn hele oeuvre.

Klement, 2013, pap, 255 pp, € 23.50, 9789086871148
winkelwagen
Braidotti, R.
Nomadic Subjects. Embodiment and sexual difference in contemporary feminist theory. Second edition
For more than fifteen years, Nomadic Subjectshas guided discourse in continental philosophy and feminist theory, exploring the constitution of contemporary subjectivity, especially the concept of difference within European philosophy and political theory. Rosi Braidotti's creative style vividly renders a productive crisis of modernity. From a feminist perspective, she recasts embodiment, sexual difference, and complex concepts through relations to technology, historical events, and popular culture. This thoroughly revised and expanded edition retains all but two of Braidotti's original essays, including her investigations into epistemology's relation to the "woman question;" feminism and biomedical ethics; European feminism; and the possible relations between American feminism and European politics and philosophy. A new piece integrates Deleuze and Guattari's concept of the "becoming-minoritarian" more deeply into modern democratic thought, and a chapter on methodology explains Braidotti's methods while engaging with her critics. A new introduction muses on Braidotti's provocative legacy.
Columbia UP, 2011, pap, 334 pp, € 25.00, 9780231153898
winkelwagen
Braidotti, R.
Nomadic Theory. The Portable Rosi Braidotti
Rosi Braidotti's nomadic theory outlines a sustainable modern subjectivity as one in flux, never opposed to a dominant hierarchy yet intrinsically other, always in the process of becoming, and perpetually engaged in dynamic power relations both creative and restrictive. Nomadic theory offers an original and powerful alternative for scholars working in cultural and social criticism and has, over the past decade, crept into continental philosophy, queer theory, and feminist, postcolonial, techno-science, media, and race studies, as well as into architecture, history, and anthropology. This collection provides a core introduction to Braidotti's nomadic theory and its innovative formulations, which playfully engage with Deleuze, Foucault, Irigaray, and a host of political and cultural issues.
Gender and Culture, Columbia UP, 2012, geb, 402 pp, € 79.50, 9780231151900
winkelwagen
Braidotti, R.
Nomadic Theory. The Portable Rosi Braidotti
Rosi Braidotti's nomadic theory outlines a sustainable modern subjectivity as one in flux, never opposed to a dominant hierarchy yet intrinsically other, always in the process of becoming, and perpetually engaged in dynamic power relations both creative and restrictive. Nomadic theory offers an original and powerful alternative for scholars working in cultural and social criticism and has, over the past decade, crept into continental philosophy, queer theory, and feminist, postcolonial, techno-science, media, and race studies, as well as into architecture, history, and anthropology. This collection provides a core introduction to Braidotti's nomadic theory and its innovative formulations, which playfully engage with Deleuze, Foucault, Irigaray, and a host of political and cultural issues.
Gender and Culture, Columbia UP, 2012, pap, 402 pp, € 27.00, 9780231151917
winkelwagen
Brainard, Marcus
Belief and its Neutralization. Husserl's System of Phenomenology in Ideas I
Presenting the first step-by-step commentary on Husserl's Ideas I, Marcus Brainard's Belief and Its Neutralization provides an introduction not only to this central work, but also to the whole of transcendental phenomenology. Brainard offers a clear and lively account of each key element in Ideas I, along with a novel reading of Husserl, one which may well cause scholars to reconsider many long-standing views on his thought, especially on the role of belief, the effect and scope of the epoche, and the significance of the universal neutrality modification.
Contemporary Continental Philosophy, SUNY, 2002, pap, 311 pp, € 39.50, 9780791452202
winkelwagen
   
Brandhorst, K.
Descartes` Meditations on First Philosophy
T.B.
Indiana UP, 2011, geb, 224 pp, € 79.95, 9780253356154
winkelwagen
   
Brandhorst, K.
Descartes Meditations on First Philosophy
B2011
Edinburgh Philosophical Guides, Edinburgh UP, 2010, geb, 213 pp, € 73.90, 9780748634798
winkelwagen
   
Brandhorst, K.
Descartes Meditations on First Philosophy
B2011
Edinburgh Philosophical Guides, Edinburgh UP, 2010, pap, 213 pp, € 22.90, 9780748634804
winkelwagen
   
Brandom, R. B.
Reason in Philosophy. Animating Ideas
Tb.
Belknap Press, 2009, 248 pp, € 29.50, 9780674034495
winkelwagen
   
Brandom, R.B.
Between Saying & Doing: Towards an Analytic Pragmatism
Oxford UP, 2008, geb, 251 pp, € 28.50, 9780199542871
winkelwagen
   
Brandom - Wanderer, J.
Robert Brandom
Philosophy Now, Acumen, 2008, pap, 240 pp, € 22.95, 9781844650880
winkelwagen
Brandt, Reinhard (Hg.)
Die Macht des Vierten. Uber eine Ordnung der europaischen Kultur
In den neun Beitragen dieses Bandes wird die Bedeutung der Denkfigur des Vierten in der Philosophie seit Platon bis Schopenhauer exemplarisch demonstriert, herausgestellt und reflektiert.
Blaue Reihe, Meiner, 2013, pap, 352 pp, € 27.50, 9783787325146
winkelwagen
Bransen, Jan
Je brein of je leven
'Thuis zijn in je leven - dat is een hele kunst, een prestatie van jewelste. Je kunt het ook niet uitbesteden, thuis zijn in je leven. Niet aan de overheid. Niet aan een goeroe, een expert, of een coach. Niet aan je linkerhand of aan je stem. Niet aan een maagband. En ook niet aan je brein. Je zou niet weten hoe.'

Zonder er erg bij stil te staan heb je de sleutel al in het slot gestoken, de sleutel omgedraaid en de deur geopend. Je hebt het op de automatische piloot gedaan. Maar hoe werkt zoiets eigenlijk? Heeft je hand, puur op routine, de deur geopend? Of was het je brein, dat zelfstandig heeft besloten de deur open te maken zonder dat jij je er zelfs maar van bewust was. Of was jij het toch zelf?

Jan Bransen, winnaar van de Socrates Wisselbeker 2014, laat aan de hand van dit soort alledaagse voorbeelden zien dat je lichaam en je brein van alles doen, maar dat jij, de lezer, de enige bent die het eigen leven leeft. Alleen jij beleeft hoe fijn het is om deuren te openen. Alleen jij zult je aangesproken voelen als er vragen over jouw gedrag worden gesteld. En alleen jij zult de lol van het denken beleven tijdens het zoeken naar antwoorden op die vragen.

Jan Bransen (1958) is hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Met Laat je niets wijsmaken (2013) won hij de Socrates Wisselbeker, de prijs voor het meest prikkelende filosofieboek. Ook zijn Word filosoof, onlangs heruitgebracht bij ISVW uitgevers, was genomineerd voor deze prijs. Daarnaast publiceerde hij in het Nederlands onder meer Filosofie en Ironie (1992; herdruk in 2012) en Drie modellen van het menselijk handelen (1999). Hij is oprichter van het tijdschrift Philosophical Explorations en columnist van iFilosofie.

ISVW Uitgevers, 2014, pap, 83 pp, € 12.50, 9789491693380
winkelwagen
Bransen, Jan
Laat je niets wijsmaken. Over de macht van experts en de kracht van gezond verstand
Onze samenleving verwetenschappelijkt. Steeds meer onderdelen van het gewone leven worden gedomineerd door een vocabulaire dat ontwikkeld, bewaakt en behartigd wordt door de wetenschap. Met als gevolg dat wij de begrippen die we nodig hebben om onszelf te begrijpen uiteindelijk zelf niet meer kunnen begrijpen.

Dit boek gaat over de twijfelachtige rol die het voortdurende onderscheid tussen leek en deskundige speelt in verschillende domeinen van ons moderne bestaan. De auteur laat zien dat de vaardigheden waarover mensen in de onmiddellijkheid van het alledaagse leven beschikken een groter bereik en een grotere draagkracht hebben dan we onder invloed van de opmars van wetenschappelijk geschoolde experts zijn gaan denken. Hoger onderwijs voor allen heeft niet zozeer met de toegankelijkheid van de wetenschap te maken, maar met de bekrachtiging van ons gezonde verstand en onze onderzoekende houding.

Klement, 2013, pap, 200 pp, € 19.90, 9789086871186
winkelwagen
Bransen, Jan
Word zelf filosoof
Met filosofische vaardigheden sta je sterker in discussies. De media overspoelen ons met allerlei meningen en we hebben er zelf ook nogal wat. Dit boek leert je om het kaf van het koren te scheiden. En aan de hand van allerlei voorbeelden en gedachte-experimenten laat filosoof Jan Bransen zien hoe filosofische vaardigheden helpen bij het vormen van een degelijke eigen mening. Hij neemt de lezer mee op een reis door het hedendaagse meningencircuit, van het subtielgroffe taalgebruik van Paul de Leeuw, tot de retoriek van populistische politici, de opiniestukken over de vermeende verhuftering van de samenleving en het alledaagse geroddel op het werk.

Jan Bransen (1958) is hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde onder meer Filosofie en ironie. Fantastische opmerkingen over de toekomst van een traditie (1992), Drie modellen van het menselijk handelen (1999) en Laat je niets wijsmaken (2013). Hij is oprichter van het tijdschrift Philosophical Explorations

ISVW Uitgevers, 2010/2014, pap, 231 pp, € 14.95, 9789491693359
winkelwagen
Braver, L.
Groundless Grounds. A Study of Wittgenstein and Heidegger
Ludwig Wittgenstein and Martin Heidegger are two of the most important--and two of the most difficult--philosophers of the twentieth century, indelibly influencing the course of continental and analytic philosophy, respectively. In Groundless Grounds, Lee Braver argues that the views of both thinkers emerge from a fundamental attempt to create a philosophy that has dispensed with everything transcendent so that we may be satisfied with the human. Examining the central topics of their thought in detail, Braver finds that Wittgenstein and Heidegger construct a philosophy based on original finitude--finitude without the contrast of the infinite.

In Braver's elegant analysis, these two difficult bodies of work offer mutual illumination rather than compounded obscurity. Moreover, bringing the most influential thinkers in continental and analytic philosophy into dialogue with each other may enable broader conversations between these two divergent branches of philosophy. Braver's meticulously researched and strongly argued account shows that both Wittgenstein and Heidegger strive to construct a new conception of reason, free of the illusions of the past and appropriate to the kind of beings that we are.

MIT Press, 2012, geb, 354, € 51.95, 9780262016896
winkelwagen
   
Braver, L.
Heideggers Later Writings
Readers Guides, Continuum, 2009, pap, 157 pp, € 16.50, 9780826439673
winkelwagen
Braybrooke, David
Natural Law Modernized
Hobbes, Locke, Hume, and Rousseau are classic modern philosophers, widely consulted in matters of ethics and political theory. In this provocative study David Braybrooke challenges received scholarly opinion by arguing that these canonical theorists took St Thomas Aquinas as their point of reference, reinforcing rather than departing from his natural law theory. The natural law theory of St Thomas Aquinas is essentially a secular theory, says Braybrooke. He argues that Hobbes, Locke, Hume, and Rousseau share a core of thought that not only has roots in St Thomas but offers an alternative to other ethical theories now current. According to Braybrooke, this surviving and reinforced core qualifies as an ethical theory viable by the most sophisticated standards, meeting the main challenges of analytical metaethics, and thus standing up to the scrutiny that any ethical theory must undergo in contemporary philosophical discussions. Braybrooke's study takes the reader into a rich and compelling intellectual universe, one in which medieval natural law theory, widely ignored as obsolete, survives robustly through the modern canon and into the third millennium.
University of Toronto Press, 2003, pap, 351 pp, € 27.00, 9780802086440
winkelwagen
Breebaart, Leonie e.a.
Durf te twijfelen. Hoe filosofen kijken naar de actualiteit
'Hoe weet je dat zo zeker?' is de vraag die in dit boek wordt voorgelegd aan spraakmakende denkers op uiteenlopende vakgebieden: van Ton Derksen tot Simone van Saarloos, van Ignaas Devisch tot Maaike Meijer.

Durf te twijfelen is speels geillustreerd, rijk aan voorbeelden en er komen vele terreinen aan bod: rechtspraak, kunst en kitsch, journalistiek, politiek, liefde en seks, techniek, natuur, religie, economie, onderwijs, gezondheidszorg en natuurlijk ook de tegenhanger van de twijfel: geloof. Het idee voor Durf te twijfelen! is ontstaan op de filosofieredactie van dagblad Trouw. Het boek is samengesteld door redacteur en columnist Leonie Breebaart, die speciaal voor deze uitgave ook de inleiding en de slotbeschouwing heeft geschreven. De overige bijdragen zijn van Marc van Dijk, Maurice van Turnhout, Peter Henk Steenhuis en Merel Kamp.

Lemniscaat, 2016, pap, 164 pp, € 14.95, 9789047708834
winkelwagen
Breeur, R.
De tijd bestaat niet. Essays over domheid, vrijheid en emoties
Dit boek is een uitnodiging tot en een inleiding in het filosofisch bedrijf. Filosofie begint met het inzicht dat er zoiets bestaat als een domme vraag. Die is er in twee varianten: de vraag is dom omdat er geen antwoord op kan worden gegeven of omdat ze verkeerd is gesteld. Uiteindelijk gaat filosofie over het basale onderscheid tussen domme en interessante waarheden. Zij keert zich, eventueel op een don quichoteske wijze, tegen domheid.

Als filosoof krijg je de waarheid die je verdient. Die waarheid vloeit voort uit de problemen die je stelt en ontwikkelt en uit de waarde van je inzichten. Wie domme vragen stelt, moet geen diepgaande en subtiele waarheden verwachten: cliches en triviale inzichten zijn de oogst.

Tegen deze achtergrond gaat Roland Breeur in op de verhouding tussen tijd en bewustzijn, leven en geschiedenis, vrijheid en verbeelding. Hij schept op basis van gedachten van Nietzsche, Proust, Sartre en Deleuze een context om filosofisch over deze thema's na te denken.

Roland Breeur doceert moderne en hedendaagse wijsbegeerte aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte aan de KU Leuven. Hij publiceert hoofdzakelijk over Franse denkers en schrijvers, of over fenomenologische thema's als bewustzijn en tijd, lichamelijkheid en subjectiviteit. Eerder verscheen van zijn hand onder meer Autour de Sartre: la conscience mise a nu (2005) en Vrijheid en bewustzijn: essays over Descartes, Bergson en Sartre (2002).

Kristalpaleis reeks voor eigentijdse filosofie, Vantilt, 2012, pap, 292 pp, € 22.50, 9789460040924
winkelwagen
Bregman, Rutger, Jesse Frederik
Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers
Essay maand van de filosofie 2015

Het gebeurt niet vaak dat een wetenschap zo op haar grondvesten schudt. Sinds de financiele crisis blijkt het ene na het andere economische model, leerstuk of dogma rijp voor de prullenbak. En als er een thema is waar de oude zekerheden sneuvelen, dan is het ongelijkheid. Terwijl de Franse econoom Thomas Piketty furore maakt met zijn dikke pil over de terugkeer van het kapitaal, wijzen nu ook grote spelers als het IMF, de OESO en de Wereldbank op de gevaren van te grote welvaartsverschillen.

Maar het Nederlandse debat over ongelijkheid? Dat is slaapverwekkend als altijd. 'De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen', zegt links. Rechts haalt vervolgens de schouders op en ziet nivelleren als een kwestie van jaloezie.

In dit essay doorbreken Rutger Bregman en Jesse Frederik de patstelling. Op een reis langs oude denkers, van Aristoteles tot Marx, laten ze zien dat er niets vanzelfsprekends is aan ongelijkheid. De regels van het spel - de machtsverhoudingen, de wetten, de moraal en ga zo maar door - maken dat sommigen rijk worden en anderen arm. In de overtuiging dat economen te weinig weten van filosofie, en filosofen te weinig van economie, tillen Frederik en Bregman de discussie naar een hoger plan. Het is tijd om die oude filosofische vraag opnieuw te stellen: welke rijkdom is echt verdiend?

Rutger Bregman (1988) en Jesse Frederik (1989) zijn werkzaam voor het journalistieke platform De Correspondent. Bregman is historicus en publiceerde onder meer De geschiedenis van de vooruitgang, bekroond met de Liberales-prijs, en Gratis geld voor iedereen. Frederik is economisch journalist en columnist

Lemniscaat, 2015, pap, € 7.95, 9789047706830
winkelwagen
   
Brender, N. & L. Krasnoff (red)
New Essays on the History of Autonomy
Cambridge, 2004, geb, 213 pp, € 76.25
winkelwagen
Breton, Stanislas
A Radical Philosophy of Saint Paul
Stanislas Breton's A Radical Philosophy of Saint Paul, which focuses on the political implications of the apostle's writings, was an instrumental text in Continental philosophy's contemporary "turn to religion." Reading Paul's work against modern thought and history, Breton helped launch a reassessment of Marxism, introduce secular interpretations of biblical and theological traditions, develop "radical negativity" as a critical category, and rework modern political ideas through a theoretical lens
Columbia UP, 2011, pap, 170 pp, € 30.95, 9780231151054
winkelwagen
   
Brewer, T.
The Retrieval of Ethics
POD
Oxford UP, 2009 / 2011, geb, 352 pp, € 56.95, 9780199557882
winkelwagen
   
Brink, G. van den
Moderniteit als opgave: Een antwoord aan relativisme en conservatisme
SUN, 2007, pap, 315 pp, € 29.50, 9789085063940
winkelwagen
   
Brink, G. van den
Orientatie in de filosofie
te bestellen
Boekencentrum, 2002, pap, 388 pp, € 27.50, 9789023907107
winkelwagen
Bristow, W.F.
Hegel and the Transformation of Philosophical Critique
William F. Bristow presents an original and illuminating study of Hegel's hugely influential but notoriously difficult Phenomenology of Spirit. Hegel describes the method of this work as a 'way of despair', meaning thereby that the reader who undertakes its inquiry must be open to the experience of self-loss through it. Whereas the existential dimension of Hegel's work has often been either ignored or regarded as romantic ornamentation, Bristow argues that it belongs centrally to Hegel's attempt to fulfil a demanding epistemological ambition. With his Critique of Pure Reason, Kant expressed a new epistemological demand with respect to rational knowledge and presented a new method for meeting this demand. Bristow reconstructs Hegel's objection to Kant's Critical Philosophy, according to which Kant's way of meeting the epistemological demand of philosophical critique presupposes subjectivism, that is, presupposes the restriction of our knowledge to things as they are merely for us. Whereas Hegel in his early Jena writings rejects Kant's critical project altogether on this basis, he comes to see that the epistemological demand expressed in Kant's project must be met. Bristow argues that Hegel's method in the Phenomenology of Spirit takes shape as his attempt to meet the epistemological demand of Kantian critique without presupposing subjectivism. The key to Hegel's transformation of Kant's critical procedure, by virtue of which subjectivism is to be avoided, is precisely the existential or self-transformational dimension of Hegel's criticism, the openness of the criticizing subject to being transformed through the epistemological procedure.
Oxford, 2012, pap, 274 pp, € 26.90, 9780199645275
winkelwagen
   
Brittain, C. C.
Adorno and Theology
B2569
Philosophy and Theology, T&T Clark, 2010, pap, 238 pp, € 20.90, 9780567261083
winkelwagen
Broackes, J. (ed)
Iris Murdoch, Philosopher. A Collection of Essays
Iris Murdoch was a notable philosopher before she was a notable novelist and her work was brave, brilliant, and independent. She made her name first for her challenges to Gilbert Ryle and behaviourism, and later for her book on Sartre (1953), but she had the greatest impact with her work in moral philosophy--and especially her book The Sovereignty of Good (1970). She turned expectantly from British linguistic philosophy to continental existentialism, but was dissatisfied there too; she devised a philosophy and a style of philosophy that were distinctively her own. Murdoch aimed to draw out the implications, for metaphysics and the conception of the world, of rejecting the standard dichotomy of language into the 'descriptive' and the 'emotive'. She aimed, in Wittgensteinian spirit, to describe the phenomena of moral thinking more accurately than the 'linguistic behaviourists' like R. M. Hare. This 'empiricist' task could be acheived, Murdoch thought, only with help from the idealist tradition of Kant, Hegel, and Bradley. And she combined with this a moral psychology, or theory of motivation, that went back to Plato, but was influenced by Freud and Simone Weil. Murdoch's impact can be seen in the moral philosophy of John McDowell and, in different ways, in Richard Rorty and Charles Taylor, as well as in the recent movements under the headings of moral realism, particularism, moral perception, and virtue theory. This volume brings together essays by critics and admirers of Murdoch's work, and includes a longer Introduction on Murdoch's career, reception, and achievement. It also contains a previously unpublished chapter from the book on Heidegger that Murdoch had been working on shortly before her death, and a Memoir by her husband John Bayley. It gives not only an introduction to Murdoch's important philosophical life and work, but also a picture of British philosophy in one of its heydays and at an important moment of transition.
Oxford UP, 2011, geb, 385 pp, € 49.95, 9780199289905
winkelwagen
   
Broadie, A.
A History of Scottish Philosophy
Edinburgh UP, 2009, geb, 304 pp, € 94.50, 9780748616275
winkelwagen
   
Brooks, R. O. (ed.)
Cicero and Modern Law
Cicero and Modern Law contains the best modern writings on Cicero's major law related works, such as the Republic, On Law, On Oratory, along with a comprehensive bibliography of writings on Cicero's legal works. These works are organized to reveal the influence of Cicero's writings upon the history of legal thought, including St. Thomas, the Renaissance, Montesquieu and the U.S. Founding Fathers. Finally, the articles include discussions of Cicero's influence upon central themes in modern lega thought, including legal skepticism, republicanism, mixed government, private property, natural law, conservatism and rhetoric. The editor offers an extensive introduction, placing these articles in the context of an overall view of Cicero's contribution to modern legal thinking.
Philosophers and Law, Ashgate, 2011, geb, 662 pp, € 243.50, 9780754628941
winkelwagen
   
Brooks, R. O. & J. B. Murphy (eds.)
Augustine and Modern Law
St. Augustine and Roman law are the two bridges from Athens and Jerusalem to the world of modern law. Augustine's almost eerily modern political realism was based upon his deep appreciation of human evil, arising from his insights into the human personality, the product of his reflections on his own life and the history of his times. These insights have traveled well through the ages and are mirrored in the pages of Aquinas, Luther and Calvin, Reinhold Niebuhr, and Hannah Arendt. The articles in this volume describe the life and world of Augustine and the ways in which he conceived both justice and law. They also discuss the little recognized Augustinian contributions to the field of modern hermeneutics - the discipline which informs the art of legal interpretation. Finally, they include Augustine's valuable discussion of church/state relations, the law of just wars, and proper role and limits of coercion, and the procreative dimensions of marriage. The volume also includes an extremely useful, definitive bibliography of Augustine and the law, and will leave readers with an increased appreciation of the contributions which Augustine has made to the history of jurisprudence. No one can read Augustine and these articles on his view of the law without taking away a new view of the law itself.
Philosophers and Law, Ashgate, 2011, geb, 572 pp, € 210.90, 9780754628941
winkelwagen
   
Broughton, J.
Descartes Method of Doubt
Princeton UP, 2003, pap, 217pp, € 19.90, 9780691117324
winkelwagen
   
Broughton, J., J. Carriero (eds)
A Companion to Descartes
B2604
Blackwell Companions to Philosophy, Wiley-Blackwell, 2008 / 2011, pap, 542 pp, € 42.00, 9781444337846
winkelwagen
   
Brown, A.
Personal Responsibility. Why it Matters
B2194
Continuum, 2009, pap, 214 pp, € 17.90, 9781847063991
winkelwagen
Brown, C. R. & W.E. Morris
Starting with Hume
This book presents a new introduction to Hume, guiding the student through the key concepts of Hume's work by examining the overall development of his ideas. David Hume is widely regarded as an influential English thinker in the history of philosophy. His contributions to a huge range of philosophical debates are still as significant now as they were in the eighteenth century. Covering all the key concepts of his work, "Starting with Hume" provides an accessible introduction to the ideas Hume Clearly structured according to Hume's central ideas, the book leads the reader through a thorough overview of the development of his thought, resulting in a more thorough understanding of the roots of his philosophical concerns.
Continuum, 2012, pap, 184 pp, € 19.50, 9781847065308
winkelwagen
   
Brown, J.R.
Laboratory of the Mind
2nd edition
Routledge, 2010, pap, 256pp, € 31.00, 978415996532
winkelwagen
   
Brown, K.
Nietzsche and Embodiment. Discerning Bodies and Non-Dualism
Contemporary Continental Philosophy, SUNY, 2006, pap, 228 pp, € 31.00, 0791466523 / 9780791466520
winkelwagen
   
Bruckner, P.
Gij zult gelukkig zijn !
De Nederlandse editie is uitverkocht, maar klik hier voor de Engelse editie
Boom, 2002, pap, 221 pp, € 23.90, 9789053527795
winkelwagen
Bruckner, P.
Paradox of Love
The sexual revolution is justly celebrated for the freedoms it brought - birth control, the decriminalization of abortion, the liberalization of divorce, greater equality between the sexes, women's massive entry into the workforce, and more tolerance of homosexuality. But as Pascal Bruckner, one of France's leading writers, argues in this lively and provocative reflection on the contradictions of modern love, our new freedoms have also brought new burdens and rules - without, however, wiping out the old rules, emotions, desires, and arrangements: the couple, marriage, jealousy, the demand for fidelity, the war between constancy and inconstancy. It is no wonder that love, sex, and relationships today are so confusing, so difficult, and so paradoxical.

Drawing on history, politics, psychology, literature, pop culture, and current events, this book - a best seller in France - exposes and dissects these paradoxes. With his customary brilliance and wit, Bruckner traces the roots of sexual liberation back to the Enlightenment in order to explain love's supreme paradox, epitomized by the 1960s oxymoron of free love: the tension between freedom, which separates, and love, which attaches. Ashamed that our sex lives fail to live up to such liberated ideals, we have traded neuroses of repression for neuroses of inadequacy, and we overcompensate: "Our parents lied about their morality," Bruckner writes, but "we lie about our immorality."

Mixing irony and optimism, Bruckner argues that, when it comes to love, we should side neither with the revolutionaries nor the reactionaries. Rather, taking love and ourselves as we are, we should realize that love makes no progress and that its messiness, surprises, and paradoxes are not merely the sources of its pain - but also of its pleasure and glory.
Princeton UP, 2012, geb, 266 pp, € 28.50, 9780691149141
winkelwagen
   
Bruckner, P.
The Tyranny of Guilt. An Essay on Western Masochism
Fascism, communism, genocide, slavery, racism, imperialism - the West has no shortage of reasons for guilt. And, indeed, since the Holocaust and the end of World War-II, Europeans in particular have been consumed by remorse. But Pascal Bruckner argues that guilt has now gone too far. It has become a pathology, and even an obstacle to fighting today's atrocities. Bruckner, one of France's leading writers and public intellectuals, argues that obsessive guilt has obscured important realities. The West has no monopoly on evil, and has destroyed monsters as well as created them - leading in the abolition of slavery, renouncing colonialism, building peaceful and prosperous communities, and establishing rules and institutions that are models for the world. The West should be proud - and ready to defend itself and its values. In this, Europeans should learn from Americans, who still have sufficient self-esteem to act decisively in a world of chaos and violence. Lamenting the vice of anti-Americanism that grips so many European intellectuals, Bruckner urges a renewed transatlantic alliance, and advises Americans not to let recent foreign-policy misadventures sap their own confidence. This is a searing, provocative, and psychologically penetrating account of the crude thought and bad politics that arise from excessive bad conscience.
Princeton UP, 2010, geb, 239 pp, € 27.50, 9780691143767
winkelwagen
   
Bruckner, P.
Tirannie van het berouw. Essay over het europese masochisme
De Nederlandse editie is uitverkocht, maar klik hier voor de Engelse editie
SUN, 2007, pap, 176 pp, € 24.90, 9789085064503
winkelwagen
Bruckner, Pascal
Perpetual Euphoria. On the Duty to be Happy
Happiness today is not just a possibility or an option but a requirement and a duty. To fail to be happy is to fail utterly. Happiness has become a religion - one whose smiley-faced god looks down in rebuke upon everyone who hasn't yet attained the blessed state of perpetual euphoria. How has a liberating principle of the Enlightenment - the right to pursue happiness - become the unavoidable and burdensome responsibility to be happy? How did we become unhappy about not being happy - and what might we do to escape this predicament? In "Perpetual Euphoria", Pascal Bruckner takes up these questions with all his unconventional wit, force, and brilliance, arguing that we might be happier if we simply abandoned our mad pursuit of happiness. Gripped by the twin illusions that we are responsible for being happy or unhappy and that happiness can be produced by effort, many of us are now martyring ourselves - sacrificing our time, fortunes, health, and peace of mind - in the hope of entering an earthly paradise. Much better, Bruckner argues, would be to accept that happiness is an unbidden and fragile gift that arrives only by grace and luck.
Princeton UP, 2011, geb, 244 pp, € 30.95, 9780691143736
winkelwagen
   
Bubbio, P.D., P. A. Quadrio (eds)
The Relationship of Philosophy to Religion Today
tb
Cambridge Scolars Press, 2011, geb, 240 pp, € 54.95, 9781443826648
winkelwagen
   
Buchanam e.a.
Deleuze and the Schizoanalysis of Cinema
Continuum, 2008, pap, 155 pp, € 28.00, 9781847061287
winkelwagen
Buchanan, A.
Better Than Human: The Promise and Perils of Enhancing Ourselves
Is it ethical for medical science to do more than treat illness--to actually make us "better than human"? Currently the U.S. military is searching for a drug that will allow soldiers to stop sleeping, completely--and tests have already been conducted on promising candidates. In fact, scientists are presently investigating many ways to alter our DNA and give us abilities that we currently lack--much as we produce genetically modified fish and crops. Where do we draw the line, between using medical science to improve our lives, and providing an unfair advantage enjoyed only by those who afford it? In Better than Human, noted bioethicist Allen Buchanan grapples with the ethical dilemmas of the medical revolution now upon us. Biomedical enhancements, he writes, can make us smarter, have better memories, be stronger, quicker, have more stamina, live much longer, be more resistant to disease and to the frailties of aging, and enjoy richer emotional lives. They can even improve our character, or at least strengthen our powers of self-control. One problem, he argues, is that the debate over these enhancements has divided into polar extremes--into denunciations of meddling in the natural (or divine) order, or else a heady optimism that we can cure all that ails humanity. In fact, Buchanan notes, the human genome has always been unstable, and intervention is no offense against nature. But we must be aware of the danger of unintended consequences of these enhancements, and avoid the risk that only the wealthy will enjoy enhancements, exacerbating social inequalities. "Allen Buchanan has, throughout his career, shown an almost uncanny ability to see the issues on the horizon of professional ethics," writes leading bio-ethicist Tom Beauchamp. In Better than Human, Buchanan takes readers on a fascinating tour of that horizon, laying out a reasoned, practical path to reach it safely.
Oxford, 2012, geb, 256 pp, € 18.50, 9780199797875
winkelwagen
   
Buchanan, I.
Deleuze and Guattari's Anti-oedipus: A Reader's Guide
Reader's Guides, Continuum, 2008, pap, 192 pp, € 18.50, 9780826491497
winkelwagen
   
Buchanan, I.
Frederic Jameson
Live Theory Series, Continuum, 2006, pap, 176 pp, € 19.90, 9780826491091
winkelwagen
   
Buchanan, I. & A. Parr (eds)
Deleuze and the Contemporary World
Edinburgh University Press, 2006, pap, 256 pp, € 34.50, 0748623426 / 9780748623426
winkelwagen
   
Buchanan, I. & G. Lambert (eds)
Deleuze and Space
BY ORDER
Deleuze Connections Series, Edinburh UP, 2006, pap, 245 pp, € 35.00, 9780748618743
winkelwagen
   
Buchanan, I., M. Swiboda (eds)
Deleuze and Music
By Order
Edinburgh UP, 2004, pap, 223 pp, € 31.60, 0748618694
winkelwagen
   
Budick, S.
Kant and Milton
Tb
Harvard UP, 2010, 330 pp, € 48.90, 9780674050051
winkelwagen
Buekens, F. en E. Oger (red.)
Denken in alle staten: Amerikaanse filosofen vandaag
De Amerikaanse filosofie is vandaag vitaler dan ooit. Nooit eerder trof men in haar geschiedenis zoveel oorspronkelijke denkers aan. En opvallend is ook de diversiteit van standpunten, richtingen, problematieken en thema's die erin aan bod komt. Het is niet eenvoudig hierin een rode draad te ontdekken, maar alle filosofen die in dit boek aan bod komen zou je min of meer analytische denkers kunnen noemen - met aan het ene uiterste de logicus en taalfilosoof W.V.Quine en aan het andere uiterste Richard Rorty, die verbanden met de klassieke continentale thema's onderzoekt. Daartussen ligt een breed spectrum van opvattingen en theorieen die bijna allemaal met veel realiteitszin onze common sense opvattingen over de wereld trachten te expliciteren. De bijdragen zijn geschreven door specialisten ter zake, maar gericht op brede toegankelijkheid voor een groot publiek.
Klement/ Pelckmans, 2005, pap, 238 pp, € 21.95, 9789077070734
winkelwagen
Bull, M.
Anti-Nietzsche
He has dominated contemporary thought, being the touchstone for Freud, Heidegger, Deleuze, Lyotard, Bataille, Foucault, Derrida, Adorno and Weber. Nietzsche remains what he wanted to be - the limit-philosopher of a modernity that never ends. In this provocative, sometimes disturbing book, Bull argues that merely to reject Nietzsche is not to escape his lure. His appeals to our desire for victory, our creativity, our very humanity are seductions we cannot resist simply by disagreeing with him. Only by "reading like a loser", and failing to live up to his ideals can we move beyond Nietzsche to a nihilism still more destructive of our values.This opens the way to a philistinism and subhumanism that expand the boundaries of society, gradually undermining culture - and even language - until we are left with nothing in common. Social nihilism is, Bull argues, the one alternative to the logic of fascism in which the boundaries of a society contract to preserve and enhance its culture. Anti-Nietzsche is a subtle and subversive engagement with Nietzsche and his interpreters. Written with economy and clarity, it shows how a politics of failure might be a species-changing practice
Verso Books, 2011, geb, 212 pp, € 24.00, 9781859845745
winkelwagen
Bunge, Wiep van
De Nederlandse republiek, Spinoza en de radicale verlichting
Antwerpen UP / Academic & Scientific publishers, 2010, pap, 97 pp, € 12.00, 9789054877691
winkelwagen
   
Bunge, W. van
Filosoof van de vrede. De Haagse Spinoza
Gemeente Den Haag, 2008, geb, 72 pp, € 10.00, 9789070062422
winkelwagen
   
Bunge, W. van (ed)
Continuum Companion to Spinoza
Continuum Companions, Continuum, 2011, geb, 528 pp, € 127.50, 9780826418609
winkelwagen
   
Bunnin, N., D. Yang & L. Gu (eds.)
Levinas: Chinese and Western Perspectives
Book Supplement Series to the Journal of Chinese Philosophy. Supplement to Volume 35, 2008, Wiley-Blackwell, 2008, pap, 194 pp, € 28.50, 9781405195454
winkelwagen
Burgess, A. G., John. P. Burgess
Truth
Princeton foundations of contemporary philosophy, Princeton UP, 2011, geb, 176 pp, € 21.95, 9780691144016
winkelwagen
   
Burgess, J. P.
Philosophical Logic
Princeton Foundations of Contemporary Philosophy, Princeton UP, 2009, geb, 153 pp, € 19.90, 9780691137896
winkelwagen
   
Burge, T.
Truth, Thought, Reason: Essays on Frege
Oxford UP, 2005, pap, 419 pp, € 27.90, 9780199278541
winkelwagen
   
Burggraeve, R.
The Awakening to the Other. A Provocative Dialogue with Emmanuel Levinas
Uitgeverij Peeters, 2008, pap, 340 pp, € 44.95, 9789042920705
winkelwagen
   
Burik, S.
The End of Comparative Philosophy and the Task of Comparative Thinking. Heidegger, Derrida, and Daoism
Tb
SUNY Series in Chinese Philosophy and Culture, SUNY, 2009, geb, 240 pp, € 85.95, 9781438427331
winkelwagen
   
Burke, E.
A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful
Oxford Worlds Classics, Oxford UP, 1998, pap, 208 pp, € 11.50, 9780192835802
winkelwagen
   
Burke, E.
A Philosophical Enquiry into the Sublime and Beautiful
By Order
Routledge, 2008, pap, 198 pp, € 19.50, 9780415453264
winkelwagen
Burke, Edmund
Een filosofisch onderzoek naar de oorsprong van onze denkbeelden over het sublieme en het schone
In herdruk, verwacht feb 2018

vertaald, van aantekeningen voorzien en ingeleid door Wessel Krul

Historische Uitgeverij, 2004/2018, geb, 250 pp, € 27.50, 9789065541925
winkelwagen
   
Burke, T. P.
The Concept of Justice. Is Social Justice Just?
by order
Continuum, 2011, geb, 256 pp, € 84.50, 9781441169914
winkelwagen
   
Burms, A. & H. de Dijn
De sacraliteit van leven en dood. Voor een brede bio-ethiek
Pelckmans / Klement, 2011, pap, 127 pp, € 15.95, 9789086870899
winkelwagen
   
Burnham, D.
Reading Nietzsche: An Analysis of ` Beyond Good and Evil`
Acumen, 2006, pap, 224 pp, € 26.40, 9781844650750
winkelwagen
   
Burnham, D., M. Jesinghausen
Nietzsches The Birth of Tragedy. A Readers Guide
Readers Guides, Continuum, 2010, pap, 208 pp, € 22.00, 9781847065858
winkelwagen
   
Burnham, D., M. Jesinghausen
Nietzsches Thus Spoke Zarathustra
Tb
Indiana UP, 2010, pap, 224 pp, € 23.00, 9780253222787
winkelwagen
Buruma, Ian
De grenzen aan de vrijheid: van de Sade tot Wilders
Essay van de maand van de filosofie 2010
Lemniscaat, 2010, pap, 96 pp, € 4.95, 9789047702634
winkelwagen
   
Buruma, Ian, Avishai Margalit
Occidentalism. The West in the Eyes of Its Enemies
The Penguin Press, 2005, pap, 165 pp, € 16.95, 9780143034872
winkelwagen
   
Burwood, S.
The Self
Acumen Publishing, 2008, pap, 224 pp, € 19.50, 9781844650057
winkelwagen
   
Buse, P. (ed.)
Benjamin’s Arcades. An Unguided Tour
Encounters, ManchesterUP, 2005, pap, 208 pp, € 22.50, 0719069890 / 9780719069895
winkelwagen
Buskes, Chris en Herman Simissen (red)
Analytische filosofie. Een inleiding
Aan het eind van de negentiende eeuw kwamen de Engelse filosofen Bertrand Russell en G.E. Moore in verzet tegen de traditie waarin zij waren opgeleid. Zij verweten haar vaagheid en dubbelzinnigheid. Naar hun mening moest de filosofie een nieuw begin maken, en zich voortaan laten leiden door logica en door analyse van de gebruikte taal. Zo zouden veel, mogelijk zelfs alle problemen van de traditionele filosofie kunnen worden ontmaskerd als schijnproblemen. Met hun pleidooi voor vernieuwing stonden Russell en Moore aan het begin van een benadering die later de naam 'analytische filosofie' heeft gekregen. In het Engelse taalgebied werd deze benadering dominant, en ook daarbuiten is zij geleidelijk invloedrijk geworden. Dit boek biedt een thematische inleiding tot de analytische filosofie. Er wordt aandacht besteed aan de gevestigde onderwerpen in deze traditie als kenleer en wetenschapsfilosofie, maar ook aan recenter opgekomen thema's als de filosofie van de geest. Met bijdragen van: Bart van Beek, Bart Geurts, Igor Douven, Chris Buskes, Marc Slors, Jan Vorstenbosch, Rik Peels en Herman Simissen.
Vantilt, 2014, pap, 318, € 29.50, 9789460041907
winkelwagen
   
Buss, M. J.
The Concept of Form in the Twentieth Century
By Order
Sheffield Academic Press, 2008, geb, 269 pp, € 32.95, 978-1-906055-51-6
winkelwagen
Butler, Judith
Antigone's Claim - Kinship Between Life & Death
Columbia University Press, 2002, pap, 112 pp, € 25.95, 9780231118958
winkelwagen
Butler, Judith
Bodies that Matter. On the Discursive Limits of Sex
In Bodies That Matter, renowned theorist and philosopher Judith Butler argues that theories of gender need to return to the most material dimension of sex and sexuality: the body. Butler offers a brilliant reworking of the body, examining how the power of heterosexual hegemony forms the "matter" of bodies, sex, and gender. Butler argues that power operates to constrain sex from the start, delimiting what counts as a viable sex. She clarifies the notion of "performativity" introduced in Gender Trouble and via bold readings of Plato, Irigaray, Lacan, and Freud explores the meaning of a citational politics. She also draws on documentary and literature with compelling interpretations of the film Paris is Burning, Nella Larsen's Passing, and short stories by Willa Cather.
Routledge Classics, Routledge, 1993/2011, pap, 256 pp, € 21.90, 9780415610155
winkelwagen
Butler, Judith
Frames of War. When is Life Grievable?
In this urgent response to violence, racism and increasingly aggressive methods of coercion, Judith Butler explores the media's portrayal of armed conflict, a process integral to how the West prosecutes its wars. In doing so, she calls for a re-conceptualization of the Left, one united in opposition and resistance to the illegitimate and arbitrary effects of interventionist military action.
Verso, 2009, geb, 193 pp, € 22.50, 9781844673339
winkelwagen
Butler, Judith
Frames of War. When is Live Grievable?
In this urgent response to violence, racism and increasingly aggressive methods of coercion, Judith Butler explores the media's portrayal of armed conflict, a process integral to how the West prosecutes its wars. In doing so, she calls for a re-conceptualization of the Left, one united in opposition and resistance to the illegitimate and arbitrary effects of interventionist military action.
Verso, 2009/2010, pap, 193 pp, € 16.95, 9781844676262
winkelwagen
Butler, Judith
Gender Trouble
Routledge Classics, Routledge, 2006, pap, 272 pp, € 23.50, 9780415389556
winkelwagen
Butler, Judith
Giving Account of Oneself
Fordham UP, 2005, pap, 149 pp, € 23.00, 9780823225040
winkelwagen
Butler, Judith
Opgefokte taal, een politiek van de performatief
'Zeggen wat je denkt' is in de afgelopen jaren een beladen begrip geworden. De veelgeprezen vrijheid van meningsuiting stuit in de praktijk op grenzen. Woorden kunnen nu eenmaal kwetsen, en hebben dan tastbare gevolgen.

Judith Butler is een van de belangrijkste filosofen die Europese tradities voortzet in de Angelsaksische denkwereld. Ze heeft vooral naam gemaakt met haar opvattingen over uitsluiting op grond van geslacht. In Opgefokte taal geeft Butler een waardevolle verdieping aan de discussie over vrije meningsuiting. Ze onderzoekt wat woorden, en andere schijnbaar puur symbolische uitingsvormen, tot daden maakt. Daarbij gaat ze in op Amerikaanse uitwassen als het verbranden van kruizen als teken van blanke superioriteit en het verbod om in het Amerikaanse leger als homo uit de kast te komen, wat onder soldaten als bedreiging zou worden opgevat.

In een speciaal voor deze uitgave geschreven voorwoord geeft Butler een uitdagende voorzet om haar bevindingen uit te werken voor de Nederlandse situatie.

Parresia, 2007, pap, 241 pp, € 24.90, 9789073040052
winkelwagen
Butler, Judith
Subjects of Desire. Hegelian Reflections in Twentieth-Century France
This classic work by one of the most important philosophers and critics of our time charts the genesis and trajectory of the desiring subject from Hegel's formulation in Phenomenology of Spirit to its appropriation by Kojeve, Hyppolite, Sartre, Lacan, Deleuze, and Foucault.

Judith Butler plots the French reception of Hegel and the successive challenges waged against his metaphysics and view of the subject, all while revealing ambiguities within his position. The result is a sophisticated reconsideration of the post-Hegelian tradition that has predominated in modern French thought, and her study remains a provocative and timely intervention in contemporary debates over the unconscious, the powers of subjection, and the subject.

Columbia UP, 2012, pap, 268 pp, € 28.00, 9780231159999
winkelwagen
Butler, Judith, Elizabeth Weed (eds)
The Question of Gender. Joan W. Scotts Critical Feminism
Indiana UP, 2011, pap, 336 pp, € 25.50, 9780253223241
winkelwagen
Butler, Judith, Ernesto Laclau, Slavoj Zizek
Contingency, Hegemony, Universality. Contemporary Dialogues on the Left
Part of Radical Thinkers set 5, 12 volumes
Radical Thinkers, Verso, 2011, pap, 329 pp, € 18.95, 9781844676682
winkelwagen
Butler, Judith, Jurgen Habermas, Charles Taylor,Cornel West
De kracht van religie in de openbare sfeer
geredigeerd door en met een inleiding van Eduardo Mendieta en Jonathan VanAntwerpen

Is religie nodig om een samenleving te bouwen? Hoeveel religie verdraagt onze samenleving? Hoe neutraal moet de samenleving zijn? Met de secularisering van onze christelijke gewesten deed de islam zijn intrede. Waar religie amper nog een rol speelde in onze samenleving staat de verhouding tussen kerk en staat weer centraal in het maatschappelijk debat. De kracht van religie in de openbare sfeer bundelt essays en interviews van belangrijke filosofen over deze actueel en alomtegenwoordige probleemstelling, onder wie Jurgen Habermas, Charles Taylor, Judith Butler, Cornel West, Eduardo Mendieta en Jonathan VanAntwerpen.

Met een nawoord van Craig Calhoun en een woord vooraf van Guido Vanheeswijck.

Klement, 2014, pap, 170 pp, € 19.50, 9789086871308
winkelwagen
Butler, R.
Slavoj Zizek
Slavoj Zizek is undoubtedly one of the world's leading cultural critics. His witty, psychoanalytically-inspired analyses of contemporary society have almost single-handedly revived the notion of ideology. His brilliant commentaries on the French psychoanalyst Jacques Lacan and the 19th century German Idealists have brought alive their often difficult ideas for a new generation of readers. But does Zizek have anything to say in his own right? Is there a system of thought that we can properly call "Zizekian"? This book argues that there is, through a reading of two terms in his work - the master-signifier and the act. Featuring an interview with Zizek himself, Slavoj Zizek: Live Theory presents a snapshot of the Zizek system ideal for undergraduates in social and cultural theory and philosophy.
Live Theory, Continuum, 2005, pap, 165 pp, € 17.75, 9780826469953
winkelwagen
Buuren, Maarten van , Joep Dohmen
Van oude en nieuwe deugden, levenskunst van Aristoteles tot Nussbaum
Levenskunst is een manier om de zoektocht naar het goede leven vorm te geven. De westerse mens heeft de vrijheid veroverd om te kiezen wie hij wil zijn. Maar hoe die vrijheid in te vullen? En hoe kan een maatschappij vol vrije individuen goed functioneren? Daarvoor is een nieuwe moraal nodig die niet dogmatisch is, maar positief. Een moraal die persoonlijke vrijheid definieert ten opzichte van de ander, in een maatschappelijk verband. Maarten van Buuren en Joep Dohmen betogen dat deugden de mens in staat stellen te onderscheiden wat het goede is. Ze moeten in de praktijk met wijsheid worden ingezet, afhankelijk van de situatie en de mores. Gebeurt dat niet dan verkeren ze in hun tegendeel en worden ondeugden.
Ambo, 2011, geb, € 24.95, 9789026326912
winkelwagen
Buve, Jeroen
Plato in het Vaticaan, pleidooi voor gezond verstand in wetenschap, kerk en democratie
Jeroen Buve weet in dit boek de metafysica dermate actueel te maken, dat zelfs de meest cynische collega's met goed doordachte argumenten zullen moeten komen, om de strikt wetenschappelijke pretenties van zijn betoog te weerleggen. Hij laat overtuigend zien, dat de hele positivistisch ingestelde wetenschap evenals de officiele rooms-katholieke leer zwaar op Aristoteles leunen en juist daardoor geen weerwoord hebben op de extreme vormen van rationalisme, die onze maatschappij in al haar geledingen beginnen op te breken. Ook de kerken hebben daar geen adequaat antwoord op, omdat zij op dezelfde leest geschoeid zijn. Buve beroept zich daarbij op de geest van Plato en op diens tegenwoordig zo verguisde ideeenleer, waarvan hij de actuele probleemoplossende mogelijkheden laat zien in een uitermate deskundig, overtuigend en tegelijk zeer goed leesbaar betoog.
Cusanus Reeks voor Nieuwe Filosofie 1, Deventer Universitaire Pers, 2012, pap, 296 pp, € 24.50, 9789079378333
winkelwagen
Buys, Ruben
Sparks of Reason. Lay philosophy and vernacular rationalism in the Low Countries 1550-1670
Throughout the late Middle Ages and the early modern period, the Low Countries were home to a vibrant tradition of lay philosophy in Dutch. Sparks of Reason takes a detailed look at this philosophical tradition, with a special focus on the sixteenth century. During this turbulent century, several authors, such as Dirck Volkertsz Coornhert (1522-1590) and Hendrik Laurensz Spiegel (1549-1612), developed a philosophy which was founded on rationality and self-motivation. This "Vernacular Rationalism" was a dynamic melting pot of classical philosophy, Humanism, Spiritualism and popular piety. As this book shows, Vernacular Rationalism was rooted in an age-old Netherlandish tradition and was to become one of the breeding grounds for the Early Enlightenment in the seventeenth-century Dutch Republic. Its point of departure was the inherent goodness of humankind and the possibility of moral growth through rational knowledge. Its goal was perfect happiness.

For the other volumes in this series click here

Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum, Verloren, 2015, pap, 304 pp, € 35.00, 9789087045159
winkelwagen
   
Bykvist, K.
Utilitarianism. A Guide for the Perplexed
B2194
Continuum Guides for the Perplexed Series, Continuum, 2010, pap, 176 pp, € 20.90, 9780826498090
winkelwagen
   
Byrd, B.S. & J. Hruschka
Kants Doctrine of Right: A Commentary
B2287
Cambridge UP, 2010, geb, 336 pp, € 84.50, 9780521196642
winkelwagen
   
Cacciari, M.
The Unpolitical. On the Radical Critique of Political Reason
Fordham University Press, 2009, pap, 295pp, € 31.00, 9780823230044
winkelwagen
   
Cahill, A.J. en Hansen, J.(eds.)
Continental feminism reader
Rowman&Littlefield, 2003, pap, 327, € 31.80, 9780742523098
winkelwagen
Cahill, K.M.
Fate of Wonder. Wittgenstein's Critique of Metaphysics and Modernity
Kevin M. Cahill reclaims one of Ludwig Wittgenstein's most passionately pursued endeavors: to reawaken a sense of wonder around human life and language and its mysterious place in the world. Following the philosopher's spiritual and cultural criticism and tying it more tightly to the overall evolution of his thought, Cahill frames an original interpretation of Wittgenstein's engagement with Western metaphysics and modernity, better contextualizing the force of his work. Cahill synthesizes several approaches to Wittgenstein's life and thought. He stresses the nontheoretical aspirations of the philosopher's early and later writings, combining key elements from the so-called resolute readings of the Tractatus with the "therapeutic" readings of Philosophical Investigations. Cahill shows how continuity in Wittgenstein's cultural and spiritual concerns informed if not guided his work between these texts, and in his reading of the Tractatus, Cahill identifies surprising affinities with Martin Heidegger's Being and Time -- a text rarely associated with Wittgenstein's early formulations. In his effort to recapture wonder, Wittgenstein both avoided and undermined traditional philosophy's reliance on theory. As Cahill relates the steps of this bold endeavor, he forms his own innovative, analytical methods, joining historicist and contextualist approaches to text-based, immanent readings. The result is an original, sustained examination of Wittgenstein's thought.
Columbia UP, 2011, geb, 253 pp, € 81.95, 9780231158008
winkelwagen
   
Callcut, D. (ed)
Reading Bernard Williams
By Order
Routledge, 2008, pap, 292 pp, € 25.90, 9780415771900
winkelwagen
   
Callender, C. (Ed.)
The Oxford Handbook of Philosophy of Time
Oxford UP, 2011, geb, 704 pp, € 118.50, 9780199298204
winkelwagen
Campbell, J.K.
Free Will
Polity Press, 2011, pap, 128 pp, € 22.50, 9780745646671
winkelwagen
   
Campbell, J. K., Michael O`Rourke, and Harry S. Silverstein (ed.)
Ection, Ethics, and Responsibility
MIT press, 2010, geb, 304 pp, € 63.95, 9780262014731
winkelwagen
   
Campbell, J. K., M O Rourke & H. S. Silverstein (eds.)
Knowledge and Skepticism
Te Bestellen / By Order
Topics in Contemporary Philosophy, MIT, 2010, pap, 368 pp, € 33.90, 9780262513968
winkelwagen
   
Campbell, J. K., M O Rourke & H. S. Silverstein (eds.)
Knowledge and Skepticism
By Order
Topics in Contemporary Philosophy, MIT, 2010, geb, 368 pp, € 65.90, 9780262014083
winkelwagen
   
Campbell, J. K., M O Rourke & H. S. Silverstein (eds.)
Time and Identity
By Order
Topics in Contemporary Philosophy, MIT, 2010, pap, 312 pp, € 34.90, 9780262513975
winkelwagen
   
Campbell, J. K., M O Rourke & H. S. Silverstein (eds.)
Time and Identity
Tb
Topics in Contemporary Philosophy, MIT, 2010, geb, 312 pp, € 65.90, 9780262014090
winkelwagen
Campbell, T.C.
Improper Life. Technology and Biopolitics from Heidegger to Agamben
Has biopolitics actually become thanatopolitics, a field of study obsessed with death?

Timothy C. Campbell argues that a 'crypto-thanatopolitics' can be teased out of Heidegger's critique of technology and that some of the leading scholars of biopolitics have been substantively influenced by Heidegger's thought. Campbell articulates a corrective biopolitics that can begin with rereadings of Foucault, Freud, and Gilles Deleuze.

Broadening biopower beyond its Nazi encampments in order to build a critique of liberalism, Campbell argues that modern politics captures life through invasive technologies of communication and consumption that promise protection from mortality, disability, boredom, and loneliness. Campbell links mass media and bioengineering to the birth of a global petty bourgeoisie defined by a terrifying lack of distance and the relentless dismantling of community. This compelling, powerfully argued book should be read by anyone interested in the futures of collective life in the age of smart bombs and cloud computing.

Posthumanities series, vol 18, Minnesota UP, 2011, pap, 189 pp, € 26.50, 9780816674657
winkelwagen
   
Camus, A.
Camus at Combat. Writing 1944-1947
Princeton UP, 2006, geb, 334 pp, € 38.90, 9780691120041
winkelwagen
Camus, Albert
De mens in opstand
De beroemde Franse schrijver en filosoof Albert Camus beschouwde De mens in opstand als zijn belangrijkste boek. Het is een diepgaand essay over de ontsporing van het revolutionaire denken, vanaf de Franse Revolutie tot en met de concentratiekampen van Auschwitz en Kolyma. Tegenover het onvermijdelijke geweld van de Revolutie plaatst Camus de redelijkheid van de persoonlijke revolte.'De opstandige vernedert niemand'. De verschijning van het boek in 1951 leidde tot hevige debatten en tot de definitieve breuk met Jean-Paul Sartre.
De Prom, 2004/2013, pap, 320 pp, € 15.00, 9789046786079
winkelwagen
Camus, Albert
De mythe van Sisyphus. Een essay over het absurde
Hoe moet ik leven, als ik mij nergens op kan beroepen? Dat is de vraag die Camus ons voorlegt in De mythe van Sisyphus:
Er bestaat maar een werkelijk ernstig filosofisch probleem: de zelfmoord. Oordelen of het leven wel of niet de moeite waard is geleefd te worden, is antwoord geven op de fundamentele vraag van de filosofie. Al het andere - of de wereld drie dimensies, de geest negen of twaalf categorieen heeft - komt pas daarna.
Met deze stelling en tevens eerste zin van zijn essay komt Albert Camus (1903-1960) direct tot de kern van zijn betoog. De mythe van Sisyphus begint met de ervaring van het absurde. 'Het absurde ontstaat uit de confrontatie van de mens die vraagt, en de wereld die op een onredelijke wijze zwijgt.' De vraag naar de zin van het bestaan kan ieder willekeurig mens op iedere willekeurige straathoek overvallen. Dit gevoel van absurditeit hangt nauw samen met de onvermijdelijkheid van onze dood. Wij verlangen duidelijkheid omtrent ons bestaan hier op aarde, maar deze duidelijkheid wordt ons niet gegeven.

Camus stelt dat wij de absurditeit van ons bestaan moeten aanvaarden. De levenshouding die Camus bepleit is die van vrijheid, bewust leven en revolte. Ondanks de zinloosheid de aarde trouw blijven en vanwege die trouw solidariteit en gerechtigheid praktiseren, dat is de opstand tegen de absurditeit.

Uitgeverij IJzer, 2013, pap, 176 pp, € 17.50, 9789086840960
winkelwagen
   
Camus - Sherman, D.
Camus
Blackwell Great Minds, Wiley Blackwell, 2008, pap, 217 pp, € 26.90, 9781405159319
winkelwagen
   
Camus - Zaretsky, R.
Albert Camus: Elements of a Life
B2337
Cornell UP, 2010, geb, 181pp, € 21.50, 9780801448058
winkelwagen
Capaldi, Nicholas
John Stuart Mill. A Biography
Nicholas Capaldi's biography of John Stuart Mill traces the ways in which Mill's many endeavors are related and explores the significance of his contributions to metaphysics, epistemology, ethics, social and political philosophy, the philosophy of religion, and the philosophy of education. Capaldi shows how Mill was groomed for his life by both his father James Mill and Jeremy Bentham, the two most prominent philosophical radicals of the early 19th century. Mill, however, revolted against this education and developed friendships with both Thomas Carlyle and Samuel Taylor Coleridge who introduced him to Romanticism and political conservatism. A special feature of this biography is the attention devoted to Mill's relationship with Harriet Taylor. No one exerted a greater influence than the woman he was eventually to marry. Capaldi reveals just how deep her impact was on Mill's thinking about the emancipation of women. Nicholas Capaldi was until recently the McFarlin Endowed Professor of Philosophy and Research Professor of Law at the University of Tulsa. He is the founder and former Director of Legal Studies. His principal research and teaching interest is in public policy and its intersection with political science, philosophy, law, religion, and economics. He is the author of six books, including The Art of Description (Prometheus, 1987) and How to Win Every Argument (MJF Books, 1999), over fifty articles, and editor of six anthologies. He is a recent recipient of the Templeton Foundation Freedom Project Award.
Cambridge UP, 2004, geb, 436 pp, € 47.50, 9780521620246
winkelwagen
Capobianco, R.
Engaging Heidegger
One of the most important philosophers of the twentieth century, Martin Heidegger was primarily concerned with the 'question of Being.' However, recent scholarship has tended to marginalize the importance of the name of Being in his thought. Through a focused reading of Heidegger's texts, and especially his late and often overlooked Four Seminars (1966-1973), Richard Capobianco counters this trend by redirecting attention to the centrality of the name of Being in Heidegger's lifetime of thought.Capobianco gives special attention to Heidegger's resonant terms Ereignis and Lichtung and reads them as saying and showing the very same fundamental phenomenon named 'Being itself '. Written in a clear and approachable manner, the essays in Engaging Heidegger examine Heidegger's thought in view of ancient Greek, medieval, and Eastern thinking, and they draw out the deeply humane character of his 'meditative thinking.'
Toronto UP, 2011, pap, 182 pp, € 21.50, 9781442612648
winkelwagen
   
Cappellen, H., J. Hawthorne
Relativism and Monadic Thruth
Oxford UP, 2009 / 2010, pap, 148 pp, € 18.95, 9780199592487
winkelwagen
   
Caputo, J.D.
Philosophy and Theology
Horizons in Theology, Abingdon Press, 2006, pap, 84 pp, € 12.90, 9780687331260
winkelwagen
Caputo, J.D. & G. Vattimo
After the Death of God
Columbia UP, 2007 / 2009, pap, 204 pp, € 16.00, 9780231141253
winkelwagen
Caputo, J.D. & G. Vattimo
After the Death of God
It has long been assumed that the more modern we become, the less religious we will be. Yet a recent resurrection in faith has challenged the certainty of this belief. In these original essays and interviews, leading hermeneutical philosophers and postmodern theorists John D. Caputo and Gianni Vattimo engage with each other's past and present work on the subject and reflect on our transition from secularism to postsecularism.
As two of the figures who have contributed the most to the theoretical reflections on the contemporary philosophical turn to religion, Caputo and Vattimo explore the changes, distortions, and reforms that are a part of our postmodern faith and the forces shaping the religious imagination today. Incisively and imaginatively connecting their argument to issues ranging from terrorism to fanaticism and from politics to media and culture, these thinkers continue to reinvent the field of hermeneutic philosophy with wit, grace, and passion.
Edited by J.W. Robbins
Columbia UP, 2007, geb, 203 pp, € 33.90, 9780231141246
winkelwagen
   
Caputo, J.D., M. Dooley & M.J. Scanlon (eds)
Questioning God
BY ORDER
Indiana Series in the Philosophy of Religion, Indiana UP, 2001, pap, 379 pp, € 25.00, 0253214742 / 9780253214744
winkelwagen
   
Caputo, J.D. & M.J. Scanlon (eds)
God, the Gift, and Postmodernism
The Indiana Series in the Philosophy of Religion, Indiana UP, 1999, pap, 322 pp, € 25.00, 0253213282 / 9780253213280
winkelwagen
   
Caputo, J.D. & M.J. Scanlon (eds)
Transcendence and Beyond: A Postmodern Inquiry
Indiana UP, 2007, pap, 248 pp, € 22.95, 9780801445545
winkelwagen
   
Card, C.
Confronting Evils. Terrorism, Torture, Genocide.
B2522
Cambridge UP, 2010, pap, 329 pp, € 28.50, 9780521728362
winkelwagen
   
Card, C.
The Atrocity Paradigm. A Theory of Evil
Oxford UP, 2005, pap, 284 pp, € 27.50, 0195181263
winkelwagen
   
Carey, R. & Ongley, J.
Historical Dictionary of Bernard Russells Philosophy
Historical Dictionaries of Religions, Philosophies and Movements, Scarecrow Press, 2009, geb, 287pp, € 67.95, 9780810853638
winkelwagen
   
Carlisle, C.
Kierkegaard. A Guide for the Perplexed
Guides for the Perplexed Series, Continuum, 2006, pap, 192 pp, € 23.00, 9780826486110
winkelwagen
Carlisle, C.
Kierkegaards Fear and Trembling
A concise and accessible introduction, this "Reader's Guide" takes students through Kierkegaard's most important work and a key nineteenth century philosophical text. Soren Kierkegaard was without question one of the most important and influential thinkers of the nineteenth century. "Fear and Trembling" is a classic text in the history of both philosophical and religious thought that still challenges readers with its original philosophical perspective and idiosyncratic literary style. Kierkegaard's "Fear and Trembling: A Reader's Guide" offers a concise and accessible introduction to this hugely important and notoriously demanding work. Written specifically to meet the needs of students coming to Kierkegaard for the first time, the book offers guidance on: philosophical and historical context; key themes - reading the text; reception and influence; and, further reading. "Continuum Reader's Guides" are clear, concise and accessible introductions to key texts in literature and philosophy. Each book explores the themes, context, criticism and influence of key works, providing a practical introduction to close reading, guiding students towards a thorough understanding of the text. They provide an essential, up-to-date resource, ideal for undergraduate students.
Continuum Readers Guide, Continuum, 2010, pap, 212 pp, € 21.00, 9781847064615
winkelwagen
   
Carlisle, C.
Kierkegaards Philosophy of Becoming. Movements and Positions
SUNY, 2005, geb, 172 pp, € 53.95, 0791465470
winkelwagen
   
Carlisle, J., J. C. Carter & D. Whistler (eds.)
Moral Powers, Fragile Beliefs. Essays in Moral and Religious Philosophy
By order
Continuum, 2011, geb, 288 pp, € 84.50, 9781441140319
winkelwagen
   
Caro, M. De, D. Macarthur
Naturalism and Normativity
B2195
Columbia UP, 2010, geb, 368 pp, € 84.00, 9780231134668
winkelwagen
   
Carpenter Binkley, S.
The Concept of the Individual in Eighteenth-Century French Thought from the Enlightenment to the French Revolution
prijs onder voorbehoud: By Order
Edwin Melllen Press, 2007, geb, 152 pp, € 84.95, 9780773452756
winkelwagen
   
Carriero, J.
Between Two Worlds: A Reading of Descartes Meditations
Princeton UP, 2009, geb, 519 pp, € 65.00, 9780691135601
winkelwagen
   
Carriero, J.
Between Two Worlds: A Reading of Descartes Meditations
Princeton UP, 2009, pap, 519 pp, € 22.90, 9780691135618
winkelwagen
Carruthers, P.
Consciousness: Essays from a Higher-Order Perspective
Peter Carruthers's essays on consciousness and related issues have had a substantial impact on the field, and many of his best are now collected here in revised form.
Oxford UP, 2005, pap, 247 pp, € 41.50, 9780199277360
winkelwagen
Carruthers, Peter
Phenomenal Consciousness. A Naturalistic Theory
How can phenomenal consciousness exist as an integral part of a physical universe? How can the technicolor phenomenology of our inner lives be created out of the complex neural activities of our brains? Peter Carruthers argues that the subjective feel of our experience is fully explicable in naturalistic (scientifically acceptable) terms, and draws on interdisciplinary resources to develop and defend a novel account in terms of higher-order thought. Phenomenal Consciousness is essential reading for all those in philosophy and the cognitive sciences who are interested in the problem of consciousness.
Cambridge UP, 2003, pap, 347 pp, € 29.95, 9780521543996
winkelwagen
Carruthers, Peter
The Nature of the Mind. An Introduction
The Nature of the Mind is a comprehensive and lucid introduction to major themes in the philosophy of mind. It carefully explores the conflicting positions that have arisen within the debate and locates the arguments within their context. It is designed for newcomers to the subject and assumes no previous knowledge of the philosophy of mind. Clearly written and rigorously presented, this book is ideal for use in undergraduate courses in the philosophy of mind. Main topics covered include:
-the problem of other minds
-the dualist/physicalist debate
-the nature of personal identity and survival
-mental-state concepts
The book closes with a number of pointers towards more advanced work in the subject. Study questions and suggestions for further reading are provided at the end of each chapter.
The Nature of the Mind is based on Peter Carruthers' book, Introducing Persons, also published by Routledge (1986).
Routledge, 2003, pap, 308pp, € 23.50, 9780415299954
winkelwagen
   
Cartwright, D. E.
Schopenhauer. A Biography
B2287
Cambridge UP, 2010, geb, 575 pp, € 39.00, 9780521825986
winkelwagen
   
Casati, R. & A. Varzi
Insurmountable Simplicities: Thirty-nine Philosophical Conundrums
Columbia UP, 2008, pap, 132 pp, € 15.75, 9780231137232
winkelwagen
   
Casati, R. en & A. Varzi
Insurmountable Simplicities. Thirty-Nine Philosophical Conundrums
BY ORDER
Columbia UP, 2006, geb, 132 pp, € 55.50, 0231137222 / 9780231137225
winkelwagen
Cassirer, Ernst
An Essay on Man
Yale UP, 1977, pap, 250 pp, € 21.95, 9780300000344
winkelwagen
Cassirer, Ernst
Taal en mythe, gevolgd door De begripsvorm in het mythische denken
UITVERKOCHT, wellicht kunnen we een tweedehands exemplaar vinden, prijs onder voorbehoud

vertaling S. van Erp en H. Stegeman

In zijn befaamde opstel Taal en mythe laat de Duitse filosoof Ernst Cassirer zien hoe symbolische en mythische vormen ons spreken en handelen bepalen. Een van die vormen is volgens hem het symbool God.

Logisch denken is niet de enige voedingsbron van onze cultuur. Onder de logica van de taal en de beelden die we gebruiken bevindt zich een grammatica van ervaring die al ons denken stuurt van wetenschap tot poezie. Deze these werkt de Duitse filosoof Ernst Cassirer (1874-1945) uit in dit opstel uit 1925.

Cassirer ontwikkelde een geheel eigen filosofie, die een groot bereik vond in Duitsland en de Verenigde Staten. In deze uitgave is tevens opgenomen Cassirers essay De begripsvorm in het mythische denken.

Boom, 2008, pap, 208 pp, € 34.95, 9789085066224
winkelwagen
   
Cassirer, Ernst
The Philosophy of the Enlightenment
Princeton UP, 2009, pap, 366 pp, € 22.50, 9780691143347
winkelwagen
   
Cassirer - Skidelsky, E.
Ernst Cassirer. The Last Philosopher of Culture
an intellectual biography
Princeton UP, 2008, geb, 288 pp, € 31.90, 9780691131344
winkelwagen
   
Castoriadis, C.
Postscript on Insignificance. Dialogues with Cornelius Castoriadis
Continuum, 2011, pap, 160 pp, € 21.50, 9781441108708
winkelwagen
   
Castoriadis, C.
Postscript on Insignificance. Dialogues with Cornelius Castoriadis
Continuum, 2011, geb, 160 pp, € 59.50, 9781441139603
winkelwagen
   
Catalano, J.S.
Reading Sartre.
B2522
Cambridge UP, 2010, pap, 213 pp, € 24.50, 9780521152273
winkelwagen
   
Cataldi, S.L. & W.S. Hamrick (eds)
Merleau-Ponty and Environmental Philosophy. Dwelling on the Landscapes of Thought
By order
SUNY, 2007, pap, 272 pp, € 29.00, 9780791470527
winkelwagen
Cauter, Lieven de
Archeologie van de kick . Over moderne ervaringshonger
De moderne mens is verslaafd aan ervaring. Hij verzamelt belevenissen: door avonturen en avontuurtjes, toerisme, sport, door snelheidsmachines, verdovende middelen. Wellicht onder druk van de technologie en het alsmaar versnellende levensritme zoekt hij naar steeds sterkere prikkels. Deze verheviging is af te lezen aan de opeenvolgende nieuwe woorden voor de gewaarwordingen: sentimentaliteit, belevenis, inleving, shock, kick.

Archeologie van de kick is geen geschiedenis van de moderne ervaringshonger, maar beschrijft brokstukken van een constellatie: essays over Leonardo da Vinci's 'vliegtuigen', over de artificiele paradijzen van de roes, over panorama's en wereldtentoonstellingen, over de opkomst van het skien, over transcendentaal toerisme en over frivoliteit als lotsbestemming. Het boek verscheen aanvankelijk in 1995. Dit is een tweede, herziene en aangevulde druk.

Vantilt, 2009/2013, pap, 270 pp, € 19.95, 9789460040252
winkelwagen
Cauter, Lieven de
Metamoderniteit voor beginners. Memo's voor het nieuwe millennium
Metamoderniteit voor beginners biedt een dwarsdoorsnede van onze tijd: een moderniteit voorbij de moderniteit. Vandaar: 'metamoderniteit'. Het boek opent met een reeks filosofische robotfoto's van de tijdgeest, een dieptepsychologie van het heden: over reality tv, gruwel als entertainment en het nieuwe onbehagen.
Het tweede deel brengt een terugblik op het Nine Eleven-tijdperk: de oorlog tegen het terrorisme als uitzonderingstoestand. Een van de zwaartepunten van het boek wordt gevormd door politiek-filosofische beschouwingen over de natuurtoestand en over de burgeroorlog als mogelijke planetaire conditie.
Vervolgens wordt het verschijnsel globalisering belicht en uitgewerkt vanuit de invalshoeken identiteitspolitiek en gemeengoed (de commons). Een aantal blogs over stadsactivisme maken dit laatste thema concreet en geven het boek een activistische toets. De verzameling sluit af met nabeschouwingen over politieke melancholie en posthistorie.

Zijn we uit de geschiedenis aan het vallen? Deze onmogelijke vraag ligt ten grondslag aan deze teksten, die zijn geschreven in de schaduw van de klimaatcatastrofe. De Cauter construeert een futurologie van het heden in memoranda voor de eenentwintigste eeuw: het nieuwe millennium voor eeuwige beginners. Dit boek wil een toegankelijke inleiding zijn op het heden. Niet alleen voor studenten, maar voor allen die geinteresseerd zijn om ons verwarrend en donker tijdperk te begrijpen.

Vantilt, 2015, pap, 224 pp, € 19.95, 9789460042102
winkelwagen
   
Cauter, Lieven de, R. de Roo, K. Vanhaesebrouck
Art and activism in the age of globalization
NAI Publishers, 2011, pap, 334 pp, € 22.50, 9789056627799
winkelwagen
Cavallaro, D.
French Feminist Theory. An Introduction
"French Feminist Theory" offers an introduction to the key concepts and themes in French feminist thought, both the materialist and the linguistic/psychoanalytic traditions. These are explored through the work of a wide range of theorists. The book outlines the philosophical and political diversity of French feminism, setting developments in the field in the particular cultural and social contexts in which they have emerged and unfolded. The principal areas covered are: ongoing debates on the cultural construction and definition of sexual and gendered identities; the relationship between subjectivity and language; the roles played by both private and public institutions in the shaping of sexual relations; the issue of embodiment; and the relationship between gender, sexuality and race. Finally, the book traces the connections between French and Anglo-American feminist approaches and methodologies.
Continuum Collection, Continuum, 2007, pap, 224 pp, € 28.00, 9780826492456
winkelwagen
   
Cavarero, A.
Horrorism. Naming Contemporary Violence
Columbia UP, 2008, geb, 154 pp, € 24.00, 9780231144568
winkelwagen
   
Cavell, M.
Becoming a Subject: Reflections in Philosophy and Psychoanalysis
Oxford UP, 2006, geb, 182 pp, € 53.50, 9780199287086
winkelwagen
Cavell, Stanley
Cities of Words. Pedagogical Letters on a Register of the Moral Life
Since Socrates and his circle first tried to frame the Just City in words, discussion of a perfect communal life - a life of justice, reflection, and mutual respect - has had to come to terms with the distance between that idea and reality. This book - which presents a course of enormously popular lectures Cavell presented several times toward the end of his teaching career at Harvard - links masterpieces of moral philosophy and classic Hollywood comedies to fashion a new way of looking at our lives and learning to live with ourselves.
Harvard UP, 2004, geb, 458 pp, € 22.50, 9780674018181
winkelwagen
Celikates, Robin, Johan Hartle, Rene Gabriels, Pieter Lemmens, Thijs Lijster (red)
De nieuwe Duitse filosofie, denkers en thema's voor de 21e eeuw
Wie zijn op dit moment de denkers in Duitsland? Welke thema's staan er op de agenda en welke filosofische vriend- en vijandschappen doorkruisen de debatten bij onze oosterburen? De nieuwe Duitse filosofie geeft het antwoord. In De nieuwe Duitse filosofie stellen vooraanstaande filosofen uit Nederland en Vlaanderen de meest relevante denkers uit het Duitse taalgebied aan u voor. Behalve met grote namen als Sloterdijk en Habermas biedt dit omvangrijke overzichtswerk een kennismaking met hun minder bekende collega's. De auteurs beschrijven op toegankelijke wijze leven en werk van iedere filosoof. Ook bevat het boek suggesties tot verder lezen, illustraties en uitgebreide registers.

Robin Celikates en Johan Hartle doceren filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Rene Gabriels is als filosoof verbonden aan de Universiteit Maastricht. Pieter Lemmens is techniekfilosoof en onderzoeker aan Wageningen UR. Thijs Lijster is filosoof en coordinator van het Expertisecentrum Arts in Society aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Boom, 2013, pap, 555 pp, € 45.00, 9789461059345
winkelwagen
   
Cerbone, D.R.
Heidegger: A Guide for the Perplexed
Continuum, 2008, pap, 178 pp, € 19.95, 9780826486691
winkelwagen
Cerbone, D.R.
Understanding Phenomenology
Acumen, 2006, pap, 190 pp, € 24.50, 9781844650552
winkelwagen
   
Cernea, R.F. (ed.)
The Great Latke-Hamantash Debate
BY ORDER
Chicago UP, 2005, geb, 216 pp, € 18.00, 9780226100234
winkelwagen
Chalier, C.
La Trace de L infini: Emmanuel Levinas et la source hebraique
Philosophie & Theologie, Cerf, 2002, pap, 269 pp, € 27.50, 9782204069229
winkelwagen
   
Chalton, N.
Philosophers. Extraordinary People Who Altered the Course of History
Basement Press, 2009, geb, 208 pp, € 19.95, 9780954836115
winkelwagen
Chaplin, J.
Herman Dooyeweerd. Christian Philosopher of State and Civil Society
Notre Dame UP, 2011, geb, 452 pp, € 75.50, 9780268023058
winkelwagen
Chase, J. & J. Reynolds
Analytic versus Continental. Arguments on the Methods and Value of Philosophy
Acumen Publishing, 2011, pap, 294 pp, € 24.95, 9781844652457
winkelwagen
   
Cheah, P, & S. Guerlac (eds.)
Derrida and the Time of the Political
Duke UP, 2009, pap, 343 pp, € 25.50, 9780822343721
winkelwagen
   
Chemero, A.
Radical Embodied Cognitive Science
Tb.
MIT, 2009, 272 pp, € 29.90, 9780262013222
winkelwagen
Cherif, Mustapha, Jacques Derrida
De islam en het westen. Een ontmoeting met Jacques Derrida
In dit boek gaan twee vooraanstaande intellectuelen met elkaar in debat over de steeds meer vertroebelde relatie tussen de islam en het Westen, en over de kwesties van vrijheid, rechtvaardigheid en democratie die daarmee verbonden zijn.

Het debat is een poging tot ontzenuwing van het idee dat het bij de islam en het Westen zou gaan om twee beschavingen die verwikkeld zijn in een bittere strijd om de hegemonie. Tegen het voorstel van Cherif om godsdienst en politiek met elkaar te verbinden, teneinde een onhoudbaar secularisme het hoofd te bieden, houdt Derrida echter uitdrukkelijk vast aan de scheiding van religie en staat. Het boek vormt een unieke gelegenheid om dieper inzicht te verkrijgen in Derrida's ideeen omtrent de belangrijkste politieke en religieuze conflicten van onze tijd.

Dit boek is tegelijkertijd het politieke testament van een van de grootste denkers van de vorige eeuw en een ontroerende ode aan de kracht van vriendschap en solidariteit.

Mustapha Cherif (1950) is hoogleraar politieke filosofie aan de universiteit van Algiers.
Jacques Derrida (1930-2004), een van de grootste filosofen van onze tijd, doceerde filosofie aan o.a. de Sorbonne in Parijs.

Serie Filosofie in dialoog, Klement / Pelckmans, 2011, pap, 136 pp, € 19.50, 9789086870745
winkelwagen
Cherif, Mustapha, Jacques Derrida
Islam & the West. A Conversation with Jacques Derrida
In the spring of 2003, Jacques Derrida sat down for a public debate in Paris with Algerian intellectual Mustapha Cherif. The eminent philosopher arrived at the event directly from the hospital, where he had just been diagnosed with pancreatic cancer, the illness that would take his life just over a year later. That he still participated in the exchange testifies to the magnitude of the subject at hand: the increasingly distressed relationship between Islam and the West, and the questions of freedom, justice, and democracy that surround it.As Cherif relates in this account of their dialogue, the topic of Islam held special resonance for Derrida - perhaps it is to be expected that near the end of his life his thoughts would return to Algeria, the country where he was born in 1941. Indeed, these roots served as the impetus for their conversation, which first centers on the ways in which Derrida's Algerian-Jewish identity has shaped his thinking. From there, the two men move to broader questions of secularism and democracy; to politics and religion and how the former manipulates the latter; and to the parallels between xenophobia in the West and fanaticism among Islamists.Ultimately, their discussion is an attempt to tear down the notion that Islam and the West are two civilizations locked in a bitter struggle for supremacy and to reconsider them as the two shores of the Mediterranean - two halves of the same geographical, religious, and cultural sphere. "Islam and the West" is a crucial opportunity to further our understanding of Derrida's views on the key political and religious divisions of our time and an often moving testament to the power of friendship and solidarity to surmount them.
Chicago UP, 2008, geb, 114 pp, € 18.95, 9780226102863
winkelwagen
Child, W.
Wittgenstein
Ludwig Wittgenstein (1889-1951) is considered by most philosophers - even those who do not share his views - to be the most influential philosopher of the 20th century. His contributions to the philosophy of language, mind, meaning and psychology - as well as to logic, mathematics and epistemology - permanently altered the philosophical landscape, and his Tractatus Logico Philosophicus and Philosophical Investigations continue to be studied in philosophy departments around in the world. In this superb introduction and overview of Wittgenstein's life and work, William Child discusses: Wittgenstein's early work, Tractatus Logico-Philosophicus, including his account of language and thought Wittgenstein's subsequent rejection of some of the central doctrines of the Tractatus Wittgenstein's later philosophy intentionality and rule-following philosophy of mind and psychology in Philosophical Investigations knowledge and certainty, and Wittgenstein's final work philosophy of religion the legacy and influence of Wittgenstein's ideas in philosophy, and beyond. Including a chronology, glossary, and helpful conclusions to each chapter, Wittgenstein is essential reading for anyone coming to Wittgenstein's philosophy for the first time.
Routledge, 2011, pap, 278 pp, € 37.95, 9780415312066
winkelwagen
Choat, Simon
Marx Through Post-Structuralism. Lyotard, Derrida, Foucault, Deleuze
Continuum Studies in Continental Philosophy, Continuum, 2010, pap, 192 pp, € 38.50, 9781441185082
winkelwagen
   
Chomsky, N.
Hoop en vooruitzicht
tb.
Epo, 2011, pap, 344p, € 24.50, 9789064457319
winkelwagen
   
Chomsky, N.
Rules and Representations
Columbia Classics in Philosophy Series, Columbia UP, 2005, pap, 299 pp, € 29.00, 0231132719
winkelwagen
Chowers, Eyal
The Modern Self in the Labyrinth. Politics and the Entrapment Imagination
This book explores the distinct historical-political imagination of the self in the twentieth century and advances two arguments. First, it suggests that we should read the history of modern political philosophy afresh in light of a theme that emerges in the late eighteenth century: the rift between self and social institutions. Second, it argues that this rift was reformulated in the twentieth century in a manner that contrasts with the optimism of nineteenth-century thinkers regarding its resolution. It proposes a new political imagination of the twentieth century found in the works of Weber, Freud, and Foucault, and characterises it as one of entrapment. Eyal Chowers shows how thinkers working within diverse theoretical frameworks and fields nevertheless converge in depicting a self that has lost its capacity to control or transform social institutions. He argues that Weber, Freud, and Foucault helped shape the distinctive thought and culture of the past century by portraying a dehumanised and distorted self marked by sameness. This new political imagination proposes coping with modernity through the recovery, integration, and assertion of the self, rather than by mastering and refashioning collective institutions.
Harvard UP, 2004, geb, 250 pp, € 47.50, 9780674013308
winkelwagen
   
Ciavatta, D. V.
Spirit, the Family, and the Unconscious in Hegels Philosophy
Tb.
SUNY, 2010, geb, 304 pp, € 98.50, 9781438428710
winkelwagen
Cioran, E.M.
Bestaan als verleiding
In Bestaan als verleiding, de vertaling van La Tentation d'exister (1956), vormt Cioran in een reeks beschouwingen zijn levensfilosofie van de banneling, de eeuwige buitenstaander. De verscheurdheid van zijn eigen ballingschap, heen en weer slingerend tussen depressie en extase, tussen razernij en berusting, tussen spleen en ideaal, tracht hij te bezweren in een zoektocht naar de mystiek. De mystieke ervaring, verheven boven tijd en geschiedenis, beschouwt Cioran als het hoogste dat de mens kan bereiken.

Cioran - deze 'literaire satyr' zoals hij is genoemd - hanteert de filosofie als fragment, als explosie, hij is de ideale essayist. Als een ware erfgenaam van Nietzsche provoceert hij op de grens van goed en kwaad, eigenzinnig en persoonlijk, onbarmhartig en vitaal. Hij is een adembenemend stilist, die met behulp van paradox en omkering de lezer voortdurend prikkelt: 'we moeten leren te denken tegen onze twijfels en zekerheden'.

In herdruk, verwacht sept 2014

Historische Uitgeverij, 2001, pap, 255 pp, € 24.95, 9789065544124
winkelwagen
Cioran, E.M.
Oeuvres
bevat 15 werken (en een Glossaire) waaronder: Sur les cimes du desespoir, Des larmes et des saints, Le crepuscule des pensees, Breviaire des vaincus, La tentation d’exister, Histoire et utopie, La chute dans les temps, Le mauvais demiurge, Ecartelement
Quarto, Gallimard, pap, 1820 pp, € 41.00, 9782070741663
winkelwagen
Cixous, H.
Dream I Tell You
This book is an account of, and commentary on, a collection of dreams by the novelist, playwright and theorist Helene Cixous. As such the book presents a rich poetic experience and is a key document in understanding Cixous' writing practice. Jacques Derrida's commentary on Dream I Tell You is published in The Frontiers of Theory series as Geneses, Genealogies, Genres and Genius.
The Frontiers of Theory Series, Edinburgh UP, 2006, geb, 143 pp, € 27.50, 9780748621316
winkelwagen
Cixous, H.
Hyperdream
Hyperdream is a major new novel by celebrated French author Helene Cixous. It is a literary tour de force, returning anew to challenge necessity itself, the most implacable of human certainties: you die in the end - and that's the end. For you, for me. But what if? What if death did not inevitably spell the end of life? Hyperdream invests this fragile, tentative suspension of disbelief with the sheer force of its poetic audacity, inventing a sort of magic telephone: a wireless lifeline against all the odds to the dearly departed. It is a book about time, age, love and the greatest loss. A book which turns on death: on the question or the moment of death, depending on it, expecting it, living off it, taking place at once before and after, but at the same time turning against it, contesting it, outwriting it hopefully, desperately, performatively, as an interruptible interruption. Hyperdream is a book of mourning, but also of morning, a tragedy-with-comedy and a universal family romance in which it transpires that the narrator is the veritable offspring of a "treasure of literature" in the form of a bed, purchased by her mother from a certain W. Benjamin in 1934, slept on for 40 years by her brother and dreamt of by her friend "J.D."
Polity Press, 2009, pap, 168 pp, € 22.90, 9780745643007
winkelwagen
Cixous, H.
Insister of Jacques Derrida
Helene Cixous is arguably the most insightful and unbridled reader of Jacques Derrida today. In Insister she brings a unique mixture of theoretical speculation, breath-taking textual explication and scholarly erudition to an extremely close reading of Derrida's work, always attentive to the details of his thinking. At the same time, Insister is an extraordinarily poetic meditation, a work of literature and of mourning for Jacques Derrida the person, who was a close friend and accomplice of Cixous's from the beginning of their careers. Insister of Jacques Derrida joins Dream I Tell You by Helene Cixous and Geneses, Genealogies, Genres and Genius by Jacques Derrida, also published in The Frontiers of Theory series.
The Frontiers of Theory, Edinburgh UP, 2007, geb, 190 pp, € 37.75, 9780748627929
winkelwagen
Cixous, H.
Philippines
Philippines is Helene Cixous's reverie or 'true dreaming' which intertwines Freud's uneasy views on telepathy, autobiographical memories conflating Algeria and Paris, childhood and adult life, shared with her brother 'Pete', and literary evocations from Proust and George du Maurier's forgotten novel Peter Ibbetson. Amid telepathic conversations, real or imagined, and life events uncannily answering one another from a distance, Cixous's dense evocative journey ceaselessly 'returns to its starting point' and, like the twin almonds in one shell evoked by the title, reveals intimate, secret bonds between scenes and beings, real and fictional. Its interpretive sharpness delivered with stylistic elegance and candour will make this study typical of Cixous's art, which plies between literature and criticism, appealing not only to scholars and critics interested in psychoanalysis, autobiography and the act of reading, but also to a broader readership captivated by the hallucinatory coincidences between life, dream and fiction, when 'Reality is the dream. The dream is the true reality'.
Polity, 2011, pap, 82 pp, € 21.90, 9780745648163
winkelwagen
Cixous, H.
Portrait of Jaques Derrida as a Young Jewish Saint
Who can say "I am Jewish?" What does "Jew" mean? What especially does it mean for Jacques Derrida, founder of deconstruction, scoffer at boundaries and fixed identities, explorer of the indeterminate and undecidable? In Portrait of Jacques Derrida as a Young Jewish Saint, French feminist philosopher Helene Cixous follows the intertwined threads of Jewishness and non-Jewishness that play through the life and works of one of the greatest living philosophers. Cixous is a lifelong friend of Derrida. They both grew up as French Jews in Algeria and share a "belonging constituted of exclusion and nonbelonging" -- not Algerian, rejected by France, their Jewishness concealed or acculturated. In Derrida's family "one never said 'circumcision'but 'baptism,'not 'Bar Mitzvah'but 'communion.'" Judaism cloaked in Catholicism is one example of the undecidability of identity that influenced the thinker whom Cixous calls a "Jewish Saint." An intellectual contemporary of Derrida, Cixous's ideas on writing have an affinity with his philosophy of deconstruction, which sought to overturn binary oppositions -- such as man/woman, or Jew/non-Jew -- and blur boundaries of exclusion inherent in Western thought. In portraying Derrida, Cixous uses metonymy, alliteration, rhyme, neologisms, and puns to keep the text in constant motion, freeing language from any rigidity of meaning. In this way she writes a portrait of "Derrida in flight," slipping from one appearance to the next, unable to be fixed in one spot, yet encompassing each point he passes. From the circumcision act to family relationships, through Derrida's works to those of Celan, Rousseau, and Beaumarchais, Cixous effortlessly merges biography and textual commentary in this playful portrait of the man, his works, and being (or not being) Jewish.
European Perspectives: A Series in Social Thought and Cultural Criticism, Columbia UP, 2005, pap, 136 pp, € 26.00, 9780231128254
winkelwagen
Cixous, H.
So Close
"So Close is sensationally truthful. It approaches Algeria through the unexpected realms of writing, where literature and reality almost touch. This fiction has a child's ability to believe; a child who has read Proust and the Greeks, lived through history, and can still sense the danger sleeping in a macaroon." Sarah Wood, University of Kent
Polity, 2009, pap, 163 pp, € 21.50, 9780745644363
winkelwagen
Cixous, H.
The Third Body
Northwestern UP, 2009, pap, 162 pp, € 21.00, 9780810126541
winkelwagen
Cixous, H.
White Ink, Interviews on Sex, Text and Politics
Spanning over four decades and including a new interview with the editor Susan Sellers, this collection presents a brilliant, running commentary on the subjects at the heart of Cixous' writing. Here, Cixous discusses her books and her creative process, her views on and insights into literature, philosophy, theatre, politics, aesthetics, faith and ethics, human relations and the state of the world.As she responds to interviewers' questions, Cixous is prompted to reflect on her roles and activities as poet, playwright, feminist theorist, professor of literature, philosopher, woman, Jew. Each interview is a remarkable performance, an event in language and thought where Cixous' celebrated intellectual and poetic force can be witnessed 'in action'. Edited by Susan Sellers
Acumen, 2008, pap, 198 pp, € 21.50, 9781844651375
winkelwagen
   
Cixous, H., E. Prenowitz (ed)
Volleys of Humanity: Essays 1972-2009
This major new collection of texts by Helene Cixous brings together a range of important untranslated as well as four previously unpublished essays. These essays deal with literature, politics, history, Algeria, and the university and include works from Cixous' most significant contributions to literary criticism (Joyce, Kleist, Stendhal, Kafka, Shakespeare) as well as her contemporary writing on human rights and geo-politics. They are all informed by Cixous' unique gift for combining a writer's love of idiom and life with a scholar's acute deconstructive reading. These texts present an extended account of what Cixous calls here 'autobibliography' in which writing, theory, politics and life combine to open up the world through critical reading and self-reflection. 'I am on the side of life', says Cixous. These essays affirm Cixous' reputation as one of our greatest readers and sources of critical light in the world today. Key Features *Author is a leading French theorist and writer *Essays cover a wide range of topics and contemporary issues
Edinburgh UP, 2011, geb, 312 pp, € 102.00, 9780748639038
winkelwagen
Cixous, H. & F.Y. Jeannet
Encounters. Conversations on Life and Writing
"Isn't it … particularly difficult to 'speak' of your work?" Frédéric-Yves Jeannet asks Hélène Cixous in this fascinating book of interviews. "[I]t's only in writing, on paper, … that I reach the most unknown, the strangest, the most advanced part of me for me. I feel closer to my own mystery in the aura of writing it," Cixous responds.

These conversations, which took place over three years and cover the creative process behind Cixous’s fictional writing, illuminate the genesis and particular genius of one of France’s most original writers. Cixous muses on her "coming to writing," from her first publications to her recent acclaim for a series of fictional texts that spring, as, she insists all true writing does, from her life: the loss of her father when she was a child, and her relationship with her mother, now in her tenth decade, as well as with such friends as Jacques Derrida and Jacques Lacan. The conversations delve into Cixous’s career as an academic in Paris and abroad, her summer retreats to the Bordeaux region to write uninterrupted for two months, her work with Ariane Mnouchkine’s Théàtre du Soleil, her political engagements and her dreams. Readers and writers who have followed Cixous’s path-blazing career as a fiction writer who crosses boundaries of genre and gender while posing essential questions about the nature of narrative and life will find this a book that cannot be put down.

Polity, 2012, pap, 155 pp, € 22.50, 9780745653877
winkelwagen
Claassen, Rutger
Het eeuwig tekort. Een filosofie van de schaarste
Ambo, 2004, pap, 275 pp, € 17.95, 9789026318429
winkelwagen
   
Cladis, M.S.
Public Visions Private Lives. Rousseau, Religion, and 21st-Century Democracy
BY ORDER
Columbia UP, 2007, pap, 298 pp, € 46.50, 9780231139694
winkelwagen
   
Clark Buckner,S. and M.Statler ( Eds )
Styles of Piety: Practicing Philosophy After the Death of God
BY ORDER
Perspectives in Continal Philosophy S. no 47, Fordham U.P, 2006, pap, 288 pp, € 33.00, 0823225011 / 9780823225019
winkelwagen
Clarke, Desmond M
Descartes. A Biography
Rene Descartes is best remembered today for writing 'I think, therefore I am', but his main contribution to the history of ideas was his effort to construct a philosophy that would be sympathetic to the new sciences that emerged in the seventeenth century. To a great extent he was the midwife to the Scientific Revolution and a significant contributor to its key concepts. In four major publications, he fashioned a philosophical system that accommodated the needs of these new sciences and thereby earned the unrelenting hostility of both Catholic and Calvinist theologians, who relied on the scholastic philosophy that Descartes hoped to replace. His contemporaries claimed that his proofs of God's existence in the Meditations were so unsuccessful that he must have been a cryptic atheist and that his discussion of skepticism served merely to fan the flames of libertinism. This is the first biography in English that addresses the full range of Descartes' interest in theology, philosophy and the sciences and that traces his intellectual development through his entire career.
Cambridge UP, 2006 / 2012, pap, 506 pp, € 25.95, 9781107601468
winkelwagen
Clark, K. J., R.J. Vanarragon (eds)
Evidence and Religious Belief
A fundamental question in philosophy of religion is whether religious belief must be based on evidence in order to be properly held. In recent years two prominent positions on this issue have been staked out: evidentialism, which claims that proper religious belief requires evidence; and Reformed epistemology, which claims that it does not. Evidence and Religious Belief contains eleven chapters by prominent philosophers which push the discussion in new directions.
Oxford UP, 2011, geb, 214 pp, € 48.50, 9780199603718
winkelwagen
   
Clark, Michael
Paradoxes from A to Z
by order
Routledge, 2007, pap, 272 pp, € 22.00, 9780415420839
winkelwagen
   
Clark, T.
Martin Heidegger
T.B. vanaf augustus 2011
Critical Thinkers- essential guides for literary studies, Routledge, 2002/ 2011, geb., 184 pp, € 130.90, 9780415889896
winkelwagen
Clark, T.
Martin Heidegger
Since the publication of his mammoth work, Being and Time, Martin Heidegger has remained one of the most influential figures in contemporary thought, and is a key influence for modern literary and cultural theory. This guidebook provides an ideal entry-point for readers new to Heidegger, outlining such issues and concepts as: the limits of 'theory' the history of being the origin of the work of art language the literary work poetry and the political Heidegger's involvement with Nazism. Fully updated throughout and featuring a new section on enviromental thought and ecocriticism, this guidebook clearly and concisely introduces Heidegger's crucial work relating to art, language and poetry, and outlines his continuing influence on critical theory.
Roudledge Critical Thinkers, Routledge, 2011, pap, 197 pp, € 18.95, 9780415590907
winkelwagen
   
Claussen, D.
Theodor W. Adorno. One Last Genius
B2484
Harvard UP, 2008/2010, pap, 440 pp, € 23.90, 9780674057135
winkelwagen
   
Clemenson, D.
Descartes’ Theory of Ideas
BY ORDER
Continuum Studies in Philosophy Series, Continuum, 2007, geb, 162 pp, € 92.50, 9780826487735
winkelwagen
Cliteur, Paul
Het monotheistisch dilemma of de theologie van het terrorisme
In Het monotheistisch dilemma werpt Paul Cliteur de vraag op wat de relatie is tussen religie en geweld. Het Israelisch-Palestijns conflict wordt steeds meer gezien als een strijd om religieus gefundeerde claims op land. In de Verenigde Staten is onlangs de moordenaar van een abortusarts veroordeeld. En op vlucht 253 van Northwest Airlines van Amsterdam naar Detroit werd tijdens Kerstmis 2009 een islamistische terrorist gearresteerd.

Cliteur concentreert zich op terroristisch geweld dat zich beroept op een van de grote monotheistische godsdiensten. De religieuze terrorist kan worden gezien als een gewetensdader die zich in een dilemma bevindt: moet hij de wetten van het land gehoorzamen of de wetten van God? Cliteur gaat niet alleen uitvoerig in op de actualiteit, met onder meer een zeer uitvoerige analyse van de Deense cartoonaffaire, maar gaat tevens te rade bij Europese verlichtingsdenkers als David Hume en baron d Holbach.

Cliteurs standpunt is geen verdediging van atheisme. Ook is hij niet negatief over godsdienst in het algemeen of zelfs over de drie monotheistische godsdiensten. Hij betoogt wel dat in het monotheisme (vooral in het Oude Testament) aanknopingspunten liggen voor radicalisme dat tot geweld kan leiden. Pas wanneer we goed weten wat die aanknopingspunten zijn, kunnen we ons daarvan bevrijden.

Arbeiderspers, 2010, pap, 410p, € 21.95, 9789029573542
winkelwagen
Cliteur, Paul
The Secular Outlook. In Defense of Moral and Political Secularism
Blackwell Public Philosophy, Wiley-Blackwell, 2010, pap, 317 pp, € 34.95, 9781444335217
winkelwagen
Cliteur, Paul, Dirk Verhofstadt
Het Atheistisch woordenboek
Het Atheistisch woordenboek is geen werk met definities van begrippen zoals een Van Dale, maar ligt meer in de lijn van het Filosofisch woordenboek van Voltaire uit 1764 of Ideas that Matter van Anthony Grayling uit 2009. Het is een boek waarin allerlei lemma's die met atheisme en irrationaliteit te maken hebben alfabetisch zijn geordend, en lijkt in dat opzicht meer een encyclopedie dan een woordenboek in de gebruikelijke zin.

Het begint bij Aflaten en Arkzoekers, behandelt Bliksemafleiders en Exorcisme en onderzoekt de Lijkwade van Turijn en het Vagevuur. Boeiende figuren zoals Jean Meslier, Giordano Bruno, James Usscher en Etienne Vermeersch passeren de revue, en ook de vermeende onfeilbaarheid van de paus en de fatwa van ayatollah Khomeini over Salman Rushdie worden behandeld.

Het Atheistisch Woordenboek probeert ook voorlichting te geven over de sociale context waarin het atheisme zich tegenwoordig ontwikkelt, of soms in zijn ontwikkeling wordt gefrustreerd. In vele landen is atheisme immers nog steeds een halsmisdaad, wat ingaat tegen artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948): daarin wordt duidelijk gesteld dat de burgers van deze wereld niet alleen een recht hebben om te geloven, maar ook een recht om niet te geloven.

Paul Cliteur (1955) is hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit van Leiden. Hij schreef diverse boeken zoals Moreel Esperanto, Het Monotheistisch dilemma en The Secular Outlook waarin hij opkomt voor een universele seculiere moraal en een neutrale overheid.

Dirk Verhofstadt (1955) is professor media en ethiek aan de Universiteit Gent. Hij schreef ophefmakende boeken zoals Pius XII en de vernietiging van de Joden, In gesprek met Etienne Vermeersch en Atheisme als basis voor de moraal waarin hij resoluut kiest voor een seculiere samenleving.

Houtekiet, 2015, pap, 366 pp, € 19.99, 9789089244239
winkelwagen
Cobben, P., J.-L. Nancy e.a.
Wet van de vrijheid. Denken over vrijheid, individu & gemeenschap
Valkhof Pers, 2011, pap, 99 pp, € 12.50, 9789056253455
winkelwagen
Cohen, F.
Isaac Newton en het ware weten
Het bekende verhaal over Isaac Newton en de vallende appel klopt. Nog als student kwam hij in de boomgaard van zijn moeder tot het inzicht dat een appel volgens hetzelfde principe op Aarde valt als de maan eromheen draait. Maar wat is nu dat principe? Twintig jaar later is ook dat tot hem doorgedrongen. En toen was het zaak om het niet bij een vermoeden te laten, maar voor de universele aantrekkingskracht en de wiskundige maat ervan een sluitend bewijs te leveren. Ook met zijn ontdekking dat zonlicht uit alle kleuren van de regenboog bestaat, rustte hij niet voordat hij die onomstotelijk had vastgenageld. Intussen hield hij zich al even intensief bezig met alchemie en met ketterse theologie. Wat voor wetenschapper was Newton dan wel, waar bestonden zijn voornaamste prestaties uit, en hoe is hij ertoe gekomen? Wat staat er eigenlijk in zijn twee boeken, de Principia en de Opticks? Wat moeten we aan met zijn bizarre persoonlijkheid? En wat houdt 'bewijzen' in de natuurwetenschap eigenlijk in? Daarover gaat dit boek.
Bert Bakker, 2010, geb, 267 pp, € 24.95, 9789035134546
winkelwagen
   
Cohen, G. A.
Why not Socialism?
B1964
Princeton UP, 2009, geb, 92 pp, € 20.75, 9780691143613
winkelwagen
Cohen, Hermann
Werke 01.1: Kants Theorie der Erfahrung. Teil 1.1:Text der dritten Auflage 1918
Vergriffen. Neuaufl. geplant! / Out of print. New ed. in preparation!

Hermann Cohen (1842-1918) begrundete die 'Marburger Schule', eine der zwei Hauptrichtungen des Neukantianismus. Er begriff die Aufgabe der Philosophie als Klarung der Grundlagen von Wissenschaft, insbesondere Naturwissenschaft. Aber auch seine Ethik verdient Aufmerksamkeit; im Interesse der Losung der 'sozialen Frage' naherte sich Cohen einem ethischen Sozialismus, dessen Konzept eine lebhafte Debatte innerhalb der deutschen Sozialdemokratie provozierte. Bekannt geworden ist Cohen schliesslich durch sein publizistisches Engagement in der Frage der Stellung des Judentums in Europa. Am Ende seines Lebens verfasste er eine - Tagesprobleme ubersteigende - Religionsphilosophie 'aus den Quellen des Judentums', mit der er auf die geistige Signatur der zwanziger Jahre einwirkte. Die vorliegende neue Ausgabe fordert die Aufarbeitung des neukantianischen Gedankenguts, fur das sich heute wieder lebhaftes Interesse entwickelt. Die vom Hermann-Cohen-Archiv in Zurich unter der Leitung von Helmut Holzhey herausgegebene Werkausgabe bietet nicht nur die Texte letzter Hand, sondern verzeichnet auch die durch Auflagenvergleich gewonnenen textlichen Varianten. Eine derartige kritische Ausgabe ist fur das Verstandnis der gedanklichen Entfaltung von Cohens Philosophie von grosster Bedeutung.

Werke Band 01, Olms Verlag, 1987, geb, 797 pp, € 109.00, 9783487078762
winkelwagen
Cohen, Hermann
Werke 01.2: Kants Theorie der Erfahrung. Teil 1.2: Textkritischer Apparat und Register
Vergriffen. Neuaufl. geplant! / Out of print. New ed. in preparation!

Hermann Cohen (1842-1918) begrundete die 'Marburger Schule', eine der zwei Hauptrichtungen des Neukantianismus. Er begriff die Aufgabe der Philosophie als Klarung der Grundlagen von Wissenschaft, insbesondere Naturwissenschaft. Aber auch seine Ethik verdient Aufmerksamkeit; im Interesse der Losung der 'sozialen Frage' naherte sich Cohen einem ethischen Sozialismus, dessen Konzept eine lebhafte Debatte innerhalb der deutschen Sozialdemokratie provozierte. Bekannt geworden ist Cohen schliesslich durch sein publizistisches Engagement in der Frage der Stellung des Judentums in Europa. Am Ende seines Lebens verfasste er eine - Tagesprobleme ubersteigende - Religionsphilosophie 'aus den Quellen des Judentums', mit der er auf die geistige Signatur der zwanziger Jahre einwirkte. Die vorliegende neue Ausgabe fordert die Aufarbeitung des neukantianischen Gedankenguts, fur das sich heute wieder lebhaftes Interesse entwickelt. Die vom Hermann-Cohen-Archiv in Zurich unter der Leitung von Helmut Holzhey herausgegebene Werkausgabe bietet nicht nur die Texte letzter Hand, sondern verzeichnet auch die durch Auflagenvergleich gewonnenen textlichen Varianten. Eine derartige kritische Ausgabe ist fur das Verstandnis der gedanklichen Entfaltung von Cohens Philosophie von grosster Bedeutung.

Werke Band 01, Olms Verlag, 1987, geb, 255 pp, € 56.00, 9783487078779
winkelwagen
Cohen, Hermann
Werke 01.3: Kants Theorie der Erfahrung. Teil 1.3: Erste Auflage 1871
Vergriffen. Neuaufl. geplant! / Out of print. New ed. in preparation!

Hermann Cohen (1842-1918) begrundete die 'Marburger Schule', eine der zwei Hauptrichtungen des Neukantianismus. Er begriff die Aufgabe der Philosophie als Klarung der Grundlagen von Wissenschaft, insbesondere Naturwissenschaft. Aber auch seine Ethik verdient Aufmerksamkeit; im Interesse der Losung der 'sozialen Frage' naherte sich Cohen einem ethischen Sozialismus, dessen Konzept eine lebhafte Debatte innerhalb der deutschen Sozialdemokratie provozierte. Bekannt geworden ist Cohen schliesslich durch sein publizistisches Engagement in der Frage der Stellung des Judentums in Europa. Am Ende seines Lebens verfasste er eine - Tagesprobleme ubersteigende - Religionsphilosophie 'aus den Quellen des Judentums', mit der er auf die geistige Signatur der zwanziger Jahre einwirkte. Die vorliegende neue Ausgabe fordert die Aufarbeitung des neukantianischen Gedankenguts, fur das sich heute wieder lebhaftes Interesse entwickelt. Die vom Hermann-Cohen-Archiv in Zurich unter der Leitung von Helmut Holzhey herausgegebene Werkausgabe bietet nicht nur die Texte letzter Hand, sondern verzeichnet auch die durch Auflagenvergleich gewonnenen textlichen Varianten. Eine derartige kritische Ausgabe ist fur das Verstandnis der gedanklichen Entfaltung von Cohens Philosophie von grosster Bedeutung.

Werke Band 01, Olms Verlag, 1987, geb, 270 pp, € 56.00, 9783487078786
winkelwagen
Cohen, Hermann
Werke 02: Kants Begrundung der Ethik nebst ihren Anwendungen auf Recht, Religion und Geschichte. Mit Variantenverzeichnis und Register
Hermann Cohen (1842-1918) begrundete die 'Marburger Schule', eine der zwei Hauptrichtungen des Neukantianismus. Er begriff die Aufgabe der Philosophie als Klarung der Grundlagen von Wissenschaft, insbesondere Naturwissenschaft. Aber auch seine Ethik verdient Aufmerksamkeit; im Interesse der Losung der 'sozialen Frage' naherte sich Cohen einem ethischen Sozialismus, dessen Konzept eine lebhafte Debatte innerhalb der deutschen Sozialdemokratie provozierte. Bekannt geworden ist Cohen schliesslich durch sein publizistisches Engagement in der Frage der Stellung des Judentums in Europa. Am Ende seines Lebens verfasste er eine - Tagesprobleme ubersteigende - Religionsphilosophie 'aus den Quellen des Judentums', mit der er auf die geistige Signatur der zwanziger Jahre einwirkte. Die vorliegende neue Ausgabe fordert die Aufarbeitung des neukantianischen Gedankenguts, fur das sich heute wieder lebhaftes Interesse entwickelt. Die vom Hermann-Cohen-Archiv in Zurich unter der Leitung von Helmut Holzhey herausgegebene Werkausgabe bietet nicht nur die Texte letzter Hand, sondern verzeichnet auch die durch Auflagenvergleich gewonnenen textlichen Varianten. Eine derartige kritische Ausgabe ist fur das Verstandnis der gedanklichen Entfaltung von Cohens Philosophie von grosster Bedeutung.
Werke Band 02, Olms Verlag, 2011, geb, 707 pp, € 109.00, 9783487078793
winkelwagen
Cohen, Hermann
Werke 03: Kants Begrundung der Asthetik.
Hermann Cohen (1842-1918) begrundete die 'Marburger Schule', eine der zwei Hauptrichtungen des Neukantianismus. Er begriff die Aufgabe der Philosophie als Klarung der Grundlagen von Wissenschaft, insbesondere Naturwissenschaft. Aber auch seine Ethik verdient Aufmerksamkeit; im Interesse der Losung der 'sozialen Frage' naherte sich Cohen einem ethischen Sozialismus, dessen Konzept eine lebhafte Debatte innerhalb der deutschen Sozialdemokratie provozierte. Bekannt geworden ist Cohen schliesslich durch sein publizistisches Engagement in der Frage der Stellung des Judentums in Europa. Am Ende seines Lebens verfasste er eine - Tagesprobleme ubersteigende - Religionsphilosophie 'aus den Quellen des Judentums', mit der er auf die geistige Signatur der zwanziger Jahre einwirkte. Die vorliegende neue Ausgabe fordert die Aufarbeitung des neukantianischen Gedankenguts, fur das sich heute wieder lebhaftes Interesse entwickelt. Die vom Hermann-Cohen-Archiv in Zurich unter der Leitung von Helmut Holzhey herausgegebene Werkausgabe bietet nicht nur die Texte letzter Hand, sondern verzeichnet auch die durch Auflagenvergleich gewonnenen textlichen Varianten. Eine derartige kritische Ausgabe ist fur das Verstandnis der gedanklichen Entfaltung von Cohens Philosophie von grosster Bedeutung.
Werke Band 03, Olms Verlag, 2009, geb, 458 pp, € 140.00, 9783487142418
winkelwagen
Cohen, Hermann
Werke 04: Kommentar zu Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft. Mit Register
Hermann Cohen (1842-1918) begrundete die 'Marburger Schule', eine der zwei Hauptrichtungen des Neukantianismus. Er begriff die Aufgabe der Philosophie als Klarung der Grundlagen von Wissenschaft, insbesondere Naturwissenschaft. Aber auch seine Ethik verdient Aufmerksamkeit; im Interesse der Losung der 'sozialen Frage' naherte sich Cohen einem ethischen Sozialismus, dessen Konzept eine lebhafte Debatte innerhalb der deutschen Sozialdemokratie provozierte. Bekannt geworden ist Cohen schliesslich durch sein publizistisches Engagement in der Frage der Stellung des Judentums in Europa. Am Ende seines Lebens verfasste er eine - Tagesprobleme ubersteigende - Religionsphilosophie 'aus den Quellen des Judentums', mit der er auf die geistige Signatur der zwanziger Jahre einwirkte. Die vorliegende neue Ausgabe fordert die Aufarbeitung des neukantianischen Gedankenguts, fur das sich heute wieder lebhaftes Interesse entwickelt. Die vom Hermann-Cohen-Archiv in Zurich unter der Leitung von Helmut Holzhey herausgegebene Werkausgabe bietet nicht nur die Texte letzter Hand, sondern verzeichnet auch die durch Auflagenvergleich gewonnenen textlichen Varianten. Eine derartige kritische Ausgabe ist fur das Verstandnis der gedanklichen Entfaltung von Cohens Philosophie von grosster Bedeutung.
Werke Band 04, Olms Verlag, 2012, geb, 256 pp, € 52.50, 9783487078816
winkelwagen
Cohen, Hermann
Werke 05: Das Prinzip der Infinitesimal-Methode und seine Geschichte. Ein Kapitel zur Grundlegung der Erkenntniskritik. Und Einleitung mit kritischem Nachtrag zur "Geschichte des Materialismus" von F. A. Lange. Variantenverzeichnisse und Register
Hermann Cohen (1842-1918) begrundete die 'Marburger Schule', eine der zwei Hauptrichtungen des Neukantianismus. Er begriff die Aufgabe der Philosophie als Klarung der Grundlagen von Wissenschaft, insbesondere Naturwissenschaft. Aber auch seine Ethik verdient Aufmerksamkeit; im Interesse der Losung der 'sozialen Frage' naherte sich Cohen einem ethischen Sozialismus, dessen Konzept eine lebhafte Debatte innerhalb der deutschen Sozialdemokratie provozierte. Bekannt geworden ist Cohen schliesslich durch sein publizistisches Engagement in der Frage der Stellung des Judentums in Europa. Am Ende seines Lebens verfasste er eine - Tagesprobleme ubersteigende - Religionsphilosophie 'aus den Quellen des Judentums', mit der er auf die geistige Signatur der zwanziger Jahre einwirkte. Die vorliegende neue Ausgabe fordert die Aufarbeitung des neukantianischen Gedankenguts, fur das sich heute wieder lebhaftes Interesse entwickelt. Die vom Hermann-Cohen-Archiv in Zurich unter der Leitung von Helmut Holzhey herausgegebene Werkausgabe bietet nicht nur die Texte letzter Hand, sondern verzeichnet auch die durch Auflagenvergleich gewonnenen textlichen Varianten. Eine derartige kritische Ausgabe ist fur das Verstandnis der gedanklichen Entfaltung von Cohens Philosophie von grosster Bedeutung.
Werke Band 05, 2 Tle. in 1 Band, Olms Verlag, 1914 / 2012, geb, 372 pp, € 87.50, 9783487063959
winkelwagen
Cohen, Hermann
Werke 06: System der Philosophie. Erster Teil: Logik der reinen Erkenntnis. Mit Variantenverzeichnis und Register.
Hermann Cohen (1842-1918) begrundete die 'Marburger Schule', eine der zwei Vergriffen. Neuaufl. geplant! / Out of print. New ed. in preparation!

Hauptrichtungen des Neukantianismus. Er begriff die Aufgabe der Philosophie als Klarung der Grundlagen von Wissenschaft, insbesondere Naturwissenschaft. Aber auch seine Ethik verdient Aufmerksamkeit; im Interesse der Losung der 'sozialen Frage' naherte sich Cohen einem ethischen Sozialismus, dessen Konzept eine lebhafte Debatte innerhalb der deutschen Sozialdemokratie provozierte. Bekannt geworden ist Cohen schliesslich durch sein publizistisches Engagement in der Frage der Stellung des Judentums in Europa. Am Ende seines Lebens verfasste er eine - Tagesprobleme ubersteigende - Religionsphilosophie 'aus den Quellen des Judentums', mit der er auf die geistige Signatur der zwanziger Jahre einwirkte. Die vorliegende neue Ausgabe fordert die Aufarbeitung des neukantianischen Gedankenguts, fur das sich heute wieder lebhaftes Interesse entwickelt. Die vom Hermann-Cohen-Archiv in Zurich unter der Leitung von Helmut Holzhey herausgegebene Werkausgabe bietet nicht nur die Texte letzter Hand, sondern verzeichnet auch die durch Auflagenvergleich gewonnenen textlichen Varianten. Eine derartige kritische Ausgabe ist fur das Verstandnis der gedanklichen Entfaltung von Cohens Philosophie von grosster Bedeutung.

Werke Band 06, Olms Verlag, 1914 / 2005, geb, 722 pp, € 127.00, 9783487063966
winkelwagen
Cohen, Hermann
Werke 07: System der Philosophie. Zweiter Teil: Ethik des reinen Willens
Hermann Cohen (1842-1918) begrundete die 'Marburger Schule', eine der zwei Hauptrichtungen des Neukantianismus. Er begriff die Aufgabe der Philosophie als Klarung der Grundlagen von Wissenschaft, insbesondere Naturwissenschaft. Aber auch seine Ethik verdient Aufmerksamkeit; im Interesse der Losung der 'sozialen Frage' naherte sich Cohen einem ethischen Sozialismus, dessen Konzept eine lebhafte Debatte innerhalb der deutschen Sozialdemokratie provozierte. Bekannt geworden ist Cohen schliesslich durch sein publizistisches Engagement in der Frage der Stellung des Judentums in Europa. Am Ende seines Lebens verfasste er eine - Tagesprobleme ubersteigende - Religionsphilosophie 'aus den Quellen des Judentums', mit der er auf die geistige Signatur der zwanziger Jahre einwirkte. Die vorliegende neue Ausgabe fordert die Aufarbeitung des neukantianischen Gedankenguts, fur das sich heute wieder lebhaftes Interesse entwickelt. Die vom Hermann-Cohen-Archiv in Zurich unter der Leitung von Helmut Holzhey herausgegebene Werkausgabe bietet nicht nur die Texte letzter Hand, sondern verzeichnet auch die durch Auflagenvergleich gewonnenen textlichen Varianten. Eine derartige kritische Ausgabe ist fur das Verstandnis der gedanklichen Entfaltung von Cohens Philosophie von grosster Bedeutung.
Werke Band 07, Olms Verlag, 2012, geb, 707 pp, € 127.50, 9783487063973
winkelwagen
Cohen, Hermann
Werke 08: System der Philosophie. Dritter Teil: Asthetik des reinen Gefuhls. Teilband 1
Hermann Cohen (1842-1918) begrundete die 'Marburger Schule', eine der zwei Hauptrichtungen des Neukantianismus. Er begriff die Aufgabe der Philosophie als Klarung der Grundlagen von Wissenschaft, insbesondere Naturwissenschaft. Aber auch seine Ethik verdient Aufmerksamkeit; im Interesse der Losung der 'sozialen Frage' naherte sich Cohen einem ethischen Sozialismus, dessen Konzept eine lebhafte Debatte innerhalb der deutschen Sozialdemokratie provozierte. Bekannt geworden ist Cohen schliesslich durch sein publizistisches Engagement in der Frage der Stellung des Judentums in Europa. Am Ende seines Lebens verfasste er eine - Tagesprobleme ubersteigende - Religionsphilosophie 'aus den Quellen des Judentums', mit der er auf die geistige Signatur der zwanziger Jahre einwirkte. Die vorliegende neue Ausgabe fordert die Aufarbeitung des neukantianischen Gedankenguts, fur das sich heute wieder lebhaftes Interesse entwickelt. Die vom Hermann-Cohen-Archiv in Zurich unter der Leitung von Helmut Holzhey herausgegebene Werkausgabe bietet nicht nur die Texte letzter Hand, sondern verzeichnet auch die durch Auflagenvergleich gewonnenen textlichen Varianten. Eine derartige kritische Ausgabe ist fur das Verstandnis der gedanklichen Entfaltung von Cohens Philosophie von grosster Bedeutung.
Werke Band 08, Olms Verlag, 1912 / 2005, geb, 401 pp, € 87.50, 9783487063980
winkelwagen
Cohen, Hermann
Werke 09: System der Philosophie. Dritter Teil: Asthetik der reinen Gefuhls. Teilband 2. Mit Register zu Band 8 und 9
Hermann Cohen (1842-1918) begrundete die 'Marburger Schule', eine der zwei Hauptrichtungen des Neukantianismus. Er begriff die Aufgabe der Philosophie als Klarung der Grundlagen von Wissenschaft, insbesondere Naturwissenschaft. Aber auch seine Ethik verdient Aufmerksamkeit; im Interesse der Losung der 'sozialen Frage' naherte sich Cohen einem ethischen Sozialismus, dessen Konzept eine lebhafte Debatte innerhalb der deutschen Sozialdemokratie provozierte. Bekannt geworden ist Cohen schliesslich durch sein publizistisches Engagement in der Frage der Stellung des Judentums in Europa. Am Ende seines Lebens verfasste er eine - Tagesprobleme ubersteigende - Religionsphilosophie 'aus den Quellen des Judentums', mit der er auf die geistige Signatur der zwanziger Jahre einwirkte. Die vorliegende neue Ausgabe fordert die Aufarbeitung des neukantianischen Gedankenguts, fur das sich heute wieder lebhaftes Interesse entwickelt. Die vom Hermann-Cohen-Archiv in Zurich unter der Leitung von Helmut Holzhey herausgegebene Werkausgabe bietet nicht nur die Texte letzter Hand, sondern verzeichnet auch die durch Auflagenvergleich gewonnenen textlichen Varianten. Eine derartige kritische Ausgabe ist fur das Verstandnis der gedanklichen Entfaltung von Cohens Philosophie von grosster Bedeutung.
Werke Band 09, Olms Verlag, 1912 / 2005, geb, 477 pp, € 98.00, 9783487063997
winkelwagen
Cohen, Hermann
Werke 10: Der Begriff der Religion im System der Philosophie. Mit Register
Vergriffen. Neuaufl. geplant! / Out of print. New ed. in preparation!

Hermann Cohen (1842-1918) begrundete die 'Marburger Schule', eine der zwei Hauptrichtungen des Neukantianismus. Er begriff die Aufgabe der Philosophie als Klarung der Grundlagen von Wissenschaft, insbesondere Naturwissenschaft. Aber auch seine Ethik verdient Aufmerksamkeit; im Interesse der Losung der 'sozialen Frage' naherte sich Cohen einem ethischen Sozialismus, dessen Konzept eine lebhafte Debatte innerhalb der deutschen Sozialdemokratie provozierte. Bekannt geworden ist Cohen schliesslich durch sein publizistisches Engagement in der Frage der Stellung des Judentums in Europa. Am Ende seines Lebens verfasste er eine - Tagesprobleme ubersteigende - Religionsphilosophie 'aus den Quellen des Judentums', mit der er auf die geistige Signatur der zwanziger Jahre einwirkte. Die vorliegende neue Ausgabe fordert die Aufarbeitung des neukantianischen Gedankenguts, fur das sich heute wieder lebhaftes Interesse entwickelt. Die vom Hermann-Cohen-Archiv in Zurich unter der Leitung von Helmut Holzhey herausgegebene Werkausgabe bietet nicht nur die Texte letzter Hand, sondern verzeichnet auch die durch Auflagenvergleich gewonnenen textlichen Varianten. Eine derartige kritische Ausgabe ist fur das Verstandnis der gedanklichen Entfaltung von Cohens Philosophie von grosster Bedeutung.

Werke Band 10, Olms Verlag, 1915 / 2002, geb, 164 pp, € 57.50, 9783487064000
winkelwagen
Cohen, Hermann
Werke 12: Kleinere Schriften I. 1865 - 1869
Hermann Cohen (1842-1918) begrundete die 'Marburger Schule', eine der zwei Hauptrichtungen des Neukantianismus. Er begriff die Aufgabe der Philosophie als Klarung der Grundlagen von Wissenschaft, insbesondere Naturwissenschaft. Aber auch seine Ethik verdient Aufmerksamkeit; im Interesse der Losung der 'sozialen Frage' naherte sich Cohen einem ethischen Sozialismus, dessen Konzept eine lebhafte Debatte innerhalb der deutschen Sozialdemokratie provozierte. Bekannt geworden ist Cohen schliesslich durch sein publizistisches Engagement in der Frage der Stellung des Judentums in Europa. Am Ende seines Lebens verfasste er eine - Tagesprobleme ubersteigende - Religionsphilosophie 'aus den Quellen des Judentums', mit der er auf die geistige Signatur der zwanziger Jahre einwirkte. Die vorliegende neue Ausgabe fordert die Aufarbeitung des neukantianischen Gedankenguts, fur das sich heute wieder lebhaftes Interesse entwickelt. Die vom Hermann-Cohen-Archiv in Zurich unter der Leitung von Helmut Holzhey herausgegebene Werkausgabe bietet nicht nur die Texte letzter Hand, sondern verzeichnet auch die durch Auflagenvergleich gewonnenen textlichen Varianten. Eine derartige kritische Ausgabe ist fur das Verstandnis der gedanklichen Entfaltung von Cohens Philosophie von grosster Bedeutung.
Werke Band 12, Olms Verlag, 2012, geb, 552 pp, € 149.95, 9783487147673
winkelwagen
Cohen, Hermann
Werke 15: Kleinere Schriften IV. 1907-1912
Hermann Cohen (1842-1918) begrundete die 'Marburger Schule', eine der zwei Hauptrichtungen des Neukantianismus. Er begriff die Aufgabe der Philosophie als Klarung der Grundlagen von Wissenschaft, insbesondere Naturwissenschaft. Aber auch seine Ethik verdient Aufmerksamkeit; im Interesse der Losung der 'sozialen Frage' naherte sich Cohen einem ethischen Sozialismus, dessen Konzept eine lebhafte Debatte innerhalb der deutschen Sozialdemokratie provozierte. Bekannt geworden ist Cohen schliesslich durch sein publizistisches Engagement in der Frage der Stellung des Judentums in Europa. Am Ende seines Lebens verfasste er eine - Tagesprobleme ubersteigende - Religionsphilosophie 'aus den Quellen des Judentums', mit der er auf die geistige Signatur der zwanziger Jahre einwirkte. Die vorliegende neue Ausgabe fordert die Aufarbeitung des neukantianischen Gedankenguts, fur das sich heute wieder lebhaftes Interesse entwickelt. Die vom Hermann-Cohen-Archiv in Zurich unter der Leitung von Helmut Holzhey herausgegebene Werkausgabe bietet nicht nur die Texte letzter Hand, sondern verzeichnet auch die durch Auflagenvergleich gewonnenen textlichen Varianten. Eine derartige kritische Ausgabe ist fur das Verstandnis der gedanklichen Entfaltung von Cohens Philosophie von grosster Bedeutung.
Werke Band 15, Olms Verlag, 2009, geb, 774 pp, € 159.95, 9783487137148
winkelwagen
Cohen, Hermann
Werke 16: Kleinere Schriften V. 1913-1915
Hermann Cohen (1842-1918) begrundete die 'Marburger Schule', eine der zwei Hauptrichtungen des Neukantianismus. Er begriff die Aufgabe der Philosophie als Klarung der Grundlagen von Wissenschaft, insbesondere Naturwissenschaft. Aber auch seine Ethik verdient Aufmerksamkeit; im Interesse der Losung der 'sozialen Frage' naherte sich Cohen einem ethischen Sozialismus, dessen Konzept eine lebhafte Debatte innerhalb der deutschen Sozialdemokratie provozierte. Bekannt geworden ist Cohen schliesslich durch sein publizistisches Engagement in der Frage der Stellung des Judentums in Europa. Am Ende seines Lebens verfasste er eine - Tagesprobleme ubersteigende - Religionsphilosophie 'aus den Quellen des Judentums', mit der er auf die geistige Signatur der zwanziger Jahre einwirkte. Die vorliegende neue Ausgabe fordert die Aufarbeitung des neukantianischen Gedankenguts, fur das sich heute wieder lebhaftes Interesse entwickelt. Die vom Hermann-Cohen-Archiv in Zurich unter der Leitung von Helmut Holzhey herausgegebene Werkausgabe bietet nicht nur die Texte letzter Hand, sondern verzeichnet auch die durch Auflagenvergleich gewonnenen textlichen Varianten. Eine derartige kritische Ausgabe ist fur das Verstandnis der gedanklichen Entfaltung von Cohens Philosophie von grosster Bedeutung.
Werke Band 16, Olms Verlag, 2012, geb, 672 pp, € 109.95, 9783487105666
winkelwagen
Cohen, Hermann
Werke 17: Kleinere Schriften VI. 1916-1918
Hermann Cohen (1842-1918) begrundete die 'Marburger Schule', eine der zwei Hauptrichtungen des Neukantianismus. Er begriff die Aufgabe der Philosophie als Klarung der Grundlagen von Wissenschaft, insbesondere Naturwissenschaft. Aber auch seine Ethik verdient Aufmerksamkeit; im Interesse der Losung der 'sozialen Frage' naherte sich Cohen einem ethischen Sozialismus, dessen Konzept eine lebhafte Debatte innerhalb der deutschen Sozialdemokratie provozierte. Bekannt geworden ist Cohen schliesslich durch sein publizistisches Engagement in der Frage der Stellung des Judentums in Europa. Am Ende seines Lebens verfasste er eine - Tagesprobleme ubersteigende - Religionsphilosophie 'aus den Quellen des Judentums', mit der er auf die geistige Signatur der zwanziger Jahre einwirkte. Die vorliegende neue Ausgabe fordert die Aufarbeitung des neukantianischen Gedankenguts, fur das sich heute wieder lebhaftes Interesse entwickelt. Die vom Hermann-Cohen-Archiv in Zurich unter der Leitung von Helmut Holzhey herausgegebene Werkausgabe bietet nicht nur die Texte letzter Hand, sondern verzeichnet auch die durch Auflagenvergleich gewonnenen textlichen Varianten. Eine derartige kritische Ausgabe ist fur das Verstandnis der gedanklichen Entfaltung von Cohens Philosophie von grosster Bedeutung.
Werke Band 17, Olms Verlag, 2002, geb, 766 pp, € 136.00, 9783487116860
winkelwagen
Cohen, Hermann
Werke S. 01: Hermann Cohens Notizen und Reflexionen aus dem Nachlass Paul Natorps
Hermann Cohen (1842-1918) begrundete die 'Marburger Schule', eine der zwei Hauptrichtungen des Neukantianismus. Er begriff die Aufgabe der Philosophie als Klarung der Grundlagen von Wissenschaft, insbesondere Naturwissenschaft. Aber auch seine Ethik verdient Aufmerksamkeit; im Interesse der Losung der 'sozialen Frage' naherte sich Cohen einem ethischen Sozialismus, dessen Konzept eine lebhafte Debatte innerhalb der deutschen Sozialdemokratie provozierte. Bekannt geworden ist Cohen schliesslich durch sein publizistisches Engagement in der Frage der Stellung des Judentums in Europa. Am Ende seines Lebens verfasste er eine - Tagesprobleme ubersteigende - Religionsphilosophie 'aus den Quellen des Judentums', mit der er auf die geistige Signatur der zwanziger Jahre einwirkte. Die vorliegende neue Ausgabe fordert die Aufarbeitung des neukantianischen Gedankenguts, fur das sich heute wieder lebhaftes Interesse entwickelt. Die vom Hermann-Cohen-Archiv in Zurich unter der Leitung von Helmut Holzhey herausgegebene Werkausgabe bietet nicht nur die Texte letzter Hand, sondern verzeichnet auch die durch Auflagenvergleich gewonnenen textlichen Varianten. Eine derartige kritische Ausgabe ist fur das Verstandnis der gedanklichen Entfaltung von Cohens Philosophie von grosster Bedeutung.
Werke Supplementa Band 01, Olms Verlag, 2003, geb, 206 pp, € 47.00, 9783487116952
winkelwagen
Cohen, Hermann, Hartwig Wiedebach
Werke S. 02: Die Hermann-Cohen-Bibliothek
Hermann Cohen (1842-1918) begrundete die 'Marburger Schule', eine der zweiHauptrichtungen des Neukantianismus. Er begriff die Aufgabe der Philosophie als Klarung der Grundlagen von Wissenschaft, insbesondere Naturwissenschaft. Aber auch seine Ethik verdient Aufmerksamkeit
Werke Supplementa Band 02, Olms Verlag, 2000, geb, 255 pp, € 52.50, 9783487110899
winkelwagen
   
Cohen, J.
Rousseau. A Free Community of Equals
Founders of Modern Political and Social Thought, Oxford, 2010, pap, 197pp, € 22.95, 9780199581504
winkelwagen
   
Cohen, J.
Rousseau. A Free Community of Equals
Founders of Modern Political and Social Thought, Oxford, 2010, geb, 197pp, € 51.00, 9780199581498
winkelwagen
   
Cohen, Joshua
Rousseau. A Free Community of Equals
van eur 23,50 voor eur 19,95
Oxford UP, 2010, pap, 210 pp, € 19.95, 9780199581504
winkelwagen
Cohen, M.
101 Filosofische problemen
Lemniscaat, 2002, pap, 260 pp, € 14.95, 9789056374297
winkelwagen
   
Cohen, M.
Philosophical Tales Being an Alternative History Revealing the Characters, the Plots, and the Hidden Scenes that Make Up the True Story of Philosophy
Illustrations by R. Gonzalez III
Blackwell, 2008, pap, 280 pp, € 18.50, 9781405140379
winkelwagen
   
Cohen, M.
Philosophy For Dummies. A complete crash-course in philosophical thought
By Order
For Dummies, Wiley, 2010, pap, 384 pp, € 22.50, 9780470688205
winkelwagen
   
Cohen, M.
Political Philosophy, from Plato to Mao
Pluto Press, 2008, pap, 334 pp, € 26.90, 9780745324708
winkelwagen
   
Cohen, R. & Marsh, J.L. (eds)
Ricoeur as Another. The Ethics of Subjectivity
by order
SUNY, 2002, pap, 239 pp, € 26.50, 9780791451908
winkelwagen
Cohen, Tom (ed)
Jacques Derrida and the Humanities. A critical reader
The work of Jacques Derrida has transformed our understanding of a range of disciplines in the humanities through its questioning of some of the basic tenets of western metaphysics. This volume is a trans-disciplinary collection dedicated to his work; the assembled contributions - on law, literature, ethics, history, gender, politics and psychoanalysis, among others - constitute an investigation of the role of Derrida's work within the field of humanities, present and future. The volume is distinguished by work on some of his most recent writings, and contains Derrida's own address on 'the future of the humanities'. In addition to its pedagogic interest, this collection of essays attempts to respond to the question: what might be the relation of Derrida, or 'deconstruction' to the future of the humanities? The volume presents the most sustained examples yet of what deconstruction is in its current phase - as well as what its possible future may be.
Cambridge UP, 2001, pap, 327 pp, € 33.80, 9780521625654
winkelwagen
   
Cohon, R.
Humes Morality, Feeling and Fabrication
Oxford UP, 2010, pap, 285p, € 26.00, 9780199594979
winkelwagen
   
Colclasure, D.
Habermas and Literary Rationality. Aesthetics of Authenticity
Tb. sKB
Routledge Studies in Contemporary Philosophy, Routledge, 2009, geb, 192 pp, € 88.50, 9780415994712
winkelwagen
   
Colebrook, C.
Blake, Deleuzian Aesthetics and the Digital
Continuum, 2011, geb, 192 pp, € 77.95, 9781441155337
winkelwagen
   
Colebrook, C.
Deleuze. A Guide for the Perplexed
Continuum Guides to the Complexed Series, Continuum, 2006, pap, 178 pp, € 22.50, 0826478301 / 9780826478306
winkelwagen
   
Colebrook, C.
Gilles Deleuze
Routledge Critical Thinkers, Routledge, 2002, pap, 170 pp, € 21.50, 0415246342 / 9780415246347
winkelwagen
Colebrook, C. & J. Weinstein
Deleuze and Gender
Unlike other philosophers whose work can be applied to questions of sex and gender, Deleuze's philosophy was motivated by the problem of desire and difference. Over the last three decades, feminist theory, gender theory and queer theory have been revolutionised and rejuvenated by Deleuze's provocation to consider sexual difference beyond the paradigm of the Oedipal family and Western humanism. In this volume, a series of prominent critical theorists extend Deleuze's already radical philosophy into ideas of the post-human, truth, reading, sexual difference and gender politics. Moving beyond the tired debates surrounding sex, gender and representation, these essays consider difference positively and provocatively, opening up new directions for the study of sexuality.
Edinburgh UP, 2009, pap, 96 pp, € 33.00, 9780748638925
winkelwagen
   
Cole, P.
The Myth of Evil
by order/op bestelling
Edinburgh UP, 2006, geb, 256 pp, € 39.50, 0748622004 / 9780748622009
winkelwagen
   
Collier, A.
Marx
Oneworld Philosophers, Oneworld, 2004, pap, 170 pp, € 18.00, 1851683461
winkelwagen
   
Collier, A.
On Christian Belief. A Defence of a Cognitive Conception of Religious Belief in a Christian Context
Routledge, 2003, geb, 115pp, € 77.50, 0415315220
winkelwagen
   
Collingwood, R. G.
An Essay on Philosophical Method
Oxford UP, 2008, pap, 496 pp, € 37.90, 9780199544936
winkelwagen
   
Collingwood, R.G.
The Philosophy of Enchantment: Studies in Folktale, Cultural Criticism, and Anthropology
Edited by D. Boucher, W. James & P. Smallwood By Order
Oxford UP, 2007, pap, 380 pp, € 37.50, 9780199228089
winkelwagen
Collins, J. R.
The Allegiance of Thomas Hobbes
Oxford UP, 2007, pap, 326 pp, € 33.90, 9780199237647
winkelwagen
Comte, Auguste
Introduction to Positive Philosophy
Hackett, 1998, pap, € 9.95, 9780872200500
winkelwagen
   
Comte-Sponville, A.
De geest van het atheisme
Atlas, 2008, pap, 191 pp, € 19.90, 9789045006895
winkelwagen
   
Comte-Sponville, A.
Filosofie. Een kennismaking
te bestellen
Klement / Pelckmans, 2007, pap, 181 pp, € 19.95, 9789086870035
winkelwagen
   
Conee, E. & T. Sider
Riddles of Existence: A Guided Tour of Metaphysics
New edition, BY ORDER
Oxford UP, 2007, pap, 224 pp, € 12.95, 9780199215188
winkelwagen
   
Consoli, L. en Hoekstra, R. (red.)
Technologie en mensbeeld
publicatie van het Thijmgenootschap Nijmegen jr. 96 afl. 3, Valkhof pers, 2008, pap, 117 pp, € 12.50, 9789056252779
winkelwagen
   
Conway, D.
Nietzsche`s On the Genealogy of Morals
Continuum Reader’s Guides, Continuum, 2008, pap, 184 pp, € 18.75, 9780826478177
winkelwagen
   
Cook, D.
Adorno on Nature
T.B.
McGill-Queens UP, 2011, pap, 240 pp, € 25.95, 9781844652624
winkelwagen
   
Cook, D. (ed.)
Theodor Adorno: Key Concepts
Acumen, 2008, pap, 212 pp, € 22.50, 9781844651207
winkelwagen
   
Cook, J.T.
Spinoza’s Ethics: A Reader's Guide
Reader's Guides, Continuum, 2007, pap, 192 pp, € 18.50, 9780826489166
winkelwagen
   
Cook, J.W.
Morality and Cultural Differences
P.O.D.
Oxford, 2002, pap, 204pp, € 23.00, 0195158636 / 9780195158632
winkelwagen
Coolsaet, Willy
Nietzsche over wil tot macht. Foucault in zijn spoor.
Willy Coolsaet confronteert in dit boek Nietzsche met Foucault. Hij benadert daarbij Nietzsches wil tot macht en de machtsverhoudingen bij Foucault als het cruciale perspectief van waaruit beide denkers begrepen moeten worden.

Coolsaet toont aan dat Nietzsche en Foucault de wil tot macht beiden als een manifeste doel-middelverdraaiing beschrijven. Dat valt te begrijpen vanuit het perspectief van het eindige goede leven: we maken noodgedwongen onderscheid tussen 'middelen' en 'doeleinden', maar beseffen dat de rollen ook omgedraaid kunnen worden. Juist dat besef vormt ons inzicht in wat de 'natuurlijke' verhoudingen zijn.

Daarnaast besteedt Coolsaet aandacht aan wat Nietzsche en Foucault over het christendom (en Nietzsche ook over het nihilisme) te zeggen hebben. Door de verwijzing naar het christendom dringt de problematiek van de waarheid zich op en kan een confrontatie met het ingenomen perspectief van de menselijke eindigheid vruchtbaar worden gemaakt.

Willy Coolsaet (1938) is emeritus hoogleraar filosofie van de Universiteit Gent. Hij publiceerde eerder over onder meer Karl Marx, Maurice Merleau-Ponty, Michel Foucault, Ivan Illich en Pierre Bourdieu.

Klement / Pelckmans, 2015, pap, 254 pp, € 22.50, 9789086871605
winkelwagen
   
Cooper, D.E.
The Measure of Things. Humanism, Humility, and Mystery
By Order
Oxford UP, 2007, pap, 372 pp, € 34.90, 9780199245988
winkelwagen
   
Copleston, F.
Contemporary Philosophy. Studies of Logical Positivism and Existentialism
by order, in ander formaat beschikbaar
Continuum, 2002, pap, 230 pp, € 28.00, 0826465072
winkelwagen
   
Coppens, G. (red.)
Spinoza en het Nederlands cartesianisme
Acco, 2005, pap, 106 pp, € 25.00, 9033457873
winkelwagen
   
Corballis, M.C.
The Recursive Mind. The Origins of Human Thought, Language, and Civilization
by order
Princeton UP, 2011, geb, 288 pp, € 29.00, 9780691145471
winkelwagen
Cornelis, Arnold
Logica van het gevoel, filosofie van de stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der emoties, derde druk
in herdruk, verwacht juni 2014
Boom, 2013, geb, 800 pp, € 65.00, 9789072258021
winkelwagen
Cornelis, Gustaaf C.
Francis Bacon 'twittert'. De nieuwe academie
Francis Bacon (1561-1626) was een belangrijk Engels staatsman en invloedrijk humanistisch filosoof. Zijn publicaties liggen aan de oorsprong van onze moderne visie op het wetenschappelijk onderzoek. Toch is hij vandaag weinig bekend: in overzichtswerken komt hij nauwelijks aan bod en er verschijnt relatief weinig over hem. Dit boek brengt Bacons ideeen opnieuw voor het volle voetlicht. Bacon schreef toegankelijke teksten: essays, manifesten voor een nieuwe wetenschap en zelfs een fictief verhaal over een ideale kennismaatschappij. Zijn stijl was helder en vaak aforistisch, met bondige en sprankelende zinnen die we vandaag zonder dralen zouden retweeten. Dit eigenzinnige boek bespreekt de belangrijkste juridische, filosofische en wetenschapsethische inzichten van Bacon, verweven met diens intrigerende levenswandel. Zijn uitspraken zijn door de auteur gemoderniseerd en voorgesteld als tweets. Bacons beschouwingen zouden ook vandaag wel eens het verschil kunnen maken in de wetenschappelijke wereld die stilaan in het slop raakt door de vermarkting van de universiteit.

Gustaaf C. Cornelis doceert onder andere wetenschapsethiek, -filosof ie en -geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Antwerpen. Hij studeerde wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Gent en de Atheense Polytechnische Universiteit. Hij publiceert over diverse wetenschaps-filosofische onderwerpen in zowel populariserende als vakliteratuur.

Garant, 2015, pap, 193 pp, € 26.35, 9789044132519
winkelwagen
Cornelissen, N.
Armando, Brakman, Mutsaers. Over filosofie en literatuur
Waar filosofie geneigd is haar dilemma's uit te pluizen in conceptuele taal, heeft de literatuur eigen middelen om ze te ontwarren.
Niels Cornelissen leest het werk van Armando, Willem Brakman en Charlotte Mutsaers samen met dat van denkers als Adorno, Derrida en Deleuze. Kwesties die dan in het vizier komen zijn de autonomie van de kunst, de rol van geschiedenis in literatuur, het autobiografische, de kritische werking van de roman en de verhouding tussen mens en dier. In een combinatie van filosofische en literaire inzichten ontstaat een wisselwerking tussen beide genres. Niet alleen maakt filosofie zaken zichtbaar in literatuur, op haar beurt is literatuur niet zonder gevolgen voor filosofie.

Armando Brakman Mutsaers biedt niet alleen een nieuw perspectief op het werk van drie grote Nederlandse auteurs. Het is zowel een introductie op hun afzonderlijke literaire oeuvres als een boeiende reflectie op de relatie tussen filosofie en literatuur.
Klement, 2012, pap, 279 pp, € 24.95, 9789086870882
winkelwagen
   
Cornell, D.
Moral Images of Freedom. A Future for Critical Theory
Rowman & Littlefield, 2007, pap, 175 pp, € 23.90, 9780847697939
winkelwagen
   
Corrigan, K. & E. Glazov-Corrigan
Plato`s Dialectic at Play: Arguments, Structure, and Myth in the Symposium
BY ORDER
Pennsylvania UP, 2006, pap, 280 pp, € 33.50, 9780271029139
winkelwagen
   
Cortois, P.
Meditaties bij een machine. Een andere inleiding in de filosofie
Acco, 2007, pap, 210 pp, € 21.50, 9789033464638
winkelwagen
   
Cortois, P. & W. van Herck (red.)
Meesters en discipelen. Reflecties op een vergeten relatie
Pelckmans / Klement, 2009, pap, 176 pp, € 17.50, 9789086870578
winkelwagen
Costelloe, T.M. (ed.)
The Sublime. From Antiquity to the Present
This volume offers readers a unique and comprehensive overview of theoretical perspectives on 'the sublime', the singular aesthetic response elicited by phenomena that move viewers by transcending and overwhelming them. The book consists of an editor's introduction and fifteen chapters written from a variety of disciplinary perspectives.
Cambridge UP, 2012, pap, 304 pp, € 33.90, 9780521143677
winkelwagen
   
Cottingham, J.
Cartesian Reflections, Essays on Descartes Philosophy
Oxford UP, 2008, geb, 332 pp, € 64.50, 9780199226979
winkelwagen
   
Cottingham, J. (ed.)
The Meaning of Theism
Blackwell Publishing, 2007, pap, 126 pp, € 31.00, 9781405159609
winkelwagen
   
Coultre, E.-A. Le
Cogito / Ik denk. Inleiding in de filosofie
te bestellen
Veen Magazines, 2007, pap, 191 pp, € 19.95, 9085710456 / 9789085710455
winkelwagen
Coultre, E. Le
Echte boer zoekt ditto vrouw. Liefde in tijden van media
Boer zoekt Vrouw is al jaren het best bekeken programma van de Nederlandse televisie. In Echte boer zoekt dito vrouw laat Eva-Anne Le Coultre zien wat er met een samenleving gebeurt wanneer vijf miljoen mensen naar hetzelfde programma kijken. De invloed van Boer zoekt Vrouw is enorm: al deze mensen praten over dezelfde boeren en vrouwen en stellen zo samen vast wat er wel en wat niet tot 'het normale' behoort.

Terwijl we met Le Coultre meekijken naar scènes op de boerderij, toont de filosofe hoe Boer zoekt Vrouw ons ongemerkt opvoedt in de liefde, in het praten over onze gevoelens en in onze opvattingen over mannen en vrouwen, ouderschap, en stad en platteland. De moraal van Boer zoekt Vrouw lijkt simpel: 'gewoon jezelf zijn'. Maar in de praktijk blijkt dat niet zo eenvoudig. Dat zegt iets over de dilemma's van onze tijd, waarin 'authenticiteit' een marketingterm is geworden en geen enkele rol zo moeilijk te spelen is als die van jezelf.

Eva-Anne Le Coultre (1976) werkt aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze publiceerde eerder Ik denk/Cogito, een inleiding in de filosofie. Opgegroeid als stadskind in Amsterdam-Noord, woont ze nu met haar gezin op het Groningse platteland.
Babel, 2012, pap, 192 pp, € 19.95, 9789490950033
winkelwagen
   
Courtine-Denamy, Sylvie
Three Women in Dark Times: Edith Stein, Hannah Arendt, Simone Weil
Courtine-Denamy follows her subjects three women who were philosophers of Jewish descent from 1933 to 1943, exploring how they all attempted to address the issues confronting them. Condemned to exile, they sought not only to understand the horrible reality of the Nazi era, but to make peace with it. Stein (who died in Auschwitz in 1942) and Weil encouraged a stoic acceptance of necessity, while Arendt argued for the capacity for renewal and the need to fight against the banality of evil. Originally published in French in 1997
Cornell University Press, 2000, pap, 272 pp, € 32.50, 9780801435720
winkelwagen
   
Coventry, A.M.
Hume. A Guide to the Perplexed
BY ORDER
Guide to the Perplexed Series, Continuum, 2007, pap, 178 pp, € 20.00, 9780826489234
winkelwagen
   
Cox, G.
Sartre. A Guide for the Perplexed
Continuum, 2006, pap, 178 pp, € 22.50, 0826487068 / 9780826487063
winkelwagen
   
Cox, G.
The Sartre Dictionary
Continuum, 2008, pap, 232 pp, € 28.25, 9780826498922
winkelwagen
Cox, Gary
Filosoferen hoe doe je dat?
Filosoferen hoeft niet moeilijk te zijn als je klein begint. Kijk je weleens om je heen en durf je vragen te stellen over het vanzelfsprekende en onbetwistbare, dan ben je eigenlijk al begonnen. Gary Cox neemt het kleine en alledaagse als uitgangspunt. Hij laat zien hoe je een manier van denken kunt aanleren waarmee je ook in staat zult zijn om de grotere vragen te lijf te gaan, of op zijn minst inhoudelijk te begrijpen.

Filosoferen, hoe doe je dat? is een toegankelijke en vakkundige handleiding bij vragen waar filosofen al eeuwenlang op kauwen. Lees het en je zult bovendien leren om
- te denken, spreken, redeneren en overtuigen als een filosoof;
- vraagtekens te zetten bij schijnbare vanzelfsprekendheden;
- te beseffen dat bijna niets zeker is;
- helderder en eerlijker na te denken over je eigen leven.

Klement/Pelckmans, 2014, pap, 128 pp, € 17.95, 9789086871438
winkelwagen
   
Crane, T. & K. Farkas
Metaphysics. A Guide and Anthology
BY ORDER
Oxford, 2004, pap, 770 pp, € 34.50, 0199261970 / 9780199261970
winkelwagen
   
Crary, A.
Beyond Moral Judgment
Tb.
Harvard UP, 2009, pap, 256 pp, € 22.50, 9780674034617
winkelwagen
Crary, Jonathan
24/7: Terminal Capitalism and the Ends of Sleep
24/7 explores some of the ruinous consequences of the expanding, non- stop processes of twenty-first-century capitalism. The marketplace now operates twenty-four hours of every day and demands our constant activity, eroding forms of community, political expression, and the fabric of everyday life. Jonathan Crary examines the way this interminable non-time blurs any separation between an intensified, ubiquitous consumerism and the strategies of control and surveillance. He argues that human sleep and dreaming provide exemplary, if elusive, models for other thresholds at which society might defend or protect itself.
Verso, 2013, geb, 133 pp, € 14.50, 9781781680933
winkelwagen
   
Creppell, Ingrid
Toleration and Identity: Foundations in Early Modern Thought
Routledge, 2003, pap, 212 pp, € 38.00, 0415933021 / 9780415933025
winkelwagen
Crick, Bernard
In Defence of Politics
Faced with political scandal, broken promises and the seeming impotence of governments in the face of economic globalization, cynicism about politics is rampant in the established democracies of the west. Meanwhile, the 'Arab Spring' of 2011 saw people out on the streets willing to put their lives on the line for the sake of the very political freedoms others took for granted.

Against this backdrop, Bernard Crick's classic In Defence of Politics remains as important and inspiring a read as ever. First published in 1962 and regularly revised up until its final edition in 2002, this book argues passionately that politics - however messy and complex it might be and for all its seeming compromises and bitter divisions - is a vital freedom that we take for granted at our peril. It is also a freedom that must be constantly defended against the pressures of narrow ideologies, small-minded national self-interest and the short term populism of career politicians.

Continuum Impacts - Changing Minds, Continuum, 1962/2005, pap, 245 pp, € 21.50, 9780826487513
winkelwagen
   
Crimmins, J. E.
Utilitarian Philosophy and Politics. Bentham`s Later Years
Continuum, 2011, geb, 224 pp, € 84.50, 9780826476012
winkelwagen
Cristaudo, W.
Religion, Redemption and Revolution. The New Speech Thinking of Franz Rosenzweig and Eugen Rosenstock-Huessy
Religion, Redemption, and Revolution closely examines the intertwined intellectual development of one of the most important Jewish thinkers of the twentieth century, Franz Rosenzweig, and his friend and teacher, Christian sociologist Eugen Rosenstock-Huessy. The first major English work on Rosenstock-Huessy, it also provides a significant reinterpretation of Rosenzweig's writings based on the thinkers' shared insights - including their critique of modern Western philosophy, and their novel conception of speech.

This groundbreaking bookprovides a detailed examination of their 'new speech thinking' paradigm, a model grounded in the faith traditions of Judaism and Christianity. Wayne Cristaudo contrasts this paradigm against the radical liberalism that has dominated social theory for the last fifty years. Religion, Redemption, and Revolution provides powerful arguments for the continued relevance of Rosenzweig and Rosenstock-Huessy's work in navigating the religious, social, and political conflicts we now face.

Toronto UP, 2012, geb, 590 pp, € 86.00, 9781442643017
winkelwagen
Critchley, Simon
Ethics. Politics - Subjectivity. Essays on Derrida, Levinas, and Contemporary French Thought
In Ethics - Politics - Subjectivity, Simon Critchley takes up three questions at the centre of contemporary theoretical debate: What is ethical experience? What can be said of the subject who has this experience? What, if any, is the relation of ethical experience to politics? Through spirited confrontations with major thinkers, such as Lacan, Nancy, Rorty, and, in particular, Levinas and Derrida, Critchley finds answers in a nuanced "ethics of finitude" and defends the political possibilities of deconstruction. Democracy, economics, friendship, and technology are all considered anew in Critchley's bold excursions on the meaning and value of recent French philosophy.
Radical Thinkers Series, Verso, 2009, pap, 302 pp, € 11.00, 9781844673513
winkelwagen
Critchley, Simon
Impossible Objects. Interviews
Impossible objects are those about which the philosopher, narrowly conceived, can hardly speak: poetry, film, music, humor. Such "objects" do not rely on philosophy for interpretation and understanding; they are already independent practices and sites of sensuous meaning production. As Elvis Costello has said, "writing about music is like dancing about architecture." We don't need literary theory in order to be riveted by the poem, nor a critic's analysis to enjoy a film. How then can philosophy speak about anything outside of itself, namely all of those things which actually matter to us in this world?

In "Impossible Objects," Simon Critchley - one of the most influential and insightful philosophers writing today - extends his philosophical investigation into non-philosophical territories, including discussions on tragedy, poetry, humor, and music.

Wiley-Blackwell, 2011, pap, 168 pp, € 18.75, 9780745653211
winkelwagen
Critchley, Simon
Infinitely Demanding: Ethics of Commitment, Politics of Resistance
The clearest, boldest and most systematic statement of Simon Critchley's influential views on philosophy, ethics, and politics, Infinitely Demanding identifies a massive political disappointment at the heart of liberal democracy. Arguing that what is called for is an ethics of commitment that can inform a radical politics, Critchley considers the possibility of political subjectivity and action after Marx and Marxism, taking in the work of Kant, Levinas, Badiou and Lacan. Infinitely Demanding culminates in an argument for anarchism as an ethical practice and a remotivating means of political organization
Radical Thinkers, Verso Books, 2013, pap, 168 pp, € 13.95, 9781781680179
winkelwagen
Critchley, Simon
On Humour
Does humour make us human, or do the cats and dogs laugh along with us? On Humour is a fascinating, beautifully written and funny book on what humour can tell us about being human. Simon Critchley skilfully probes some of the most perennial but least understood aspects of humour, such as our tendency to laugh at animals and our bodies, why we mock death with comedy and why we think it's funny when people act like machines. He also looks at the darker side of humour, as rife in sexism and racism and argues that it is important for reminding us of people we would rather not be.
Thinking in Action, Routledge, 2002, pap, 132 pp, € 22.00, 9780415251211
winkelwagen
Critchley, Simon
Over mijn lijk. Wat filosofen en hun dood ons leren
De dood is zelden uit de gedachten van de filosoof: filosoferen is leren te sterven. Maar wat te zeggen van de dood van de grote filosofen zelf? Hun dood is een aaneenrijging van dwaasheid, gekte, zelfmoord, moord, pech, pathos, platitude en soms zwarte humor.
Aristoteles vergiftigde zichzelf met akoniet. Plato stierf als gevolg van een luizeninfectie. Heracleitus stikte in koeienmest. Spinoza stierf in zijn huurhuis in Den Haag, terwijl iedereen in de kerk zat. Sartre zei: 'De dood? Daar denk ik niet aan, de dood heeft geen plaats in mijn leven'. Zijn begrafenis werd bijgewoond door 50.000 mensen.
Over mijn lijk gaat over de manier waarop filosofen zijn gestorven en welke lessen de filosofie ons leert over de juiste omgang met sterven en dood. Aan de hand daarvan leren we niet alleen te sterven maar leren we ook te leven. Het boek bestaat uit korte schetsen van verschillende filosofen. Daarbij wordt niet alleen beschreven hoe ze aan hun einde zijn gekomen, maar vaak ook welk verband er kan worden gelegd met hun belangrijkste denkbeelden.
Scriptum, 2008, geb, 290 pp, € 22.50, 9789055947102
winkelwagen
Critchley, Simon
Very Little... Almost Nothing: Death, Philosophy and Literature
Very Little ...Almost Nothing puts the question of the meaning of life back at the centre of intellectual debate. Its central concern is how we can find a meaning to human finitude without recourse to anything that transcends that finitude. A profound but secular meditation on the theme of death, Critchley traces the idea of nihilism through Blanchot, Levinas, Jena Romanticism and Cavell, culminating in a reading of Beckett, in many ways the hero of the book. In this second edition, Simon Critchley has added a revealing and extended new preface, and a new chapter on Wallace Stevens which reflects on the idea of poetry as philosophy.
Routledge, 2004, pap, 276 pp, € 34.50, 9780415340496
winkelwagen
Critchley, Simon, Jamieson Webster
The Hamlet Doctrine
In the Guardian, Simon Critchley and Jamieson Webster explain their radical and subversive reading of Shakespeare's most famous play given in 'The Hamlet Doctrine:

'The banal, biscuit-box Shakespeare needs to be broken up and his work made dangerous again. If the authorities really understood what was going on in Hamlet's head, students might never be allowed to study the text. Hamlet's world is a globe defined by the omnipresence of espionage, of which his self-surveillance is but a mirror. Hamlet is arguably the drama of a police state, rather like the Elizabethan police state of England in the late 16th century, or the multitude of surveillance cameras that track citizens as they cross London in the current, late-Elizabethan age. Hamlet's agonised paranoia is but a foretaste of our own.
Rather than look at Hamlet in the usual humanistic and moralistic manner - Hamlet is a nice guy who suffers from being given a task that is an overwhelmingly unbearable burden - we approach the play in a spirit of what Virginia Woolf calls rashness, illness, and irreverence. We look at the play through the lenses provided by a singular series of outsider interpretations that happen to mirror our mutual occupations and preoccupations - philosophy and psychoanalysis - and which shed some light on the question of Shakespeare and Englishness: Carl Schmitt, Walter Benjamin, Hegel, Freud, Lacan, Nietzsche, Melville and Heiner Muller. We'd like to give a little taste of each of these interpretations'.

Verso, 2013, geb, 269 pp, € 21.00, 9781781682562
winkelwagen
Critchley, Simon, Robert Bernasconi (eds)
The Cambridge Companion to Levinas
Emmanuel Levinas is now widely recognised alongside Heidegger, Merleau-Ponty and Sartre as one of the most important Continental philosophers of the twentieth century. His abiding concern was the primacy of the ethical relation to the other person and his central thesis was that ethics is first philosophy. His work has also had a profound impact on a number of fields outside philosophy such as theology, Jewish studies, literature and cultural theory, psychotherapy, sociology, political theory, international relations theory and critical legal theory. This 2002 volume contains overviews of Levinas's contribution in a number of fields, and includes detailed discussions of his early and late work, his relation to Judaism and talmudic commentary, and his contributions to aesthetics and the philosophy of religion.
Cambridge Companions to Philosophy, Cambridge UP, 2002, pap, 292 pp, € 40.95, 9780521665650
winkelwagen
Croce, Benedetto
History as the Story of Liberty
Benedetto Croce (1866-1952) is perhaps best known as the author, in 1902, of Aesthetics, a work of enduring influence. History as the Story of Liberty was written in 1938 when the Western world had succumbed to the notion that history is a creature of blind force. A reviewer at the time noted the importance of Croce's belief that 'the central trend in the evolution of man is the unfolding of new potentialities, and that the task of the historian is to discover and emphasize this trend: the story of liberty.' As Croce himself writes, 'Even in the darkest and crassest times liberty trembles in the lines of poets and affirms itself in the pages of thinkers and burns, solitary and magnificent, in some men who cannot be assimilated by the world around them.' The first edition in English of History as the Story of Liberty appeared in London in 1941. The new Liberty Fund edition includes modest improvements to the translation by Folke Leander and arranged by Claes Ryn.
Liberty Fund, 2000, pap, 379 pp, € 16.50, 9780865972698
winkelwagen
   
Cromartie, A. & Q. Skinner (eds.)
Thomas Hobbes: Writings on Common Law and Hereditary Right
Clarendon Editions of the Works of Thomas Hobbes, Oxford UP, 2008, pap, 272 pp, € 27.50, 9780199236237
winkelwagen
   
Crome, K. & J. Williams (eds)
The Lyotard Reader & Guide
by order/op bestelling
Edinburgh UP, 2006, pap, 360 pp, € 33.50, 0748620583 / 9780748620586
winkelwagen
Cronk, N. (ed.)
The Cambridge Companion to Voltaire
The Cambridge Companions to Series, Cambridge UP, 2009, pap, 235 pp, € 27.95, 9780521614955
winkelwagen
Cronk, N. (ed.)
The Cambridge Companion to Voltaire
The Cambridge Companions to Series, Cambridge UP, 2009, geb, 235 pp, € 87.50, 9780521849739
winkelwagen
Crosby, D. A.
Faith and Reason. Their Roles in Religious and Secular Life
Explores the mutually dependent relationship of faith and reason in human life and human knowledge.

Few words are as widely misconceived as the word “faith.” Faith is often set in stark opposition to reason, considered antithetical to scientific thought, and heavily identified with religion. Donald A. Crosby’s revealing book provides a more complex picture, discussing faith and its connection to the whole of human life and human knowledge. Crosby writes about that existential faith that underlies, shapes, and supports a person’s life and its sense of purpose and direction. Such faith does not make a person religious and being secular does not mean one rejects all forms of faith. Throughout the book Crosby makes the case that faith is fundamentally involved in all processes of reasoning and that reason is an essential part of all dependable forms of faith.

Crosby elaborates the major components of faith and goes on to look at the mutually dependent relationships between faith and knowledge, faith and scientific knowledge, and faith and morality. The work’s final chapters examine crises of faith among several noted thinkers, as well as the author’s own journey of faith from plans for the ministry to pastor to secular philosopher and religious naturalist.

Donald A. Crosby is Professor Emeritus of Philosophy at Colorado State University. His books include Living with Ambiguity: Religious Naturalism and the Menace of Evil; A Religion of Nature; and The Specter of the Absurd: Sources and Criticisms of Modern Nihilism.

Suny Press, 2011/2012, pap, 176 pp, € 25.00, 9781438436142
winkelwagen
Crowe, B.D.
Heideggers Religious Origins. Destruction and Authenticity
In Heideggers Religious Origins', Benjamin D. Crowe explores the meaning and relevance of Heidegger's early theological development, especially his intellectual ties with Martin Luther. Devoting particular attention to Heidegger's philosophy of religion in the turbulent aftermath of World War I, Crowe shows Heidegger tightening his focus and searching his philosophical practice for ideas on how one cultivates an 'authentic' life beyond the 'destruction' of Europe. This penetrating work reveals Heidegger wrestling and coming to grips with his religious upbringing, his theological education, and his religious convictions. While developing Heidegger's notion of destruction up to the publication of Being and Time, Crowe advances a new way to think about the relationship between destruction and authenticity that confirms the continuing importance of Heidegger's early theological training.
Indiana Series in the Philosophy of Religion, Indiana UP, 2006, pap, 297 pp, € 27.25, 9780253218292
winkelwagen
Crowell, S. & J. Malpas (eds)
Transcendental Heidegger
Stanford UP, 2007, pap, 307 pp, € 27.75, 9780804755115
winkelwagen
   
Crowther, P.
Phenomenology of the Visual Arts (Even the Frame)
Tb
Stanford UP, 2009, geb, 272 pp, € 58.90, 9780804762144
winkelwagen
   
Crowther, P.
The Kantian Aesthetic. From Knowledge to the Avant-Garde
B2258
Oxford UP, 2010, geb, 209 pp, € 51.50, 9780199579976
winkelwagen
Cuneo, T. & R. van Woudenberg (eds)
The Cambridge Companion to Thomas Reid
Widely acknowledged as the principal architect of Scottish common sense philosophy, Thomas Reid is increasingly recognized today as one of the finest philosophers of the eighteenth century. Combining a sophisticated response to the skeptical and idealist views of his day, Reid's thought stands as an important alternative to Humean skepticism, Kantian idealism and Cartesian rationalism. This volume is the first comprehensive overview of Reid's output and covers not only his philosophy in detail, but also his scientific work and his extensive historical influence.
Cambridge Companions to Philosophy Series, Cambridge UP, 2004, pap, 369 pp, € 35.00, 9780521012089
winkelwagen
   
Cunning, D.
Argument and Persuasion in Descartes` Meditations
B2452
Oxford UP, 2010, geb, 235 pp, € 69.90, 9780193599608
winkelwagen
Dahlstrom, Daniel O.
The Heidegger Dictionary
The Heidegger Dictionary is a comprehensive and accessible guide to the world of Martin Heidegger, arguably the most important and influential European thinker of the twentieth century. Meticulously researched and extensively cross-referenced, this unique book covers all his major works, ideas and influences and provides a firm grounding in the central themes of Heidegger's thought. Students will discover a wealth of useful information, analysis and criticism. A-Z entries include clear definitions of all the key terms used in Heidegger's writings and detailed synopses of his key works. The Dictionary also includes entries on Heidegger's major philosophical influences, including Plato and Aristotle, Kant and Hegel, Schelling and Nietzsche, and Scheler and Husserl. It covers everything that is essential to a sound understanding of Heidegger's philosophy, offering clear explanations of often complex terminology. The Heidegger Dictionary is the ideal resource for anyone reading or studying Heidegger or Modern European Philosophy more generally.
Bloomsbury Philosophy Dictionaries, Bloomsbury, 2013, pap, 312 pp, € 27.00, 9781847065148
winkelwagen
   
Dahlstrom, D.O. (ed.)
Interpreting Heidegger. Critical Essays
B2830
Cambridge UP, 2011, geb, 298 pp, € 75.00, 9780521764940
winkelwagen
   
Daigle, C.
Jean-Paul Sartre
Routledge Critical Thinkers Series, Routledge, 2009, pap, 163 pp, € 17.50, 9780415435659
winkelwagen
   
Daigle, C. & J. Golomb (eds.)
Beauvoir & Sartre. The Riddle of Influence
Indiana University Press, 2009, pap, 280 pp, € 25.50, 9780253220370
winkelwagen
   
Dainton, B.
The Phenomenal Self
Oxford UP, 2011, geb, 462 pp, € 77.95, 9780199288847
winkelwagen
   
Dalrymple, T.
In Praise of Prejudice: The Necessity of Preconceived Ideas
Brief Encounters, Encounters Books, 2007, geb, 129 pp, € 18.00, 9781594032028
winkelwagen
Damrosch, L.
Jean-Jacques Rousseau. Een rusteloos genie
Turbulent. Dat was het leven van Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) zonder meer. Hij groeide zonder moeder op, werd op zijn tiende door zijn vader in de steek gelaten, had liefdesrelaties met een oudere vrouw uit hogere kringen en een analfabete wasvrouw, met wie hij vijf kinderen kreeg die hij allemaal naar het weeshuis bracht. Ook in zijn tijd was Rousseau een buitenbeentje. Hij stond in nauw contact met de Verlichtingsfilosofen - Immanuel Kant had diepe bewondering voor hem - maar moest niets van hun vooruitgangsgeloof hebben. Rousseau, exponent van de Romantiek, zag de mens als van nature goed, maar gecorrumpeerd door de maatschappij. Biograaf Leo Damrosch laat de samenhang zien tussen dit turbulente leven en de genialiteit van de filosoof en pedagoog.
Ten Have / Filosofie Magazine, 2011, geb, 654 pp, € 49.45, 9789025901110
winkelwagen
   
Dancy, J.
Ethics Without Principles
BY ORDER
Oxford UP, 2006, pap, 229 pp, € 31.00, 0199297681 / 9780199297689
winkelwagen
Daniel, D.M
Briefly: Ayer`s Language, Truth and Logic
Each "Briefly" volume provides a very short chapter setting the scene by explaining who this writer is and why this book in particular was so important, or why it became so important to Western thought. This short contextualising chapter is then followed by an in-depth summary of the book in question. This includes line by line analysis and short quotes to give students a feel for the original text. Essentially a "Briefly" will allow students to become familiar with a key philosophical work in a very short time, but without missing out on the relevant parts of the original work. A glossary of terms follows the summary to help students with definitions of philosophical terms.
SCM Press, 2007, pap, 130 pp, € 12.00, 9780334041221
winkelwagen
Daniel, D.M.
Briefly: Moore's Principia Ethica
Each "Briefly" volume provides a very short chapter setting the scene by explaining who this writer is and why this book in particular was so important, or why it became so important to Western thought. This short contextualising chapter is then followed by an in-depth summary of the book in question. This includes line by line analysis and short quotes to give students a feel for the original text. Essentially a "Briefly" will allow students to become familiar with a key philosophical work in a very short time, but without missing out on the relevant parts of the original work. A glossary of terms follows the summary to help students with definitions of philosophical terms.
SCM Briefly Series, SCM Press, 2007, pap, 120 pp, € 12.75, 9780334040408
winkelwagen
Daniel, D.M.
Kierkegaard's Fear and Trembling
Fear and Trembling is one of Kierkegaard's earliest works, which he wrote under the pseudonym Johannes de Silentio. Kierkegaard had been a student of theology in Copenhagen, and had come to hate the Danish Church. He produced hundreds of leaflets against the Church during his lifetime. However his writing was largely ignored, and he was not a popular or well-regarded thinker in his own time. Hegel's writing largely dominated philosophical thought throughout Kierkegaard's life. Hegel believed that the highest goal for a person should be to loose oneself in the Universal. One should put aside his personal goals and ambitions and be motivated exclusively by the general interests of all. Kierkegaard regarded the individual above all else and so was repelled by Hegel's communitarian ethic. His Fear and Trembling is a sustained response to Hegel's ideas. It uses the story of Genesis 22, 1-18, where Abraham was willing to sacrifice Isaac without question, and only faith, to put across his own ideas and philosophy. Fear and Trembling is a required text on the UK A level syllabus.
SCM Briefly Series, SCM Press, 2007, pap, 96 pp, € 12.00, 9780334041306
winkelwagen
   
Dann, G.E.
After Rorty. The Possibility for Ethics and Religious Belief
BY ORDER
Continuum Studies in American Philosophy, Continuum, 2006, geb, 209 pp, € 92.50, 0826489028 / 9780826489029
winkelwagen
   
Dardis, A.
Mental Causation, the Mind Body Problem
Columbia, 2008, pap, 195 pp, € 22.50, 9780231144179
winkelwagen
   
Darwin, C.
On the Origin of Species
illustrated by Damien Hirst, introduction by William Bynum
Penguin Classics, Penguin, 2009, pap, 576 pp, € 14.00, 9780140439120
winkelwagen
   
Davey, N
Unquiet Understanding. Gadamer’s Philosophical Hermeneutics. SUNY Series in Contemporary Continental Philosophy
BY ORDER
SUNY Press, 2006, pap, 291 pp, € 32.00, 0791468429 / 9780791468425
winkelwagen
   
Davidson, D.
The Essential Davidson
POD
Oxford UP, 2006, pap, 282 pp, € 29.50, 9780199288861
winkelwagen
   
Davidson, S. (ed.)
Ricoeur Across the Disciplines
B2194
Continuum, 2010, geb, 237 pp, € 86.50, 9780826438461
winkelwagen
   
Davies, B.
An Introduction to the Philosophy of Religion, third edition
Oxford UP, 2003, pap, 333 pp, € 28.00, 0199263477
winkelwagen
   
Davis, B. W. (ed.)
Martin Heidegger: Key Concepts
B2011
Key Concepts, Acumen, 2009, pap, 288 pp, € 20.50, 9781844651993
winkelwagen
   
Davis, C.
Critical Excess. Overreading in Derrida, Deleuze, Levinas, Zizek and Cavell
Stanford UP, 2010, pap, 217 pp, € 29.50, 9780804763073
winkelwagen
   
Davis, O.
Jacques Ranciere
B2604
Key Contemporary Thinkers, Polity, 2010, pap, 217 pp, € 22.50, 9780745646558
winkelwagen
   
Davis, W. A.
Inwardness and Existence, Subjectivity in/and Hegel, Heidegger, Marx and Freud
Wisconsin UP, 2008, pap, 425 pp, € 28.50, 9780299120146
winkelwagen
   
Day, M.
The Philosophy of History
BY ORDER
Continuum, 2008, pap, 235 pp, € 29.50, 9780826488480
winkelwagen
DCruz, C.
Identity Politics in Deconstruction. Calculating with the Incalculable
Identity politics dominates the organisation of liberation movements today. This is the case whether fighting over one's birthright to a nation, such as in the Palestinian/Israeli conflict, lobbying for civil rights, such as in gay and lesbian campaigns for marriage, or struggling for citizenry recognition as currently experienced by asylum seekers.In this book Carolyn D'Cruz investigates the nexus between what David Birch describes as 'the seemingly impossible of high theory and the seemingly accessible possibilities of popular discourse', as encountered in liberation movements based on identity. D'Cruz reworks the logic of such movements through the unique combination of Derridean deconstruction, Foucauldian discourse and Levinasian ethics.Moving both within and between the domains of philosophy, politics and 'postmodern culture', this book offers both a clear explication of complex philosophical issues and an understanding of how they relate to the political practicalities of everyday life
Ashgate, 2008, geb, € 65.00, 9780754662082
winkelwagen
   
D. Davidson, Malpas, J. (ed.)
Dialogues with Davidson: Acting, Interpreting, Understanding
MIT Press, 2011, geb, 504 pp, € 51.00, 9780262015561
winkelwagen
   
Dean, J
Zizeks Politics
P.O.D.
Routledge, 2006, pap, 237 pp, € 38.00, 0415951763 / 9780415951760
winkelwagen
   
Debord, G.
Panegyric
Radical Thinkers Series, Verso, 2009, pap, 181 pp, € 11.00, 9781844673537
winkelwagen
Debord, Guy
Comments on the Society of the Spectacle
Radical Thinkers, Verso, 2011, pap, 93 pp, € 21.95, 9781844676729
winkelwagen
   
Deely, J.
Medieval Philosophy Redefined. The Development of Cenoscopic Science, AD 354 to 1644 (From the Birth of Augustine to the Death of Poinsot)
B2484
Scranton UP, 2010, geb, 508 pp, € 36.50, 9781589662162
winkelwagen
Deigh, J.
Emotions, Values, and the Law
Emotions, Values, and the Law brings together ten of John Deigh's essays written over the past fifteen years. In the first five essays, Deigh ask questions about the nature of emotions and the relation of evaluative judgment to the intentionality of emotions, and critically examines the cognitivist theories of emotion that have dominated philosophy and psychology over the past thirty years. A central criticism of these theories is that they do not satisfactorily account for the emotions of babies or animals other than human beings. Drawing on this criticism, Deigh develops an alternative theory of the intentionality of emotions on which the education of emotions explains how human emotions, which innately contain no evaluative thought, come to have evaluative judgments as their principal cognitive component. The second group of five essays challenge the idea of the voluntary as essential to understanding moral responsibility, moral commitment, political obligation, and other moral and political phenomena that have traditionally been thought to depend on people's will. Each of these studies focuses on a different aspect of our common moral and political life and shows, contrary to conventional opinion, that it does not depend on voluntary action or the exercise of a will constituted solely by rational thought. Together, the essays in this collection represent an effort to shift our understanding of the phenomena traditionally studied in moral and political philosophy from that of their being products of reason and will, operating independently of feeling and sentiment to that of their being manifestations of the work of emotion.
Oxford, 2011, pap, 264 pp, € 26.50, 9780199843954
winkelwagen
   
DeLanda, Manuel
Intensive Science & Virtual Philosophy
Continuum Impacts S., Continuum, 2005, pap, 240 pp, € 21.00, 9780826479327
winkelwagen
   
Delaney, J.
Starting with Rousseau
Starting with, Continuum, 2009, pap, 171 pp, € 18.90, 9781847062796
winkelwagen
Deleuze, Gilles
Cinema 1
Continuum Impacts, Continuum, 2005, pap, 259 pp, € 21.95, 9780826477057
winkelwagen
Deleuze, Gilles
Cinema 2
Continuum Impacts, Continuum, 2005, pap, 334 pp, € 21.95, 9780826477064
winkelwagen
Deleuze, Gilles
Desert Islands and other Texts 1953-1974
Semiotext(e) Foreign Agents Series, Semiotext(e), 2004, pap, 323pp, € 18.95, 9781584350187
winkelwagen
Deleuze, Gilles
Dialogues II
Continuum Impacts Changing Minds Series, Continuum, 2006, pap, 124 pp, € 22.95, 9780826490773
winkelwagen
Deleuze, Gilles
Difference and Repetition
Continuum Impacts Changing Minds, Continuum, 2004, pap, 400 pp, € 22.95, 9780826477156
winkelwagen
Deleuze, Gilles
Foucault
Giles Deleuze (1925-1995) was Professor of Philosophy at the University of Paris VIII. He is a key figure in poststructuralism and one of the most influential philosophers of the twentieth century. In "Foucault", Deleuze presents one of the most incisive and productive analyses of the work of Michel Foucault. This is a crucial examination of the philosophical foundations and principal themes of Foucault's work, providing a rigorous engagement with Foucault's views on knowledge, punishment, power, and the nature of subjectivity.
Continuum Impacts Changing Minds Series, Continuum, 2006, pap, 130 pp, € 19.95, 9780826490780
winkelwagen
Deleuze, Gilles
Francis Bacon. Logica van de gewaarwording
Francis Bacon, logica van de gewaarwording verscheen in 1981, toen Gilles Deleuze en Francis Bacon wereldwijd bekendheid genoten. Voor de filosoof Deleuze is Bacon een kunstenaar die 'prepicturale' krachten tot uitdrukking wil brengen, een schilder van gewaarwordingen. In zeventien hoofdstukken gaat hij de confrontatie aan met het werk van Bacon door telkens een techniek of stijlelement gedetailleerd in kaart te brengen. Deze afzonderlijke analyses grijpen steeds meer in elkaar en komen uiteindelijk samen in een reflectie op Bacons werk als geheel. De concepten die Deleuze gaandeweg introduceert, geven niet alleen inzicht in de schilderkunst van Francis Bacon, maar vormen ook een onmisbare schakel in Deleuzes filosofische ontwikkeling
Octavo Publicaties, 2015, pap, 215 pp, € 19.50, 9789490334086
winkelwagen
Deleuze, Gilles
Francis Bacon The Logic of Sensation
Gilles Deleuze was one of the most influential and revolutionary philosophers of the twentieth century. Francis Bacon: The Logic of Sensation is his long-awaited work on Bacon,widely regarded as one of the most radical painters of the twentieth century.The book presents a deep engagement with Bacon's work and the nature of art. Deleuze analyzes the distinctive innovations that came to mark Bacon's style: the isolation of the figure, the violation deformations of the flesh, the complex use of color, the method of chance, and the use of the triptych form. Along the way, Deleuze introduces a number of his own famous concepts, such as the 'body without organs' and the 'diagram,' and contrasts his own approach to painting with that of both the phenomenological and the art historical traditions.Deleuze links Bacon's work to CTzanne's notion of a 'logic' of sensation, which reaches its summit in color and the 'coloring sensation.' Investigating this logic, Deleuze explores Bacon's crucial relation to past painters such as Velasquez, CTzanne, and Soutine, as well as Bacon's rejection of expressionism and abstract painting.Long awaited in translation, Francis Bacon is destined to become a classic philosophical reflection on the nature of painting. - See more at: http://www.bloomsbury.com/uk/francis-bacon-9780826479303/#sthash.ADIuoPUK.dpuf
Continuum Impacts S., Continuum, 2005, pap, 168 pp, € 26.95, 9780826479303
winkelwagen
Deleuze, Gilles
Kants Critical Philosophy: The Doctrine of the Faculties
Continuum Impacts S., Continuum, 2008, pap, 112 pp, € 20.95, 9780826432063
winkelwagen
Deleuze, Gilles
Kritisch en klinisch, essays over literatuur en filosofie
Kritisch en klinisch verscheen in 1993 en is het laatste boek dat de Franse filosoof Gilles Deleuze (1925-1995) zelf heeft samengesteld. Deleuze was zijn leven lang geinteresseerd in de relatie tussen literatuur en filosofie. Hij was ervan overtuigd dat beide disciplines niet los van elkaar kunnen worden gezien. De wijze waarop literatuur en filosofie met elkaar zijn verweven, toont Deleuze in dit boek in essays over schrijvers als Herman Melville, T.E. Lawrence en Leopold von Sacher-Masoch, en filosofen als Kant, Spinoza en Nietzsche. Meer nog dan een verzameling teksten over literatuur en over Deleuzes favoriete schrijvers is deze essaybundel een pamflet voor het leven.
Octavo, 2015, pap, 240 pp, € 18.50, 9789490334093
winkelwagen
Deleuze, Gilles
Nietzsche and Philosophy
Continuum Impacts Changing Minds Series, Continuum, 2006, pap, 205 pp, € 22.50, 9780826490759
winkelwagen
   
Deleuze, Gilles
Proust and Signs
Continuum Impacts S., Continuum, 2008, pap, 160 pp, € 22.50, 9780826442789
winkelwagen
Deleuze, Gilles
Spinoza. Practical Philosophy
City Lights Books, 1988, pap, 130 pp, € 12.95, 9780872862180
winkelwagen
Deleuze, Gilles
The Fold
Gilles Deleuze (1925-1995) is a key figure in poststructuralism, and one of the most influential philosophers of the twentieth century. The author proposes a radical way of understanding philosophy and art. He develops the concept further to present a way of practising philosophy based upon the fold as the relationship of difference with itself.
Continuum Impacts Series, Continuum, 2006, pap, 224 pp, € 31.00, 9780826490766
winkelwagen
Deleuze, Gilles
The Logic of Sense
Continuum Impacts Changing Minds, Continuum, 2004, pap, 403 pp, € 22.50, 9780826477163
winkelwagen
Deleuze, Gilles
Two Regimes of Madness. Texts and Interviews 1975-1995
Semiotext(e) Foreign Agents Series, MIT Press, 2007, pap, 416 pp, € 18.95, 9781584350620
winkelwagen
Deleuze, Gilles
Verschil en herhaling
Gilles Deleuze (1925-1995) is een van de meest aansprekende hedendaagse filosofen. Zijn oeuvre wordt wereldwijd gelezen en gebruikt door kunstenaars en wetenschappers, architecten en cineasten, bestuurskundigen en musici. Met de uitgave van Verschil en herhaling is het sleutelwerk van Deleuze beschikbaar in helder en toegankelijk Nederlands.

Verschil en herhaling (1968) is in alle opzichten Deleuzes hoofdwerk. Vrijwel alle thema's van zijn denken worden hier bijeengebracht en diepgaand behandeld. In het boek demonstreert hij zijn filosofische veelzijdigheid, zoals Michel Foucault dat deed in het vlak daarvoor verschenen De woorden en de dingen (ook uitgegeven in de reeks Grote Klassieken bij Boom). In Verschil en herhaling stelt Deleuze tegenover het cartesiaanse cogito een denken dat altijd in beweging is en geen vaststaande rationele grenzen kent. De echo van Nietzsche klinkt duidelijk door in deze magistrale studie.

Grote Klassieken, Boom, 2011, geb, 464 pp, € 59.50, 9789461050427
winkelwagen
Deleuze, Gilles & Felix Guattari
Anti-Oedipus
The collaboration of the philosopher Gilles Deleuze and the psychoanalyst Felix Guattari has been one of the most profoundly influential partnerships in contemporary thought. Anti-Oedipus is the first part of their masterpiece, Capitalism and Schizophrenia. Ranging widely across the radical tradition of 20th Century thought and culture that preceeded them - from Foucault, Lacan and Jung to Samuel Beckett and Henry Miller - this revolutionary analysis of the intertwining of desire, reality and capitalist society is an essential read for anyone interested in postwar continental thought.
Bloomsbury, 2004, pap, 712 pp, € 27.00, 9781780936611
winkelwagen
Deleuze, Gilles & Felix Guattari
Anti-Oedipus. Kapitalisme en schizofrenie 1
Klement / Pelckmans, 2010, pap, 509 pp, € 37.50, 9789086870202
winkelwagen
Deleuze, Gilles & Felix Guattari
A Thousand Plateaus
A Thousand Plateaus is the second part of Deleuze and Guattari's landmark philosophical project, Capitalism and Schizophrenia - a project that still sets the terms of contemporary philosophical debate. Written over a seven year period, A Thousand Plateaus provides a compelling analysis of social phenomena and offers fresh alternatives for thinking about philosophy and culture. Its radical perspective provides a toolbox for 'nomadic thought' and has had a galvanizing influence on today's anti-capitalist movement. - See more at: http://www.bloomsbury.com/uk/a-thousand-plateaus-9781780935379/#sthash.pgyiAPwz.dpuf
Bloomsbury, 2004, pap, 688 pp, € 27.00, 9781780935379
winkelwagen
Del Guadalupe Davidson, M., K. T. Gines, D.D. L. Marcano (eds)
Convergences. Black Feminism and Continental Philosophy
SUNY, 2010, pap, 272 pp, € 27.00, 9781438432663
winkelwagen
   
Della Rocca, M.
Spinoza
BY ORDER
Routledge, 2008, pap, 335 pp, € 22.95, 9780415283304
winkelwagen
Delnoij, J. & W. van Dalen (red.)
Het socratisch gesprek
Begeleiders van een socratisch gesprek geven tijdens een dialoog gewoonlijk niet hun mening. In dit boek staan hun vragen, ervaringen, argumenten en inzichten zwart op wit verzameld. Hoe functioneren de verschillende gespreksvormen? Wanneer werken de gespreksregels belemmerend? Wat heeft de socratische methode met waarheid te maken? En met filosofie? Dit soort vragen komt in dit boek aan bod.

De meeste artikelen bevatten voorbeelden van gevoerde gesprekken. Dit maakt deze bundel geschikt als kennismaking met de methode zowel als verdieping van de methode.

Voor deelnemers aan een socratisch gesprek is deze bundel een uitgebreide toelichting op de processen die in zo'n gesprek plaatsvinden. Voor gespreksleiders bevatten de artikelen een rijkdom aan ideeen, tips en argumenten die hun functioneren verhelderen. Diegenen die nooit deelnamen aan een socratisch gesprek wil deze bundel verleiden om het gesprek aan te gaan.

Meedenkers II, Damon, 2003, pap, 284pp, € 14.50, 9789055734153
winkelwagen
   
Denis, L. (ed.)
Kants Metaphysics of Morals. A Critical Guide
B2522
Cambridge Critical Guides, Cambridge UP, 2010, geb, 270 pp, € 65.00, 9780521513937
winkelwagen
   
Denker, A. (red.)
Mensbeelden uit de geschiedenis van de filosofie
op bestelling
Damon, 2001, pap, 128 pp, € 13.50, 9055731854
winkelwagen
Dennett, Daniel C.
Darwin's Dangerous Idea. Evolution and the Meanings of Life
Touchstone Press, 1996, pap, 586 pp, € 17.95, 9780684824710
winkelwagen
Dennett, Daniel C.
Erasmus en het gelijk van de spindoctor
Terwijl neurowetenschappers beweren dat onze gedachten gestuurd worden door processen in ons brein, omarmt de Amerikaanse topfilosoof Daniel Dennett een oude stelling van Erasmus: de vrije wil bestaat. Dennett trekt een parallel tussen neurowetenschap en theologie. In Erasmus' tijd beweerden de theologen dat God almachtig was, en dus ook onze gedachten stuurde, nu zijn het neurowetenschappers die een almachtig brein ontwaren onder ons schedeldak. Het theologische determinisme van Luther, waar Erasmus zich tegen keerde, hebben we vervangen door een even dubieus neurologisch determinisme.

Zolang de neurobiologie ons niet precies kan uitleggen hoe onze hersenen werken en het bestaan van God niet is bewezen, blijft de vrije wil - of die nou bestaat of niet - volgens Dennett een nuttig begrip. Dennett sprak deze tekst uit toen hem in 2012 de Erasmusprijs werd toegekend. De tekst is voorzien van een voorwoord van Max Sparreboom, directeur van de Stichting Praemium Erasmianum.

Daniel C. Dennett (1942) behoort tot de belangrijkste denkers op het gebied van bewustzijn, kunstmatige intelligentie. Hij is hoogleraar filosofie aan de Tufts University.

ISVW Uitgevers, 2013, geb, 46 pp, € 12.50, 9789491693229
winkelwagen
   
Dennett, D.C.
Breaking the spell. Religion as a Natural Phenomenon
By Order
Viking, 2006, geb, 448 pp, € 24.00, 067003472X/9780670034727
winkelwagen
   
Dennett, D.C.
Content and Consciousness
Routledge Classics Series, Routledge, 1986/2010, pap, 241p, € 18.50, 9780415567862
winkelwagen
Dennett, D.C.
Sweet Dreams. Philosophical Obstacles to a Science of Consciousness
In the years since Daniel Dennett's influential Consciousness Explained was published in 1991, scientific research on consciousness has been a hotly contested battleground of rival theories -- "so rambunctious," Dennett observes, "that several people are writing books just about the tumult."

With Sweet Dreams, Dennett returns to the subject for "revision and renewal" of his theory of consciousness, taking into account major empirical advances in the field since 1991 as well as recent theoretical challenges.In Consciousness Explained, Dennett proposed to replace the ubiquitous but bankrupt Cartesian Theater model (which posits a privileged place in the brain where "it all comes together" for the magic show of consciousness) with the Multiple Drafts Model. Drawing on psychology, cognitive neuroscience, and artificial intelligence, he asserted that human consciousness is essentially the mental software that reorganizes the functional architecture of the brain. In Sweet Dreams, he recasts the Multiple Drafts Model as the "fame in the brain" model, as a background against which to examine the philosophical issues that "continue to bedevil the field."

The Jean Nicod Lectures, The MIT Press, 2005, geb, 199 pp, € 29.50, 9780262042253
winkelwagen
   
Dennett - Zawidzki, T.
Dennett
Oneworld Thinkers Series, Oneworld Publications, 2006, pap, 192 pp, € 18.40, 9781851684847
winkelwagen
   
Dent, N.
Rousseau
Routledge Philosophers Series, Routledge, 2005, pap, 272 pp, € 22.75, 0415283507
winkelwagen
Depoortere, F.
Badiou and Theology
Depoortere traces the links between French philosopher Alain Badiou and Pauline theology in the face of Nietzsche's proclamation of the death of God. The French philosopher Alain Badiou (born 1937), is one of the main representatives of a philosophical homage to Saint Paul. Yet, Badiou is not a believer in the traditional sense, let alone a Christian philosopher. On the contrary, he rejects transcendence and pleads for a radical this-worldliness. The text is segmented into five parts. In Depootere's introduction, Badiou's interpretation of Nietzsche's proclamation of the death of God is presented. The life and work of Badiou is then briefly outlined to give some context to later passages. This is followed by two sections on Badiou's relationship to Pauline theology and a conclusion which posits the question of An Atheistic Political Theology. Here, Badiou's atheistic reading of Saint Paul is unpicked and demonstrated as a fruitful addition to theological study. Depootere's focus is on "Badiou's Saint Paul: La fondation de l'universalisme" (1998; translated into English in 2003 as "Saint Paul: The Foundation of Universalism"). Through a close reading of this important work, the main themes of Badiou's philosophy are introduced and their theological relevance examined. "The Philosophy and Theology" series looks at major philosophers and explores their relevance to theological thought as well as the response of theology.
Philosophy and Theology, T & T Clark, 2009, pap, 158 pp, € 21.00, 9780567032621
winkelwagen
   
Depoortere, F.
Christ in Postmodern Philosophy, Gianni Vattimo Rene Girard and Slavoj Zizek
T&T Clark, 2008, pap, 159 pp, € 25.50, 9780567033321
winkelwagen
Derkx, Peter
Humanisme, zinvol leven en 'nooit meer ouder worden'. Een levensbeschouwlijke visie op ingrijpende biomedisch-technologische levensverlenging
Humanisme vatten we veelal op als een levensbeschouwing, zoals bijvoorbeeld ook het christendom en het boeddhisme. Maar wat is een levensbeschouwing precies? Vaak wordt gesteld dat een levensbeschouwing antwoord geeft op zingevingsvragen, maar dan blijft weer onduidelijk wat zingeving is. In dit boek schetst Peter Derkx de geschiedenis van het humanisme en werkt hij er de kern van uit in vier punten: 1) elke levensbeschouwelijke positie is altijd aan een specifieke context gebonden mensenwerk; 2) mensen horen elkaars menselijke waardigheid te respecteren en elkaar als gelijken te behandelen; 3) mensen moeten de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontplooiing en 4) uiteindelijk draait het om liefde voor specifieke, unieke, kwetsbare en onvervangbare personen.

Om te verduidelijken hoe een dergelijk humanisme een antwoord kan geven op zingevingsvragen wordt eerst geformuleerd wat de kenmerken zijn van een zinvol leven: doelgerichtheid, morele rechtvaardiging, competentie, eigenwaarde, begrijpelijkheid, verbondenheid en transcendentie. Daarna wordt concreet gemaakt hoe humanisme werkt als zingevingskader. De auteur vertrekt daarbij van een actuele en ook controversiele maatschappelijke kwestie, namelijk de vraag of we moeten proberen met geavanceerde biomedische technologie het leven van mensen te verlengen met decennia of eeuwen.

Humanismen, VUBPress, 2011, pap, 232 pp, € 19.95, 9789054879589
winkelwagen
   
DeRose, K.
The Case for Contextualism. Knowledge, Skepticism, and Context, Vol.
Oxford UP, 2011, geb, 304 pp, € 44.50, 9780199564460
winkelwagen
Derrida, J.
Acts of Literature
Acts of Literature, compiled in close association with Jacques Derrida, brings together for the first time a number of Derrida's writings on literary texts. The essays discuss literary figures such as Rousseau, Mallarme, Joyce, Shakespeare, and Kafka, and comprise pieces spanning Derrida's career. The collection includes a substantial new interview with him on questions of literature, deconstruction, politics, feminism and history, and Derek Attridge provides an introductory essay on deconstruction and the question of literature, with suggestions for further reading. These essays examine the place and operation of literature in Western culture, and are highly original responses to individual literary texts. They highlight Derrida's interest in literature as a significant cultural institution and as a peculiarly challenging form of writing, with inescapable consequences for our thinking about philosophy, politics and ethics.
Routledge, 1992, pap, 456 pp, € 37.00, 9780415900577
winkelwagen
Derrida, J.
Acts of Religion
Acts of Religion, complied in close association with Jacques Derrida, brings together for the first time a number of Derrida's writings on religion and questions of faith and their relation to philosophy and political culture. The esssays discuss religious texts from Jewish, Christian and Muslim traditions, as well as religious thinkers such as Kant, Levinas and Gershom Schloem, and comprise pieces spanning Derrida's career. The collection includes two essays by Derrida that appear here for the first time in any language, as well as a substantial introduction by Gil Anidjar that explores Derrida's return to his own "religious" origins and his attempts to bring to light hidden religious dimensions of the social, cultural, historical and political.
Routledge, 2001, pap, 288 pp, € 32.00, 9780415924016
winkelwagen
   
Derrida, J.
Athens, Still Remains. The Photographs of Jean-Francois Bonhomme
Athens, Still Remains is an extended commentary on a series of photographs of contemporary Athens by the French photographer Jean-Franois Bonhomme. But in Derrida's hands commentary always has a way of unfolding or, better, developing in several unexpected and mutually illuminating directions. First published in French and Greek in 1996, Athens, Still Remains is Derrida's most sustained analysis of the photographic medium in relationship to the history of philosophy and his most personal reflection on that medium. At once photographic analysis, philosophical essay, and autobiographical narrative, Athens, Still Remains presents an original theory of photography and throws a fascinating light on Derrida's life and work. The book begins with a sort of verbal snapshot or aphorism that haunts the entire book: we owe ourselves to death. Reading this phrase through Bonhomme's photographs of both the ruins of ancient Athens and contemporary scenes of a still-living Athens that is also on its way to ruin and death, Derrida interrogates a philosophical tradition that runs from Socrates to Heidegger in which the human-and especially the philosopher-is thought to owe himself to death, to a certain thought of death or comportment with regard to death. Combining philosophical speculations on mourning and death, event and repetition, and time and difference with incisive commentary on Bonhomme's photographs and a narrative of Derrida's 1995 trip to Greece, Athens, Still Remains is one of Derrida's most accessible, personal, and moving works without being, for all that, any less philosophical.
Fordham UP, 2010, pap, 88 pp, € 16.00, 9780823232062
winkelwagen
   
Derrida, J.
Chora
Passagen 32, Passagen Verlag / BUGRIM, 1990, pap, 98 pp, € 14.90, 3900767300
winkelwagen
Derrida, J.
De gave van de dood
Klement / Pelckmans, 2006, pap, 203 pp, € 25.50, 9789077070666
winkelwagen
Derrida, J.
Dissemination
First translated in 1983, Dissemination contains three of Derrida's most central and seminal works: 'Plato's Pharmacy', 'The Double Session' and 'Dissemination'. The essays provide original readings of philosophy and literature, and present a re-evaluation of the logic of meaning and the function of writing in Western discourse. This is a groundbreaking work on the relationship and interplay between language, literature and philosophy.
Continuum Impacts, Changing Minds Series, Continuum, 2004, pap, 401 pp, € 21.00, 9780826476968
winkelwagen
Derrida, J.
Geneses, Genealogies, Genres and Genius. The Secrets of Archives
In this book Derrida responds to the work Dream I Tell You by Helene Cixous, using it to explore the nature of the literary archive, the production of literature and Cixous' genius. These texts allow the reader to puzzle the genealogy of deconstruction and to consider the importance of the poetic and sexual difference to the entirety of Derrida's work. They also demonstrate that, as Derrida admits, he has always been a devotee of Cixous.
The Frontiers in Theory Serie, Edinburgh UP, 2006, geb, 144 pp, € 27.50, 9780748621293
winkelwagen
Derrida, J.
H.C. for Life, That Is to Say...
Stanford UP, 2006, pap, 173 pp, € 26.95, 9780804754026
winkelwagen
Derrida, J.
On Cosmopolitanism and Forgiveness
Is it possible to uphold international hospitality and justice in the face of nationalism and civil strife in so many countries? Drawing on examples of treatment of minorities in Europe, Jaques Derrida skillfully probes the thinking that underlies the practice, and rhetoric, that informs cosmopolitanism. What have duties and rights to do with hospitality? Should hospitality be grounded on a private or public ethic, or even a religious one?
Thinking in Action, Routledge, 2001, pap, 60 pp, € 21.95, 9780415227124
winkelwagen
Derrida, J.
On the Name
Meridian: Crossing Aesthetics Series, Stanford UP, 1995, pap, 168 pp, € 27.50, 9780804725552
winkelwagen
Derrida, J.
On Touching: Jean-Luc Nancy
Meridian: Crossing Aesthetics, Stanford UP, 2005, pap, 377 pp, € 27.95, 9780804742443
winkelwagen
Derrida, J.
Parages
Standford UP, 2011, pap, 280 pp, € 28.50, 9780804735827
winkelwagen
   
Derrida, J.
Psyche Inventions of the Other, Volume 2
Edited by P. Kamuf and E. Rottenberg
Meridian, 2008, pap, 333 pp, € 26.00, 9780804757676
winkelwagen
Derrida, J.
The Animal that Therefore I Am
The Animal That Therefore I Am is the long-awaited translation of the complete text of Jacques Derrida's ten-hour address to the 1997 Crisy conference entitled The Autobiographical Animal, the third of four such colloquia on his work. The book was assembled posthumously on the basis of two published sections, one written and recorded session, and one informal recorded session. The book is at once an affectionate look back over the multiple roles played by animals in Derrida's work and a profound philosophical investigation and critique of the relegation of animal life that takes place as a result of the distinction-dating from Descartes-between man as thinking animal and every other living species. That starts with the very fact of the line of separation drawn between the human and the millions of other species that are reduced to a single the animal.Derrida finds that distinction, or versions of it, surfacing in thinkers as far apart as Descartes, Kant, Heidegger, Lacan, and Levinas, and he dedicates extended analyses to the question in the work of each of them. The book's autobiographical theme intersects with its philosophical analysis through the figures of looking and nakedness, staged in terms of Derrida's experience when his cat follows him into the bathroom in the morning. In a classic deconstructive reversal, Derrida asks what this animal sees and thinks when it sees this naked man. Yet the experiences of nakedness and shame also lead all the way back into the mythologies of man's dominion over the beasts and trace a history of how man has systematically displaced onto the animal his own failings or betises. The Animal That Therefore I Am is at times a militant plea and indictment regarding, especially, the modern industrialized treatment of animals.

Edited by M. Mallet, Translated by D. Willis

Perspectives in Continental Philosophy, Fordham, 2008, pap, 176 pp, € 22.00, 9780823227914
winkelwagen
Derrida, J.
The Beast and the Sovereign, Volume 1
When he died in 2004, Jacques Derrida left behind a vast legacy of unpublished material, much of it in the form of written lectures. With "The Beast and the Sovereign, Volume I", the University of Chicago Press inaugurated an ambitious series, edited by Geoffrey Bennington and Peggy Kamuf, translating these important works into English. This volume, now in paperback, launched the series with Derrida's exploration of the persistent association of animality with sovereignty. "The Beast and The Sovereign" are connected, he contends, because neither animals nor kings are subject to the law - the sovereign stands above it, while the beast falls outside the law from below. An astonishing array of texts - from La Fontaine's fable "The Wolf and the Lamb" to Machiavelli's "Prince" - come into critical play as Derrida focuses in on questions of force, right, justice, and philosophical interpretations of the limits between man and animal.
The Seminars of Jaques Derrida, The University of Chicago Press, 2009/2011, pap, 463 pp, € 20.75, 9780226144290
winkelwagen
Derrida, J.
The Beast and the Sovereign. Volume 1
When he died in 2004, Jacques Derrida left behind a vast legacy of unpublished material, much of it in the form of written lectures. With "The Beast and the Sovereign, Volume I", the University of Chicago Press inaugurated an ambitious series, edited by Geoffrey Bennington and Peggy Kamuf, translating these important works into English. This volume launches the series with Derrida's exploration of the persistent association of animality with sovereignty. "The Beast and The Sovereign" are connected, he contends, because neither animals nor kings are subject to the law - the sovereign stands above it, while the beast falls outside the law from below. An astonishing array of texts - from La Fontaine's fable "The Wolf and the Lamb" to Machiavelli's "Prince" - come into critical play as Derrida focuses in on questions of force, right, justice, and philosophical interpretations of the limits between man and animal.
The Seminars of Jacques Derrida, Chicago UP, 2009, geb, 352 pp, € 32.50, 9780226144283
winkelwagen
Derrida, J.
The Beast and the Sovereign, volume 2
Picking up where the previous volume left off, "Volume II" extends Derrida's exploration of the fascinating connections between animality and human sovereignty. In the second part of this seminar, originally presented in 2002-3, Derrida focuses on what at first appear to be two markedly different texts: Heidegger's "The Fundamental Concepts of Metaphysics" and Daniel Defoe's classic novel "Robinson Crusoe". Shuttling back and forth between the two works, Derrida investigates a number of key concepts and provides ingenious interpretations of both texts. Sovereignty remains his primary concern as he reflects on the political history of the dominion of humans over animals in Defoe's England and on diverse readings of "Robinson Crusoe" through the centuries and, in particular, from Heidegger's Germany in the 1930s. Solitude provides another connection between the two books as Derrida links the indivisible uniqueness of a king with Crusoe's solitary plight. Both consolidating and broadening Derrida's deconstructive critique of sovereignty, "The Beast and the Sovereign, Volume II" is a rich repast, offering everything from striking insights into Heidegger's use of language to surprising digressions that reveal the contours of a lively intellect deeply engaged with the world.
The Seminars of Jaques Derrida, Chicago UP, 2011, geb, 293 pp, € 30.50, 9780226144306
winkelwagen
Derrida, J.
The Gift of Death and Literature in Secret
2 titels in een band, Gift of Death is een herziene editie, vertaling David Wills By Order
The University of Chicago Press, 2008, pap, 158 pp, € 14.50, 9780226142777
winkelwagen
   
Derrida, J.
The Politics of Friendship
BY ORDER
Radical Thinkers Series, Verso, 2005, pap, 308 pp, € 11.50, 1844670546
winkelwagen
Derrida, J.
Writing and Difference
Routledge Classics, Routledge, 2003, pap, 446 pp, € 19.50, 9780415253833
winkelwagen
Derrida, Jacques
Archive Fever. A Freudian Impression
In this work, Jacques Derrida guides the reader through an extended meditation on remembrance, religion, time, and technology - all occasioned by a deconstructive analysis of the notion of archiving. The archival concept has played a pivotal role in numerous critical debates - a place of origin, yet of perpetuity, a place of stasis and order, yet of discovery, the notion of archive houses a complex of diverse, and often disparate, meanings. As a depository of civic record and social history whose very name derives from the Greek word for town hall, the archive would seem to be a public entity, yet it is stocked with the personal, even intimate, artifacts of private lives. This inherent tension between public and private inaugurates, argues Derrida, an inquiry into the human impulse to preserve, through technology as well as tradition, both a historical and a psychic past.
Religion and Postmodernism Series, Chicago UP, 1995/1996, pap, 111 pp, € 20.95, 9780226143675
winkelwagen
Derrida, Jacques
Kracht van wet, het mystieke fundament van het gezag
De geschriften van Jacques Derrida betekenen een breekpunt in de geschiedenis van de Westerse filosofie. Dat was althans de mening van Emmanuel Levinas, volgens wie het oeuvre van Derrida in de ontwikkeling van het Westerse denken een cesuur aanbrengt, vergelijkbaar met Kants kritiek van de metafysica. Derrida en de door hem ondernomen deconstructie wijzen ons op de laatste resten onvermoed dogmatisme die sluimeren in de kritische geest van de Moderniteit en de Verlichting.

Dit boek is een buitengewoon actueel essay waarin wordt ingegaan op de verhouding tussen deconstructie en rechtvaardigheid. Als alles wat bestaat aan denkbeelden, opvattingen en geloofsvoorstellingen onderhevig is aan een onstuitbaar afbraakproces, wat blijft er dan nog over van ethiek en recht? Onder verwijzing naar bekende uitspraken van Montaigne en Pascal, spreekt Derrida over het 'mystieke fundament van alle gezag'. Het oorspronkelijke fundament dat elk recht zijn gezag verleent, blijft altijd afwezig. Niettemin vraagt het erom gestalte te krijgen in het recht; het vraagt om interpretatie zonder zelf op te gaan in de interpretatie die het recht altijd vormt.

Deze fascinerende, door Rico Sneller voortreffelijk ingeleide en vertaalde tekst, toont duidelijk aan dat Derrida's deconstructie niet leidt tot zinloze, nihilistische Spielerei, zoals vaak wordt beweerd, maar een grondige bijdrage levert aan een diepgaand debat over ethiek en onze verhouding tot de wet.

Omtrent filosofie 2, Garant, 2013, pap, 145 pp, € 17.90, 9789044130133
winkelwagen
Derrida, Jacques
Marx' Gespenster.
Suhrkamp Verlag, 2005, pap, 300 pp, € 16.95, 9783518292594
winkelwagen
Derrida, Jacques
Positions
University of Chicago Press, 1982, pap, 128 pp, € 22.95, 9780226143316
winkelwagen
Derrida, Jacques
Sjibbolet voor Paul Celan
Hoe vluchtig is een datum? Hoe eenmalig is een gebeurtenis, hoe uniek een naam, een uitspraak of een wachtwoord? In Sjibbolet leest de Franse filosoof Jacques Derrida het werk van de Duitstalige joodse dichter Paul Celan vanuit de verwondering over het woord dat steeds opnieuw terugkomt en niettemin altijd weer enkelvoudig is. En over de gebeurtenis van de Holocaust, het niet aflatende thema van de poezie van Celan en de in haar verschrikking unieke gebeurtenis die de twintigste eeuw getekend heeft.

In zijn eerbiedige en aandachtige lezing vraagt Derrida Celans moeilijk te doorgronden gedichten naar de betekenis van hun data, hun plaatsnamen, hun chiffres en codewoorden. Waarin bestaat iemands identiteit, die zich hecht aan een eenmalige handeling als de besnijdenis? Waarin bestaat een volk, dat heropstaat vanuit de grimmigste poging tot genocide die de geschiedenis heeft gekend? Hoe kunnen wij delen in die gebeurtenis, die ons tegelijkertijd verdeelt?

Vertaling en nawoord van Ger Groot

Vantilt, 2015, pap, 127 pp, € 16.95, 9789460041952
winkelwagen
Derrida, Jacques
Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning and the New International
Prodigiously influential, Jacques Derrida gave rise to a comprehensive rethinking of the basic concepts and categories of Western philosophy in the latter part of the twentieth century, with writings central to our understanding of language, meaning, identity, ethics and values. In 1993, a conference was organized around the question, "Whither Marxism?", and Derrida was invited to open the proceedings. His plenary address, "Specters of Marx", delivered in two parts, forms the basis of this book. Hotly debated when it was first published, a rapidly changing world and world politic have scarcely dented the relevance of this book.
Routledge Classics Series, Routledge, 2006, pap, 288 pp, € 22.95, 9780415389570
winkelwagen
Derrida, Jacques
Sporen. De stijlen van Nietzsche
SUN, 2005, pap, 183 pp, € 25.00, 9789058751270
winkelwagen
   
Derrida, Jacques
The Death Penalty, Volume I
In this newest installment in Chicago's series of Jacques Derrida's seminars, the renowned philosopher attempts one of his most ambitious goals: the first truly philosophical argument against the death penalty. While much has been written against the death penalty, Derrida contends that Western philosophy is massively, if not always overtly, complicit with a logic in which a sovereign state has the right to take a life. Haunted by this notion, he turns to the key places where such logic has been established-and to the place it has been most effectively challenged: literature.

With his signature genius and patient yet dazzling readings of an impressive breadth of texts, Derrida examines everything from the Bible to Plato to Camus to Jean Genet, with special attention to Kant and post-World War II juridical texts, to draw the landscape of death penalty discourses. Keeping clearly in view the death rows and execution chambers of the United States, he shows how arguments surrounding cruel and unusual punishment depend on what he calls an 'anesthesial logic', which has also driven the development of death penalty technology from the French guillotine to lethal injection. Confronting a demand for philosophical rigor, he pursues provocative analyses of the shortcomings of abolitionist discourse. Above all, he argues that the death penalty and its attendant technologies are products of a desire to put an end to one of the most fundamental qualities of our finite existence: the radical uncertainty of when we will die.

The Seminars of Jacques Derrida, Chicago UP, 2014, geb, 287 pp, € 34.75, 9780226144320
winkelwagen
Derrida, Jacques
The Problem of Genesis in Husserl's Philosophy
Chicago UP, 2003, geb, 232 pp, € 36.95, 9780226143156
winkelwagen
Derrida, Jacques, Jay Williams (ed)
Signature Derrida
Throughout his long career, Jacques Derrida had a close, collaborative relationship with "Critical Inquiry" and its editors. He saved some of his most important essays for the journal, and he relished the ensuing arguments and polemics that stemmed from the responses to his writing that "Critical Inquiry" encouraged. Collecting the best of Derrida's work that was published in the journal between 1980 and 2002, "Signature Derrida" provides a remarkable introduction to the philosopher and the evolution of his thought. These essays define three significant "periods" in Derrida's writing: his early, seemingly revolutionary phase; a middle stage, often autobiographical, that included spirited defense of his work; and his late period, when his persona as a public intellectual was prominent, and he wrote on topics such as animals and religion. The first period is represented by essays like "The Law of Genre," in which Derrida produces a kind of phenomenological narratology. Another essay, "The Linguistic Circle of Geneva," embodies the second, presenting deconstructionism at its best: Derrida shows that what was imagined to be an epistemological break in the study of linguistics was actually a repetition of earlier concepts. The final period of Derrida's writing includes the essays "Of Spirit" and "The Animal That Therefore I Am (More to Follow)" and eulogies for Michel Foucault, Louis Marin, and Emmanuel Levinas, in which Derrida uses the ideas of each thinker to push forward the implications of their theories. Gathering a small but crucial portion of the oeuvre of this singular philosopher, "Signature Derrida" is the most wide-ranging, and thus most representative, anthology of Derrida's work to date.
Critical Inquiry Book, University of Chicago Press, 2013, pap, 435 pp, € 26.95, 9780226924540
winkelwagen
Derrida, Jacques, Terri Eagleton, F. Jameson, A. Negri et al
Ghostly Demarcations: A Symposium on Jacques Derrida's Specters of Marx
With the publication of Specters of Marx in 1993, Jacques Derrida redeemed a longstanding pledge to confront Marx's texts directly and in detail. His characteristically bravura presentation provided a provocative re-reading of the classics in the Western tradition and posed a series of challenges to Marxism.

In a timely intervention in one of today's most vital theoretical debates, the contributors to Ghostly Demarcations respond to the distinctive program projected by Specters of Marx. The volume features sympathetic meditations on the relationship between Marxism and deconstruction by Fredric Jameson, Werner Hamacher, Antonio Negri, Warren Montag, ao,, brief polemical reviews by Terry Eagleton and Pierre Macherey, and sustained political critiques by Tom Lewis and Aijaz Ahmad. The volume concludes with Derrida's reply to his critics in which he sharpens his views about the vexed relationship between Marxism and deconstruction.

Fredric Jameson, Antonio Negri, Terry Eagleton, Pierre Macherey and others engage in a debate on Marx with Jacques Derrida.

Radical Thinkers, 33, Verso, 2008, pap, 278 pp, € 17.95, 9781844672110
winkelwagen
Derrida, J. (trans. Fort, J.)
Copy, Archive, Signature. A conversation on Photography
Stanford UP, 2010, pap, 67 pp, € 22.50, 9780804760973
winkelwagen
   
Descartes - Machamer, P. and McGuire, J.E.
Descartes Changing Mind
Princeton University Press, 2009, geb, 258pp, € 38.50, 9780691138893
winkelwagen
   
Descartes - Prado, C.G.
Starting with Descartes
Continuum, 2009, pap, € 18.90, 9780826436641
winkelwagen
   
Descartes, R.
Bibliotheek Descartes. Regels om richting te geven aan het verstand en ander vroeg werk
Boom, 2010, pap, 350 pp, € 34.90, 9789085066576
winkelwagen
   
Descartes, R.
De passies van de ziel
Historische Uitgeverij, 2008, geb, 232 pp, € 27.50, 9789065544339
winkelwagen
   
Descartes, R.
De wereld - De mens. Het zoeken naar de waarheid
A2607
Bibliotheek Descartes, 2, Boom, 2010, pap, 250 pp, € 34.90, 9789085066583
winkelwagen
   
Descartes, R.
Die Prinzipien der Philosophie, Lat-Deutsch
Philosophische Bibliothek, Meiner, 2005, geb, 711 pp, € 73.95, 3787316973
winkelwagen
   
Descartes, R.
Over de methode
Boom klassiek, Boom, 2002, pap, 102 pp, € 12.50, 9789053527917
winkelwagen
   
Descartes, R.
Over de methode - essays, band III
Bibliotheek Descartes, Boom, 2011, pap, 570 pp, € 39.90, 9789085066590
winkelwagen
Descartes, Rene
Brief over de liefde
Rene Descartes (1596-1650) wordt algemeen beschouwd als de vader van de moderne filosofie. Minder bekend is zijn theorie van de passies, die weliswaar sedert eeuwen het meest invloedrijk is geweest. Het belang dat Descartes aan de passies toekent is onverwacht groot. Van alle passies is de liefde de hoogste en belangrijkste hartstocht. In de Brief over de liefde zet Descartes op verzoek van de Zweedse koningin Christina zijn gedachten over de liefde uiteen, en bespreekt hij de verschillende vormen die deze emotie aanneemt, het verschil tussen goddelijke en aardse liefde, de excessen van haat en liefde, en de invloed op het menselijk geluk.

De vertaling is van de hand van Theo Verbeek.

Historische Uitgeverij, 2007, pap, 52 pp, € 12.95, 9789065544537
winkelwagen
Descartes, Rene
Meditations on First Philosophy. With Selections from the Objections and Replies
Oxford World's Classics Series, Oxford UP, 2008, pap, 279 pp, € 13.95, 9780192806963
winkelwagen
   
Descartes - Rosa, R. De
Descartes & The Puzzle of Sencory Representation
Oxford, 2010, geb, 190pp, € 41.00, 9780199570379
winkelwagen
   
Descartes - Schmaltz, T.M. (ed.)
Receptions of Descartes. Cartesianism and anti-Cartesianism in Early Modern Europe
Routledge Series in Seventeenth-Century Philosophy, Routledge, 2005, geb, 251 pp, € 89.90, 9780415323604
winkelwagen
   
Descartes - Skirry, J.
Descartes: A Guide for the Perplexed
By Order
Guides for the Perplexed Series, Continuum, 2008, pap, 192 pp, € 19.95, 9780826489869
winkelwagen
   
Desmond, W., L. Heyde & E.-O. Onnasch (red.)
Geweten en zedelijkheid II
Studies van het centrum voor Duits Idealisme, Nijmegen UP, 2000, pap, 165 pp, € 17.95, 9057100797
winkelwagen
Detel, Wolfgang
Foucault and Classical Antiquity. Power, Ethics and Knowledge
This book is a critical examination of Michel Foucault's relation to ancient Greek thought, in particular his famous analysis of Greek history of sexuality. Wolfgang Detel offers a new understanding of Foucault's theories of power and knowledge based on modern analytical theories of science and concepts of power. He offers a fresh and complex reading of the texts which Foucault discusses, covering topics such as Aristotle's ethics and theory of sex, Hippocratic dietetics, the earliest treatises on economics, and Plato's theory of love. The result is a philosophically rich and probing critique of Foucault's later writings, and a persuasive account of the relation between ethics, power and knowledge in classical antiquity. His book will have a wide appeal to readers interested in Foucault and in Greek thought and culture.
Modern European Philosophy, Cambridge, 2004, geb, 281 pp, € 57.50, 9780521833813
winkelwagen
Dethier, Hubert
Dansen op de draad van Ariadne. Filosofieen van de Eros en het Goudland
UITVERKOCHT

Eros is een kwetsbare godheid. Meer dan eens is hij in de geschiedenis van de wijsbegeerte, de theologie en de literatuur gereduceerd tot een duivelse kwelling. Het is een treurigheid die niemand onbekend is. Aan de andere kant heeft dit tragische feit niet kunnen verhinderen dat Eros' onweerstaanbaarheid de filosofen en de kunstenaars op hun gevoeligheid heeft aangesproken en tot dromen en denken heeft aangezet. Eros heeft zich dan getransformeerd tot de goddelijke passie, het ongrijpbare levens-elan, de bezielende adem of een utopisch verlangen. Het zijn gestalten van Eros die bijna niemand kent.

Het is de grote verdienste van Hubert Dethier dat hij in zijn reeks De Beet van de Adder ons de ogen opent voor de vergeten Eros-traditie. Wie is er nog op de hoogte van de religie van Eros in de Italiaanse Renaissance en bij de vroegmodernen als Spinoza en Leibnitz? Wie voelt nog het gewicht van het erotisch neo-platonisme in de hermetisch-gnostische traditie? Wie heeft nog oog voor de liefdesfilosofieen van Feuerbach, voor de utopische inzetten van Marx, Reich of Marcuse? Er zijn in dit werk van Dethier talloze lijnen en verspringingen, die uiteindelijk steeds worden verbonden door de magische draad van Ariadne.

De beet van de adder, deel 4, VUB Press, 2002, pap, 515 pp, € 29.95, 9789054872627
winkelwagen
Dethier, Hubert
De leerstoelen der deugd, Heterodoxen en ketters in de middeleeuwen
In De Beet van de Adder benevens belangrijke aspecten van de vrijzinnige schaduwtradities ook de problematische subjectiviteit centraal: in de middeleeuwse filosofie, de grote ketterse bewegingen, later tijdens de Renaissance, de moderne filosofie en bij de latere utopisten en universele hervormers.

De laatste jaren heeft de problematisering van het subject bezit genomen van vrijwel alle uithoeken van het filosofisch landschap. Het is wellicht nog te vroeg om de betekenis en draagwijdte van dit gebeuren, dat voornamelijk bepaald is door het denken van Nietzsche, Freud en Heidegger, in te schatten. Niet altijd is duidelijk waartegen de kritiek zich richt, waarnaar termen als subject en subjectiviteit precies verwijzen. Dit boek wil ook een bijdrage leveren tot het hedendaagse debat over subject en subjectiviteit. Gepoogd wordt de betekenis en de functie van deze begrippen, bij toonaangevende vertegenwoordigers van de Renaissance, het rationalisme en Duitse Idealisme te verduidelijken.

De beet van de adder, deel 1, VUB Press, 1995, pap, 430 pp, € 29.95, 9789054870838
winkelwagen
Dethier, Hubert
Denken in de spiegel. Hubert Dethier: filosofie en zingeving voor de 21ste eeuw
Dit boek is een hommage aan de filosoof Hubert Dethier (21 juli 1933), die we zeker in de rij kunnen plaatsen van denkers als Jaap Kruithof, Hans Achterhuis en Etienne Vermeersch. Deze hommage is geen chronologische biografie. Het is daarentegen wel een verhaal waarin het leven van Hubert Dethier verweven wordt met de geschiedenis van zijn denken. Een denken dat zich situeert in de tweede helft van de vorige eeuw en het begin van de huidige eeuw en zich moeiteloos projecteert naar de toekomst. Ontegensprekelijk een woelige en gewelddadige periode, maar ook een tijdgewricht van hoop en verwachting van het 'nieuwe'.
Academic & Scientific publishers, 2015, pap, 176 pp, € 22.50, 9789057184468
winkelwagen
Dethier, Hubert
De onbevlekte kennis, Geloof, ongeloof en weten in de middeleeuwen
Het tweede deel, De onbevlekte kennis, van de reeks De Beet van de Adder begint met de grote debatten die in de dertiger en veertiger jaren gevoerd werden over de mogelijkheid van een christelijke wijsbegeerte. Reeds eerder aangestipte problemen worden nu vanuit een heel ander standpunt benaderd, niet dat van de haeresis, maar dat van een strikte, technische scheiding tussen geloof en weten en de mogelijkheid uberhaupt van een 'christelijke filosofie'.

Over de onbevlekte kennis is een beschouwing uit Also sprach Zarathustra over de zogenaamde onbaatzuchtige beschouwer. Nietzsche symboliseert hem door het beeld van de volle maan: een huichelaar zonder moed en mannelijke kracht. Hij doet zeer idealistisch aan. Hij doet of hij de lusten niet op prijs stelt maar heimelijk is hij door hen bezeten. Hij heeft een slecht geweten omdat hij zich om zijn begeerten schaamt en voorwendt gelukkiger te zijn in het schouwen. Hiertegenover plaatst Nietzsche de mens die zich te boven wil gaan, scheppen wil (onschuld), die zijn wil beaamt (schoonheid) en tot het uiterste toe durft te gaan (liefhebben en ondergaan) en uiteindelijk zichzelf gelooft. Ook Nietzsche heeft zich door deze beschouwelijkheid laten meeslepen, maar hij heeft haar doorzien. Het leven zelf moet gevormd worden en naar omhooggestuwd worden, zoals de zee naar omhooggestuwd wordt door de zon.

De beet van de adder, deel 2, VUB Press, 1995, pap, 272 pp, € 22.95, 9789054871125
winkelwagen
Dethier, Hubert
De tafel van smaragd. Over utopie, collectieve prospectie en universele hervorming
Vanaf de 12de en de 13de eeuw ontwikkelde zich langzaam een aards of zinnelijk levensgevoel dat zich volledig ontplooide in de 16de eeuw met de groeiende macht van de burgerlijkheid. Of dit levensgevoel nu eens alle perken te buiten ging en zich oneerbiedig tegen alle sociale, politieke en kerkelijke wetten verzette, of dat het zich op een meer verheven, neo-platonische wijze manifesteerde, steeds gaat het om de verliefdheid op alles wat door de vijf zintuigen kan waargenomen en door de menselijke rede begrepen kan worden. De bemiddelaarster en het centrum hiervan is de Vrouw. De alchimisten verklaarden de scheikundige reacties en in het algemeen het levens- en natuurverloop als een coitus tussen een mannelijk en een vrouwelijk element.

De verschillende gestalten die dit erotisch pantheisme in de geschiedenis heeft aangenomen, zijn in dit derde deel van De Beet van de Adder aan de orde. Hoe deze ontwikkeling met de vrijheid van denken en geloven verband houdt met een vrije en filosofische levenshouding wordt, in het licht van Spinoza's kritiek op de religieuze rede, nader uiteengezet.

De beet van de adder, deel 3, VUB Press, 1997, pap, 445 pp, € 29.95, 9789054871538
winkelwagen
Dethier, Hubert
Op de gelukzalige eilanden, Leopold Flam en de Utopie
Met Op de gelukzalige eilanden. Leopold Flam en de utopie wordt voorlopig de magistrale reeks van De beet van de adder afgesloten. Ongetwijfeld was het reeds de grote verdienste van Hubert Dethier, om ons in de eerste vier delen de ogen te openen voor een weinig gekende erostraditie die nochtans reeds uitvoerig door Leopold Flam werd verkend. Wat het vijfde deel zo ongemeen boeiend maakt, is dat Dethier de eros bovendien weet te verbinden met een lange traditie van utopische denkers. Hij geeft ons, in het licht van Flams onderzoek, een inzicht in de manier waarop het begrip eros overleefde en doorwerkte in een gewijzigde eschatologische of utopische vorm, zoals dit onder meer het geval was in talrijke ketterse bewegingen en in de hedonistische, libertijnse filosofie.

Filosofie als ophelderend en verhelderend denken is volgens Leopold Flam en Hubert Dethier een probleem-denken, dat altijd tegen de algemene stroming in gaat. Ze is de samenvattende gedachte van haar tijd, voor zover ze die tijd door een verder denken of toekomstig denken negeert en overstijgt. De utopie dient opgevat te worden als een toekomstig probleem-denken. Voor Thomas Morus, Francis Bacon van Verulam en Charles Fourier heeft utopie een filosofische betekenis, omdat ze tegen de vaststaande idolen of ideeen van de eigen tijd ingaat. Als men beweert dat filosofie alle in een democratie levende individuen aanbelangt, dan oefent men daarmee impliciet kritiek uit op de bestaande democratie en denkt men aan de toekomst. De utopie is onlosmakelijk verbonden met de kritiek op alle krachten die de eigen tijd aan banden legt.

De beet van de adder, deel 5, VUB Press, 2011, pap, 733 pp, € 29.95, 9789054877189
winkelwagen
   
Deveaux, S.
The Role of God in Spinoza’s Metaphysics
BY ORDER
Continuum Studies in Philosophy, continuum, 2007, geb, 192 pp, € 92.50, 9780826488886
winkelwagen
Devisch, I.
De ivoren toren, pleidooi voor een hardnekkige filosofie
Klement/ Pelckmans, 2008, pap, 96 pp, € 15.95, 9789086870332
winkelwagen
   
Devisch, I.
Wij. Jean-Luc Nancy en het vraagstuk van de gemeenschap in de hedenaagse wijsbegeerte
Peeters, 2003, pap, 345 pp, € 20.00, 9042912677 / 9789042912670
winkelwagen
Devisch, Ignaas
Rusteloosheid, pleidooi voor een mateloos leven
We werken minder, maar we hebben meer te doen. We hebben meer vrije tijd, maar we slapen minder. Terwijl we klagen over de drukte, de gejaagdheid en dreigende burn-outs, plannen we onze dagen vol. Kortom, onze tijd wordt 'obees'; we proppen alles vol en zijn niet langer in staat om te lummelen of werkelijk niets te doen.

Wie denkt dat rusteloosheid een ziekte is van deze tijd, heeft het mis. Al eeuwenlang zoekt de mens een uitweg voor een probleem dat hij zelf veroorzaakt: een te vol leven. Maar is die rusteloosheid werkelijk een probleem, of is het juist een van onze voornaamste drijfveren? Passie, creativiteit en verlangen bestaan bij gratie van ongedurigheid, aldus filosoof en medicus Ignaas Devisch.

In weerwil van alle pleidooien om te vertragen en de roep om spiritualiteit en ascese, breekt dit boek een lans voor de positieve kanten van een mateloos leven.

Bezige Bij, 2016, pap, 320 pp, € 19.90, 9789023494188
winkelwagen
Devisch, I., P. De Graeve & J. Beerten (red.)
Jean-Luc Nancy: De kunst van het denken
Klement/Pelckmans, 2007, pap, 187 pp, € 19.95, 9789086870196
winkelwagen
   
Dewey, J. ( J. Berding red)
John Dewey over opvoeding, onderwijs en burgerschap Een keuze uit zijn werk
te bestellen
SWP, 2011, pap, 240 pp, € 29.90, 9789088500572
winkelwagen
Dewey, John
Het religieuze bevrijd van religie
Waarom zou religie eigenlijk over wonderen en goden moeten gaan? Een religie zonder al die bovennatuurlijke zaken is best mogelijk. Zo'n geloof zou ook veel beter passen bij onze tijd, stelt de Amerikaanse filosoof John Dewey (1859-1952). Als we de metafysische verzinsels achter ons laten, kan de religie weer tot leven komen. 'Dan pas zal het religieuze aspect van de ervaring vrij zijn om zich op eigen kracht te ontwikkelen.'

John Dewey (1859-1952) is een van de invloedrijkste Amerikaanse filosofen en pedagogen van de twintigste eeuw. Met William James en Charles Peirce is hij een van de grondleggers van het 'pragmatisme', de filosofische stroming waarin de concrete, materiele werkelijkheid en de praktijk waarin wij handelen centraal staan. Zijn werk op het gebied van de religie kreeg tot nu toe minder aandacht. Maar ook hier werkt zijn pragmatische kijk verhelderend.

ISVW Uitgevers, 2014, geb, 128 pp, € 22.50, 9789491693298
winkelwagen
   
Dewey - Logister, L. (red)
John Dewey. Een inleiding tot zijn filosofie
Op bestelling
Damon, 2005, pap, 157 pp, € 16.90, 9055736546
winkelwagen
   
Dewey - Rud, A. G., J. Garrison & L. Stone (eds)
John Dewey at 150. Reflections for a New Century
B2174.
Purdue UP, 2009, pap, 141 pp, € 29.00, 9781557535504
winkelwagen
Dews, P.
Logics of Disintegration: Poststructuralist Thought and the Claims for Critical Theory
BY ORDER
Radical Thinkers, 17, Verso, 2007, pap, 268 pp, € 11.50, 9781844675746
winkelwagen
   
Diagne, S. B.
African Art as Philosophy. Senghor, Bergson and the Idea of Negritude
T.B.
Chicago UP, 2011, geb, 252 pp, € 22.95, 9781906497897
winkelwagen
   
Diamond, I. & L. Quinby (eds.)
Feminism and Foucault. Reflections on Resistance
Tb
Northeastern UP, 1988, 2009, pap, 246 pp, € 32.90, 9781555530334
winkelwagen
Dicker, G.
Berkeley`s Idealism. A Critical Examination
In George Berkeley's two most important works, the Principles of Human Knowledge and Three Dialogues Between Hylas and Philonous, he argued that there is no such thing as matter: only minds and ideas exist, and physical things are nothing but collections of ideas. In defense of this idealism, he advanced a battery of challenging arguments purporting to show that the very notion of matter is self-contradictory or meaningless, and that even if it were possible for matter to exist, we could not know that it does; and he then put forward an alternative world-view that purported to refute both skepticism and atheism. Using the tools of contemporary analytic philosophy, Georges Dicker here examines both the destructive and the constructive sides of Berkeley's thought, against the background of the mainstream views that he rejected. Dicker's accessible and text-based analysis of Berkeley's arguments shows that the Principles and the Dialogues dovetail and complement each other in a seamless way, rather than being self-contained. Dicker's book avoids the incompleteness that results from studying just one of his two main works; instead, he treats the whole as a visionary response to the issues of modern philosophy- such as primary and secondary qualities, external-world skepticism, the substance-property relation, the causal roles of human agents and of God. In addition to relating Berkeley's work to his contemporaries, Dicker discusses work by today's top Berkeley scholars, and uses notions and distinctions forged by recent and contemporary analytic philosophers of perception. Berkeley's Idealism both advances Berkeley scholarship and serves as a useful guide for teachers and students.
Oxford UP, 2011, pap, 310 pp, € 32.50, 9780195381450
winkelwagen
Dickinson, C.
Agamben and Theology
This book contains a view of the work of philosopher Giorgio Agamben in relation to his own most basic theological premises and the discipline of theology. Though the work of Italian theorist Giorgio Agamben has been increasing in popularity over the last several years in the English-speaking world, little work has been done directly on the theological legacy which actually dominates the overall force of his critical analyses, a topic which has intrigued his readers since the publication of his short book on Saint Paul's "Letter to the Romans". "Agamben and Theology" intends to illuminate such a connection by examining the theologically inflected terms that have come to dominate his work over time, including the messianic, the sacred, sovereignty, glory, creation, original sin, redemption, and revelation. "The Philosophy and Theology" series looks at major philosophers and explores their relevance to theological thought as well as the response of theology.
Philosophy and Theology, T&T Clark, 2011, pap, 230 pp, € 23.50, 9780567622242
winkelwagen
Dickinson , Colby (ed)
The Postmodern Saints of France: Refiguring 'the Holy' in Contemporary French Philosophy
From the mid to the late 20th century various French thinkers have at times toyed wth the label of 'the saint', applying it to friends, colleagues, the revered nd even the worshipped such as Genet, Sartre, Camus or Foucault. Despite this profaning of the term, however, here are many subtle truths which emerge from its usage among such writers. This volume is devoted to exploring certain varied notions of 'the saint' in recent French philosophical and literary thought from within a theological context, offering insights and valuable contributions toward how we understand sainthood in cultural, philosophical and religious terms. Each essay focuses on the convergence of a particular author's work and their various (re)formulations of 'saintliness' in their writings, whether this concept is directly expressed in their writings or not. In general, the aim of the volume is to develop a critical engagement between each authors' philosophical worldview and historical notions of sainthood, such that we are capable of providing new understandings of what a 'saint' could be said to be in our world today.
Bloomsbury - T&T Clark, 2013, pap, 264 pp, € 27.50, 9780567170583
winkelwagen
Diederich, Werner
Der harmonische Aufbau der Welt. Keplers wissenschaftliches und spekulatives Werk
Blaue Reihe, Meiner, 2014, pap, 138 pp, € 18.50, 9783787326792
winkelwagen
   
Dienstag, J.F.
Pessimism: Philosophy, Ethic, Spirit
Princeton UP, 2009, pap, 293 pp, € 19.95, 9780691141121
winkelwagen
   
Diethe, C.
Nietzsches Sister and the Will to Power: A Biography of Elisabeth Forster-Nietzsche
BY ORDER
Illnois UP, 2007, pap, 214 pp, € 21.00, 9780252074677
winkelwagen
Dijn, Herman de
Drie vormen van weten, over ethiek, wetenschap en moraalfilosofie
Ethiek is fundamenteel bepaald door de manier waarop we leven. Ethiek is dus altijd common sense-ethiek. We denken vaak dat ethiek strikt rationeel is of zou moeten zijn, maar dat heeft meer te maken met gedeelde (en deels denkbeeldige) ideeen die we vandaag over onszelf koesteren.

Vanuit die inzichten bekritiseert Herman De Dijn de revisionistische (vooral consequentialistische) vormen van ethiek die vandaag dominant zijn, bijvoorbeeld in de bio-ethiek en de dierenethiek.
Hij bespreekt indringend de relatie tussen ethiek en wetenschap. Ethiek en wetenschap zijn radicaal van elkaar verschillende vormen van weten en praktijk. De Dijn verwerpt dan ook de veelgehoorde stelling dat ethiek voortdurend achterloopt op nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Uitgeverij Pelckmans, 2017, pap, 224 pp, € 19.99, 9789463102285
winkelwagen
Dijn, Herman de
Spinoza. De doornen en de roos
Spinoza's embleem, een roos met doornen, is er een dat in verschillende opzichten op zijn filosofie van toepassing is. Op het eerste gezicht lijkt deze filosofie een hard en meedogenloos denken dat alleen maar een negatieve boodschap bevat, die alle traditionele menselijke verwachtingen als illusies ontmaskert. En toch pretendeert datzelfde denken een heilsweg te kunnen aanduiden en ontwikkelde Spinoza een theorie van 'de beste staat'. De heilsboodschap van Spinoza, de roos, lijkt alleen inzichtelijk voor wie bereid is de 'doornen' te trotseren en de harde, steile weg van ingewikkelde 'geometrische' bewijsvoeringen te bewandelen.
Het beeld van de doornen en de roos kan ook in verband worden gebracht met het opmerkelijke fenomeen - duidelijk door Spinoza naar voren gebracht - dat te midden van de genadeloze natuur niet alleen menselijk floreren mogelijk is, maar zelfs voor sommigen de 'gelukzaligheid' van een intuitieve kennis en een intellectuele liefde tot de God-Natuur. Het is alsof in die gelukzaligheid een ultieme, blije en verrukte aanvaarding van de harde waarheid mogelijk is. Een soort verzoening van de doornen en de roos?
Voor het eerst schreef Herman De Dijn, internationaal befaamd Spinoza-kenner, een Nederlandstalig boek over zijn grote inspiratiebron. Een prachtige monografie waarin alle onderdelen van Spinoza's oeuvre, inclusief zijn methodologie, godsdienstfilosofie en politieke filosofie, aan bod komen en waarin bovendien de onverminderde actualiteit van zijn denken op overtuigende wijze wordt aangetoond.
Klement / Pelckmans, 2009, pap, 192 pp, € 19.95, 9789086870547
winkelwagen
Dijstelbloem, Huub / Hagendijk, Rob
Onzekerheid troef, het betwiste gezag van de wetenschap
Angst voor het stralingsgevaar van UMTS-masten, verzet tegen de ondergrondse opslag van CO2, strijd over vaccinatie. Toepassingen van wetenschap en technologie kunnen op steeds meer weerstand rekenen. Burgers trekken daarin samen op met deskundigen met meningen die afwijken van degenen die overheid en industrie adviseren. Politici twijfelen steeds vaker aan welke technische feiten ze kunnen verdedigen. Is de wetenschappelijke kennis waarop men zich beroept wel betrouwbaar?

Wetenschappelijke instituties en officiële vertegenwoordigers maken zich zorgen over het tanende gezag van wetenschap. Maar is die zorg wel terecht? Spelen er ook niet heel andere zaken in dit soort controverses, die niet alleen met kennis, maar met de altijd aanwezige spanning tussen blind vertrouwen en kritisch volgen te maken hebben? Hoe met die spanning om te gaan, van buurtcomité tot Tweede Kamer? En welke rol spelen oude en nieuwe media daarbij?

In 'Onzekerheid troef' gaan gezaghebbende onderzoekers als Maarten Hajer, Annemarie Mol, Noortje Marres, Gerard de Vries en Paul Wouters op zoek naar de oorzaken van de wankele positie van de wetenschap. Ze doen dit aan de hand van actuele vraagstukken: de ophef over vaccinatiecampagnes, de onzekerheden in klimaatrapporten, economische modellen die de financiële crisis niet zagen aankomen en de voorlichting over voedsel. Hoe is het nu echt gesteld met de betrouwbaarheid van wetenschappelijke kennis? Hoe ontstaan conflicten tussen burgers en experts? En hoe kunnen ze beslecht worden?
Van Gennep, 2011, pap, € 22.50, 9789461640437
winkelwagen
   
Diken, B.
Nihilism
Key Ideas Series, Routledge, 2009, pap, 176 pp, € 26.50, 9780415452182
winkelwagen
   
Dilham, I.
Philosophy as Criticism. Essays on Dennet, Searle, Foot, Davidson, Nozick
Continuum, 2011, geb, 176 pp, € 64.95, 9781441192493
winkelwagen
   
Dilthey, W.
De onmogelijkheid van de metafysica
A2337
Damon, 2010, geb, 216 pp, € 24.90, 9789055739882
winkelwagen
   
Dilthey, W. (R. A. Makkreel , F. Rodi eds)
Understanding the Human World
B2448
Selected Works, vol 2, Princeton UP, 2010, geb, 312 pp, € 62.50, 9780691147499
winkelwagen
   
Dober, H.M.
Die Moderne wahrnehmen. Uber Religion im Werk Walter Benjamins
Praktisch Theologie und Kultur 8, Güterloher, 2002, pap, 464 pp, € 56.50
winkelwagen
   
Dodd, J.
Violence and Phenomenology
Studies in Philosophy, Routledge, 2009, geb, 179 pp, € 76.95, 9780415800167
winkelwagen
Doeuff, Michelle Le
The Sex of Knowing
Routledge, 2003, pap, 242 pp, € 29.95, 9780415928601
winkelwagen
Dohmen, Joep
Brief aan een middelmatige man. Pleidooi voor een nieuwe publieke moraal
Enige tijd geleden verscheen in de Volkskrant een brief van een man wiens leven in het teken van de middelmaat stond. Hij had altijd wel meer willen doen om zijn talenten te ontwikkelen, maar het kwam er nooit van. Nu, op zijn vijftigste, kijkt hij terug op een kleurloos leven en vraagt zich af of hij daar niet gewoon tevreden mee moet zijn. In Brief aan een middelmatige man geeft Joep Dohmen hem een antwoord.

Dohmen gaat in op de vraag wat het betekent jezelf te ontwikkelen, te ontplooien, te bilden. In een tijd waarin tradities en grote verhalen geen vanzelfsprekende gidsende rol meer vervullen zullen we op eigen kracht betekenis aan ons bestaan moeten geven, daarbij weerstand biedend aan de dwingende verleidingen van markt, wetenschap en technologie. Hoe worden we meer dan alleen calculerende en consumerende burgers?

In zijn boek wijst Dohmen op de noodzaak van de ontwikkeling van een nieuwe publieke moraal, een moraal die mensen ertoe beweegt bewust naar hun eigen leven te kijken, en te streven naar sociale zelfverwerkelijking naar een zinvol bestaan, te midden van en rekening houdend met anderen.

Ambo, 2010, geb, 218 pp, € 19.95, 9789026322860
winkelwagen
Dohmen, Joep
Het leven als kunstwerk
Een hartstochtelijk pleidooi van Joep Dohmen voor een stijlvol, waarachtig leven. Hij bindt de strijd aan met het paternalisme van links en rechts, met de moraal van ‘vrijheid, blijheid’, die al een halve eeuw onze harten en hoofden bezet houdt, met dominante levenshoudingen zoals onverschilligheid, cynisme, sentimentalisme en fundamentalisme.
Ambo, 2011, geb, 264 pp, € 15.00, 9789026323416
winkelwagen
Dohmen, Joep
Over levenskunst, de grote filosofen over het goede leven
Over levenskunst van Joep Dohmen is in de Maand van de Filosofie 2014 tien jaar in druk. Ter ere van dit jubileum verschijnt er een uitgebreide en compleet herziene editie van deze bloemlezing.

De filosofie is terug waar zij begon, bij de vraag naar het goede leven. Hedendaagse filosofen keren terug naar hun oorsprong, en de levenskunst beleeft een nieuwe hausse. In Over levenskunst zijn de belangrijkste teksten over de grote levensvragen bijeengebracht van Plato tot Petrarca, van Montaigne tot Nietzsche, van Michel Foucault tot Peter Sloterdijk. Joep Dohmen heeft deze bloemlezing van een nieuwe inleiding voorzien en uitgebreid met eigentijdse teksten uit de 21ste eeuw.

Ambo, 2014, pap, 512 pp, € 19.95, 9789026327575
winkelwagen
Dohmen, Joep
Pleidooi voor een nieuwe publieke moraal. Beschouwingen over humanisme, moraal en zin
Moderne mensen leven in een posttraditionele orde. De traditie leverde een vertrouwde inbedding. Ze vormde een groot verhaal en een gemeenschappelijk kader dat mensen veel directieven en weinig individuele keuzes bood. Intussen zijn de regels en gewoontes van de traditie vervangen door het aanbod van de markt, wetenschap en technologie. Moderne individuen zijn calculerende burgers geworden.

Sinds enkele decennia heerst alom onbehagen over de zelfgerichtheid van het huidige individualisme. Je eigen leven leiden wordt steeds vaker opgevat als een project van persoonlijke groei. Daarbij raken mensen blind voor zaken die het dikke ik overstijgen en die nu juist de voedingsbodem zijn voor een werkelijk rijk zelf.

Welke levenshouding moeten laatmoderne mensen vandaag ontwikkelen? We hebben behoefte aan een nieuwe publieke moraal zodat mensen een geengageerde levensstijl voeren. De fundamentele opdracht voor iedereen is sociale zelfverwerkelijking.

SWP, 2009, pap, 112 pp, € 13.50, 9789088500671
winkelwagen
Dohmen, Joep, Jan Baars (red)
De kunst van het ouder worden. De grote filosofen over ouderdom
In de laatste 150 jaar is onze gemiddelde levensverwachting meer dan verdubbeld. Veel is al gezegd over de economische, biologische en medische gevolgen daarvan. Maar wat betekent ouder worden eigenlijk? Is het de laatste reis naar de dood of een diep en intens ervaren afsluiting van het leven? Is het een kwestie van vooral proberen jong te blijven of heeft de ouderdom zijn eigen onvervreemdbare kwaliteiten?
Ambo, 2010/2011, pap, 480 pp, € 17.50, 9789026324116
winkelwagen
Dohmen, Joep, Maarten van Buuren
De prijs van vrijheid. Denkers en schrijvers over moderne levenskunst
'Het leven is een droevige aangelegenheid: de meeste van onze plannen monden uit in teleurstelling; we worden voortdurend geconfronteerd met ziekte en dood; en steun van anderen is juist niet te vinden wanneer je die nodig hebt. Er is weinig dat ons lot verlicht en ons behoedt voor een permanente toestand van zwaarmoedigheid'.
Ambo, 2011, geb, 258 pp, € 24.95, 9789026323362
winkelwagen
   
Dolar, M.
A Voice and Nothing More
BY ORDER
Short Circuits Series, MIT Press, 2006, pap, 216 pp, € 24.00, 0262541874 / 9780262541879
winkelwagen
   
Donner, W. & R. Fumerton
Mill
Blackwell Great Minds, Wiley-Blackwell, 2009, pap, 212 pp, € 25.50, 9781405150880
winkelwagen
   
Donne -Targoff, R.
John Donne, Body and Soul
Chicago UP, 2009, pap, 213 pp, € 19.50, 9780226789644
winkelwagen
   
Donselaar, G. van
The Right to Exploit. Parasitism, Scarcity, Basic Income
Oxford UP, 2009, geb, 195 pp, € 52.50, 9780195140392
winkelwagen
   
Dooley, M. & L. Kavanagh
The Philosophy of Derrida
BY ORDER
Continental European Philosophy Series, Acumen Publishing, 2007, pap, 164 pp, € 24.00, 1844650235 / 9781844650231
winkelwagen
Dooremalen, Hans
8 questions about the conscious mind
Kan het bewustzijn onafhankelijk van het lichaam bestaan? Maakt het bewustzijn deel uit van de hersenen? Kunnen machines bewustzijn hebben? Op toegankelijke wijze beantwoordt Hans Dooremalen in 8 questions about the conscious mind, een Engelstalige inleiding in de philosophy of mind, deze en andere vragen over het bewustzijn.

Hans Dooremalen werkt als filosoof aan Tilburg University. Bij Uitgeverij Boom/SUN publiceerde hij eerder (samen met Herman de Regt) onder andere Wat een onzin! (2008).

Boom, 2014, pap, 240 pp, € 29.90, 9789461055811
winkelwagen
Dooremalen, H., H. de Regt, M. Schouten
Stof tot denken. Filosofische aspecten van brein en bewustzijn
Stof tot denken bevat tal van aansprekende voorbeelden, die het voor de lezer aantrekkelijk maken om kennis te nemen van een vakgebied dat op het snijvlak van de gedrags- en de natuurwetenschappen een enorme groei doormaakt. Stof tot denken bevat een goed overzicht van alle belangrijke themas die samenhangen met de kernvraag: hoe is het mentale mogelijk in een materiele werkelijkheid? Vanaf de vraag naar de verhouding tussen lichaam en geest die Descartes heeft gesteld tot aan hedendaagse kwesties zoals Nature or nurture? Leiden de auteurs de lezer langs een groot aantal ontwikkelingen in de filosofie, de psychologie en de natuurwetenschappen. Zij besteden uitvoerig aandacht aan de invloed van onder meer de ontwikkeling van de digitale computer op het denken over het mentale aspect in ons leven.

De auteurs slagen er in een goede historische lijn vast te houden en de oorsprong van veel vraagstukken te herleiden tot kwesties die eerder reeds door filosofen aan de orde zijn gesteld.

Dit boek is bij uitstek geschikt voor studenten psychologie en filosofie, maar is tegelijk de moeite van het lezen waard voor onder meer professionals in de GGZ, gedragswetenschappers, biologen en iedereen die belangstelling heeft voor de vraag hoe wij kunnen kennen.

Boom, 2010, pap, 252 pp, € 24.50, 9789085068495
winkelwagen
   
Doorman, M.
Paralipomena
Bert Bakker, 2007, pap, 138 pp, € 25.00, 9789035131644
winkelwagen
Doorman, M.
Rousseau en ik. Over de erfzonde van de authenticiteit
300 jaar geleden werd Rousseau geboren. En hij is nog altijd onder ons, nu meer dan ooit. Want Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) is de uitvinder van het ik dat wij sinds meer dan twee eeuwen nastreven en dat ik staat hoog op de agenda. In de politiek, de kunst, het onderwijs, op tv en in ons eigen leven. Vanaf Rousseau zijn we in de greep van het verlangen naar echtheid. Naar de natuur, naar spontaniteit, jeugd, vriendschap en liefde. Dankzij Facebook snappen we dat we onszelf moeten spelen, zoals de echtheid van Boer Zoekt Vrouw geregisseerd is en de oprechtheid van de politicus het product is van mediatraining. Er loopt een rechte lijn van Rousseau naar de smiley en andere emoticons. Authenticiteit is onmogelijk. Dat laat Rousseau onbedoeld zien. Vooral in zijn eigen leven, waarover hij uitvoerig schrijft. De paradoxen daarin zijn niet te wijten aan de dwarsheid van deze soms hysterische filosoof, maar aan het verlangen naar echtheid zelf. Eerlijkheid leidt tot hypocrisie, heimwee naar de natuur tot aanstellerij. In Rousseau en ik beschrijft Maarten Doorman hoe we nog steeds in zulke verlangens vastzitten en vraagt hij zich af of we kunnen ontsnappen aan de erfenis van Rousseau.
Bert Bakker, 2012, pap, 140 pp, € 15.00, 9789035137639
winkelwagen
   
Dorr, B.
Trinitarische Prozess-Kosmologie. Grundzuge einer christliche-theologische Wirklichkeitsicht im Zeitalter der Naturwissenschaften
Schoningh, 2010, geb, 700 pp, € 98.00, 9783506769794
winkelwagen
   
Dosse, F.
Gilles Deleuze & Felix Guattari. Intersecting Lives
B2195
ColumbiaUP, 2010, geb, 651 pp, € 37.00, 9780231145602
winkelwagen
Doueihi, Milad
Earthly Paradise: Myths and Philosophies
Paradise haunts the Biblical West. At once the place of origin and exile, utopia and final destination, it has shaped our poetic and religious imagination and informed literary and theological accounts of man's relation with his creator, with language and history. For Kant, Paradise was the inaugural moment for the rise and progress of reason as the agency of human history, slowly but certainly driving humanity away from error and superstition. Nietzsche described it more somberly as the very embodiment of the conflict between humanity and its beliefs. In "Earthly Paradise", Milad Doueihi contemplates key moments in the philosophical reception and uses of Paradise, marked by the rise of critical and historical methods in the Early Modern period. How do modern debates around the nature of evil, free will, and the origin of language grow out of the philosophical interpretations of Paradise as the site of human history? How do the reflections of Spinoza, Pierre Bayle, Leibniz, and their contemporaries inform our current ideas about the Biblical narrative of the Fall? Is Paradise the source of human error or an utopian vision of humanity itself?
Harvard UP, 2009, geb, 171 pp, € 39.95, 9780674032859
winkelwagen
Doueihi, Milad (Jane Marie Todd trans.)
Augustine & Spinoza
Election and grace are two key concepts that not only have shaped the relations between Judaism and Christianity, but also have formed a cornerstone of the Western philosophical discourse on the evolution and progress of humanity. Though Augustine and Spinoza can be shown to share a methodological approach to these concepts, their conclusions remain radically different. For the Church Father Augustine, grace defines human nature by the potential availability of divine intervention, thus setting the stage for the institutional and political legitimacy of the Church, the Christian state, and its justice. For Spinoza, on the other hand, election represents a unique but local form of divine intervention, marked by geography and historical context. Milad Doueihi maps out the consequences of such an encounter between these two thinkers in terms of their philosophical heritage and its continued relevance for contemporary discussions of religious diversity and autonomy. Augustine asserts a theological foundation for the political, whereas Spinoza radically separates philosophy, and thus authority, from theology in order to solicit a political democracy. In this sharply argued and deeply learned book, Milad Doueihi shows us how interconnections between the two thinkers have come to shape Western philosophy.
Harvard UP, 2010, geb, 116 pp, € 29.95, 9780674050631
winkelwagen
   
Dougherty, M. V.
Moral Dilemmas in Medieval Thought. From Gratian to Aquinas
T.B.
Cambridge UP, 2011, geb, 248 pp, € 66.95, 9781107007079
winkelwagen
Doukhan, Abi
Emmanuel Levinas. A Philosophy of Exile
Our era is profoundly marked by the phenomenon of exile and it is has become increasingly urgent to rethink the concept of exile and our stance towards it. This renewed reflection on the problem of exile brings to the fore a number of questions regarding the traditionally negative connotation of exile. Is there not another way to understand the condition of exile?

Permeated with references to the 'stranger', the 'other' and 'exteriority', the philosophy of Emmanuel Levinas signifies a positive understanding of exile. This original and compelling book distills from Levinas's philosophy a wisdom of exile, for the first time shedding a positive light on the condition of exile itself. Abi Doukhan argues that Levinas's philosophy can be understood as a comprehensive philosophy of exile, from his ethics to his thoughts on society, love, knowledge, spirituality and art, thereby presenting a comprehensive view of the philosophy of Levinas himself as well as a renewed understanding of the wealth and contribution of exile to a given society.

Bloomsbury Studies in Continental Philosophy, Bloomsbury, 2012, geb, 162 pp, € 92.00, 9781441195760
winkelwagen
   
Douzinas, C.
Human Rights and Empire. The Political Philosophy of Cosmopolitanism
Routledge Cavendish, 2008, pap, 323 pp, € 43.50, 9780415427593
winkelwagen
   
Dove, C.
Nietzsche`s Ethical Theory: Mind, Self and Responsibility
Continuum Studies in Continental Philosophy, Continuum, 2008, geb, 162 pp, € 91.50, 9780826498748
winkelwagen
   
Dreyfus, H. L. and Wrathall, M. A.
A Companion to Phenomenology and Existentialism
Blackwell Companions to Philosophy, Wiley Blackwell, 2009, pap, 608 pp, € 36.00, 9781405191135
winkelwagen
Dreyfus, H.L. & M.A. Wrathall
A Companion to Heidegger
Blackwell Companions to Philosophy, Blackwell, 2007, pap, 539 pp, € 39.95, 9781405163668
winkelwagen
   
Dreyfus, H. & S.D. Kelly
All Things Shinning. Reading the Western Classics to Find Meaning in a Secular Age
Free Press, 2011, geb, 254 pp, € 25.95, 9781416596158
winkelwagen
Driel, Sanne van
De strijd van het kleine meisje, een filosofie van anorexia
Sanne van Driel onderzoekt hoe zij anorexia, een pathologie die voornamelijk bij meisjes voorkomt, anders kan denken en schrijven.

Ze verlegt de focus van 'de strijd tegen anorexia' naar anorexia als strijd, een strijd die blootlegt hoe - in de lijn van Foucaults analyse van de disciplinerende macht die zichzelf autonoom achtende subjecten produceert - (meisjes)lichamen tot (vrouw)subject gemaakt worden. Maar ook hoe een anorexiet met haar hongerpraktijk aan deze subjectivering probeert te ontsnappen en het zicht opent op de mogelijkheid van een ander leven. Deleuzes concept van het kleine meisje duidt in dit schrijven op het vermogen van zowel anorexia als de filosofie om te ontsnappen aan het vanzelfsprekende en dit anders te denken.

Sanne van Driel (1986) studeerde humanistiek in Utrecht en filosofie in Rotterdam. Met De strijd van het kleine meisje won ze in 2014 de Van Helsdingen aanmoedigingsprijs van de Stichting Psychiatrie en Filosofie.

Klement, 2016, pap, 200 pp, € 19.95, 9789086871773
winkelwagen
   
Dries, M. (ed.)
Nietzsche on Time and History
by order/te bestellen
de Gruyter, 2007, geb, 242 pp, € 90.00, 9783110190090
winkelwagen
   
Drolet, M. (ed.)
The Postmodern Reader. Foundational Texts
Routledge, 2003, pap, 332pp, € 30.50, 9780415160841
winkelwagen
   
Duchatelez, K.
Je leven kansen geven
Halewijn, 2003, pap, 126 pp, € 3.75, 9789073503793
winkelwagen
   
Dudley, W. (ed.)
Hegel and History. Comprehensive Overview of Hegels Thought on History
Tb.
SUNY, 2009, geb, 256 PP, € 92.50, 9781438429090
winkelwagen
   
Due, R.
Deleuze
By order
Key Contemporary Thinkers, Blackwell, 2006, pap, 224 pp, € 22.50, 9780745630359
winkelwagen
Duffy, Maria
Paul Ricoeurs Pedagogy of Pardon
Paul Ricoeur's "Pedagogy of Pardon" describes how memory is structured, in culture, civic identity and religion - and addresses central conceptual and methodological issues in his theory of forgiveness (or reconciliation). Where conflict arises from the clash of cultures, memory also becomes a tool to help resolve and heal past wounds. Ricoeur provides a hermeneutical key to examine conflicting narratives so that some shared truths can be arrived at in order to begin afresh. As the many Truth Commissions around the world illustrate; revisiting the past has a positive benefit in steering history in a new direction after protracted violence.A second deeper strand in the book is the connection between Paul Ricoeur and John Paul II. Both lived through the worst period of modern European history (Ricoeur a Prisoner of War for four years in WWII and John Paul, who suffered under the communist regime). Both have written on themes of memory and identity and share a mutual concern for the future of Europe and the preservation of the 'Christian' identity of the Continent as well as the promotion of peace and a civilization of love. The book brings together their shared vision, culminating in the award to Ricoeur by John Paul II of the Paul VI medal for theology (July 2003) - only conferred every five years - for the philosopher's fruitful research in the area of theology and philosophy, faith and reason and ecumenical dialogue.
Continuum, 2009, geb, 179 pp, € 82.00, 9781847064745
winkelwagen
   
Dugatkin, L.A
The Altruism Equation. Seven Scientists Search for the Origins of Goodness
Princeton UP, 2006, geb, 188 pp, € 27.50, 9780691125909
winkelwagen
Duintjer, O.
Onuitputtelijk is de Waarheid
Levensbeaming is de eerste aanduiding van het leerproces dat in dit boek filosofisch wordt omschreven. Minachting of verwaarlozing van delen van de werkelijkheid (zoals materie, lichaam, gevoel, verstand) is evenzeer een karikatuur van spiritualiteit als exclusivistische verabsolutering van enig deel van de werkelijkheid (eigen volk of klasse; een heilig boek of instituut; markt, mode, media). Levensbeaming, niet in de zin van berusting of van alles toejuichen wat er gebeurt. Maar eerder zoals soms aan de orde komt bij het opstaan 's morgens: in hoeverre zijn we bereid ons bloot te stellen aan het manifestatieproces dat ons die dag te wachten staat? En hoe is dit combineerbaar met kritisch onderscheiden? De filosofische beschouwingen over 'bewustzijn' en 'waarheid' hebben mede ten doel om hierover opheldering te verschaffen.
Damon, 2002, pap, 136 pp, € 12.90, 9789055732852
winkelwagen
   
Dummett, M.
The Nature and Future of Philosophy
B 2195
Columbia themes in Philosophy, Columbia UP, 2010, geb, 152 pp, € 65.90, 9780231150521
winkelwagen
   
Dummett, M.
The Nature and Future of Philosophy
B2195
Columbia themes in Philosophy, Columbia UP, 2010, pap, 152pp, € 19.95, 9780231150538
winkelwagen
Dunham, J., I.H. Grant & S. Watson
Idealism. The History of Philosophy
Acumen Publishing, 2011, geb, 334 pp, € 73.50, 9781844652402
winkelwagen
Dunham, J., I.H. Grant & S. Watson
Idealism. The History of Philosophy
Acumen Publishing, 2011, pap, 334 pp, € 27.95, 9781844652419
winkelwagen
   
Dupre
50 inzichten filosofie. Onmisbare basiskennis
Veen Magazines, 2008, geb, 208 pp, € 19.95, 9789085712015
winkelwagen
Duquette, D.A. (ed.)
Hegel's History of Philosophy. New Interpretations.
Hegelian Studies, SUNY, 2003, pap, 232 pp, € 34.95, 9780791455449
winkelwagen
Durantaye, L. de la
Giorgio Agamben. A Critical Introduction
Stanford UP, 2009, pap, 463 pp, € 24.50, 9780804761437
winkelwagen
   
Duttmann, A.G.
Memory of Thought. An Essay on Heidegger and Adorno
Continuum, 2002, pap, 352 pp, € 16.50, 9780826459015
winkelwagen
Duve, T. de & R.E. Krauss (transl.)
Sewn in the Sweatshops of Marx. Beuys, Warhol, Klein, Duchamp
"Joseph Beuys", "Andy Warhol", "Yves Klein", and "Marcel Duchamp" form an unlikely quartet, but they each played a singular role in shaping a new avant-garde for the 1960s and beyond. Each of them staged brash, even shocking, events and produced works that challenged the way the mainstream art world operated and thought about itself.

Distinguished philosopher Thierry de Duve binds these artists through another connection: the mapping of the aesthetic field onto political economy. Karl Marx provides the red thread tying together these four beautifully written essays in which de Duve treats each artist as a distinct, characteristic figure in that mapping.

Chicago UP, 2012, pap, 81 pp, € 19.50, 9780226922386
winkelwagen
Duyndam, J., M. Poorthuis en T. de Wit (red.)
Humanisme en religie: controverses, bruggen, perspectieven
Eburon, 2005, pap, 431 pp, € 29.50, 9789059720466
winkelwagen
Dworkin, Ronald
Justice for the Hedgedogs
The fox knows many things, the Greeks said, but the hedgehog knows one big thing. In his most comprehensive work, Ronald Dworkin argues that value in all its forms is one big thing: that what truth is, life means, morality requires, and justice demands are different aspects of the same large question. He develops original theories on a great variety of issues very rarely considered in the same book: moral skepticism, literary, artistic, and historical interpretation, free will, ancient moral theory, being good and living well, liberty, equality, and law among many other topics. What we think about any one of these must stand up, eventually, to any argument we find compelling about the rest.

Skepticism in all its forms - philosophical, cynical, or post-modern - threatens that unity. The Galilean revolution once made the theological world of value safe for science. But the new republic gradually became a new empire: the modern philosophers inflated the methods of physics into a totalitarian theory of everything. They invaded and occupied all the honorifics - reality, truth, fact, ground, meaning, knowledge, and being - and dictated the terms on which other bodies of thought might aspire to them, and skepticism has been the inevitable result. We need a new revolution. We must make the world of science safe for value.

The Belknap Press of Harvard UP, 2011/2013, pap, 506 pp, € 21.50, 9780674072251
winkelwagen
Dworkin, Ronald
Religie zonder God
Albert Einstein noemde zichzelf ooit atheist maar was tegelijkertijd diep religieus. Hij bedacht zelfs dat hij zelf wel eens een god zou kunnen zijn. Want, als religie de aanbidding van een mysterie is dat voortkomt uit onbegrijpelijke wijsheid of niet te bevatten schoonheid, was hij dan niet zelf een goddelijk wezen? Een revolutionaire gedachte die Ronald Dworkin, hoogleraar aan de Universiteit van New York, inspireerde tot het geven van de collegereeks 'The Einstein Lectures'.

Veel mensen geloven tegenwoordig in 'iets' maar noemen zichzelf niet religieus. Het een sluit het ander gelukkig niet uit, legt Dworkin uit in Religie zonder God. Geloven in God betekent het erkennen van waarden die vaak ook onder atheisten bestaan. Eigenlijk verschillen gelovigen en ongelovigen dus niet zo veel van elkaar.

Dit boek, een pleidooi voor godsdienstvrijheid op rationele gronden, is postuum uitgebracht. Dworkin gaat in op de meest fundamentele vragen die over religie bestaan. Waar houdt het leven op en begint de dood? Kun je geloven zonder God? Onder de oppervlakte delen gelovigen en ongelovigen vaak dezelfde waarden. Alleen al daarom zouden ze elkaar de ruimte moeten geven op hun eigen manier te geloven, zegt Dworkin.

Ronald Dworkin was emeritus hoogleraar rechtsgeleerdheid en filosofie aan de Universiteit van New York. Hij gaf les aan Yale en de Universiteit van Oxford. In 2007 ontving hij de Ludvig Holberg International Memorial Prize voor zijn onderzoek. Hij overleed in februari 2013. Religie zonder God werd postuum uitgebracht. Dworkin is een van de grootste rechtsfilosofen en denkers over de democratische rechtsstaat uit de recente geschiedenis.

Amsterdam University Press, 2014, geb, 120 pp, € 12.95, 9789089646972
winkelwagen
Dworkin, Ronald
Religion without God
In his last book, Ronald Dworkin addresses questions that men and women have asked through the ages: What is religion and what is God's place in it? What is death and what is immortality? Based on the 2011 Einstein Lectures, Religion without God is inspired by remarks Einstein made that if religion consists of awe toward mysteries which 'manifest themselves in the highest wisdom and the most radiant beauty, and which our dull faculties can comprehend only in the most primitive forms', then, he, Einstein, was a religious person.

Dworkin joins Einstein's sense of cosmic mystery and beauty to the claim that value is objective, independent of mind, and immanent in the world. He rejects the metaphysics of naturalism - that nothing is real except what can be studied by the natural sciences. Belief in God is one manifestation of this deeper worldview, but not the only one. The conviction that God underwrites value presupposes a prior commitment to the independent reality of that value - a commitment that is available to nonbelievers as well. So theists share a commitment with some atheists that is more fundamental than what divides them. Freedom of religion should flow not from a respect for belief in God but from the right to ethical independence.

Dworkin hoped that this short book would contribute to rational conversation and the softening of religious fear and hatred. Religion without God is the work of a humanist who recognized both the possibilities and limitations of humanity.

Harvard UP, 2013, geb, 180 pp, € 19.95, 9780674726826
winkelwagen
Dyson, M.E.
The Seven Deadly Sins: Pride
"Pride goeth before destruction, a hoaughty spirit before a mighty fall." As the biblical fall of Satan suggests, pride as a defining symptom of self-preoccupation follows a paradoxical route at which end lies self-destruction. Dyson explores the fate of pride from Christian theology to the social responsibilities of self-regard and regard for the society as a whole. Pride is also vain glory, or the inordinate obsession with one's existence, body and intellect, which becomes the playground for human vanity. Dyson examines how pride, within black communities, becomes a necessary and ironic defense against a culture that at once formally rejected it in their vreligious beliefs but embraced it in their social realtions. As a result, blacks were ensconced, implicated, even embroiled, in the West's schizophrenic views of the deadly sin. Dyson will explore all these moments of pride, attempting to probe the contradictory facets of a vice that in some instances became a celebrated virtue, and a virtue among some cultures that ultimately became a vice.
New York Public Library Lectures in Humanities, Oxford UP, 2006, geb, 112 pp, € 18.75, 9780195160925
winkelwagen
   
Eagleton - Smith, J.
Terry Eagleton
Key Contemporary Thinkers Series, Polity Press, 2008, pap, 186 pp, € 24.00, 9780745636108
winkelwagen
   
Eagleton, T.
The Function of Criticism
By Order
Radical Thinkers Series, Verso Books, 2005, pap, 144 pp, € 11.00, 9781844670550
winkelwagen
   
Eagleton, T.
The Meaning of Life
Oxfords Very Short Introductions, Oxford UP, 2008, pap, 109 pp, € 11.75, 9780199532179
winkelwagen
   
Eagleton, T.
Walter Benjamin of Towards a Revolutionary Criticism
Radical Thinkers Series, Verso, 2009, pap, 187 pp, € 11.00, 9781844673506
winkelwagen
Eagleton, T.
Why Marx was Right
In this combative, controversial book, Terry Eagleton takes issue with the prejudice that Marxism is dead and done with. Taking ten of the most common objections to Marxism - that it leads to political tyranny, that it reduces everything to the economic, that it is a form of historical determinism, and so on - he demonstrates in each case what a woeful travesty of Marx's own thought these assump