B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

U heeft 1 boek in uw boodschappenlijst; bestel dit boek hier (u kunt het altijd nog verwijderen) of zoek hieronder verder.

NB: De inhoud van de boodschappenlijst wordt niet bewaard als u teruggaat naar het beginscherm.

U kunt het zoekmenu hieronder gebruiken om naar een andere titel of categorie te zoeken met behoud van uw bestellingen (vergeet u niet op 'zoek' te klikken).

Nieuwe titels

1.0.0.0 Bijbels in de grondtalen (hebreeuws/ grieks/ latijn)

   
Bagchus, T. en R. Jonkers
Leven met en zonder Heloise. Inleiding tot leven en werk van Pierre Abelard
Klement, 2017, pap, 147pp, € 19.99, 9789086871995
winkelwagen
   
Brink, G. van den
En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie
Boekencentrum, 2017, pap, 364 pp, € 22.99, 9789023971535
winkelwagen
   
Coenraddie,S. B Dicou & A.C. Thomasson-Rosingh
Weg met de bijbel. Gids voor vrijzinnig bijbellezen
Meinema, 2017, pap, 167 pp, € 16.99, 978921170060
winkelwagen
   
Grun, A.
Langs bergen en dalen van het leven.
Berne Media, 2017, pap, 158 pp, € 17.90
winkelwagen
Tutu, D.& mpho
Het boek van vergeving
Spectrum, 2017, geb, 237 pp, € 22.50, 9789000314720
winkelwagen
   
Velde, R.de (red.)
Homo sapiens. Thomas van Aquino en de vraag naar de mens.
Valkhofpers, 2017, pap, 207 pp, € 17.95, 9789056254797
winkelwagen
   
Wallet, B.
Christendom en antisemitisme. Tweeduizend jaar confrontatie
Boekencentrum? Sjoel Elburg, 2017, pap, 126 pp, € 12.99, 9789023951971
winkelwagen
   
Willemsen, R.
Ontspoord eigenbelang.Essay over Spinoza en economische complexiteiet
Klement, 2017, pap, 123 pp, € 16.99, 9789086872046
winkelwagen

1.0.0.1 Bijbel - Torah - Tora - Pentateuch

   
Faure, G.
Vrije wil, moraal en het geslaagde leven
Vantilt, 2017, pap, 183 pp, € 19.95, 9789460043277
winkelwagen
   
Groot, G.
Geest uit de fles. Hoe de moderne mens werd wie hij is
Lemniscaat, 2017, geb, 360 pp, € 34.50, 9789047709435
winkelwagen
   
Heyes, Z.
Thuis bij jezelf. Goed omgaan met lichaam en ziel
Berne Media, 2017, pap, 141 pp, € 14.90, 9789089721587
winkelwagen
   
Romkes, A. enP.Siebesma
De bijbel voor iedereen
Boekencentrum, 2017, geb, 239 pp, € 19.99, 9789023971528
winkelwagen

1.4.1.0 NT Evangelien Algemeen

   
Tongeren, Paul van, Rob van Woerkom (red)
Opnieuw gelezen, hedendaagse schrijvers over de parabels
Aan ruim 25 bekende filosofen, theologen en schrijvers vroegen Paul van Tongeren en Rob van Woerkom zich te verdiepen in parabels uit het Nieuwe Testament. In Opnieuw gelezen adopteert iedere auteur er een. Teksten als die van de barmhartige Samaritaan of de spelende kinderen worden soms meditatief, soms verzuchtend gelezen en van persoonlijk commentaar voorzien. Van Tongeren en Van Woerkom tonen in deze bundel de dwarse actualiteit van de nieuwtestamentische parabels en hun immer voortdurende invloed op onze cultuur.
Klement, 2017, pap, 186 pp, € 19.99, 9789086872039
winkelwagen

1.9.1 Hebreeuws / Aramees/ Semitisch Talen

   
Gzella, Holger
De eerste wereldtaal. De geschiedenis van het Aramees
Verschijnt 26/9/2017

Het Aramees is een exotische taal, maar duikt toch overal op. In de wereldrijken van het oude Nabije Oosten was het Aramees de ambtelijke taal: delen van de Bijbel, de Dode-Zeerollen en de joodse traditieliteratuur zijn in het Aramees geschreven, en Jezus en zijn tijdgenoten in het Romeinse Syrie-Palestina spraken een Aramees dialect. Het ligt ten grondslag aan de oosters-christelijke traditie, wordt sinds de vroegmoderne tijd op westerse universiteiten onderwezen, inspireert de populaire cultuur en wordt nog steeds gesproken, onder meer door minderheden in Nederland.

De rijke geschiedenis van het Aramees verbindt het oude met het moderne Nabije Oosten. De taal wordt hier voor het eerst op een levendige en wetenschappelijk gefundeerde manier beschreven, vanaf zijn vroegste verschijning, via allerlei opeenvolgende politieke en sociale contexten, tot nu toe. Het gaat daarbij niet alleen om de taal, maar ook om de Aramese cultuur. Duidelijk wordt dat deze wereldtaal van grote invloed is geweest op de wereld zoals we die nu kennen.

Athenaeum, 2017, geb, ca 400 pp, € 35.00, 9789025307011
winkelwagen

3.0.0 Systematische Theologie

Gunton, Colin E.
The Actuality of Atonement. A Study of Metaphor, Rationality and the Christian Tradition
Gunton re-examines the doctrine of Atonement and the language in which it is expressed in the light of modern scholarly developments. Readers are invited to explore the atonement through the diverse metaphors of victory, legal justice and sacrifice - as they all express something of the meaning of life, death and resurrection of Jesus. Colin Gunton challenges the rationalist approaches to doctrines of atonement provided by Kant, Schleiermacher and Hegel, and explores the re-emergence of metaphor as an accepted component of philosophical and theological dialogue. This Cornerstones edition included a new introduction written by Kent Eilers, who considers how this work continues to influence the scholarly understanding of the doctrine of atonement.
T&T Clark USA, 1998/2017, pap, 240pp, € 32.50, 9780567665546
winkelwagen
   
Stegeman, Janneke
Alles moet anders! Bevrijdingstheologie voor witte Nederlanders
Verschijnt 26/9/2017

Gedurende de anderhalf jaar dat Janneke Stegeman Theoloog des Vaderlands was, sprak ze vaak over plezier, lichamelijkheid, de noodzaak van verzet tegen racisme en ander onrecht.
Op veler verzoek werkt zij deze onderwerpen in dit pamflet theologisch verder uit. Zelf zegt ze daarbij: "Ik heb geen behoefte om Bijbel of traditie te redden, wel te vernieuwen en relevant te houden. Het gaat mij om waarheid die voortkomt uit de werkelijkheid van je eigen leven. Deze waarheid is fysiek, niet in de eerste plaats intellectueel. Het is het soort waarheid die gelinkt is aan je eigen lichaam en die je op het spoor komt als je je verbindt of in verzet komt."

Janneke Stegeman geeft in dit essay een aanzet tot de bevrijdingstheologie die haar voor ogen staat. Ze richt zich hierbij op mensen die haar context delen: witte Nederlanders met een christelijke achtergrond.

Boekencentrum, 2017, pap, 64 pp, € 4.99, 9789023952091
winkelwagen

5.9 Kalenders / Agenda

   
Bijbelse Dagkalender 2018
De Bijbelse Dagkalender verschijnt dit jaar voor de 72e keer en is een uitstekend hulpmiddel bij een dagelijks meditatief moment of bij stille tijd. De meditaties zijn kort en puntig en zetten aan tot verder denken. Uitgangspunt is steeds een bijbelgedeelte. De Bijbelse Dagkalender volgt het bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap, dat aansluit bij het leesrooster dat veel predikanten volgen in de zondagse diensten. Dankzij dit rooster komt elk jaar een groot deel van de Schrift aan de orde. Achterin de dagkalender zijn gebeden opgenomen voor dagelijkse en belangrijke momenten in ons leven. Dankzij het register op de website is snel terug te vinden wanneer welke bijbeltekst wordt besproken.

Aan de Bijbelse Dagkalender werken ieder jaar achttien predikanten mee uit de Protestantse Kerk in Nederland. Dit jaar zijn dat onder andere ds. Karin van den Broeke, ds. Erik Versloot, ds. Rene van den Beld en ds. Alfred C. Bronswijk.

Boekencentrum, 2017, pap, 240 pp, € 7.99, 9789023971580
winkelwagen
   
Kerkenwerkagenda 2018
Praktisch, bruikbaar en informatief, met:

* Bijbelrooster in het calendarium opgenomen

* namen van zondagen

* kleuren van het kerkelijk jaar

* (semi-)kerkelijke bijeenkomsten en adressen

* schoolvakanties per regio

* feest- en gedenkdagen

* jaarplanner

* volop ruimte voor eigen aantekeningen

* aparte bladzijden voor de zondag

* maandag tot en met zaterdag verdeeld over twee pagina's

Boekencentrum, 2017, pap, 300 pp, € 9.99, 9789023971603
winkelwagen
   
De literaire kattenkalender 2018
Ook in 2018 verschijnt bij Uitgeverij Cossee De literaire kattenkalender. Elke week wordt u getrakteerd op een prachtige foto van een kat, die een onlosmakelijk geheel vormt met de literaire fragmenten waarin Nederlandse en internationale auteurs de veelzijdige persoonlijkheid van de kat bezingen. Want welk dier heeft ooit zoveel literaire complimenten gekregen als de kat? De literaire kattenkalender is al jaren onmisbaar voor steeds meer kattenliefhebbers en levert altijd positieve reacties op van boekhandelaren en kattenvrienden. De literaire kattenkalender: het hele jaar door katten en literatuur, een cadeau voor iedere kattenliefhebber!
Cossee, 2017, ringband, 56 pp, € 21.99, 9789059367203
winkelwagen

6.0 Kinderbijbels

   
Midden, Piet van
Groeibijbel
De Bijbel is een verhaal apart. Bij het lezen stap je een heel andere taal, tijd en wereld binnen. En dan kun je als lezer - zeker als jongere - soms gauw afhaken.

Daarom heeft Piet van Midden de bijbelverhalen herverteld, speciaal aan jonge mensen. Hij hoopt dat je het bijbellezen leuk gaat vinden, dat je erin groeit, net als hij. En bijbelverhalen die vaak worden overgeslagen omdat ze 'niet zo geschikt zijn voor jonge lezers' gaat hij daarbij niet uit de weg.

Piet van Midden beschrijft de verhalen knap, verrassend en verfrissend. Voor je het weet loop je er zelf in rond.
Voor tieners en (jong)volwassenen.

Meinema / Kwintessens, 2017, geb, 448 pp, € 29.99, 9789021170381
winkelwagen

8 Judaica Mystiek en Spiritualiteit

   
Matt, Daniel C., Nathan Wolski, Joel Hecker (transl. & comm.)
The Zohar, Vol 12, Pritzker Edition
Sefer ha-Zohar (The Book of Radiance) has amazed readers ever since it emerged in Spain over seven hundred years ago. Written in a lyrical Aramaic, the Zohar, the masterpiece of Kabbalah, features mystical interpretation of the Torah, from Genesis to Deuteronomy.

The twelfth volume of The Zohar: Pritzker Edition presents an assortment of discrete Zoharic compositions. The first two chapters contain different versions of the Zoharic Heikhalot, descriptions of the heavenly halls or palaces that the soul of the kabbalist traverses during prayer. Piqqudin, or Commandments, is a kabbalistic treatment of the mystical reasons for the commandments. Raza de-Razin (Mystery of Mysteries) is a diagnostic manual for the ancient and medieval science of physiognomy, determining people's character based on physical appearance. Sitrei Otiyyot (Secrets of the Letters) is a mystical essay that maps out the emergence of divine and mundane reality from the tetragrammaton, YHVH. Qav ha-Middah (Line of Measure) is another mystical essay that describes the divine instrument used by God to gauge the mystical overflow to the ten sefirot. The commentary on Merkevet Yehezqel (Ezekiel's Chariot) interprets the details of the prophet Ezekiel's chariot-vision. Beginning with the description of the four creatures, the Zohar demonstrates how Divinity and the cosmos comprise a series of quaternities that pervade all Being.

The last main chapter includes Zoharic commentary to various portions of the Torah. The volume closes with a short appendix of passages that printers have labeled Tosefta despite their not fitting into that genre - a suitable end to the Zohar whose parameters and composition will remain ever mysterious.

For the complete series click this link

Stanford UP, 2017, geb, 770 pp, € 76.95, 9780804797740
winkelwagen

9.0.0 Godsdienstwetenschappen

   
Paul, Herman
Secularisatie. Een kleine geschiedenis van een groot verhaal.
'Voor het eerst is het zover: Nederland telt meer ongelovigen dan gelovigen', kopte Trouw in 2015. Zeventien procent van de Nederlanders gelooft in God, zo bleek uit onderzoek, en 25 procent onderschrijft de stelling 'er bestaat geen God of hogere macht of kracht'. Trouw en andere media duidden deze cijfers als uitkomst van een lange ontwikkeling. Geloof boert in dit land achteruit, zoals religie in moderne samenlevingen uberhaupt niet zoveel kansen heeft.
Secularisatie is de naam van dit clichebeeld over religie in het moderne Westen. Secularisatie is een groot verhaal van religieuze achteruitgang. Het is het verhaal dat journalisten en religieuze leiders vertellen als zij geconfronteerd worden met kerksluiting, afnemende invloed van priesters, dominees, rabbijnen en imams, en de marginalisering van confessionele partijen in de Tweede Kamer. Het is ook het verhaal dat gewone mensen vertellen als zij uitleggen waarom zij niet meer in God geloven, de kerk de rug toegekeerd hebben of de moskee verlaten. Godsdienstwetenschappers plaatsen vraagtekens bij dit grote verhaal. Religie is allesbehalve marginaal, zelfs al gaat in Nederland slechts een minderheid naar de kerk. Was secularisatie vijftig jaar geleden een academisch modewoord, tegenwoordig spreken wetenschappers liever over 'postseculiere' samenlevingen.

In Secularisatie. Een kleine geschiedenis van een groot verhaal gaat Herman Paul de opkomst, achtergronden en lotgevallen van secularisatie na. Het boek bespreekt voorbeelden uit allerlei landen en religieuze tradities en zet zowel gelovigen als ongelovigen aan het denken.

AUP, 2017, pap, 148 pp, € 14.99, 9789089649751
winkelwagen

95.3 Filosofie Godsdienstfilosofie

   
Gutting, Gary
Over God. Filosofen spreken zich uit over religieus geloof
Filosoof Gary Gutting verbaasde zich over het feit dat veel filosofen buitengewoon gelovig zijn en anderen buitengewoon ongelovig. En dat terwijl de meeste filosofen het erover eens zijn dat de argumenten voor en tegen geloof in evenwicht zijn. Is agnosticisme dan niet de meest rationele optie? Of houden filosofen misschien de beste argumenten achter de hand?

Om antwoord te krijgen op zijn vragen interviewde Gutting twaalf toonaangevende filosofen - atheisten, agnosten en gelovigen - om erachter te komen wat voor hen doorslaggevend was. Gaat het bij geloof en ongeloof uiteindelijk wel om argumenten?

Het resultaat, Over God, is een boeiende inleiding in het het denken over godsdienst. Tegelijk is het ook een bundeling spraakmakende interviews die heel wat vooroordelen over religieus geloof ontkrachten.
De twaalf interviews:
- Argumenten voor theisme (Alvin Plantinga)
- Argumenten voor atheisme (Louise Antony)
- Religie en deconstructie (John Caputo)
- Ervaring en geloof (Howard Wettstein)
- Zachtaardig atheisme (Philip Kitcher)
- Religie en wetenschappelijke kosmologie (Tim Maudlin)
- Religie en evolutie (Michael Ruse)
- Een islamitisch perspectief (Sajjad Rizvi)
- Hindoeisme: goddelijkheid zonder God (Jonardon Ganeri)
- Boeddhisme: religie zonder goddelijkheid (Jay Garfield)
- Religie en kennis (Keith DeRose)
- Een historische context (Daniel Garber)

AUP, 2017, pap, 215 pp, € 19.99, 9789462987029
winkelwagen