B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

U heeft 1 boek in uw boodschappenlijst; bestel dit boek hier (u kunt het altijd nog verwijderen) of zoek hieronder verder.

NB: De inhoud van de boodschappenlijst wordt niet bewaard als u teruggaat naar het beginscherm.

U kunt het zoekmenu hieronder gebruiken om naar een andere titel of categorie te zoeken met behoud van uw bestellingen (vergeet u niet op 'zoek' te klikken).

Nieuwe titels

1.4.1.0 NT Evangelien Algemeen

Wright, Tom
Goede Vrijdag. De dag dat de Revolutie begon
Waarom stierf Jezus? Tom Wright betoogt in dit nieuwe boek dat we met elkaar het revolutionaire karakter van het kruis zijn kwijtgeraakt. Veel christenen denken dat het er bij de dood van Jezus om draait dat 'God mij redt van mijn zonden, zodat ik in de hemel kom'. Maar de schrijvers van het Nieuwe Testament hadden het over iets veel groters, iets veel explosievers. Iets dat mensenlevens hier en nu verandert. Paulus en de andere apostelen nodigen ons uit deelnemer te worden in een revolutionaire beweging die begon op een goede vrijdag op een heuvel vlak buiten Jeruzalem.

N.T. (Tom) Wright (1948) is nieuwtestamenticus. Hij was van 2003-2010 bisschop van Durham in de Church of England. Momenteel is hij hoogleraar aan de Universiteit van St.Andrews (Schotland).

van Wijnen, 2018, pap, 414 pp, € 24.95, 9789051945478
winkelwagen

5.4.2.2 Veertig-dagen tijd en Pasen

Borgman, Erik
Door het lijden, meditaties bij de kruisweg
Als iemand de kunst verstaat om de weg van Christus naar de dood betekenis te geven met woorden van deze tijd, dan is het wel Erik Borgman.
Geboren verteller, gedreven theoloog, inspirerende gelovige, dwarse katholiek, eigenzinnige onruststoker, hij is het allemaal. Erik Borgman zoekt Christus op de meest moeilijke momenten en legt zo de verbanden naar onze tijd. Dat doet hij in dit boekje langs de staties van de kruisweg. Hij maakt voelbaar hoe de kruisweg van Christus betekenis heeft voor de kruisweg van veel mensen in deze tijd. Erik Borgman inspireert en confronteert, in al zijn werk, maar zeker in dit intense boekje.

Erik Borgman is een Nederlandse lekendominicaan en hoogleraar theologie van de religie aan de Universiteit van Tilburg. In zijn denken is hij sterk beinvloed door de katholieke bevrijdingstheologie.

Advaniat, 2018, pap, 60 pp, € 12.95, 9789492093615
winkelwagen
Williams, Rowan
God met ons. De betekenis van kruis en opstanding toen en nu
Een frisse kijk op de basis van het christelijk geloof door een van de grootste theologen van dit moment. Het staat vol met verhelderende inzichten, en heeft vragen aan het eind van elk hoofdstuk die helpen bij een persoonlijke verdieping.

De twee delen, over kruis en opstanding, worden door de vaardige pen van Williams tot een mooi geheel samengesmeed. Daarbij besteedt hij zorgvuldig aandacht aan zowel de context van toen als die van vandaag. Al met al laat dit boek op een nieuwe, creatieve manier zien hoe er een God is die mensen bemint.

Rowan Williams (1950) was van 2002 tot 2012 aartsbisschop van Canterbury en schreef diverse boeken, waaronder recent God ontmoeten in Paulus en God ontmoeten in Marcus. Hij wordt internationaal geroemd als een uitstekend schrijver en docent, maar ook als erkend dichter en vertaler.

Berne, 2018, pap, 112 pp, € 14.90, 9789089722348
winkelwagen

5.6 Gebeden/ Meditaties/ Dagboeken

   
Dulk, M. den
Openingen
Een paar versregels van profetische geesten, zoals Ezechiel of Johannes, zijn voldoende om de zinnen te verzetten. Zij kunnen zich over een kleinigheid geweldig opwinden. Ze lezen aan dat incident af, wat mensen elkaar durven aandoen en hoe het leven daardoor vastloopt. Ze sluiten zich er niet voor af. Ze gaan met God en hun geweten te rade. En rusten niet voor ze een opening hebben gevonden in de vastgelopen situatie. Deze meditaties proberen die losse gedachten te volgen in de hoop hier en daar een opening te vinden.

Openingen is een bundel invallen om de gedachten los te maken. De bundel bevat korte teksten die ook letterlijk als opening voor bijeenkomsten zijn te gebruiken.

Reeks Meditaties, Boekencentrum, 2003, pap, 87 pp, € 10.00, 9789023913597
winkelwagen

5.7 Spiritualiteit / Geloofsverdieping

Gibran, Kahlil
De profeet
In herdruk, verwacht feb 2018

Vertaald door Carolus Verhulst (proza-vertaling)

Synthese Uitgeverij b.v., pap, 87 pp, € 9.95, 9789062716203
winkelwagen
Oosterhuis, Huub, Ton Schulten
Licht in de morgen
Licht in de morgen is een samenwerkingsverband tussen dichter en theoloog Huub Oosterhuis en kunstschilder Ton Schulten. Een nieuwe tekst van Huub Oosterhuis over de vluchteling, geillustreerd met werken van Ton Schulten.

Bij een bezoek aan Schultens museum raakte het Oosterhuis dat de mens afwezig is op de schilderijen. Dit inspireerde hem tot het schrijven van een geengageerd en ontroerend verhaal over de onzichtbare mens in de maatschappij. Krachtige taal versmelt met het kleurenpalet van de schilderijen in dit indrukwekkende boek.

Ten Have, 2018, geb, 96 pp, € 18.99, 9789025906436
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen A-M

Burke, Edmund
Een filosofisch onderzoek naar de oorsprong van onze denkbeelden over het sublieme en het schone
In herdruk, verwacht feb 2018

vertaald, van aantekeningen voorzien en ingeleid door Wessel Krul

Historische Uitgeverij, 2004/2018, geb, 250 pp, € 27.50, 9789065541925
winkelwagen
Heiden, Gert-Jan van der
Het uitschot en de geest, Paulus onder filosofen
De apostel Paulus staat sinds de eeuwwisseling in het middelpunt van de filosofische belangstelling. Denkers als Taubes, Badiou, Agamben en Zizek - en eerder al Heidegger - vinden in Paulus' brieven grondwoorden voor een nieuwe manier van denken over de wereld, de tijd en de geschiedenis, maar ook over de levenskunst, het recht en de politiek. Zij laten tevens zien hoe Paulus' brieven niet alleen aan de basis staan van ervaringen die kenmerkend zijn voor onze cultuur, zoals het nihilisme en de dood van God, maar ook de politiek-sociale agenda van emancipatie en gelijkheid hebben gevormd. Bovendien wordt hun interpretatie van Paulus geboren uit een intensieve discussie met denkers als Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Schmitt en Foucault.

Het uitschot en de geest ontsluit deze boeiende internationale filosofische discussie over Paulus nu ook in het Nederlandse taalgebied en biedt daarmee een fascinerende blik achter de schermen van de belangrijkste thema's en spelers in de hedendaagse continentale filosofie.

Vantilt, 2018, pap, € 19.95, 9789460043673
winkelwagen
   
Keizer, Bert
Voltooid. Nieuw Licht op een zelfgekozen dood
Voltooid van Bert Keizer is onderdeel van de essayreeks Nieuw Licht, waarbij Nederlandse denkers een klassiek geworden essay naar de hedendaagse wereld toe trekken om te zien hoe houdbaar de ideeen zijn. Arts en filosoof Bert Keizer herleest als ervaren stervensbegeleider Humes 'Over zelfdoding' en werpt nieuw licht op de praktijk en de theorie van een vrijwillig levenseinde. Keizer schreef de bestsellers Het refrein is Hein en Onverklaarbaar bewoond. We kenden al de luxe van een lang, zorgeloos leven na ons pensioen, nu willen we ook de luxe van een korte, pijnloze dood voor de aftakeling. De Schotse filosoof David Hume pleitte al in de achttiende eeuw voor het recht op een zelfgekozen dood. We hebben evenveel recht op zo'n einde als op de vrijwillige keuzes in het leven.

Ik dank de voorzienigheid, niet alleen voor het goede dat ik reeds heb ontvangen, maar ook voor het vermogen dat ik bezit om aan het kwaad dat me bedreigt te ontkomen. Hoe logisch dit ook klinkt, het gebruik van 'voltooid leven' als argument om er een eind aan te maken heeft grote gevolgen voor ons idee van een waardevol leven.

essayreeks Nieuw Licht, Ambo Anthos, 2018, pap, € 10.00, 9789026341137
winkelwagen
Kesel, Marc De
Zelfloos. De mystieke afgrond van het moderne ik
Zelfloos is een gevarieerde bundel essays over mystiek in deze tijd van de hand van de filosoof Marc De Kesel. Het grootste obstakel op het pad van de mysticus is het eigen Ik. Hij moet leeg worden van zichzelf. Maar wie, tenzij een sterk Zelf, kan zoiets aan? In spiritualiteit en mystiek zoeken velen vandaag een tegenwicht tegen de sterke nadruk op het Zelf die de moderniteit van ons eist. Maar is onze fascinatie voor zelfloosheid geen list om dat Zelf van ons nog sterker te maken? Marc De Kesel onderzoekt enkele donkere kamers van de mystieke traditie om hieromtrent opheldering te krijgen. Met o.a. een essay over de film 'Silence'van Martin Scorsese. Een boek voor zinzoekers die zich willen bevrijden uit conceptuele kaders en starre dogma's.
Kok, 2018, pap, 208 pp, € 18.99, 9789043528795
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen N-Z

Nietzsche, Friedrich Wilhelm
De vrolijke wetenschap
De vrolijke wetenschap (1882) is het sleutelwerk in het oeuvre van Friedrich Nietzsche, waarin hij zich manifesteert als psycholoog, cultuurcriticus, dichter en wijsgeer ineen. Door Nietzsche zelf omschreven als een van zijn meest persoonlijke werken, geldt De vrolijke wetenschap als sluitstuk van zijn jaren als 'vrije geest' en luidt het de overgang in naar zijn latere werk. De 'gaya scienza' handelt over nog altijd actuele thema's als het troebele onderscheid tussen kunst en wetenschap, de grenzen van onze waarheidsliefde en 'het geloof in het doel van het bestaan'. Aforisme na aforisme analyseert Nietzsche alledaagse illusies op even diepzinnige als toegankelijke wijze - soms in niet meer dan een zin. De vrolijke wetenschap bevat vrijwel al Nietzsches grondgedachten: de eeuwige wederkeer, amor fati, het probleem van het nihilisme en uiteraard de dood van God. Daarmee is dit boek bij uitstek geschikt als kennismaking met het gedachtegoed van de 'filosoof met de hamer'. Deze fraaie nieuwe vertaling van Hans Driessen laat ons Nietzsche van zijn beste kant zien: prikkelend, diepzinnig, helder en wonderbaarlijk evenwichtig. Ard Posthuma nam de gedichten voor zijn rekening en Paul van Tongeren verzorgde het nawoord.

Vertaald door Hans Driessen

Vantilt, 2018, pap, 351 pp, € 22.50, 9789460043291
winkelwagen