B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

U heeft 1 boek in uw boodschappenlijst; bestel dit boek hier (u kunt het altijd nog verwijderen) of zoek hieronder verder.

NB: De inhoud van de boodschappenlijst wordt niet bewaard als u teruggaat naar het beginscherm.

U kunt het zoekmenu hieronder gebruiken om naar een andere titel of categorie te zoeken met behoud van uw bestellingen (vergeet u niet op 'zoek' te klikken).

Nieuwe titels

1.1.2 Geschiedenis bijbeltekst

Duijn, Mart van
De Delftse Bijbel. Een sociale geschiedenis 1477-circa 1550
De Delftse Bijbel van 1477 is het eerste boek dat werd gedrukt in de Nederlandse taal. Dit gebeurde tegen de achtergrond van belangrijke historische ontwikkelingen: de uitvinding van de boekdrukkunst, de groei van de steden als centra van kennis en cultuur en de toenemende zelfstandigheid van leken op religieus gebied. In De Delftse Bijbel. Een sociale geschiedenis, 1477-ca. 1550 concentreert boekhistoricus Mart van Duijn zich op de vraag hoe de Delftse Bijbel tot stand kwam en door wie deze werd gelezen. Hij plaatst de Delftse Bijbel binnen de emancipatie van de volkstalige Bijbel in de late middeleeuwen. In die periode nam het aantal bijbelvertalingen toe en werden steeds meer volkstalige bijbels geproduceerd, die hun weg vonden naar een breder en groter wordend publiek. Omdat de Delftse Bijbel al vroeg als een belangrijk boek gezien werd zijn er veel exemplaren bewaard gebleven. Van Duijn bestudeerde er 61 die wereldwijd verspreid zijn. Hij schetst een levendig beeld van de vertalers, bewerkers en drukkers die bij de uitgave betrokken waren. Uit eigendomsaantekeningen blijkt wie de vroegste bezitters waren, zoals een vrouwenklooster, een schoenmaker en een kunstenaar. Voor hen was de Delftse Bijbel een bron van devotie en studie, maar ook een alledaags aantekeningenboek.
Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel. Nieuwe Reeks, 19, Walburg Pers, 2017, pap, 334 pp, € 34.50, 9789462492349
winkelwagen
Raat, Friederike de
Muggenzifters en zondebokken: Spreekwoorden en gezegden uit de Bijbel
Er zijn weinig bronnen waar de mens zo veel spreekwoorden en uitdrukkingen uit heeft geput als uit de Bijbel. Denk aan: de dood in de pot vinden, niet van gisteren zijn, in zak en as zitten. Zelfs een veelgebruikt spreekwoord als 'wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in' blijkt afkomstig te zijn uit de Bijbel. De betekenis kennen we wel, maar uit welke bijbelse verhalen komen ze?
Aan de hand van spreekwoorden en gezegden neemt Friederike de Raat u mee op een lichtvoetige taalreis door de Bijbel. Wie dit boek uit heeft, weet waar de muggenzifter zijn oorsprong vindt, waar jeremieren vandaan komt en waarom 'woekeren met de tijd'vaak verkeerd wordt gebruikt.
Nieuw Amsterdam, 2017, pap, 160 pp, € 12.99, 9789046822517
winkelwagen

1.2.1.1 Genesis

   
Dulk, Maarten den
Voor een nieuw begin. De Agenda van Genesis
Wat moet er gedaan worden om de samenleving overeind te houden? Maarten den Dulk legt zijn oor te luisteren bij de eerste verhalen uit de Bijbel: Adam en Eva, Kain en Abel, Noach en de torenbouwers van Babel. De eerste elf hoofdstukken uit Genesis blijken een oeroude en actuele agenda te zijn waarin we kunnen bijhouden wat ons te wachten en te doen staat.

Al sinds het begin is een vreedzame samenleving de altijddurende opgave van de mensheid. Kunstwerkjes van taal, ritme en klank zijn het, deze klassieke bijbelverhalen van het begin. Ze wekken vergezichten van een menigte vrije mensen en van een vrede waar je met je verstand niet bij kunt. Ze verleiden om met vertrouwen en durf een nieuw tijdperk binnen te gaan.

Maarten den Dulk (1941) is emeritus hoogleraar praktische theologie en was rector van het seminarie Hydepark, het bij- en nascholingsinstituut voor predikanten. Veel huidige PKN-predikanten zijn door hem opgeleid in het pastoraat. Van zijn hand verscheen eerder bij Skandalon Geloof, gebod, gebed - wat kan ik weten, wat moet ik doen, wat mag ik hopen? (2015).

Skandalon, 2017, pap, 80 pp, € 12.50, 9789492183613
winkelwagen

1.2.2.2 Richteren

   
Spronk, K.
Rechters
Van de hand van K. Spronk verschijnt een wetenschappelijk commentaar op het Bijbelboek 'Rechters', een nieuw deel in de serie 'Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel', onder redactie van Dr. K.A.D. Smelik en Dr. K. Spronk. Gedetailleerde wetenschappelijke discussie en vaktaal worden vermeden, zodat deze serie behalve voor theologen ook voor een brede lezerskring toegankelijk is. De auteurs schenken veel aandacht aan de literaire techniek en de theologische relevantie van de tekst. Voor Bijbelstudie, onderwijs en prediking; voor theologen en geinteresseerden
Kok, 2017, geb, 240 pp, € 34.99, 9789043528955
winkelwagen

2.4 Geschiedenis Modern 17e - 21e eeuw

   
Bank, Jan
Voorwaarts en niet vergeten, collectief en individu in het 20ste-eeuwse Nederland 1914-2000
verwacht jul 2017
Algemene geschiedenis van Nederland 7, Bert Bakker, 2017, geb, € 30.00, 9789035127784
winkelwagen

3.0.0 Systematische Theologie

Beek, A. van de
Mijn Vader, uw Vader, Het spreken over God de Vader
Alleen door Jezus kennen we God de Vader. Jezus zegt 'Abba' als Hij in doodsangst is en vraagt of Hij niet hoeft te doen wat de Vader van Hem vraagt. Toch moet Hij gaan. In Hem bidden wij het Onze Vader. Dan klinken de beden van het Onze Vader heel anders dan wanneer we God als een lieve Vader zien die onze wensen uiteraard vervult. In Jezus zien we dat God een groot geheimenis is en dat de diepste vraag in Gods naam 'Waarom hebt U Mij verlaten?' is. Het enige antwoord luidt: 'Jezus leeft en wij met Hem.' Dit boek is het zesde en laatste deel van de serie Spreken over God.
Spreken over God, Boekencentrum, 2017, pap, 560 pp, € 37.50, 9789021144832
winkelwagen
Dekker, Willem Maarten
Dit broze bestaan. Over het geloof in God de Schepper
Het geloof in God de Schepper staat onder druk. Schepping en evolutie worden vaak tegenover elkaar gesteld. En in plaats van God te zien als Schepper wordt steeds vaker de mens beschouwd als 'schepper', als bedenker van God. Maar wat bedoelen we dan met 'schepping' en 'Schepper'? Willem Maarten Dekker gaat op zoek naar de betekenis van die begrippen in concrete bijbelverhalen. Daarnaast gaat hij dieper in op de vraag wat het geloof in God de Schepper betekent. Schepping gaat vooral ook over het concrete, broze menselijke bestaan: over baren en sterven, hopen en wanhopen.
Boekencentrum, 2017, pap, 176 pp, € 19.99, 9789023950271
winkelwagen

4.2 Kerkgenootschappen Katholieke Kerk

Borgman, Erik
Zielen winnen. Op zoek naar kerk buiten de gebaande paden
De meest invloedrijke theoloog van Nederland weet als geen ander zijn inspiratie en wijsheid te delen met een groot publiek. Dat doet hij opnieuw in dit boek, ongetwijfeld zijn meest persoonlijke boek tot nu toe. In deze nieuwe uitgave maakt hij een verrassende reis door zijn eigen leven: langs scharniermomenten die soms ook confronterend waren maar zijn betrokkenheid en visioen alleen maar deden groeien en langs teksten en overwegingen die hij de afgelopen decennia op diverse plekken heeft uitgesproken. Zo is dit boek een persoonlijke tocht door zijn leven en zijn werk geworden, met vergezichten over kerk, geloof en God die je als lezer nooit meer wilt vergeten. Een inspirerend boek van een gedreven theoloog die altijd op een verrassende manier naar de toekomst van leven en geloof kijkt.
Adveniat, 2017, pap, € 18.95, 9789492093486
winkelwagen
   
Garritsen, Alice
Pius almanak 2018, jaarboek Katholiek Nederland
Een up-to-date compleet katholiek adressenboek met Kaski-cijfers en interessante artikelen. Onmisbaar voor iedereen die actief is in en rond de katholieke kerk, maar ook van toegevoegde waarde voor bibliotheken, seculiere gemeentes, provinciale en landelijke overheden, onderwijsinstellingen, fondsenwervers en organisaties met een journalistiek en communicatief karakter.
Pius almanak, 129, Adveniat, 2017, pap, 461 pp, € 82.00, 9789492093424
winkelwagen

4.4.1 Kerkgenootschappen Doopsgezind/Remonstrants/broederkerken/Vrijzinnigen

Holtzapffel, Koen
In mij stroomt een rivier, remonstrantse predikanten over wat hen bezielt
Meinema, 2017, pap, 160 pp, € 12.99, 9789021144962
winkelwagen

5.1.0 Praktische Theologie Pastoraat / Geestelijke begeleiding

Kooi, Margriet en Kees van der
Goed gereedschap is het halve werk, de urgentie van theologie in pastoraat en zielzorg
Aan de hand van ervaringen in een ziekenhuis gaan de auteurs na - vanuit hun verschillende disciplines - welke rol theologie vervult in pastoraat, geestelijke verzorging en coaching. En omgekeerd: hoe ontmoetingen inwerken op de theologie. Mensen vertellen hun verhalen, hun angst, hoop en twijfel, en komen met flarden van zin. Hoe reageert de geestelijk verzorger daarop? Wat betekent professionaliteit in die situatie? Is de pastor reisgenoot, vroedvrouw, makelaar in wijsheid, ambtsdrager, gezondene?
Boekencentrum, 2017, pap, 174 pp, € 16.99, 9789023950448
winkelwagen

5.1.1.3 Rouw - Sterven - Stervensbegeleiding

Soest, Garmt van
ALS dan toch, laatste boek
Van de auteur:
ALS, ik kreeg het net voor het hip werd. Direct na het horen van de diagnose begon ik met schrijven, eerst e-mails aan vrienden en collega's, toen een blog. Ik gaf het de subtitel 'Garmt is experiencing ALS - so you don't have to!' Ik vocht, huilde, beleefde en spuugde het op papier. Zo ontstond ALS dan toch. Eerste boek (2015).

Dit tweede - en laatste - boek schreef ik grotendeels afhankelijk van beademing en met mijn ogen waarmee ik het toetsenbord op mijn computerscherm bedien. Mijn lijf lam, maar mijn geest glashelder. Vol ophopende gedachten, want schrijven ging steeds moeizamer. Het gaat over uitrazen en neerstorten. Over leren genieten van het genot van anderen, naakt en weerloos betast en bepoteld worden, tot last zijn en me daar schuldig over voelen. Over de opbeurende lyrics van Nick Cave en Skunk Anansie. Over voortleven - in anderen.

Uitgeverij Lucht, 2017, pap, 256 pp, € 18.95, 9789491729966
winkelwagen

5.6 Gebeden/ Meditaties/ Dagboeken

Veen, Evert P. van der
In goed vertrouwen: Ontmoetingen rond de apostolische geloofsbelijdenis
Geloven doe je op je eigen manier en wie daar gezamenlijk mee bezig wil zijn, vindt hier een leerzame ontdekkingstocht naar de uitgangspunten van het christen-zijn. In 17 pakkende hoofdstukken zet Van der Veen de kernpunten van het christelijk geloof neer. Met handzame info, gespreksvormen en creatieve verwerking vanuit de geloofsbelijdenis. Daarmee is dit boek een prachtige hulp voor gespreksgroepen en belijdeniscatechese. Met een voorwoord van Arjan Plaisier. Aanbevolen door de Jeugdorganisatie in de Protestantse Kerk (JOP).
Kok, 2010/2017, pap, 219 pp, € 17.50, 9789043517829
winkelwagen

9.0.0 Godsdienstwetenschappen

Gaiman, Neil
Noorse goden, Mythen & sagen
Gaiman verwerkt de losse Noorse mythen tot een doorlopend verhaal dat begint met het ontstaan van de legendarische negen werelden en duikt dan in de levens van goden, dwergen en reuzen. Zo moet Thor zich vermommen als vrouw - lastig, met een baard en onstilbare honger - om zijn gestolen hamer terug te krijgen. Het bloed van Kvasir - de scherpzinnigste god van allen - wordt in honingwijn veranderd en geeft de drinkers ervan magische krachten. Het boek bereikt zijn piek aan het einde met het epische verhaal van Ragnarok: de ondergang van de goden en de geboorte van een nieuwe tijd en nieuwe mensen.
Karakter, 2017, pap, 245 pp, € 17.99, 9789045214450
winkelwagen

9.1.0 Maatschappij / Cultuur en Politiek

Graaf, Beatrice de
Heilige strijd, het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad
In dit helder geschreven essay zoekt Beatrice de Graaf naar een theologische visie op geweld, het kwaad en onze veiligheid. Aan de hand van Augustinus' theologie over de mens, diens gebrokenheid en Gods genade, biedt dit essay een cruciale aanvulling op het hedendaags debat over veiligheid.

Veiligheid zal in deze wereld nooit volledig zijn, maar we mogen weten dat het kwaad is overwonnen. Vanuit haar geloof hierin mag de kerk het kwaad bestrijden. Over deze heilige strijd gaat dit boek.

Boekencentrum, 2017, pap, 112 pp, € 12.99, 9789023950592
winkelwagen

9.3 Hermetica

Slavenburg, Jacob
Een reis langs de mysterien. Van het Oude Egypte tot Carl Gustav Jung
Er loopt een gouden draad door de mensheidsgeschiedenis. Op de 'reis langs de mysterien' neemt Jacob Slavenburg de lezer mee naar een deels verborgen geschiedenis die vaak in het geheim werd doorgegeven van ingewijde tot ingewijde. Wat was het mysterie van de heilige bruiloft? Wat vond er plaats tijdens de rituelen van Isis? Wat gebeurde er in de mysterien van Orpheus, Demeter en Mithras? Welk geheim droeg Maria Magdalena met zich mee? Wie was Hermes Trismegistus en wat betekende de hermetisch gesloten geheimtaal van de alchemisten? Wat gebeurde er in de loges van vrijmetselaren en rozenkruisers? Zijn er nog steeds geheime genootschappen waar de oude mysterietaal tot leven wordt gebracht? Dit rijk geillustreerde boek probeert, met behulp van uniek overgeleverd materiaal, antwoorden te vinden op al deze vragen. In deze tijd blijkt er een groeiende behoefte te ontstaan om, achter de tastbare feiten van de geschreven geschiedenis, de onmetelijke rijkdom van mythische beelden en symbolen te herontdekken.

Volgens Carl Gustav Jung hebben deze oude mysterien diep doorgewerkt in het bewustzijn van de mens. Een reis langs de mysterien geeft daar een indringend verslag van. Naast het rijk geillustreerde boek bestaat ook de mogelijkheid de reis langs de mysterien met gefilmde hoorcolleges te ondersteunen. De filmcolleges van Jacob Slavenburg behandelen deze deels verborgen geschiedenis van de westerse cultuur in 72 etappes. De films vormen introducties tot de vele boeiende onderwerpen die in het boek aan de orde komen, ondersteund door beelden en muziek. Reis langs de mysterien - college is chronologisch opgebouwd: beginnend in het oude Egypte en eindigend bij Carl Gustav Jung. Kopers van het boek kunnen, via een speciale code, de filmcolleges met korting aanschaffen.

Walburg Pers, 2017, geb, 320 pp, € 29.50, 9789462492394
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen A-M

Flasspohler, Svenja
Vergeven, omgaan met onrecht
In Vergeven stelt Svenja Flasspohler vanuit persoonlijke ervaring de vraag of vergeven mogelijk is, wat er voor nodig is en wat het je kan brengen. Ze gaat te rade bij schrijvers, filmmakers en filosofen als Hannah Arendt, Derrida en Levinas. Zo laat ze zien dat filosofie andere inzichten biedt dan religie. Doordat ze het universele thema vergeving inbedt in haar ingrijpende levensverhaal en dat van anderen, ontstaat er een intieme leeservaring.
Ten Have, 2017, pap, 224 pp, € 19.99, 9789025905934
winkelwagen
Latour, Bruno
Oog in oog met Gaia, acht lezingen over het Nieuwe Klimaatregime
In Oog in oog met Gaia stelt de Franse filosoof en wetenschapsantropoloog Bruno Latour dat de natuur niet langer de stabiele achtergrond vormt van ons doen en laten. We zijn toegetreden tot het tijdvak van het antropoceen, het tijdvak waarin de ecologische gevolgen van het menselijk handelen hardhandig op de voorgrond treden.

De ecologische mutatie die zich voltrekt, betitelt Latour als het Nieuwe Klimaatregime. De oude natuur wijkt voor een wezen in beweging, waarin menselijke activiteit en natuurlijke wereld talloze onverwachte verbindingen aangaan: Gaia.
Latour neemt de controversiele Gaia-hypothese van James Lovelock als uitgangspunt, en zet daarnaast rechtsfilosofie en kunst in om de politieke, religieuze en wetenschappelijke dimensies van het verouderde natuurbegrip te ontwarren. Zo legt hij in dit ongemeen rijke en verrassende boek de basis voor een hoogst noodzakelijke politisering van de ecologie.

Oog in oog met Gaia is voortgekomen uit een cyclus van lezingen in Edinburgh. De lezingen zijn uitgebreid en volledig herschreven, met behoud van de oorspronkelijke toon en stijl. Latour koppelt denken-in-actie en humor aan een fabelachtige eruditie, maar schuwt de polemiek niet.

Octavo Publicaties, 2017, pap, 432 pp, € 27.50, 9789490334239
winkelwagen

99.12 Literatuur

Gaiman, Neil
De slaapster en de spintol
Meesterverteller Neil Gaiman schreef een hervertelling van Doornroosje en Sneeuwwitje, dat prachtig werd geillustreerd door Chris Riddell. 'Het was zwaar geweest om te leren hoe ze sterk kon blijven, hoe ze haar eigen emoties kon voelen en niet die van een ander, maar als je eenmaal doorhand hoe het moest, vergat je het nooit meer.'

Je dacht dit verhaal misschien te kennen. Het verhaal van een wraakzuchtige bosheks. Een magische spintol. Een overwoekerd kasteel met een prinses in diepe slaap. Drie dwergen zien verder onheil aankomen, en dan besluit een koningin met sneeuwwitte huid haar trouwjurk om te ruilen voor een harnas en een zwaard.

Dit boek is uitgevoerd in een luxe hardcover met slipcase, met goudfolie en goud op snee.

Blossom Books, 2017, geb, 72 pp, € 17.99, 9789045214450
winkelwagen